Omituinen verotulkinta KHO:ssa

Korkein hallinto-oikeus on vastikään tehnyt osakesijoittajia koskevan täpärän äänestyspäätöksen (4-3), josta linjakkuus ja johdonmukaisuus on kaukana (KHO:2012:56, antopäivä 6.7.2012). Nähtävästi vain vähemmistöön jääneillä hallintoneuvoksilla sekä esittelijällä sekä heitä ennen Ahvenanmaan hallinto-oikeudella on riittävästi asiantuntemusta osakkeilla tapahtuvasta sijoitustoiminnasta. Kyse KHO:n päätöksessä oli osakkeiden luovutustappioiden vähennyskelpoisuudesta. On pelättävissä, että KHO:takin vähemmän asiantuntevat verovalmistelijat alkavat “tulkita” päätöstä verottajan hyödyksi.

Luovutustappioiden vähennyskelpoisuus on käsitelty ainakin kahdesti aikaisemmin korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO:2004:8 ja KHO:2009:53). Molemmat päätökset olivat selkeitä ja johdonmukaisia. Ensimmäinen päätös lähti siitä, ettei tappio ole vähennyskelpoinen, mikäli kyseessä on sopimuskauppa (eli sijoittaja sopii samalla sekä osakkeiden myynnistä että takaisinostamisesta). Perusteluna tähän ratkaisuun oli, ettei kauppa ollut markkinaehtoinen eli siihen ei liittynyt minkäänlaista riskiä sijoittajan kannalta. Toinen KHO-päätös määritteli, kuinka nopeasti voi ostaa takaisin tappiolla myytyjä osakkeita ilman että tappion vähennyskelpoisuus vaarantuu. Näin voi tehdä, mikäli takaisinosto tapahtuu aikaisintaan myyntiä seuraavana päivänä.

Nyt käsitellyssä jutussa (KHO:2012:56) verovelvollisella oli joulukuuhun 2007 tultaessa luovutusvoittoja noin 400.000 euron ja luovutustappiota vajaan 46.000 euron arvosta. Joulukuun jälkipuoliskolla verovelvollinen myi seitsemän tappiolla ollutta osakelajia ja osti osakkeet takaisin lähes välittömästi, mistä koitui noin 80.000 euroa lisää luovutustappioita. Näitä tappioita verovelvollinen ei KHO:n enemmistön mielestä voinut vähentää luovutusvoitoistaan.

Vaikka salkun kokoonpano pysyi muuttumattomana, myynnit ja ostot toteutettiin normaalin kaupankäynnin periaatteiden mukaan. Sijoittaja oli siis aidon markkinariskin armoilla eikä voinut varmuudella tietää etukäteen, onnistuuko osakkeiden takaisinosto ja mihin hintaan osakkeet ovat ostettavissa. Riski saattaa tuntua vähäiseltä, mutta yllättävät markkinauutiset voivat tulla milloin tahansa. Markkinariski vaihtelee myös osakkeittain; toisten osakkeiden kurssit saattavat polkea paikallaan kauan ja toisten kurssit heittelehtivät rajusti päivittäin. Sitä paitsi luovutustappio on todellinen tappio, vaikka KHO tuntuu tunnistavan siinä pelkästään verohyödyn.

KHO-päätöksen jälkeen on epäselvää, milloin myydyt osakkeet saa ostaa takaisin. Kuinka monta sekuntia, minuuttia tai tuntia pitää odottaa? Päivähän riittää aikaisemman KHO-päätöksen mukaan. Ovatko oikeusneuvokset tulleet ajatelleeksi, että saman päivän kuluessa osakekurssi ehtii yleensä muuttua paljon enemmän kuin päivän päätöshuutokaupasta seuraavan päivän avaushuutokauppaan? Suomalaisten yritysten kursseihin vaikuttavat uutisethan tulevat yleensä päiväsaikaan, harvemmin yöllä.

KHO toteaa päätöksessään aivan oikein, että luovutustappioiden realisointi sellaisina vuosina, jolloin sijoittajalla on myös luovutusvoittoja, on täysin tavanomaista ja hyväksyttävää verosuunnittelua. Jostain syystä tällaista verosuunnittelua ei KHO:n enemmistön mielestä ole soveliasta tehdä juuri ennen verovuoden päättymistä. Mikä logiikka piilee tässä? Käytännössähän useimmat realisoivat tappioitaan nimenomaan silloin, kun tietävät, kuinka paljon luovutusvoittoja on kertynyt vuoden aikana.

Mikäli luovutustappio muuttuu vähennyskelvottomaksi, kun osakkeet ostetaan “liian nopeasti” takaisin, pitäisi johdonmukaisuuden vuoksi luovutusvoitot olla yhtä lailla verovapaita, jos osakkeet ostetaan heti takaisin luovutusvoiton realisoinnin jälkeen. Todellisuudessa tällaisesta voi vain uneksia eli mitalilta puuttuu toinen puoli.

Toinen omituisuus on, että KHO tuntuu suhtautuvan ymmärtäväisemmin päiväkauppiaitten nopeisiin kauppoihin kuin muiden sijoittajien myynnin jälkeisiin nopeisiin takaisinostoihin. Eikö kaikkien verovelvollisten pitäisi olla samanarvoisia?

KHO toteaa, että luovutustappion realisoinnilla ei saa tavoitella verohyötyä, joka on huomattavasti suurempi kuin takaisinostolla mahdollisesti saavutettava kurssihyöty. Tässä suhteessa hallintoneuvosten enemmistö ei ole ajatellut loppuun asti. Mielestämme on outoa, että kaksi eri transaktiota sekoitetaan keskenään ja rajoitetaan verovelvollisen hallintaoikeutta omaisuuteensa. Tietyissä tapauksissa kyse voi olla nimenomaan pienen voiton tavoittelusta tappioista huolimatta.

Nokian osakkeita 2000-luvulla ostaneilla on kaikilla valtavat realisoimattomat kurssitappiot eli myynnin tarjoama “verohyöty” on huomattavan suuri. KHO:n mielestä osakkeita ei siis saa ostaa heti takaisin, ellei ole varma suuresta voitonmahdollisuudesta. Pitäisi ilmeisesti olla varma siitä, että Nokian kurssi moninkertaistuu. Muuten olemme kyllä vakuuttuneita siitä, että KHO:n näkemä verohyöty on varsin laiha lohtu nille, joiden Nokia-omistuksen arvo on kutistumistaan kutistunut. Tätäkään lohtua KHO ei siis soisi Nokian onnettomille osakkeenomistajille.

On ihmeellinen väärinkäsitys, että pystyy jotenkin laistamaan verovelvollisuudestaan realisoimalla kurssitappioitaan ja palauttamalla sen jälkeen omistuksensa ennalleen. Järjestelyllä pystyy vain lykkäämään mahdollisista luovutusvoitoista menevän veron tai osan siitä; veronsa joutuu kyllä maksamaan ennemmin tai myöhemmin. Veronmaksun lykkääminen on aivan tavanomainen ilmiö: siitä on kyse myös silloin, kun jättää luovutusvoittonsa realisoimatta. Rahasto-osuuden omistajalle jopa rahaston realisoimat kurssivoitot ovat verovapaita siihen asti kun luopuu osuuksistaan.

Jotta turhauttavista ongelmista verottajan kanssa välttyisi, kannattaa noudattaa joitakin yksinkertaisia ohjeita. Aloita verosunnittelusi hyvissä ajoin ennen vuoden loppua. Älä osta osakkeita takaisin samana päivänä kun olet tehnyt myynnin. Äläkä osta takaisin täsmälleen yhtä monta osaketta kuin mitä olet myynyt. Tai osta ensin ja myy vasta sen jälkeen. Lopputulos on sama kuin päinvastaisessa tapauksessa. Ja tee mielelläsi muodon vuoksi muutamia lyhyitä kauppoja vuoden aikana, jotta verottaja ei pääse väittämään, etteivät nopeat kaupat kuulu normaaliin sijoitusstrategiaasi.

Omistamme Nokian osakkeita.

Kim Lindström

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

SH16 Heinäkuu, 2012

Valitettavaa, että KHO jatkaa tilanteen sotkemista. Ehkäpä pallo kuuluisi nyt vihdoin lainsäätäjälle, joka korjaisi KHO:n typerät tulkinnat. Usein lainsäätäjän kannattaakin jättää tiettyä pelivaraa tuomioistuimille, jotka ainakin välillä onnistuvat kehittämään melko toimivia oppeja erilaisten tilanteiden ratkaisemiseksi käytännössä. Toisinaan taas tuomioistuimet selkeästi epäonnistuvat tässä ja lopputulos on kokonaisuutena arvioiden todella huono.

KHO:n itsekin soveltamassa tuloverolain 50 §:ssä luovutustappioiden vähentäminen säädetään sallituksi luovutusvoitoista sitä mukaa kun voittoja kertyy. Vaikka KHO siis ensin itsekin oivaltaa luovutustappioiden vähentämisen olevan sallitu, päättää se jostain kumman syystä kuitenkin soveltaa tapaukseen verotusmenettelylain veron kiertoa koskevaa pykälää (28 §).

Ilman muuta verovelvollinen teki edestakaisen kaupan hyödyntääkseen luovutustappiot verotuksessa, eli välttääkseen veron maksun toistaiseksi. Tämä on kuitenkin tuloverolain 50 §:n sanamuodon mukaisesti tulkittuna sallittu verosuunnittelun muoto.

SH10 Joulukuu, 2012

Lisäys vielä vanhaan kommenttiini, kun nyt satuin eksymään asiaan liittyvää lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen pariin.

KHO on luultavasti päättänyt antaa kirjoituksessa käsitellyn vuosikirjaratkaisunsa siksi, että luovutusvoittojen verovähennysoikeutta pidennettiin vuoden 2011 alusta kolmesta vuodesta viiteen. Lainmuutosta koskee HE 122/2010 vp, jonka mukaan luovutusvoittojen hyväksikäyttömahdollisuuksia pidennettiin:

“Parantaakseen sijoittamisen edellytyksiä sekä kannustaakseen pääomasijoitusten tekemistä yrityksiin hallitus ehdottaa omaisuuden luovutuksesta saadun tappion vähentämistä koskevaa aikaa muutettavaksi kolmesta vuodesta viiteen vuoteen. Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennettäisiin omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy.”

Hallituksen esityksessä on esitetty myös taulukko, josta ilmenee vuosi vuodelta kasvanut lopullisesti vanhentuneiden luovutustappioiden määrä. Tällä hetkellä mennään jo yli 100 miljoonassa eurossa per vuosi.

KHO:n tulkinta sijoittamisen edellytyksien parantamisesta onkin luettavissa blogitekstistä. Hallituksen esityksestä olisi ollut luettavissa avaimet tulkinnan lieventämiseen eli sijoittamisen edellytyksien parantamiseen, jotta luovutustappioiden vanheneminen ei kiihtyisi, mutta KHO antoi kunnon vyön alle iskun Suomen hallituksen toiveille.

Koko tilanne olisi pitänyt jo vuosia sitten tulkita aivan toisella tavalla. KHO on tulkinnallaan luonut tällaisen hankalan tilanteen, jossa asiaa arvioidaan sijoitusstrategioiden, minuuttien kulumisen kauppojen välillä tms. asioiden avulla. Jos sijoittajalla on luovutustappioita, ne pitäisi voida käyttää hyväksi ihan kuten kaikessa muussakin liiketoiminnassa tappioita saa hyväksikäyttää.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit