OMXH:n parhaat yhtiöt osa 1

Esittelen loppukesän ja syksyn aikana muutamia Helsingin pörssin yhtiöitä, jotka ovat mielestäni erityisen laadukkaita. Ensimmäistä yhtiövalintaani olen verrannut aiemmissa kirjoituksissani maailman parhaisiin kuluttajatuoteyhtiöihin.

Osoitan alkuun lämpimät kiitokset Nokian Renkaiden sijoittajasuhdeosastolle, joka mahdollisti melko kattavan analyysin rakentamisen lähetetyn aineiston muodossa. Sain yhtiöltä pyyntöni mukaisesti taloudellisten tietojen lähdemateriaalit aina markka-ajoista ja 1990-luvun lamavuosista lähtien.

Olen viime vuosien aikana yrittänyt saada käsiini myös muiden kiinnostavien pörssiyhtiöiden vanhoja vuosikertomuksia ja tilinpäätöksiä, mutta toistaiseksi minulle on lähetetty vasta 2000-luvulla painettuja kappaleita. Nokian Renkaat kiilasi siten sijoittajasuhteiden vertailuryhmässään ylivoimaisesti kirkkaimmalle kärkisijalle.

Aiemmissa kirjoituksissani olen usein halunnut korostaa sitä, että parhaat yhtiöt ovat suhteellisen hyviä yhtiöitä myös vaikeina aikoina. Nokian Renkaat kuuluu tämän kriteerin osalta vähintään kymmenen parhaan kärkeen Pohjoismaissa ja kolmen laadukkaimman joukkoon Suomessa. Todistusaineisto on tämän osalta jopa hämmästyttävä: yhtiö on tehnyt tukevaa voittoa niin 1990-luvun laman jälkimainingeissa, Venäjän kriisissä, IT-kuplan puhkeamisessa, 2008-2009 finanssikriisissä kuin myös nykyisessä markkinatilanteessa.

Pyrin itse sijoittamaan lähtökohtaisesti vain sellaisiin yhtiöihin, joiden liiketoimintamalli mahdollistaa voiton tekemisen myös laskusuhdanteiden aikana. Nokian Renkaat on yhtiönä ensiluokkainen, sillä se ei ole tehnyt 20 vuoden aikana lainkaan tappiollisia tilikausia. Valitettavasti Helsingin pörssin tarjonta on yleisesti hyvin vaatimatonta kyseisellä kriteerillä.

Pitkän salkun osakkeita valittaessa on myös olennaista kiinnittää huomiota osakkeen arvostustasoon, mikä tulee laskea käyttämällä ns. syklin yli laskettuja tunnuslukuja. Perustana on luonnollisesti käytettävä toteutuneita arvoja, jotta sijoittaja saa järkevän kuvan yhtiön todellisesta tuloksentekokyvystä – ei vain huippuvuoden, taantuman pohjan tai hypoteettisen ennustemaailman kannattavuudesta.

Nokian Renkaiden tapauksessa olen laskenut useamman taloussyklin sisältävät hyvin pitkän aikavälin tunnusluvut, jotka kattavat edelliset 20 vuotta (alla).

Vuosi Liikev. EBIT ROE

1992 121,2 15,8 19,2%

1993 143,5 15,5 18,7%

1994 164,2 17,2 19,5%

1995 187,2 20,2 20,5%

1996 192,6 23,5 21,3%

1997 211,6 27,5 21,9%

1998 251,3 33,2 22,7%

1999 322,6 42,1 23,6%

2000 398,5 39,4 13,7%

2001 423,4 50,5 14,3%

2002 479,2 60,1 16,9%

2003 528,7 79,1 20,8%

2004 602,2 108,1 24,3%

2005 603,3 115,6 31,3%

2006 686,5 115,8 22,2%

2007 1025,0 234,0 26,6%

2008 1080,9 247,0 18,8%

2009 798,5 102,0 7,6%

2010 1058,1 222,2 20,0%

H1/11 +41,4% +53,3% ~ 25% (vrt. H1/2010)

Lähde: Nokian Renkaiden IR ja vuosikertomukset, luvut mEUR

Olen tehnyt esitettyjen lukujen perusteella muutamia havaintoja, joiden vuoksi olen valmis tunnustamaan rakkaussuhteeni Nokian Renkaisiin yhtiönä.

20 vuoden aikana Nokian Renkaiden

– liikevaihto on 10-kertaistunut

– liikevoitto on 15-kertaistunut

– oman pääoman tuotto on keskiarvona 20,2% ja mediaanina 20,5%

– oma pääoma on 2-kertaistunut 3,5 vuoden välein

– liikearvon määrä ei ole juurikaan noussut, sillä yhtiö on kasvanut orgaanisesti

– nettovelkaisuus on säilynyt matalana, sillä yhtiölle on riittänyt tulorahoitus

– markkinaosuus on vähintään 2-kertaistunut kaikilla ydinmarkkinoilla

– liiketoimintalogiikan ydin on säilynyt muuttumattomana (hyväkatteisia premium-renkaita jälkimarkkinoille)

– päämarkkina-alue on laajentunut Pohjoismaiden ulkopuolelle (missä on voimakasta kasvua myös tulevaisuudessa)

– liikevaihto on laskenut vain yhtenä vuonna (2009)

– liikevoitto on laskenut vain kolmena vuonna (1993, 2000, 2009)

– osake on tuottanut 4200% ilman osinkoja (pörssilistauksesta 1995 alkaen)

– osake on tuottanut 6200% osingot uudelleen sijoitettuina (pörssilistauksesta 1995 alkaen)

Toteuman nähtyäni en voi olla ihmettelemättä ääneen sitä arvostustasoa, jolla yhtiö aikoinaan listautui pörssiin (vuonna 1995). Osakkeen listautumisvuoden luvuista lasketut tunnusluvut kertovat seuraavaa: P/E 7, E/P 14,3%, ROE 20,5% ja osinkotuotto 5,5%. Täytyy sanoa, että näin suureen margin of safetyyn en ole vielä koskaan törmännyt.

Vuonna 2011 yhtiön taloudelliset tunnusluvut ovat edelleen erinomaisella tasolla, mutta valitettavasti osakkeen tunnusluvut ovat pörssihistorian alkutaipaleeseen verrattuna karkeasti sanoen ”puolta huonommat”.

Tästä voidaan tehdä myös se johtopäätös, että tulostason parantumisen lisäksi Nokian Renkaiden pitkän aikavälin kurssinousua on voimistanut myös arvostustason nousu – onhan osakkeen hinta noussut moninkertaisesti suhteessa yhtiön raportoimaan tuloskasvuun (mikä sekin kuuluu track recordin osalta maailman parhaimmistoon).

Juuri osakkeen arvostuksen ylilyönti on ainoa syy siihen, miksi en juuri tällä hetkellä omista Nokian Renkaita (tämä ei ole suositus). Loistavankaan yhtiön osake ei ole hyvä sijoitus, jos siitä on maksettu hankintahetkellä liian kova hinta.

Nokian Renkaat tulee palaamaan salkkuuni heti, jos osakkeen arvostus laskee tasolle P/BV 2. Käytännössä osto-ohjelmani alkaa siis silloin, kun kurssi laskee alle 17 euron.

Moniko lukija jaksaa uskoa, että juna käy tulevina kuukausina noutamassa minut kyseiseltä asemalta?

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

Petri18 Elokuu, 2011

Näitä selväsanaisia ja verrattain kattavia näkökulmia on todella innostavaa lukea. Minulle tämä juna on ollut aina liian kallis. Nyt sisäistin yhtiön todellisen luonteen ja laitan lapun varmasti ostoon jos markkina sulaa.

matsson18 Elokuu, 2011voiskohan myös oneuponomxh antaa tähän ketjuun kommenttinsa nre:stä yhtiönä? vaikuttaa ensiluokkaiselta.

npv>018 Elokuu, 2011Hyvä ja informatiivinen kirjoitus! Harmi että helsingin pörssiin kuuluu vain 3 todellista loisto yhtiötä: sampo,nre,kone. Niistäkin kaksi on ylihinnoiteltu tällä hetkellä.. Voitko avata miksi arvostat nre:n p/bv 2?

One Up on OMXH18 Elokuu, 2011matsson,

Minulla ei ole kirjoitukseen juurikaan lisättävää. Olen täysin samoilla linjoilla kirjoittajan kanssa. NRE on operatiivisesti OMXH:n paras yhtiö (Sampo on johtonsa vuoksi parempi yhtiö). NRE:n tilanteesta tekee houkuttelevan se, että se vaihtaa vasta 1.3mrd. Näin ollen sama kehitys voi vielä jatkua vuosiksi eteenpäin. Esim. 10v päästä ei olisi mahdottomuus jos NRE vaihtaisi 3.5mrd vuodessa, miksei enemmänkin jos kaasu pidetään pohjassa ja maantieteellistä pohjaa laajennetaan. Operatiivisesti en näe yhtiössä mitään ongelmia. Ongelmat liittyvät arvostukseen, vajaan 5mrd hinnalla yhtiöön oli ladattu oletukset liikevaihdon ripeästä kasvusta, huippu korkeista liikevoitoista ja jatkuvasti onnistuvista strategisista investoinneista. Mr.Market ei antanut mitään painoa Venäjän poliittisille riskeille, kilpailijoiden mahdolliseen kilpailupaineeseen yms. Nyt hinta on järkevämpi, mutta en vielä ole kiinnostunut. Katsellaan alle 20e tasoilta.

jh18 Elokuu, 2011Kirjoitit

“Olen viime vuosien aikana yrittänyt saada käsiini myös muiden kiinnostavien pörssiyhtiöiden vanhoja vuosikertomuksia ja tilinpäätöksiä”

Löytyisikö tuolta apua asiaan:

http://web.lib.hse.fi/FI/yrityspalvelin/

Jukka Oksaharju18 Elokuu, 2011Petri: Kiitos kommentistasi. Muistathan, että volatiilissa markkinatilanteessa Nokian Renkaat on korkean betansa vuoksi hyvin nopea liikkeissään. Siten laskuvaiheeseen ostamisessa tulee olla maltillinen – osakkeen kurssin kääntyminen voi kestää, mutta pidän hyvin todennäköisenä sitä, että se tapahtuu ennemmin tai myöhemmin. Ainakin itse tulen olemaan mukana NRE:n matkassa mainitsemaltani ostotasolta lähtien – muut luonnollisesti toimivat oman harkintansa mukaisesti.

Jukka Oksaharju18 Elokuu, 2011npv>0: Kiitos kysymyksestäsi. Nokian Renkaat on mielestäni fair valuen osalta selvästi arvokkaampi kuin P/BV 2. Vallitsevassa markkinatilanteessa (ja erityisesti lähitulevaisuudessa) useita osakkeita saa alle pitkän aikavälin todellisten arvojen. Siten olen asettanut osto-ohjelmani aloitushetkeksi kaksi kertaa tasearvon, koska mielestäni hyvän sijoituksen kertoimet ovat tuolloin selvästi puolellani. Mitään kovin akateemista mallia NRE:n valuaatiosta en tässä yhteydessä rakenna, mutta P/BV 2 sisältää kuitenkin olettaman siitä, että yhtiön ROE säilyy myös seuraavan vuosikymmenen aikana yli 15 prosentin tasolla – tuolloin sijoitus olisi hyvin todennäköisesti kannattava. Jos yhtiö kuitenkin pystyy jatkamaan ilmiömäisen hyvää suoriutumistaan säilyttäen yli 20 prosentin tuoton omalle pääomalle, on sijoitus arvostustasoon P/BV 2 äärimmäisen hyvä (varmuudella selvästi kaksinumeroiset vuosituotot). Vielä kauempana akateemisesta mallista on empiirinen havainto edellisestä laskukaudesta vuosina 2008 – 2009. Tuolloin Nokian Renkaat sai joulukuussa 2010 alimmillaan P/BV-tunnusluvulla mitattuna arvon 1,3 (en kuitenkaan usko, että nyt käydään näin alhaalla). Näin ollen aloittamalla ostot “margin of safety”-tasosta P/BV 2, saattaa saada keskimääräiselle hankintahinnalle hyvinkin alhaisen taseperusteisen valuaation. Kannattaa myös vilkaista kirjoitustani Granin optioista aiemmin tässä kuussa. Loistavasta track recordistaan huolimatta NRE on yhtiö, joka tulee myydä myös seuraavassa nousussa, kun P/BV laukkaa tasolla 5-6. Tämäkin yhtiö muuttuu tunnuslukujensa puolesta kuolevaisten joukkoon vähitellen, kun 1) Venäjän tullimuuri poistuu (näin on pitänyt käydä jo kauan aikaa sitten), 2) todellinen kilpailu tulee Venäjälle (40% markkinaosuus ei ole kestävä), 3) Venäjän verohelpotukset lakkaavat (köyttä annetaan tasan niin kauan kuin investoivat Pietariin), 4) Venäjän automarkkina saturoituu (vuonna 2020?). Tämän sanottuani korostan, että ainakin tämä vuosikymmen lienee vielä hakkapeliittojen kulta-aikaa. Kasvukertoimet eivät kuitenkaan säily ikuisesti, sillä 1) markkinaosuutta ei voi kasvattaa rajattomasti (vrt. nykyiset todella vahvat markkina-asemat) ja 2) yhtiön päämarkkinoiden kasvu on vaatimatonta Venäjää ja banaanivaltioita lukuun ottamatta.

Jukka Oksaharju18 Elokuu, 2011jh: Kiitos, tutustun aineistoihin.

Niklas29 Elokuu, 2011Sijoittajan elämä olisi huomattavasti helpompaa, jos vastaavia kirjoituksia julkaistaisiin kaikista kotimaisista yhtiöistä. Itse olen tehnyt suurimmat osakekaupan virheeni keskittymällä vain lyhyen ajan tunnuslukuihin oman osaamiseni ja ajan puutteiden vuoksi. Tämän tekstin aikasarja kertoo yhtiön todellisesta kyvykkyydestä oikeastaan kaiken oleellisen. Lukijan suurimmaksi ja vaikeimmaksi tehtäväksi jää nyt mielestäni vain odottaa hetkeä, kun markkinat hinnoittelevat tämänkin osakkeen paniikissa “väärin”. Kiitos siitä!

Päivitys markkinatilanteeseen | Nordnet Blogi11 Syyskuu, 2011[…] olisi syytä sivuttaa tunteet ja aloittaa valikoivat ostot OMXH:n parhaista yhtiöistä (http://nordnetblogi.fi/omxhn-parhaat-yhtiot-osa-1/ ja […]

OMXH:n turvallisimmat osakkeet | Nordnet Blogi16 Lokakuu, 2011[…] kuitenkin itse huomattavasti tarkempaa määritelmää tasaiselle kannattavuudelle hyödyntäen mm. mediaanilaskelmia (esimerkiksi yksi ehdottomista on ROE > […]

OMXH:n parhaat yhtiöt osa 3 | Nordnet Blogi1 Marraskuu, 2011[…] blogimerkintä on jatkoa kirjoitussarjalle, jossa käsittelin aiemmin Nokian Renkaita ja Nordeaa. Kolmas valintani kohdistuu yhtiöön, jonka osake kuuluu mielestäni poikkeuksetta […]

Jukka Oksaharju4 Marraskuu, 2011Tänään julkaistu osavuositulos vahvistaa edelleen käsitystäni yhtiön erinomaisesta laadusta. Kuitenkin, nykyinen kannattavuuden taso on täysin kestämätön oletus pitkän aikavälin osakesijoituksen pohjaksi. Otetaan esimerkiksi henkilöautonrenkaiden liikevoittoprosentti, mikä oli kolmannella kvartaalilla 35,6% (ja on pomminvarmasti viimeisellä neljänneksellä tätä enemmän, jopa 40%).

Aikanaan, kun 1) Venäjän tullimuuri poistuu WTO-jäsenyyden seurauksena, 2) kilpailu lisääntyy muiden länsimaisten rengasvalmistajien tullessa Venäjän markkinoille, 3) Venäjän automarkkinoiden kasvuvauhdin stabiloituessa, 4) Nokian Renkaiden menettäessä Venäjän valtiolta saamansa veroedut, jotka valuvat tällä hetkellä suoraan tulokseen. Ennen kuin kukaan ehtii huomauttaa näistä yksityiskohdista korostan, että esittämäni kilpailutekijöiden muutokset eivät tapahdu huomenna, eivätkä vielä ensi vuonnakaan. Sen sijaan pitkällä aikavälillä ne tapahtuvat aivan varmasti.

Summa summarum: Järkyttävän hyvin johdettu laatuyhtiö (kuten tässä kirjoituksessa yritin muutama kuukausi sitten asian esittää), mutta osakesijoituksena ei vielä itselleni riittävän halpa (joten ainoa syy siihen miksi en tällä omista NRE:n osakkeita on vain arvostustasossa).

Nokian Renkaat, Venäjä ja WTO | Nordnet Blogi11 Marraskuu, 2011[…] Arvopaperi uutisoi tänään näyttävästi Venäjän mahdollisen WTO-jäsenyyden aiheuttamia vaikutuksia niihin suomalaisiin yrityksiin, jotka kasvattavat liiketoimintaansa itänaapurissa. Uutinen referoi analyytikon antamaa näkemystä, johon haluan antaa oman täydentävän mielipiteeni liittyen erityisesti Nokian Renkaisiin, jota käsittelin yhtiötasolla pari kuukautta sitten. […]

Pari sanaa metsäyhtiöistä | Nordnet Blogi20 Marraskuu, 2011[…] että UPM ei yhtiönä vastaa laadultaan lähimainkaan OMXH:n parhaita yhtiöitä (Sampo, Nordea, Nokian Renkaat). Yhtiöön sijoittaminen näyttää kuitenkin mielestäni hyvin kannattavalta ajatukselta, sillä […]

Ostoja jatkettu: OMXH:n parhaat yhtiöt osa 4 | Nordnet Blogi4 Joulukuu, 2011[…] mielestäni laadukkaimpia Helsingin pörssin yhtiöitä. Aiemmissa kirjoituksissa on käsitelty Nokian Renkaita, Nordeaa ja Sampoa. Jatkoin myös ostotoimenpiteitä marraskuun Nordea-ostosten jälkeen. Tällä […]

Pari sanaa vuodesta 2012 | Nordnet Blogi19 Joulukuu, 2011[…] Ensisijaisesti olen kiinnostunut kotimaisten yhtiöiden osalta erityisesti Samposta, Nokian Renkaista, UPM:stä, Fortumista ja Konecranesista. Lisäksi mm. Oriola-KD, Vacon ja Tikkurila ovat myös […]

Suurimmat sijoitusvirheeni vuonna 2011 (ja aiemmin) | Nordnet Blogi8 Tammikuu, 2012[…] hetkellä korkeintaan kymmenen erinomaista yhtiötä, joista olen käsitellyt viime syksyn aikana Nokian Renkaita, Nordeaa, Sampoa ja Olvia. Kannattaa siis suunnata katse myös esimerkiksi muihin […]

OMXH:n parhaat yhtiöt osa 5 | Nordnet Blogi1 Helmikuu, 2012[…] blogimerkintä on jatkoa kirjoitussarjalle, jossa olen aiemmin käsitellyt Nokian Renkaita, Nordeaa, Sampoa ja Olvia. Vuoden 2012 aloittaa yhtiö, joka on malliesimerkki loistavasta […]

Ennakkoarvio Nokian Renkaista | Nordnet Blogi12 Maaliskuu, 2012[…] Renkaat on mielestäni äärimmäisen laadukas yhtiö. Olen käsitellyt aiemmin Nokian Renkaita mm. OMXH:n parhaissa yhtiöissä, yritysjohdon optioita käsittelevässä blogimerkinnässä ja viimeisimpänä Venäjän […]

Tunnelmia Sampo Oyj:n yhtiökokouksesta | Nordnet Blogi17 Huhtikuu, 2012[…] Tosin otos on hyvin suppea, sillä olen vieraillut säännöllisesti vain Nordean, Sampon ja Nokian Renkaiden yhtiökokouksissa. Tänä vuonna Sampo tarjoili alkupaloina suolaisia saaristolaisleipiä ja […]

Nokian Renkaat ja uuden tehtaan sijainti | Nordnet Blogi21 Toukokuu, 2012[…] kesken alkaneen kalenterivuoden ensimmäisen kvartaalin ja viime vuonna kertoessani oman salkkuni potentiaalisista ostokohteista (joihin yhtiö edelleen myös […]

Ajatuksia markkinatilanteesta ja ostokohteista | Nordnet Blogi6 Kesäkuu, 2012[…] käydään kauppaa kenties maailman parhaalla ”länsimaisella Venäjä-yhtiöllä”, Nokian Renkailla. Vastaavasti esimerkiksi Kone tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden osallistua Aasian […]

Kahdenlaista tuloskasvua | Nordnet Blogi18 Kesäkuu, 2012[…] ensisijaisesti myynnin kasvusta. Tältä osin suoraan oppikirjaan soveltuva malliesimerkki on Nokian Renkaat, jonka myynti ja kustannukset ovat kasvaneet pitkällä aikavälillä tuntuvasti. Omistaja-arvo […]

Hyvin johdetut pörssiyhtiöt | Nordnet Blogi11 Heinäkuu, 2012[…] näen OMXH:ssa kaksi todella hyvin johdettua yhtiötä, jotka ovat Sampo ja Nokian Renkaat. Mainittujen yhtiöiden johdoilla on merkittäviä näyttöjä osaamisesta. Heillä on myös […]

Nokian Renkaat Q2/12 tulosennakko | Nordnet Blogi22 Heinäkuu, 2012[…] jälleen yhtiötasolla kirkkaimman paikan ansaitsevaa yksilöä OMXH:n parhaista yhtiöistä. Merkintä on jatkoa Q1-tulosennakolle, josta kirjoitin toukokuun alussa. Tuolloin yhtiön myynti […]

Nokian Renkaat jarruttaa, mutta ei hyydy | Nordnet Blogi8 Elokuu, 2012[…] lukeutuu OMXH:n parhaisiin yhtiöihin b) on vallitsevassa markkinatilanteessa äärimmäisen hyvin johdettu, sillä tuotantoa sopeutetaan […]

OMXH:n parhaat yhtiöt osa 6 | Nordnet Blogi13 Elokuu, 2012[…] vuosi sitten aloittamani kirjoitussarjan OMXH:n parhaista yhtiöistä. Jo käsitellyt yhtiöt ovat Nokian Renkaat, Nordea, Sampo, Olvi ja Kone. Nyt on vuorossa kuudes yhtiö ja investment case potentiaaliselle […]

Nokian Renkaat lyhyen aikavälin vesiliirrossa | Nordnet Blogi17 Lokakuu, 2012[…] (H2/11). Mitä yhtiön näkymistä tulisi nyt ajatella? Olen pitänyt Nokian Renkaita jo kauan OMXH:n parhaana yhtiönä. Eilisen tiedotteen jälkeen ei ole mitään syytä muuttaa tätä […]

Lyhyt viesti osakkeenomistajalta | Nordnet Blogi26 Lokakuu, 2012[…] uutisoi tällä viikolla melko näyttävästi epäilyn siitä, että salkkuyhtiöni Nokian Renkaat olisi ulkoistanut irtisanomisia. Järjestelyn tarkoituksena olisi ollut vähentää työvoimaa ja […]

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit