Nordnetissä alkaa tänään kaupankäyntikampanja USA:han alennetuin välityspalkkioin

Nordnetissä on nyt mahdollista käydä kauppaa USA:han alennetuin kaupankäyntipalkkioin! 1.–20.10.2013 voit käydä kauppaa tässä merkinnässä mainituilla osakkeilla ja kampanjan esittelysivulla listatuilla ETF:illä hintaan min. 5 € / 0,10 % per toteutunut toimeksianto (norm. min. 15 € / 0,12–0,30 %). Esittelen tässä merkinnässä lyhyesti jokaisen kampanjaosakkeen. Lisäksi käsittelen pääpiirteittäin Yhdysvaltain taloustilannetta ja ulkomaisten osakkeiden etuja suhteessa kotimaisiin.

Yhdysvaltain talous on bruttokansantuotteella mitattuna maailman suurin vuonna 2013. Vuonna 2008 kärjistyneen finanssikriisin jälkeen se on elpynyt kohtuullista vauhtia. Maailmanpankin mukaan Yhdysvaltain kansantalous on kehittynyt bruttokansantuotteella mitattuna nousujohteisesti, joskin voimakkuudeltaan vaihtelevasti viimeisten viiden vuoden aikana.

Lähde: Maailmanpankin data ja Goldman Sachsin ennusteet, grafiikka oma

Aikavälillä 2008–2012 BKT-muutokset ovat vuosittain seuraavat (muutokset suhteessa edellisvuoteen, alkaen vuodesta 2008): -0,4 %, -3,1 %, +2,4 %, +1,8 % ja +2,2 %.

Investointipankki Goldman Sachsin mukaan Yhdysvaltain kansantalouden odotetaan kasvavan edelleen +1,8 %:n vauhtia vuonna 2013. Kuluvan vuoden jälkeen kasvuvauhdin odotetaan kiihtyvän 2,9 %:iin vuonna 2014.

Yhdysvaltain talouden ennustettu kasvukehitys on selvästi vauhdikkaampaa kuin esimerkiksi EU-alueella, jonka kohdalle Euroopan komissio arvioi -0,1 %:n taantumista vuonna 2013. EU-talouden odotetaan kuitenkin komission arvion mukaan palautuvan +1,4 %:n kasvuvauhtiin vuonna 2014.

Konsensusarvioiden mukaan talouden kasvuvauhti ylittää Yhdysvalloissa tulevina vuosineljänneksinä selvästi Euroopan vastaavan. On oletettavaa, että tämä vahvistaa odotuksia korkotason noususta Atlantin toisella puolella. On lisäksi mahdollista, että korkotason nousu Yhdysvalloissa vahvistaisi alueen paikallista valuuttaa eli dollaria, koska siihen kohdistuisi lisäkysyntää saatavilla olevien kohoavien korkotuottojen vuoksi.

Yhdysvaltain suhteellisesti ripeämpi kasvuvauhti vaikuttaisi markkina-alueiden valuuttojen keskinäiseen EUR/USD-suhteeseen mahdollisesti siten, että vaihtosuhde muuttuisi nykytasolta lähemmäs pariteettia eli yhden suhdetta yhteen. Käsittelin tätä skenaariota aiemmin blogimerkinnässä ”4 vinkkiä Suomi-sijoittajalle”.

Toteutuessaan skenaario olisi erinomainen asia paitsi USA-sijoitusten euromääräisesti kasvaville tuotoille, myös Euroopan talouskehitykselle valuutan suhteellisen heikkenemisen kautta, mikä kohentaisi osaltaan eurooppalaisten tuotteiden ulkoista vientikilpailukykyä. Tässä skenaariossa Euroopan talous saisi lisävirtaa Yhdysvaltain talouskasvusta.

Yhdysvaltoihin sijoittamista tukee makrotalouden näkymien ohella myös osingonmaksukäytäntö. Suomessa pörssiyhtiöt maksavat osinkoa lähtökohtaisesti kerran vuodessa, jos niiden liiketoiminnat tuottavat kulujen ja verojen jälkeen jakokelpoista voittoa. Ulkomailla ja erityisesti Yhdysvalloissa laatuyhtiöt maksavat osinkoja sen sijaan neljästi vuodessa eli kvartaaleittain. Tämä saa osingon muistuttamaan luonteeltaan palkanmaksua.

Ajan mittaan kasvava osakekohtaisten kvartaaliosinkojen trendi on hyvin tyypillinen kansainvälisillä arvopaperimarkkinoilla. Suomessa nousevan trendin kvartaaliosinkoihin on vielä valitettavan pitkä matka, sillä keskimääräinen kotimainen pörssiyhtiö kamppailee usein jopa nykyisen osinkotasonsa säilyttämisen puolesta. Suomessa yksikään pörssiyhtiö ei maksa toistaiseksi kvartaaliosinkoa.

Standard & Poors -luottoluokituslaitos ylläpitää listaa ns. osinkoaristokraatin (engl. dividend aristocrats) kriteerin edellytykset täyttävistä pörssiyhtiöistä. Luokitusjärjestelmän mukaan pörssiyhtiö ansaitsee osinkoaristokraatin tittelin Euroopassa, jos yhtiö on kyennyt kasvattamaan osakekohtaista osinkoaan vähintään 10 vuotta yhtäjaksoisesti. Yhdysvalloissa vaatimustaso on sen sijaan tiukempi: New Yorkin pörssissä noteerattavilta yhtiöiltä edellytetään vähintään 25 vuoden yhtäjaksoista osakekohtaisen voitonjaon kasvua.

Yleisellä tasolla osakekohtaisen osingonjaon kasvutavoite on erinomainen useastakin näkökulmasta käsin. Sijoittajan perspektiivistä katsoen kasvava osinkovirta merkitsee kasvavia tuloja vuosi toisensa jälkeen, vaikka osakkeita ei myytäisi kappalettakaan pois salkusta. Yhtiön liiketoiminnan kehityksen näkökulmasta kasvutavoite tuo puolestaan johtamiseen kurinalaisuutta, koska markkinat odottavat yhtiön parantavan suoritustaan jatkuvasti. Tähän viitaten yritysjohto joutuu fokusoimaan toimintansa omistaja-arvon kasvattamiseen.

Yhdysvalloista löytyy useita kymmeniä osinkoaristokraatin tunnusmerkit täyttäviä pörssiyhtiöitä, joista myös Nordnetin USA-osakkeiden kampanjaan on valittu useita. Toisin sanoen nämä yhtiöt ovat kyenneet kasvattamaan osakekohtaista osinkoaan poikkeuksetta joka vuosi vähintään 25 vuoden ajan. Valitettavasti Suomesta ei löydy yhtään edes eurooppalaiset kriteerit täyttävää (vähintään 10 vuotta katkeamatonta vuotuista osingonkorotusta) yhtiötä. Osinkomittarilla tarkasteltuna pörssiyhtiöiden laadussa on havaittavissa selvä ero kansainvälisten laatuyhtiöiden eduksi.

Listaan seuraavaksi kaikki USA-kampanjassa mukana olevat pörssiyhtiöt, ja esittelen ne pintapuolisesti pääkohdittain.

The Coca-Cola Company (KO)

Laajasti hajautettu ja kehittyvillä markkinoilla kasvava globaali kuluttajatuoteliiketoiminta.
1800-luvulta asti todisteellisesti kannattavuuteen kykenevä ansaintamalli.
Useita virvoitusjuomamarkkinoiden arvokkaimpia tavaramerkkejä.
Keihäänkärkibrändi Coca-Cola maailman arvokkain tuotemerkki (Interbrandin mukaan 2012).
P/E 19,8 | P/BV 5,2 | Osinkotuotto 2,9 % | Osakekurssi $37.88

IBM (IBM)

Software- ja palveluyhtiöksi muuttumassa oleva entinen IT-alan hardware-yhtiö.
Warren Buffettin johtaman Berkshire Hathawayn tuorein suuri pörssilistattu ostokohde.
Kasvavan osinkovirran ohella tuntuvasti omien osakkeiden takaisinostoja harjoittava yhtiö.
Vahva visio osakekohtaisen tuloksen kasvusta lähivuosina.
P/E 12,1 | P/BV 11,3 | Osinkotuotto 2,1 % | Osakekurssi $185.18

Starbucks (SBUX)

Kannattavasti ja nopeasti kehittyvillä markkinoilla kasvava kuluttajatuoteliiketoiminta.
Ymmärrettävä ansaintamalli ja ajaton liiketoimintalogiikka.
Oman alansa tunnetuin toimija, jonka hinnoitteluvoima mahdollistaa korkean katetason.
Vahva kasvuvisio lähivuosille erityisesti Kiinassa.
P/E 26,7 | P/BV 7,6 | Osinkotuotto 1,1 % | Osakekurssi $76.97

Wells Fargo (WFC)

Warren Buffettin hallinnoiman Berkshire Hathawayn salkun suurin yksittäinen pörssilistattu osakesijoitus.
Yhdysvaltain suurin pienyritysten luotottaja, suurin autolainojen myöntäjä sekä suurin kiinteistöluotottaja.
Vahva tuloskasvukehitys: jo 14 vuosineljännestä peräkkäin osakekohtaisen tuloksen kohentumista.
Hyvän kannattavuuden taustalla on suotuisana tekijänä myös liiketoiminnan tulovirran laaja hajautus.
P/E 11,3 | P/BV 1,5 | Osinkotuotto 2,9 % | Osakekurssi $41.32

ExxonMobil (XOM)

Energia- ja öljy-yhtiö on omalla toimialallaan maailman suurin peluri.
Vuonna 2013 yhtiöllä on toimintaa yli 200 maassa, minkä perusteella kyseessä on hyvin globaali liiketoiminta.
Tuloskasvu on ollut lähihistoriassa hyvää: viimeisten 10 vuoden aikana kasvu vuotuisesti keskimäärin 13 %.
Viimeisten 10 vuoden aikana osinkovirran kasvu vuotuisesti keskimäärin 9 %, tuplaantuminen 8 vuoden välein.
P/E 10,9 | P/BV 2,3 | Osinkotuotto 2,9 % | Osakekurssi $86.04

Microsoft (MSFT)

Microsoft on perinteisesti erittäin vahva ohjelmistoyhtiö pöytäkoneissa ja kannettavissa.
Jatkossa haasteena on siirtää menestys myös liikkuviin päätelaitteisiin, mitä tukee Nokian puhelinten osto.
Yhtiöllä on 10 vuoden mittainen katkeamaton vuosittain korotettujen osakekohtaisten osinkojen sarja.
Ohjelmistotuoteperhe sisältää tunnettuja tavaramerkkejä, kuten Windows, Excel, Powerpoint, Word ja Skype.
P/E 12,4 | P/BV 3,5 | Osinkotuotto 3,4 % | Osakekurssi $33.28

Nyt sinulla on mahdollisuus sijoittaa USA:han alennetuin kuluin!

1.–20.10.2013 voit käydä kauppaa tällä sivulla mainituilla osakkeilla ja ETF:illä hintaan min. 5 € / 0,10 % per toteutunut toimeksianto (norm. min. 15 € / 0,12–0,30 %).

Ulkomaisissa pörsseissä kauppaa käydessäsi maksat valuutanvaihtokulut (lue lisää valuutanvaihdosta). ETF:istä maksat myös liikkeeseenlaskijan perimät hallinnointipalkkiot.

Lisätietoa valikoiduista osakkeista löytyy kampanjan esittelysivuilta.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) ennakkomyynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä The Coca-Cola Companyn ja IBM:n osakkeita kirjoitushetkellä. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Lähteet:

[1] http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

[2] http://www.moslereconomics.com/wp-content/pdf/GS-Outlook.pdf

[3] http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee2_en.pdf

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
3 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
02.10.2013 23:04

Kysyn vielä kun jäi askarruttamaan, maksaako ko. firmat mainitsemasi osingon neljä kertaa vuodessa? (Vai onko ilmoitettu osinko vuotuinen osinko kuten meillä päin on tapana)

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
03.10.2013 18:37

Yllä mainitut osinkotuottoprosentit ovat per annum. Kvartaaliosingon suuruuden saat jakamalla osingot neljällä.

Nimetön
Nimetön
08.10.2013 09:42

Eipä ole häävejä osinkoja. Mielummin otan 7 pinnaa vaikka Orionista vaikkei kasvaisikaan, kun näitä hilpakkeita jotka 25 vuotta kasvettuaankin ovat noin pienet.