Nordeasta alkavan tuloskauden tärppi

Helsingin pörssissä listatulla pankkikonserni Nordealla on ollut markkina-arvon kehityksellä tarkasteltuna vauhdikas pörssivuosi. Osake on edelleen yksi kaikista parhaiten kokonaistuottaneista yhtiöistä kuluvana vuonna. Vuoden alusta pankin kurssinousu ja osingot muodostavat yhteensä lähes 15 prosentin tilin. Huomionarvoista kuitenkin on, että osake on valunut alas kuluvan vuoden huippunoteerauksesta jo 18 prosenttia. Onko Nordean omistajalla syytä huoleen heinä-syyskuun tuloksen alla?

Nordea on viime vuosina lukeutunut Helsingin pörssin voimakkaimmin osakekohtaista osinkoaan kasvattaviin yhtiöihin. Uskon, että näin tulee olemaan myös tulevina vuosina.

Sammon selvän osinkokasvun jatkon elämänviiva Nordean varassa

Nordean pääomistaja, Kari Stadighin ja Björn Wahlroosin Sampo fokusoi valtaosan energiastaan nyt Nordean tuloskunnon kirittämiseen. Tämä johtuu siitä, että Sammon muut liiketoiminnot, If ja Mandatum Life, tilittävät jo vereslihoilla tulostaan sisäisinä osinkoina emoyhtiöön. Sammon oma osingonmaksukyky rakentuu näiden kolmen yksikön Sammon emoyhtiöön maksamien sisäisten osinkojen varaan.

Nordea-omistajan kannalta on vain plussaa, että nykyhetkellä ainoa Sammon yksikkö, josta Sammon oma merkittävä osinkokasvu voidaan lähivuosina loihtia, on Nordea. Mandatum Lifen rooli jää kokonaisuudessa varsin maltilliseksi, ja If on takonut jo useita vuosia ennätystulosta sekä tilittänyt mahtiosinkoa emoyhtiöön. Nordean kyydissä voi olla varma siitä, että samaan aikaan pankin pääomistaja tekee hartiavoimin työtä käskettyä yhteisen intressin eli osingonjaon kasvutrendin jatkumiseksi.

Nordean osinko jo 0,26 eurosta 0,62 euroon – the best is yet to come

Kuten mainittua, Nordea on kasvattanut osakekohtaista osinkoaan tuntuvasti kolmen viime vuoden aikana. Osaketta kohden maksettu osinko on muuttunut 0,26 eurosta 0,62 euroon. Numerot ovat saaneet vaihtaa paikkaa keskenään seuraavasti.

nordeaosinko

Nordean osinkokehitys 2010–2018e (EUR per osake)

Nordea viestitti keväällä taloudelliset tavoitteensa vuosille 2016–2018. Ajanjaksolle Nordea on julkisesti linjannut tavoitteekseen yli 10 prosentin vuotuisen osinkokasvun, minkä varaan edeltävässä kuvassa kasvupalkit rakentuvat. Hahmotelma on toki mekaaninen, eikä sitä pidä riskianalyysin loistaessa poissaolollaan ottaa suoraan totuutena tulevasta kehityksestä. Suuntaa antava se toivottavasti silti on.

Osinkokasvu ei ole edellyttänyt roimaa tuloskasvua

Viime vuosina Nordea on hilannut osakekohtaista osinkoaan ylöspäin vivulla, eli tuloskasvun ohella kasvattaen myös osingon suhteellista osuutta nettotuloksesta. Nordean osingonjakosuhde on kehittynyt 2010-luvulla seuraavasti (mukana Nordean linjauksesta sovellettu arvio tulevasta jakosuhteen kehityksestä).

nordeajakosu

Nordean osingonjakosuhteen kehitys 2010–2018e (%)

Bear-skenaariossakin osinko yli 50 prosenttia yli markkinoiden keskituoton

Tällä hetkellä Helsingin pörssissä keskimääräinen osinkotuotto on noin 4 prosenttia. Viime vuonna Nordea jakoi osaketta kohden osinkoa 0,62 euroa. Tämän päivän kurssitasoonsa (10,15 euroa) nähden Nordea tuottaa viimeisimmällä toteutuneella osingollaan 6,1 prosenttia. Se on suhteellisesti reilut 50 prosenttia markkinoiden tämän hetken keskiosinkotuottoa korkeampi tuottotaso.

Ja kuten Vaatehuoneen Simo sanoisi, eikä tässä vielä kaikki. Nordean alkuvuosi 2015 on edennyt varsin mallikelpoisesti. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla pankki on kohentanut osakekohtaista tulostaan 0,38 eurosta 0,51 euroon. Prosenteissa tarkasteltuna kasvua on alkuvuodelta kasassa 34 prosenttia.

Vaikka Nordean loppuvuosi (viime vuonna H2/2014 tulos per osake 0,45 euroa) olisi kasvun osalta pyöreä nolla, olisi alkuvuoden suorituksen vuoksi koko vuoden saldo muodostumassa 16 prosenttia kasvun puolelle (0,83 eurosta 0,96 euroon) osakekohtaisella tuloksella mitattuna (huom: kertaerät sisältävä tulos per osake 0,89 euroa vuonna 2014, mistä osingonjaonkin 70 prosenttia tuloksesta on laskettu).

Osingonjakosuhteen säilyessä ennallaan tuloksen kasvuprosentti olisi osakekohtaisen osingonjaon kasvuprosentti ensi keväänä. Käytännössä laskelma johtaisi samalla jakosuhteella 0,67 euron osinkoon, nykyhintaan nähden 6,6 prosentin tuottoon.

Alleviivaamisen arvoista on, että Nordea pystyy nostamaan osingonjakosuhdettaan vielä ensi keväänä selvästi. Mikäli sääntelyn lisääntyminen tai vaikeaselkoisuuden kasvu ei aiheuta merkittäviä negatiivisia yllätyksiä, voi Nordea jakaa suotuisassa skenaariossa ensi keväänä osinkoa jopa 0,75 euroa osakkeelta. Se tuottaisi peräti 7,4 prosenttia päivän pörssikurssille. Taso lähentelee jo kaksinkertaista osinkotuottoa suhteessa Helsingin pörssin yleiseen osinkotuottoprosenttiin.

Jos nämä arviot toteutuvat edes osapuilleen, lähtee lentoon kevääseen mennessä jokin muukin kuin nykyhintaan laskettava osinkotuotto. Toisin sanoen Nordeasta tuskin saisi osinkokauden aikaan tällaisia tuottoprosentteja, vaan taso olisi selvästi alhaisempi. Ja tämä toteutuisi tietenkin kurssinousun kautta.

Lisäksi mainitsemisen arvoista on, että Nordean taloudellisten tavoitteiden valossa myös pankin osingonjaon kasvunäkymät näyttävät olevan karkeasti kaksi kertaa tavanomaista indeksiyhtiötä valoisammat lähivuosina.

Osingonjaon kasvu edellyttää jatkossa yhä selvemmin tuloskasvua

On realismia, että ensi kevään jälkeen Nordean osakekohtaisen osingonjaon kasvutrendin täytyy perustua pitkälti nettotuloksen kasvuun. Tämä johtuu siitä, ettei jakosuhdetta voi kasvattaa äärimmäisyyksiin. Nyt osinko on kasvanut vakavaraisuuden kohennuttua, mutta jatkossa tuloksen kohentumisen tulee olla kuskin paikalla. Tämä ei tietenkään ole laahaavan talouskasvun ja nollakorkojen ympäristössä helppo tehtävä, mutta esimerkiksi varainhoitoa kasvattamalla on mahdollista paikata tilannetta.

Toisin sanoen vuodesta 2016 alkaen itse pankkiliiketoiminnan kannattavuuden kehitykselle ladataan paria viime vuotta suurempia paineita osingonjaon kasvutrendin puolustamisen näkökulmasta. Keväästä 2017 lähtien Nordean osakekohtaisen osingonjaon kasvuprosentin täytyy olla huomattavan lähellä nettotuloksen kasvuprosenttia.

Tänään Nordean osake maksaa 10,15 euroa. Mikäli edeltävä hahmotelma osakekohtaisesta osingonjaosta toteutuu lähivuosina, tuottaa Nordea tämän hetken hankintahinnalle osinkotuottoa tilikauden 2015 tuloksesta reilut 7 prosenttia, tilikauden 2016 tuloksesta reilut 8 prosenttia, tilikauden 2017 tuloksesta reilut 9 prosenttia ja tilikauden 2018 tuloksesta jopa 10 prosenttia.

Nordealla mahdollisuus huimaan yield on costin kehitykseen

Pitkäjänteinen sijoittaja voi laskea omistukselleen niin sanotun yield on costin. Tämä merkitsee osinkotuottoprosentin laskemista sijoittajan omalle hankintahinnalle, ei viimeisimmälle pörssikurssille.

Nyrkkisäännön mukaan sijoitus on yleensä hyvä, jos se tuottaa 10 prosentin yield on costin 10 vuoden kuluttua sijoitushetkestä.

Suotuisassa skenaariossa Nordea pääsee tähän jo neljässä vuodessa nykyhetkestä.

Markkinatilanteen vajoaminen ja sääntelyshokki merkittävimmät riskit

Muistutan lopuksi, että tämän merkinnän tarkastelu ei sisällä analyysiä yleisen markkinatilanteen tai pankkikohtaisten liiketoimintariskien kehityksestä. Tässä on ainoastaan tarkoitus havainnollistaa Nordean itsensä lausumien taloudellisten tavoitteiden vaikutuksia, mikäli ne saavutetaan. Uskoakseni jokin turvamarginaali on tavoitteiden asettamisessakin laskettu yhtiön sisällä.

Keskimäärin puolet vuorokaudesta sijoitusasialle omistavana en löydä Helsingin pörssistä Nordean nykytilannetta vastaavaa poikkeuksellisen hyvää osinkotuottoa yhdistettynä kasvunäkymään kohtuuriskein. Siksi pankki on edelleen salkkuni selvästi suurin yksittäinen omistuskohde.

Nordea julkistaa heinä-syyskuun tuloksensa ensi viikon keskiviikkona 21.10.

SIJOITUSKIRJAT OVAT NYT ALENNUKSESSA (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa). 

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa)

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Kirjoittaja omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Sammon ja merkittävän määrän Nordean osakkeita kirjoitushetkellä. Kirjoittajan Nordea-omistuksen arvo on alle neljässä vuodessa yli kaksinkertaistunut osinkoineen. Kirjoittaja odottaa Nordean maksavan vuonna 2011 tehdylle sijoitukselle noin 14 prosentin yield on costin ensi keväänä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: bass_nroll / Foter / CC BY-NC-ND

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
5 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
15.10.2015 00:06

Nokian renkaat myyty ja Nallen sekä Von Coskullin salonkivaunuun hypätty. Omat ja lainatut pelissä

Nimetön
Nimetön
15.10.2015 10:27

#1 varainhoitajani Nallen johtamien pyydysten paino salkussa ~58 %. Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä että annetaan puheenjohtajan jatkaa tehtävissään. Viime kevään Nalle-YoC 7,4 %.

Nimetön
Nimetön
15.10.2015 15:28

Jukka, kommentoiko miten Nordean osakkeelle käy kun Suomen asuntokupla puhkeaa muutaman vuoden sisään?

Nimetön
Nimetön
16.10.2015 10:44

Nordeaa tuli ostettua erä kun Nordnetilla oli euron välityskulupäivät, tuskin tarvitsee katua =)

Nimetön
Nimetön
16.10.2015 12:47

Nordea ei silti yllä lähellekään Handelsbankenia laadulla mitattuna.