Orion muutoksen kynnyksellä

Orionin vuoden 2010 kurssikehitys poikkeaa pörssin yleisilmeestä dramaattisesti, sillä osakkeista maksetaan edelleen saman verran kuin vuoden alkupäivinä. Kuitenkin kyse on yhdestä pörssin kannattavimmista yrityksistä, jonka tulos paranee edelleen kuluvana vuonna. Lisäksi osinkotuotto on hämmentävän korkea, vuoden 2009 voitonjaolla laskettuna peräti seitsemän prosenttia. Epäluottamukselle yhtiötä kohtaan ei luulisi olevan aihetta, sillä harva yhtiö pitää niin hyvin huolta osakkeenomistajistaan kuin Orion. Siitä huolimatta yhtiöön ei nähtävästi luoteta. Miksi?

Orionin pääomamarkkinapäivä joulukuussa oli omiaan selventämään tilannetta. Epäluottamus johtuu osittain karuista tosiasioista ja osittain pörssin sopuli-ilmiöstä. Parkinson-lääkkeet Stalevo ja Comtess/Comtan tuovat tällä hetkellä noin kolmanneksen Orionin liikevaihdosta. Sijoittajien tiedossa on jo pitkään ollut, että näihin lääkkeisiin liittyvät patentit umpeutuvat marraskuussa 2012 (entakaponi-molekyyli EU:n alueella), lokakuussa 2013 (entakaponi-molekyyli USA:ssa, Stalevo EU:n alueella) ja tammikuussa 2015 (Comtan Japanissa).

Kun markkinat avautuvat kilpailijoiden geneerisille eli “kopioiduille” tuotteille, hintataso romahtanee ja Orionin markkina-asema Parkinson-lääkkeiden osalta heikkenee. Osakemarkkinoiden konsensusnäkemyksen mukaan kehitys on yhtiölle katastrofaalinen ja johtopäätös yhtä mustavalkoinen: osaketta tulee välttää keinolla millä hyvänsä. Mitä yksimielisempiä sijoittajat ovat edellä olevista näkemyksistä, sitä enemmän osakkeen hinnoittelu on pielessä. Päinvastainen esimerkki pörssin sopuli-ilmiöstä on kymmenen vuoden takaa: tuolloin jonotettiin Helsingin Aleksilla IT-osakkeita, jotta saataisiin maksaa niistä historian ylivoimaisesti korkeimmat hinnat.

Varmaa käsitystä patenttien umpeutumisen seurauksista ei ole kenelläkään, mutta uskotaan että hintakilpailu eli siten myös hintojen romahdus on jyrkin USA:n lääkemarkkinoilla. Euroopassa hintojen lasku lienee pehmeämpi ja Japanin markkinoilla tilanne on kaikkein valoisin. Orionin liikevaihto ja kannattavuus tulevat ilmiselvästi kärsimään, kun mahdollisesti jopa kolmasosa myynnistä on katoamaisillaan. Toisaalta on muistettava, että tuloksen heikkeneminen ei liene Orionille kohtalonkysymys. Esimerkiksi kuluvan vuoden tammi-syyskuussa Orionin sijoitetun pääoman tuotto oli peräti 49 prosenttia. Näyttää siltä, että mm. liikekumppanuus Novartiksen kanssa on ollut Orionille hyvin tuottoisa.

Globaalit lääkemarkkinat kasvavat voimakkaasti erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Kehittyneillä markkinoilla kasvu on nopeinta Japanissa. Erityisesti Euroopassa kasvu on hidasta mm. siitä syystä , että terveydenhoitomenot ovat julkisten talouksien rahoitusvajeiden puristuksessa. Stalevon myyntilupahakemus Japanin markkinoille jätettäneen ensi vuonna.

Orionin tulevaisuus riippuu ennen kaikkea siitä, pystyykö yhtiö kehittämään uusia alkuperälääkkeita (perustuvat omiin patentteihin) ja kuinka nopeasti ne saadaan myyntiin. Koko prosessi on varsin aikaavievä eikä lopputuloksesta voi koskaan olla varma. Tilanne ei kuitenkaan näytä erityisen huolestuttavalta Orionin näkökulmasta. Jo nyt yhtiöllä on muitakin alkuperälääkkeitä kuin Parkinson-lääkkeet kuten sydämen vaikeaan vajaatoimintaan tarkoitettu Simdax sekä astmaan ja keuhkoahtaumatautiin tarkoitettu Easyhaler-tuoteperhe. Easyhalerista on lisäksi kehitteillä kaksi uutta tuotetta.

Uusista alkuperälääkkeistä yhtiö on päässyt pisimmälle tehohoitorauhoitteella Precedexillä (vaikuttava aine deksmedetomidiini), joka vaikuttaa varsin lupaavalta alan vakiintuneisiin lääkkeisiin verrattuna. Precedex on jo myynnissä Euroopan ulkopuolella. Myyntiluvan käsittely Euroopan lääkevirastossa (EMEA, European Medicines Agency) on vireillä ja kestänee ainakin ensi syksyyn asti.

Pitkälle levinneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu Vantas-lääke on jo saanut myyntiluvan lähes kaikissa Euroopan maissa. Hintaneuvottelut ja korvattavuushakemukset ovat alkamassa, minkä jälkeen tuote lanseeraataan maakohtaisesti.

Orionilla on useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa. Erityisen mielenkiintoisia ovat tutkimukset alfa 2c –reseptorin antagonistilla. Alustavien tulosten mukaan lääkeaihion on todettu sopivan mahdollisesti Alzheimerin taudin tai skitsofrenian oireiden hoitoon. Myös sijoittajana täytyy toivoa, että nämä tutkimukset johtavat myönteisiin tuloksiin, sillä ihmisten ikääntymisen ja pidentyneen eliniän vuoksi Alzheimerista näyttää tulevan todellinen kansantauti.

Kun tunnettu amerikkalainen kirjailija Mark Twain kuuli itsestään laaditusta muistokirjoituksesta New York Journal -lehdessä vuonna 1897, hän totesi, että “tiedot kuolemastani olivat vahvasti liioiteltuja”. Sitaatti sopisi ilmeisen hyvin myös Orionille.

Omistamme Orionin osakkeita.

Kim / Tom Lindström

Julkaistu Nordnetin Eksperit -kommenttina 14.12.2010

 

 Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

Antelias osinko Orionilta | Nordnet Blogi16 Helmikuu, 2012

[…] koska olemme kommentoineet sitä useaan kertaan aikaisemmin. Mielestämme 14.12.2010 (”Orion muutoksen kynnyksellä”) ja 23.12.2009 (”Onko Orionilla tulevaisuutta vuoden 2013 jälkeen?”) kirjoittamiemme […]

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit