OMXH:n parhaat yhtiöt osa 3

Tämä blogimerkintä on jatkoa kirjoitussarjalle, jossa käsittelin aiemmin Nokian Renkaita ja Nordeaa. Kolmas valintani kohdistuu yhtiöön, jonka osake kuuluu mielestäni poikkeuksetta pitkäjänteisen Suomi-salkun keskeisimmäksi tukijalaksi.

Kyseessä on siis yhtiö nimeltä Sampo, joka jo Kalevalassa takoi rahaa omistajilleen. Vastoin melko yleisiä ennakkoluuloja ja käsityksiä, konserni ei harjoita enää pankkitoimintaa Sampo Pankki –toiminimen kautta. Nykymuotoinen Sampo-konserni tarjoaa sijoittajalle yhden osakkeen kompaktissa paketissa kolmenlaisia liiketoimintoja, jotka ovat kaikki omilla aloillaan johtavia pohjoismaisia finanssitoimijoita. Sampon nykytilanne avautuu perusteiden tasolla viime toukokuussa kirjoittamassani osavuosikatsauksen jälkitunnelmoinnissa. Perusasioita sen enempää kertaamatta ja mekaanista tunnuslukuanalyysiä esittelemättä, siirryn tarkastelemaan keskeisimpiä perusteita sijoittaa Sampoon oman sijoitusfilosofiani näkökulmasta.

Laadulliset tekijät

Toimiva johto on vain osakkeenomistajan asialla

Osakkeenomistajien ja yritysjohdon intressiristiriidat kuuluvat yleisimpiin syihin, miksi vältän sijoituksia osaan melko laadukkaistakin suomalaisista yhtiöistä. Asian yksinkertaistaen voisin havainnollistaa ajatustani siten, että haluan toimivan johdon kasvattavan ensisijaisesti vain minun omistukseni arvoa (osakkeenomistajan asemassa), kun käytännössä moni yritysjohto keskittyy kasvattamaan pääasiassa omaa vaikutusvaltaansa ja yhtiön toimintaa keskittymättä siihen, ovatko yritysostot ja laajentumiset osakkeenomistajien kannalta lisäarvoa tuovia. Pelkkä yrityksen kokoluokan kasvaminenhan ei tuo osakkeenomistajalle minkäänlaista tuottoa, jos kasvuhankkeet maksavat enemmän kuin niistä saadaan aikaan lisätuottoa (yksinkertaistettuna). Tällöin kuitenkin usein yritysjohdon vaikutusvalta kasvaa, kun alaisia on enemmän ja liiketoimintaa on useammassa maassa ja niin edelleen. Siksi on tärkeää, että johto pyrkii ajamaan pääasiassa osakkeenomistajan asiaa.

Hallituksen jäsenten ja yritysjohdon motivoiminen osakkeen kurssikehitykseen sidotuin kannustimin

Tämä liittyy melko kiinteästi edelliseen kohtaan, koska Sampon palkitsemisjärjestelmissä punaisena lankana on se, että yritysjohtoa palkitaan runsaammin vasta sitten, kun osakkeenomistajakin on saanut osansa nautinnosta. Erityisen hyvänä detaljina pidän sitä, että Sampo palkitsee melko suuressa määrin riihikuivalla käteisellä, sillä yhtiön osakkeisiin oikeuttavien optioiden antaminen voisi osoittautua huomattavasti kalliimmaksi välineeksi ajan mittaan (kun yhtiön arvo nousee). Sampon omasta mielestäni hyvää palkitsemisjärjestelmää voi verrata esimerkiksi Nokian Renkaiden vastaavaan, joka on selvästi kalliimpi vaihtoehto osakkeenomistajan kannalta.

Konsernin nykyisessä johdossa on yhtiön suurimpia osakkeenomistajia

Ainakin omaa mieltäni rauhoittaa tieto siitä, että yhtiön hallituksen jäsenillä on omaa rahaa kiinni konsernin osakkeissa pyöreästi noin 300 miljoonaa euroa. Tämä takaa mielestäni sen, että Sampon hallintoa ja liiketoimintaa hoidetaan ”kuin omaa lasta”.

Kurinalainen sijoitusportfolio

Sampon governance-periaatteisiin on kuulunut jo pitkään se, että yhtiö välttää uhkapelejä sijoitusomaisuudellaan. Esimerkiksi keväällä 2010, eurooppalaisen velkakriisin ensimmäisten oireiden ilmaannuttua, Sampo-konserni tyhjensi sijoitussalkuistaan vähäisetkin sijoitukset ns. PIIGS-maihin. Näin jälkikäteen tarkasteltuna liike osoittautui (jälleen kerran) järkeväksi. Sampolla ei siten ole ”kaatumisvaaraa”, vaikka Etelä-Eurooppa ajautuisi “yllättäen” entistäkin syvempiin vaikeuksiin. Tosin, Sampokaan ei ole aivan immuuni makrotalouden heikkouksille, joten pitkäkestoinen pohjoismainen taantuma hidastaisi varmuudella myös Sampon etenemistä.

Yritysjohdon track record

Tämä laadullinen tekijä tulee ikään kuin ylimääräisenä hyvänä Sampon osakkeenomistajalle. Vuosikymmenen aikana suoritetut yritysjärjestelyt ovat kasvattaneet Sampo-sijoituksen arvoa raskaalla vivulla johtuen yritysjohdon taitavasta myötävaikutuksesta (ja kauppojen vastapuolien osaamattomuudesta). Nykyisessä markkinatilanteessa saattaa kohta koittaa ostojen aika, jolloin Sampo arvatenkin harkitsee kaappaavansa tanskalaista Topdanmarkia, joka lisäisi Ifin koneeseen tehoja seuraavassa nousussa. Nykyisen konsernijohdon jatkaessa seuraavinakin vuosina yhtiön määrätietoista kehittämistä, en usko Sampon osakkeenomistajien tarvitsevan lainkaan ylimääräistä unilääkitystä.

Määrälliset tekijät

Konsernin ydinliiketoiminta, vakuuttaminen, on suhdanteen kestävää

Matematiikan lait puoltavat vahinkovakuuttamisen suhteellisen hyvää kannattavuutta alan suurimpien toimijoiden hyväksi. Tässä suhteessa Sampon osakkeenomistajalla on syytä hymyyn, sillä konsernin vakuutusyhtiö If on Pohjoismaiden selvästi suurin vahinkovakuuttaja maksutulolla mitattuna. Kun tarkastelee Ifin taloudellisia tunnuslukuja koko 2000-luvun ajalta, voi havaita erittäin tasaisen tuloskehityksen (eli yhdistetyn kulusuhteen ja kannattavuusindikaattorien alhaiset keskihajonnat), mikä tarkoittaa vankasti voitollista operatiivista toimintahistoriaa suhdanteista riippumatta.

Konsernin riskitaso on matala ja liiketoimintojen välinen korrelaatio alhainen

Kuten jo aiemmin totesin, on Sampon perusliiketoiminta suhdannekestävää laatua. Erilaisia vakuutuksia, kuten vahinko-, henki-, koti-, auto-, liikenne-, tapaturma ja niin edelleen, tarvitaan varmasti myös tulevaisuudessa riippumatta siitä, mitä tapahtuu esimerkiksi Kreikan velkataakalle. Osaltaan konsernin liiketoimintojen riskiä madaltaa myös se, että yhtiöt ovat toimialoillaan markkinajohtajia, joten kilpailuaseita pitäisi löytyä jonkinlaiseksi suhdannepuskuriksi asti. Tilanne, jossa Sampon riskit realisoituvat täysimääräisesti on karkeasti silloin, kun pohjoismaisessa mittakaavassa sekä yksityisasiakkaat että yritykset kärsivät mittavia luottotappiota ja konkursseja, irtisanovat yhtäaikaisesti vahinkovakuutuksensa ja jättävät itsensä myös henkivakuuttamatta. Tässäkin suhdannevaiheessa Sampoa pienemmät toimijat kaatuisivat huomattavasti aiemmin johtuen Sampon mahdollisuudesta pääomittaa liiketoiminta-alueitaan emoyhtiön kautta. Kuinka todennäköistä siis on kyseisen taloustilanteen toteutuminen?

Tulosperusteinen arvostustaso halpa, yhtiö voisi maksaa halutessaan yli 10% osinkoa

Mikään liiketoiminta ei ole hyvä osakesijoitus, jos osakkeesta joutuu maksamaan liian kovan hinnan. Sampon osakkeen verrattain järkevää hintatasoa voi tarkastella esimerkiksi tulostuoton (E/P) näkökulmasta. Konserni tekee tänä vuonna selvästi yli kaksi euroa osakekohtaista tulosta, joten yhtiö voisi maksaa halutessaan osinkoa noin 11% nykyiselle pörssikurssille. Käytännössä yhtiö maksaa noin 5-6% osinkotuottoa, sillä osa varoista jätetään sekä kumuloitumaan (kasvamaan korkoa seuraaviksi vuosiksi) yhtiön taseeseen että pääomapuskuriksi finanssialan vaatimusten kiristyessä. On kuitenkin varsin kummallista, että näinkin alhaisen riskitason yhtiöstä saa kaksinumeroista yieldiä. En tosin usko arvostuksen olevan ikuinen, joten väistämätön kurssinousu on edessä ennemmin tai myöhemmin.

Tuntuva Nordea-omistus mahdollistaa shakki-matin

Sampo-konserni nousi Sampo Pankin myynnistä saaduilla varoilla vuosina 2006-2009 Pohjoismaiden suurimman pankkikonsernin, Nordean, pääomistajaksi. Toisin sanoen, Sampo vaihtoi pienen pankkitoiminnan pyörittämisen kokoluokkaa suurempaan finanssitoimintaan. Vuoteen 2011 tultaessa, Nordean hallituksen puheenjohtajan paikka kuuluu Sampon Wahlroosille, joten mahdollisuudet edistää toimialan rakennejärjestelyjä erityisesti Sampon osakkeenomistajan intressissä ovat näköalapaikan veroiset. Sampon tekemästä Nordea-sijoituksesta voi lukea lisää täältä.

Kokonaisuutena Sampo täyttää viime kuussa esittelemäni turvallisten osakkeiden kriteeristön. Yhtiö on ajankohtainen myös alkaneella viikolla, sillä konserni julkistaa osavuosituloksensa keskiviikkona ennen pörssin avautumista.

Kirjoittaja ei omista kirjoitushetkellä Sampon osakkeita. Tosin, yhtiön osake oli helmikuuhun 2011 asti kirjoittajan salkun suurin yksittäinen sijoitus ja on edelleen parhaiten tuottanut yksittäinen osake aikavälillä 2009-2011. Kirjoittaja on täysin vakuuttunut siitä, että Sampo kuuluu jatkossakin salkun todennäköisten ostokohteiden listalle.

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

551 Marraskuu, 2011Kiitos hyvästä kirjoituksesta!

Minua kiinnostaisi tietää miksi et kuitenkaan itse omista tällä hetkellä Sampoa, vaikka kirjoituksen mukaan pidät yhtiötä varsin hyvänä sijoituksena?

Itselläni Sampo on ylivoimaisesti suurin sijoitus. Parin vuoden omistamisen aikana osuuden markkina-arvo ei ole pahemmin kehittynyt, mutta eipä se ole laskenutkaan ihan samaa tahtia muiden omistusten kanssa. Omat sijoitukseni näkyy täällä: http://www.55vuotiaanaelakkeelle.com/p/ykkossalkku_30.html

rebekka2 Marraskuu, 2011Loistava ja ymmärrettävä analyysi taas kerran. Kiitos siitä. Toivottavasti pidät lukijoitasi ajan tasalla siitä, miten koet markkinatilanteen etenevän.

Jukka Oksaharju9 Marraskuu, 201155: Kiitos palautteestasi. En omista Sampoa tällä hetkellä johtuen ensisijaisesti markkinatilanteesta, jonka uskoin heikkenevän jo silloin, kun myin Sampo-omistukseni (helmi-maaliskuussa 2011). Toisaalta myyntieni syy oli osittain myös siinä, että olin rahoittanut Sampon osakkeiden oston lähes täysin vieraalla pääomalla (velalla). Kun päädyin alkuvuonna markkinatilanteen tulkinnassa siihen johtopäätökseen, että osakepainoa on laskettava, ryhdyin myymään runsaasti oikeastaan kaikkia OMXH:n parhaita yhtiöitä (näistä enemmän muissa kirjoituksissani). Sampo on kuitenkin nykyiseen markkinatilanteeseen mielestäni melko hyvä defensiivinen osake. Ostaisin sitä mielelläni, jos arvostustaso laskisi nykyiseltä tasolta. Olen tällä hetkellä kiinnostunut selvästi enemmän Nordeasta.

Pari sanaa metsäyhtiöistä | Nordnet Blogi20 Marraskuu, 2011[…] huomautettava, että UPM ei yhtiönä vastaa laadultaan lähimainkaan OMXH:n parhaita yhtiöitä (Sampo, Nordea, Nokian Renkaat). Yhtiöön sijoittaminen näyttää kuitenkin mielestäni hyvin […]

Ostot aloitettu: Nordea | Nordnet Blogi22 Marraskuu, 2011[…] hintataso tarjoaa siihen vielä mahdollisuuden. Tällä hetkellä lataan norsupyssyä kohti Sampon salonkivaunua, jos markkina jatkaa heikkoa esitystään. Pidän kuitenkin henkilökohtaisesti jo nyt hyvin […]

Ostoja jatkettu: OMXH:n parhaat yhtiöt osa 4 | Nordnet Blogi4 Joulukuu, 2011[…] Helsingin pörssin yhtiöitä. Aiemmissa kirjoituksissa on käsitelty Nokian Renkaita, Nordeaa ja Sampoa. Jatkoin myös ostotoimenpiteitä marraskuun Nordea-ostosten jälkeen. Tällä kertaa kohteena on […]

Pari sanaa vuodesta 2012 | Nordnet Blogi19 Joulukuu, 2011[…] siihen mahdollisuuden. Ensisijaisesti olen kiinnostunut kotimaisten yhtiöiden osalta erityisesti Samposta, Nokian Renkaista, UPM:stä, Fortumista ja Konecranesista. Lisäksi mm. Oriola-KD, Vacon ja […]

Pohjoismaiden parhaat yhtiöt osa 1 | Nordnet Blogi1 Tammikuu, 2012[…] listatuistakin on ostettavissa ilman oheisliiketoimintoja. Esimerkiksi Ifiä saa ostettua vain Sampon kautta, mutta samassa tulee ostaneeksi myös henkivakuuttajayhtiö Mandatum Lifea ja osuutta […]

Suurimmat sijoitusvirheeni vuonna 2011 (ja aiemmin) | Nordnet Blogi8 Tammikuu, 2012[…] erinomaista yhtiötä, joista olen käsitellyt viime syksyn aikana Nokian Renkaita, Nordeaa, Sampoa ja Olvia. Kannattaa siis suunnata katse myös esimerkiksi muihin […]

Kolmas osto: Sampo | Nordnet Blogi22 Tammikuu, 2012[…] seuranneille lukijoille minkäänlaisena yllätyksenä, sillä olen käsitellyt Sampoa mm. OMXH:n parhaissa yhtiöissä, alkuvuonna 2011 ja konsernin Nordea-omistuksen kautta. Myös vuoden 2012 ensimmäinen […]

OMXH:n parhaat yhtiöt osa 5 | Nordnet Blogi1 Helmikuu, 2012[…] on jatkoa kirjoitussarjalle, jossa olen aiemmin käsitellyt Nokian Renkaita, Nordeaa, Sampoa ja Olvia. Vuoden 2012 aloittaa yhtiö, joka on malliesimerkki loistavasta kotimaisesta yhtiöstä, […]

Pari sanaa osingoista | Nordnet Blogi13 Helmikuu, 2012[…] tasaisen voitollista kehitystä suhdanteesta riippumatta, mihin olen viitannut esimerkiksi Sampoa ja Nordeaa koskevissa kirjoituksissani […]

Tunnelmia Sampo Oyj:n yhtiökokouksesta | Nordnet Blogi17 Huhtikuu, 2012[…] Sampo on vuonna 2012 sijoittajan pääoman suoja. Väite pitänee paikkansa ainakin suhteessa eurooppalaiseen vertailuryhmään. Wahlroos kuvasi Sampon nykyistä taloudellista asemaa vahvaksi. Tase on vuoden 2012 alussa hyvin terveellä pohjalla suhteessa kilpailijoihin, mikä mahdollistaa johtavasta markkina-asemasta hyötymisen. Tämä koituu luonnollisesti Sampon osakkeenomistajien eduksi erityisesti vaikeissa markkinatilanteissa. Wahlroos myös viittasi lyhyesti Nordean tilanteeseen, sillä hänen mielestään pankkitoiminta on tällä hetkellä kenties haastavinta liiketoimintaa koko Euroopassa. Tosin samassa yhteydessä hän totesi Nordean olevan jo nyt Euroopan paras pankki, minkä hyväksyminen vaatii kuulijalta hienoista subjektiivisuutta. Nordean osalta kommentit viittasivat vahvaan rahoitusasemaan ja osittaiseen markkina-aseman vahvistumiseen. Nordean osalta mielenkiintoisin viesti liittyi siihen, että pankkitoiminnalla on olemassa merkittävää tulosparannuspotentiaalia kriisin jälkeen – ovathan esimerkiksi korkokatteeseen vaikuttavat viitekorot tällä hetkellä luonnottoman alhaisella tasolla. Sanoma oli siis yksinkertaistettuna seuraava: kun korot aikanaan nousevat, voimme piehtaroida Nallen kanssa setelien seassa sekä Nordean että Sampon osakkeenomistajina. Lopulta on kuitenkin todettava, että kokonaisuutena Wahlroosin puheenvuoro sisälsi merkittävästi enemmän pessimismiä lähitulevaisuuden liiketoimintanäkymien osalta suhteessa edellisten vuosien puheenvuoroihin. Kontrastiero oli mielestäni huima erityisesti viime vuoteen nähden. […]

Loppuvuoden tulosvaroittaja osa 1 | Nordnet Blogi3 Toukokuu, 2012[…] Edellä esitettyjen taloudellisten tunnuslukujen ja toimitusjohtajan miltei harhaanjohtavan katsauksen perusteella en tiedä, pitäisikö nyt itkeä vai nauraa. Sanomaa harkitsevalle sijoittajalle suosittelisin lyhyehköä pohdintatuokiota siitä, kenelle haluat antaa varasi hoidettavaksi. Omat esimerkkini ihanteelliselle yritysjohdolle löytyvät täältä ja täältä. […]

Alkavan tuloskauden ennakko | Nordnet Blogi2 Heinäkuu, 2012[…] Nordea suurimman omistajansa Sampon näkökulmasta Nordea-ostoni marraskuussa 2011 Lisäostot alkuvuonna 2012 OMXH:n parhaat yhtiöt -kirjoitussarjan toinen osa OMXH:n parhaat yhtiöt -kirjoitussarjan kolmas osa […]

Vuoden 2012 hyvät ja huonot osakkeet | Nordnet Blogi3 Elokuu, 2012[…] Renkaat +27.01% Kone +26.31% Tieto +24.64% Pohjola Pankki A +22.44% Stockmann B +21.04% YIT +19.95% Sampo A +16.74% Wärtsilä […]

OMXH:n parhaat yhtiöt osa 6 | Nordnet Blogi13 Elokuu, 2012[…] kirjoitussarjan OMXH:n parhaista yhtiöistä. Jo käsitellyt yhtiöt ovat Nokian Renkaat, Nordea, Sampo, Olvi ja Kone. Nyt on vuorossa kuudes yhtiö ja investment case potentiaaliselle ostokohteelleni. […]

Salonkivaunun viimeinen kuulutus | Nordnet Blogi24 Elokuu, 2012[…] OMXH:n parhaat yhtiöt osa 3 Vuoden 2012 hyvät ja huonot osakkeet Kevään yhtiökokouksen jälkeen Omaa osto-ohjelmaani käsittelevä merkintä ja Pohjoismaisia vakuutusyhtiöitä koskeva merkintä […]

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit