Oman salkun välitilinpäätös

Kalenterivuoden ensimmäinen puolisko eli H1/12 päättyi viime viikolla. Tarkastelen tässä merkinnässä lyhyesti alkuvuoden kauppojeni track recordia ja myös koko oman salkkuni viime aikojen performanssia. Keskeisenä päämääränä ei ole kuitenkaan osoittaa oman sijoitustoimintani lyhyen aikavälin tulosta, vaan lähinnä koota yhteen matkan varrella julkaisemiani yhtiökohtaisia merkintöjä.

Seuraavassa ovat siis viimeisimmät kirjoitukseni, joissa käsittelen yksittäisiä osto- ja myyntiohjelmiani. Toivottavasti tämän merkinnän avulla lukijan on hieman helpompaa seurata liikkeitä omassa kaupankäynnissäni – siinä määrin kuin ne lukijaa kiinnostavat.

Tulin miettineeksi hetken merkinnän tarpeellisuutta, sillä oma ja lähipiirin kaupankäynti ovat sisäpiiristatukseeni viitaten olleet täysin julkisia. Olen myös tämän kirjoituksen edetessä viitattujen merkintöjen kautta tuonut itse julki kaupankäyntiäni. Näin ollen lukija on voinut halutessaan seurata ja arvioida sijoitustoimintani kehittymistä myös omatoimisesti, niin onnistumisten kuin epäonnistumistenkin hetkillä. Kaikki seuraavassa listatut kaupankäyntimerkinnät löytyvät luonnollisesti kronologisessa järjestyksessä myös blogikirjoitusteni hakemistosta.

Aloitan osto-ohjelmiin viittaavien tekstien listaamisen mekaanisesti viimeisimmästä.

**

Rapalan osto-ohjelma
Osakkeen päätöskurssi 2.7.2012 on 5,18 euroa.
Keskihankintahinta 4,80 euroa per osake.
Prosentuaalinen tuotto euroissa bruttomääräisesti: +8,0%

UPM:n osto-ohjelma
Osakkeen päätöskurssi 2.7.2012 on 9,075 euroa.
Keskihankintahinta 8,00 euroa per osake.
Prosentuaalinen tuotto euroissa bruttomääräisesti: +13,4%

Berkshire Hathawayn osto-ohjelma

Osakkeen päätöskurssi 2.7.2012 on $83.39.
Keskihankintahinta $79.31 per osake.
EUR/USD ostohetkellä 1,32.
EUR/USD 2.7.2012 1,259.
Prosentuaalinen tuotto euroissa bruttomääräisesti: +9,9%

Nordean osto-ohjelma ja lisäostot
Osakkeen päätöskurssi 2.7.2012 on 6,88 euroa.
22.11.2011 merkittävä erä hankintahintaan 5,39 euroa per osake.
3/2012 osinkotuottoa bruttomääräisesti 0,26 euroa per osake.
10.4.2012 lisäosto hankintahintaan 6,28 euroa per osake.
28.5.2012 lisäosto hankintahintaan 6,06 euroa per osake.
2.7.2012 keskihankintahinta Nordeassa 5,45 euroa per osake.
Prosentuaalinen tuotto euroissa bruttomääräisesti (ml. osinko): +31,0%

Olvin osto-ohjelma
Olvin myyntiohjelma
Keskihankintahinta 14,66 euroa per osake.
Keskimyyntihinta 17,25 euroa per osake.
Prosentuaalinen tuotto euroissa bruttomääräisesti: +17,7%

Sampon osto-ohjelma
Osakkeen päätöskurssi 2.7.2012 on 20,96 euroa.
Keskihankintahinta 18,65 euroa per osake.
4/2012 osinkotuottoa bruttomääräisesti 1,20 euroa per osake.
Prosentuaalinen tuotto euroissa bruttomääräisesti: +18,9%

Oma salkku YTD (vuoden 2012 alusta): +22,2%
OMXH Cap YTD: -4,5%
S&P500 YTD: +8,5%

**

Kokonaisuuteen voi olla toistaiseksi hyvin tyytyväinen, sillä salkun jokainen osakelaji on kirjoitushetkellä selvästi voitollinen suhteessa hankintahintoihin. Itse asiassa kaupankäyntistatistiikasta (sekä julkisesta että melko yksityiskohtaisesti pitämästäni omasta) ilmenee se, että kaikki vuoden 2008 jälkeen tekemäni sijoitukset ovat tällä hetkellä plusmerkkisiä osakelajeittain (9 kpl) tarkasteltuna. Tämä on johtanut siihen, että salkulla on matkaa kaikkien aikojen korkeimpaan tasoon (saavutettu maaliskuussa 2012) tällä hetkellä enää 1,3%. Myös kehitys suhteessa kotimaiseen ja ulkomaiseen vertailuindeksiin on ollut suotuisaa.

Onneakin on kuitenkin matkassa riittänyt, sillä salkun yksittäisistä osakkeista selvästi suurimmat markkina-arvojen nousut ovat osuneet painoarvoiltaan (mainitut pääsääntöisesti linkitetyissä teksteissä) ylivoimaisesti suurimpiin osakkeisiin – Nordeaan (suurin) ja Sampoon (toiseksi suurin). On tosin syytä huomata, että vaikka kurssinousun ajoitus on ollut onnekasta, eivät yhtiövalinnat ja niiden ”merkittävä allokaatio omasta varallisuudesta” ole olleet lainkaan sattumia.

Vuoden 2012 alusta koko sijoitussalkku on siis tuottanut omalle pääomalleni 2.7.2012 mennessä +22,2%. Tämän ovat mahdollistaneet neljä merkittävää tekijää, jotka ovat…

a) Parhaiten tuottaneen Nordean merkittävä osuus koko sijoitusomaisuudesta
b) Onnistunut osinkojen uudelleen sijoittaminen
c) Salkun lainoittaminen Berkshire Hathaway –oston yhteydessä
d) Myynneistä vapautuneiden varojen tuottava uudelleen sijoittaminen (vrt. Olvi)

Jotta kirjoitus ei ole vain vanhan kertausta, esitän myös muutamia suuntaviivoja oman sijoitustoimintani osalta vuoden 2012 jälkipuoliskolle eli H2/12:lle.

Keskeisimmät tavoitteeni ovat…

a) Osinkojen sijoittaminen takaisin joko nykyisiin salkkuyhtiöihin tai uusiin ostokohteisiin
b) Globaalien sijoituskohteiden painottaminen eurooppalaisten kustannuksella
c) Eurooppaan suuntautuvien sijoitusten allokoiminen Pohjoismaihin
d) Nostaa käteisen osuutta hieman (nettovelaton salkku vuoden lopussa)
e) Kuluttajaorientoituneiden yhtiöiden painottaminen syklisten kustannuksella
f) Ylläpitää vahvaa likviditeettiasemaa markkinoiden äkillisen heikentymisen varalta

Vaikka sijoitustoiminta on välillä onnistunutta lyhyellä aikavälillä, on syytä keskittyä jatkuvasti kurinalaiseen pitkän aikavälin sijoitusstrategian toteuttamiseen. En lähde tässä yhteydessä keksimään pyörää uudelleen, vaan toistan itseäni aikaisemmasta kirjoituksestani seuraavasti:

”Todellisuudessa käänneyhtiöt kääntyvät lopulta harvoin. Vai tuleeko mieleen monta esimerkkiä lähimenneisyydestä? En pysty juurikaan ymmärtämään sijoittajia, jotka ostavat vaikeuksissa kouristelevia yhtiöitä laskevaan kurssiin suurenmoisen lottovoiton toivossa. Pörssissähän on jatkuvasti tarjolla jo nykyhetkellä menestyvien yhtiöiden osakkeita. Sellaisia omistamalla tuotto-odotus muodostuu toki päävoittoa vaatimattomammaksi mutta huimasti paremmilla kertoimilla.”

En siis tule jatkossakaan tavoittelemaan ”äkkirikastumista”, vaan keskityn tasaisen varmoja tuottoja generoiviin laatuyhtiöihin. Pyrin siis ehdottomasti noudattamaan myös jatkossa yhtiökohtaisesti (hyvin) valikoivaa sijoitusstrategiaani. Osa mielestäni potentiaalisista ostokohteista on mainittu kesäkuun alun merkinnässä. Tiedän – ja olen huomannut – kuitenkin sen, että turvamarginaalia korostavan metodini vuoksi olen ”menettänyt” monia kohtuullisen hyviä tuottoja ”ylivarovaisen” kriteeristön vuoksi. Toisaalta erittäin tarkka harava ostokohteissa on tuottanut lopputulokseksi sen, että salkkuun ei ole osunut yhtään Nokiaa, jonka osakkeista luovuin – rehellisyyden nimissä hyvin onnekkaasti ja suureksi osaksi sattumalta – kokonaan vuonna 2006.

Tulen jatkamaan oman sijoitustoimintani raportoimista säännöllisesti pitkin loppukesää ja syksyä. Toisin sanoen, jatkan kaupankäyntiä ystäväni sanoja lainatakseni “melkoisen munasillaan” ja kävipä loppuvuonna 2012 miten tahansa, on tammikuussa 2013 luvassa luonnollisesti täyden kalenterivuoden tilinpäätös. Tällöin ilmoitan tuotot myös nettomääräisinä, sillä juuri nyt kesken vuotta on kovin vaikeaa arvioida lopullista verorasitusta esimerkiksi erilaisten verovähennyskelpoisten lainakorkojen määrän vuoksi.

Tällä hetkellä on helppoa olla tyytyväinen, mutta pidän hyvin todennäköisenä sitä, että tulevien kuukausien kurssikehitys osoittautuu sekä markkinoilla että omassa salkussani miinusmerkkiseksi. Valitettavasti en voi kuitenkaan veroteknisistä ja sisäpiirikaupankäyntiin liittyvistä syistä hyödyntää jokaista lyhyen aikavälin näkemystäni.

Toivon kuitenkin tuulen säilyvän myötäisenä itse kullakin. Loppuvuotta pidemmässä juoksussa olemme varmoja voittajia, jos vain valitsemme hevosemme oikein. Omalla kohdallani tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että salkussa edelleen ylivoimaisesti suurinta sijoitusta edustava Nordea palautuu järjenvastaisesta arvostuksestaan lähemmäs kymmenen euron kurssitasoa.Kirjoittaja omistaa kirjoitushetkellä tekstissä mainittuja yhtiöitä, joista Nordean osuus salkussa on hyvin merkittävä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

Matadori10 Heinäkuu, 2012Todella vakuuttavaa jälkeä. Kunnioitettavaa myös siksi, että harva kertoo sijoituksistaan omalla nimellään näin avoimesti. Voisi nimittäin käydä tuotoissa myös päinvastaisesti. Toivottavasti jatkat tinkimätöntä ja sijoittamiselle antaumuksellista otettasi myös jatkossa!

Tomi20 Heinäkuu, 2012Onnittelut vahvasta näkemyksestäsi Nordeassa. Käsitykseni mukaan yhtiön 2012 EPS tekee sinulle jo lähes 15 prosenttia tulostuottoa? Rautaisista hermoista siis palkitaan. Kiitokset vielä blogistasi ja erittäin selkeästä sekä kiinnostavasta tavastasi kirjoittaa perusteellisesti.

laakari21 Heinäkuu, 2012Laadukasta jälkeä jälleen, Jukka! Minäkin pidän tavastasi kirjoittaa selkeästi ja hyvin perustellen.

Kysymys: Oletko päättänyt vielä sijoitushorisonttia Rapalan suhteen? Onko se holdaus-osakkeena, vai etenetkö senkin kanssa liiketoiminnan kehittymistä (samalla myös arvostustasoa) seuraten? Rapalan VMS Oyj -konsernin tuotteiden sesonkikausihan on hyvin kesäpainotteinen, joten tällainen vuoden sisäinen syklihän voi joulua kohden jopa pienentää kassavirtoja. Olen itse kiinnostunut Rapalasta muutenkin kuin virvelini siiman päässä olevana vieheenä. :)

Jukka Oksaharju21 Heinäkuu, 2012Laakari: Suorissa osakesijoituksissa horisonttini on lähtökohtaisesti pitkä. Tähän on kaksi syytä: oma sisäpiirikaupankäyntiin liittyvä rajoitukseni ostaa ja myydä osakkeita sekä toisaalta se, että laaja yhtiöanalyysi hyödyttää sijoittajaa vasta keskipitkällä aikavälillä. Esimerkiksi maanantain kurssikehitystä pidän “random walkina”, jota voin ainoastaan arvailla. Sen sijaan pidemmän päälle uskon löytäväni yhtiöt, joiden tuotteille ja palveluille riittää kysyntää ja aitoa asiakastarvetta. Näissä tapauksissa myös osakekurssilla on tapana seurata liiketoiminnan perässä ennemmin tai myöhemmin. Rapala on minulle “holdausosake”, mutta luonnollisesti olisin siitä valmis luopumaan riittävän korkealla arvostustasolla (yli 7 euroa osakkeelta nykytiedoin). Olen siis aina valmis painamaan myyntinappia tilanteen tullen myös pitkissä osakesijoituksissa, jos arvostus irtautuu reaalimaailmasta. Tarkoituksenani on tehdä mahdollisimman paljon rahaa, eikä rakastua salkun osakkeisiin ikiajoiksi.

Jukka Oksaharju21 Heinäkuu, 2012Tomi: Jotakuinkin näin. Nordean H1/12 tulos oli 0,40 EUR per osake, joten karkealla mutta ei kovin luotettavalla ennusteella koko vuodelta kertyy EPSiä noin 0,80 EUR. Oma keskihankintahintani 5,45 euroa saa siten tulostuottoa (E/P) noin 14,7%. Kaikille lukijoille selvennyksenä, tulostuotto saadaan laskettua P/E:n käänteislukuna – tässä tapauksessa käyttämällä P:n paikalla omaa keskihankintahintaa. Vastaavasti osinkotuottoni nousee myös noin 6% tasolle, sillä 40% jakosuhteella (osinkopolitiikan mukainen payout ratio Nordeassa) tulosta jaetaan ensi keväänä 0,32 euroa osaketta kohden. Matka kuitenkin jatkuu, eikä mitään myyntiaikeita ole näköpiirissä. Paras on tämän kortin osalta vielä edessä.

OMXH:n parhaat yhtiöt osa 6 | Nordnet Blogi13 Elokuu, 2012[…] on potentiaalisten ostokohteiden listallani. Aiempia ostokohteitani voi kertailla esimerkiksi täältä (ja kaikkien kirjoitusteni arkistoon pääsee […]

Ulkomainen osto-ohjelma lähellä aloitusta | Nordnet Blogi5 Lokakuu, 2012[…] heinäkuussa yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseni nostaa kuluttajaorientoituneiden yhtiöiden osuutta salkussa […]

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit