Onko omistajalla merkitystä?

Potentiaalisen sijoituskohteen analysointiin liittyy monia eri ulottuvuuksia, kuten yrityksen liiketoiminnan, toimialan ja kilpailuympäristön ymmärtäminen, arvonmääritys ja yrityksen johdon arvioiminen. Yrityksen omistusrakenne jää yleensä melko vähäiselle huomiolle, vaikka silläkin voi olla vaikutuksia sijoituksen houkuttelevuuteen. Omistusrakenteella voi olla haitallisia vaikutuksia, jos omistus on keskittynyt taholle, jolla ei ole samoja intressejä kuin vähemmistösijoittajilla. Yrityksen pääomarakenne voi olla epäoptimaalinen, yritys saattaa karttaa riskiä tai päätöksentekoon voi liittyä poliittisia tekijöitä. Toisaalta myös hyvin hajaantunut omistusrakenne voi olla ongelmallinen, jos yhtiön johdolla ei ole toimivaa kannustinjärjestelmää, merkittäviä taloudellisia kannustimia sekä omaa rahaa sijoitettuna yhtiöön. Piensijoittajan kannalta olisikin parasta, että yhtiöllä olisi aktiivinen omistaja, joka ajaa omistaja-arvoa eikä pelkää tehdä tarvittaessa muutoksia.

Pääomasijoittaja on aktiivinen omistaja

Aktiivisemmasta päästä sijoittajia ja omistajia ovat pääomasijoittajat, jotka ostavat yhtiöstä yleensä enemmistöosuuden, kun kohteena ovat kypsässä vaiheessa olevat yhtiöt. Tällöin kyseessä ovat ns. buyout-sijoitukset, joissa pääomasijoitusrahasto ostaa kohdeyhtiöstä enemmistön ja sitouttaa yrityksen johdon kannustinjärjestelmällä, joka on yleensä riippuvainen pääomasijoittajan realisoimasta tuotosta. Omistuksensa aikana pääomasijoittaja pyrkii aktiivisesti kehittämään yrityksen toimintaa yhdessä toimivan johdon kanssa tekemällä operatiivisia muutoksia, laajentumalla uusille markkinoille ja tekemällä yritysostoja. Pääomasijoittaja käyttää merkittävästi aikaa sekä kohdeyrityksen tutkimiseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä, että toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen omistusaikana. Pääomasijoitusyhtiöiden kohdeyhtiöiden performanssia on vertailtu useissa maissa ja keskimäärin pääomasijoittajien omistamien yhtiöiden kasvu, kannattavuus ja tuottavuus on kehittynyt verrokkijoukkoa suotuisammin. Pääomasijoittamisen vaikuttavuudesta ja kohdeyhtiöiden performanssista voi löytää lisää tietoa muun muassa FVCA:n sivuilta (fvca.fi/tietokeskus/vaikuttavuus).

Ongelma piensijoittajan kannalta on se, että pääomasijoittajien ostamat kohteet ovat lähtökohtaisesti listaamattomia yhtiöitä ja pääomasijoitusrahastoihin sijoittaminen on yksityissijoittajalle vaikeaa tai kallista. Pääomasijoitusrahastoihin vaadittava minimipääoma on yleensä suuri, sijoitettava pääoma sitoutuu rahastoon pitkäksi aikaa eivätkä rahastot yleensä ole auki muille kuin ammattimaisille sijoittajille. Sijoittaminen voi olla mahdollista rahastojen rahastojen (Fund of Funds) kautta, mutta silloin kustannukset nousevat korkeiksi. Vaihtoehtona on sijoittaa pääomasijoittajien omistamiin, pörssiin listattaviin yhtiöihin tai listattujen pääomasijoitusyhtiöiden osakkeisiin.

Pääomasijoittajat ja osakemarkkinat

Pääomasijoittaja pitää yksittäistä kohdeyhtiötä salkussaan yleensä noin 4—7 vuotta. Rahastojen rajallisesta elinkaaresta johtuen pääomasijoittaja tarvitsee irtautumisväylän irtautuakseen sijoituksestaan ja pörssilistautuminen on yksi mahdollinen irtautumisen keino. Tällöin pääomasijoitusyhtiö myy yleensä osan omistuksestaan listautumisen yhteydessä ja irtautuu yhtiöstä täysin muutaman vuoden sisään listautumisesta. Pääomasijoitusyhtiö pyrkii luonnollisesti saamaan myymistään osakkeista listautuessa hinnan, joka on järkevä, mutta kuitenkin sellainen, jolla listautumisanti menee kaupaksi, ja jonka jälkeen kurssi ei romahda, vaan yhtiön kaupankäynti alkaa positiivisella vireellä. Ylihintainen ja epäonnistunut anti voi vaikuttaa sijoittajien näkemykseen pääomasijoittajasta ja vaikuttaa myös pääomasijoittajan muiden portfolioyhtiöiden listautumisiin. Koska pääomasijoittaja jää myös omistajaksi yhtiöön, tavoitteena on usein myös päästä irtautumaan lopuista osakkeista nouseviin kursseihin. Pääomasijoittaja myy listautumisannissa osakkeita parantaakseen osakkeen likviditeettiä, lukitakseen hieman sijoituksensa tuottoa ja palauttaakseen pääomaa takaisin sijoittajilleen.  Vastaavasti, jos pääomistaja omistaa listautumisen jälkeen selvän enemmistön yrityksestä aikeinaan kuitenkin irtautua yrityksestä, markkinat saattavat odottaa että pääomistaja realisoi omistustaan enemmän, olettaen että suuret osakemyynnit rajoittavat kurssinousua myyntipaineen takia. Listautuminen on siis hieman tasapainoilua sekä listautumishinnan että myyntimäärän osalta.

Ennen listautumista on toki tapahtunut jo paljon arvonluontia ja ajattelin, että voisi olla mielenkiintoista tarkastella hieman millaista Suomessa ja Ruotsissa listattujen pääomasijoittajien omistamien portfolioyhtiöiden performanssi on ollut verrattuna Suomen ja Ruotsin yleisindekseihin. Keräsin viimeiseltä muutamalta vuodelta pääomasijoittajien omistamien yhtiöiden tuottolukuja. Suurin osa yhtiöistä on tullut pörssiin listautumalla, mutta muutamaan yritykseen pääomasijoittaja on tullut omistajaksi yritysjärjestelyn kautta. Sisällytin taulukkoon sellaiset yhtiöt, joissa pääomasijoittajalla on ollut merkittävä omistusosuus ja tarkastelin yhtiöiden tuottoja sekä pääomasijoittajien pörssiomistusajalta, että sen jälkeen.

 

 

On mielenkiintoista nähdä, että yhtä yhtiötä lukuun ottamatta pääomasijoittajien portfolioyhtiöt ovat päihittäneet pörssin yleisindeksit. Annualisoituna tuottoeron mediaani verrattuna indekseihin on jopa 18 %. Ensimmäisen päivän listautumistuotto selittää kuitenkin tuottoeroja joka kolmannen listautuneen yhtiön kohdalla. Ensimmäisen kaupankäyntipäivän tuoton mediaani on näiden yhtiöiden kohdalla ollut noin 5 %. Ruotsissa ensimmäisen kaupankäyntipäivän tuotot ovat tässä havaintojoukossa olleet selkeästi korkeampia kuin Suomessa (12,1 % vs. 3,5 %). Otoskoko on pieni ja tälle voi olla monia selityksiä, mutta on mahdollista, että Suomessa sijoittajat vierastavat enemmän sitä, että pääomistaja myy huomattavan omistusosuuden listautumisannin yhteydessä.

Tässä otosjoukossa pääomasijoittaja on irtautunut yrityksestä 0,5—3 vuoden sisään listautumisesta tai siitä, kun se on tullut yhtiöön omistajaksi esimerkiksi yritysjärjestelyn seurauksena. Seuraavaksi tarkastelin sitä, kuinka kohdeyhtiöt ovat tuottaneet sen jälkeen, kun pääomasijoittaja on irtautunut täysin sijoituksesta. Seuraava taulukko kuvaa näiden yhtiöiden tuottoja:

 

Näistä yhtiöistä ainoastaan yksi on hävinnyt indeksille ja Pihlajalinna oli voittanut indeksin yli 70 %:lla edeltävänä vuonna (kun pääomasijoittaja oli vielä omistajana), joten kokonaisuutena sekin sijoitus olisi tukevasti indeksiä edellä. Keskimääräinen tuottoero indeksiin verrattuna on vielä jopa kasvanut irtautumisen jälkeen. Tämän datan perusteella pääomasijoittajien kohdeyhtiöiden kelkassa on ollut hyvä matkustaa viime vuodet Suomen ja Ruotsin pörsseissä. Koska data pohjautuu hintaindekseihin, indeksien ja kohdeyhtiöiden osinkotuottoero voi mahdollisesti kaventaa tuottoeroa hieman, mutta ei kuitenkaan pysty selittämään sitä. On mahdollista, että tuottoero on ainakin osittain seurausta erilaisista riskifaktoreista, kuten yritysten pienemmästä koosta tai korkeammasta velkaantuneisuusasteesta, jotka vaikuttavat oman pääoman tuottovaatimukseen, mutta uskon että yritykset itsessään ovat olleet pääomasijoittajille syystä mielenkiintoisia sijoituskohteita. Yhdistävänä tekijänä on usein hyvä kasvupotentiaali, vahva markkina-asema ja pätevä johto. Luonnollisesti sekä pääomasijoittajissa ja heidän kohdeyhtiöissään on eroja, eikä mennyt informaatio ole tae tulevasta, mutta toivotaan että pörssilistoille saadaan tulevaisuudessa lisää mielenkiintoisia yhtiöitä.

Blogitekstin tarkoituksena ei ole antaa sijoitussuosituksia tai sijoitusneuvontaa yksittäisistä sijoituksista tai sijoitusstrategioista. Blogissa on tarkasteltu taloudellista ilmiötä historiallisen tiedon valossa, joka ei välttämättä vastaa tulevaisuutta. Minkään sijoituksen tuotosta ei ole takeita ja sijoituspäätökset tulee aina perustaa omaan harkintaan.

 

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit