Nordean Q2/2013 ylittänee odotukset

Salkkuni selvästi merkittävin yksittäinen sijoituskohde, Pohjoismaiden liiketoiminnan kokoluokalla mitattuna suurin pankki Nordea, julkaisee tulevana keskiviikkoaamuna puolivuotistuloksensa. Referoin tässä merkinnässä Arvopaperin esittämiä analyytikoiden konsensusodotuksia (Reutersin mukaan) Nordean tulosjulkistusta kohtaan. Pyrin merkinnässä viestimään, että markkinaodotukset ovat muodostuneet verrattain maltillisiksi, joten pankin on ne uskoakseni varsin helppo ylittää.

Blogin tuoreimmille lukijoille saattaa olla hyödyllistä tutustua aiemmin esittämiini näkökulmiin Nordeasta. Esimerkiksi viime kuussa kirjoitin Nordean divestoinnista Puolassa ja maaliskuussa pankin järjestämän pääomamarkkinapäivän annista.

Olen käsitellyt Nordeaa säännönmukaisesti myös toisen salkkuyhtiöni, eli Nordean suurimman osakkeenomistajan Sammon, tarkastelun yhteydessä. Sampoa käsitteleviä merkintöjä löytyy viime kuukausilta esimerkiksi pääomamarkkinapäivän osalta, Q1/2013 analyytikkopuhelusta ja viime kevään yhtiökokouksesta.

Mainittujen kahden yhtiön kohdalla olen kirjoittanut blogissa myös omasta kaupankäynnistäni, josta löytyy esimerkiksi merkinnät vuoden 2011 tuntuvista Nordea-ostoista (5,39 EUR), osto-ohjelman jatkamisesta vuonna 2012 (6,28 EUR) sekä Sammon osakkeiden viimeisimmästä hankinnasta tammikuussa 2012 (18,65 EUR).

Edellä listattuihin linkkeihin viitaten pidän tämän merkinnän lyhyenä. Arvopaperi uutisoi viime viikolla, että Nordealta odotetaan Reutersin keräämän analyytikkokonsensuksen mukaan 0,19 EUR osakekohtaista tulosta kuluvan tilikauden toiselta neljännekseltä (Q2/2013, huhti-kesäkuu 2013). Viime vuonna Nordea ansaitsi vastaavana ajankohtana 0,21 EUR osaketta kohden, joten konsensus odottaa Nordealta miltei 10 prosentin tulospudotusta edellisvuoteen nähden.

Reutersin keräämän analyytikko-odotuksen mukaan Nordean rahoituskatteen odotetaan olleen Q2/2013 aikana yhteensä 1400 mEUR, kun vuotta aiemmin rahoituskatetta kertyi 1462 mEUR. Ennuste on mahdollista suhteuttaa lähihistoriaan, jonka listaan seuraavaksi. Nordean osavuosikohtainen rahoituskate on kehittynyt parin viime vuoden aikana varsin hyvin huolimatta korkotason romahduksesta (viime kvartaaleilta sulkeissa suhteellinen muutos edellisvuoden vastaaviin ajankohtiin nähden):

Q1/2011 1324 mEUR
Q2/2011
1326 mEUR
Q3/2011
1379 mEUR
Q4/2011
1427 mEUR
Q1/2012
1420 mEUR (+7,3 %)
Q2/2012
1462 mEUR (+7,1 %)
Q3/2012
1441 mEUR (+4,4 %)
Q4/2012
1429 mEUR (+0,1 %)
Q1/2013
1400 mEUR (-1,4 %)
Q2/2013e* 1400 mEUR (-4,2 %)
Oma ennuste: vähintään 1415 mEUR

* Reutersin keräämä analyytikkokonsensus Q2/2013

On ilmeistä, että matala korkotaso vaikeuttaa huomattavalla tavalla pankkitoiminnassa elintärkeän korkokatteen muodostumista. Kolikon toisella puolella pohjoismaiset pankit ovat kuitenkin suorittaneet ”riskien uudelleenhinnoittelua” eli korottaneet tuntuvasti marginaalejaan, mikä tukee korkokatteen tasoa, vaikka viitekorot ovatkin historiallisen alhaiset. Lisäksi uudet asiakkaat tuovat pankille kuin pankille lisää korkokatetta, joten tilanne ei ole toivoton ympäröivän matalien korkojen markkinatilanteen vuoksi.

Edellä listattuun korkokatteen suhteelliseen kehitykseen viitaten on vaikea uskoa, että Nordean korkokatteen kehitys romahtaisi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden -4,2 %. Realistisempaa on odottaa, että yhtiö kykenisi tasoittamaan markkinakorkojen aiheuttamia laskupaineita marginaalien korotuksilla ja uusilla asiakkuuksilla. Esimerkiksi ennakoitua muutosta prosenttiyksikköä alhaisemmalla noin -3,2 % korkokatteen muutoksella edellisvuoteen nähden, absoluuttinen kertymä asettuisi hieman päälle 1415 mEUR tasolle raportoitavalta Q2/2013 ajanjaksolta. On huomionarvoista, että tämäkin merkitsisi keskipitkän aikavälin heikointa osavuosimuutosta korkokatteessa. Kaiken kaikkiaan konsensus on mielestäni korkokatteen osalta ylipessimistinen: vaikka markkinakorot ovat laskeneet edelleen vuoden 2012 vastaavista ajankohdista, on lähtötaso ollut jo niin alhainen, että näin tuntuvaa tulosvaikutusta trendillä en uskoisi olevan.

Sitten toiseen merkittävään tulostekijään, joka on mielestäni konsensusarviossa ylipessimistinen. Reutersin keräämä analyytikkokonsensus odottaa Nordean nettoluottotappioiden laskeneen 203 mEUR tasolle viime vuoden 217 mEUR luottotappiokertymästä. Kirjoitin kuluvan vuoden maaliskuussa Nordean pääomamarkkinapäivästä, jonka viesti oli mielestäni hyvin rohkaiseva lähitulevaisuuden luottotappiokehityksen osalta. Aiemman ohjeistuksensa mukaan Nordea ennakoi luottotappioiden toteumaksi suhdannesyklin yli 25 bps tasoa (koko luotonannosta). Maaliskuussa yhtiö ilmoitti keskimääräiseksi luottotappioiden odotusarvoksi huomattavasti alhaisemman 16 bps tason. Oletuksen taustalle yhtiö esitti luottotappiovarausten toteuman viimeisten 11 vuoden ajalta, mikä vahvisti päivitetyn ohjeistuksen realistisuuden.

Vertailun vuoksi todettakoon, että Nordean luottotappiokertymä oli täydeltä tilikaudelta 2012 noin 28 bps tasolla. Uuden ohjeistuksen saavuttaminen merkitsisi vuositasolla satojen miljoonien eurojen tulosparannusta, mikä tarkoittaisi osakekohtaisen tuloksen muodossa yli 0,10 EUR kohennusta. Kyse on siis varsin merkittävästä viestistä pääomamarkkinapäivillä, joka kohentaisi toteutuessaan yhtiön osakekohtaista tulosta osavuositasolla noin 0,025 euroa osakkeelta.

Nordea on viime vuosien aikana kirjannut absoluuttisia luottotappiovarauksia osavuosittain seuraavasti (viime kvartaaleilta sulkeissa suhteellinen muutos edellisvuoden vastaaviin ajankohtiin nähden):

Q1/2011 242 mEUR
Q2/2011
118 mEUR
Q3/2011
112 mEUR
Q4/2011
263 mEUR
Q1/2012
218 mEUR (-9,9 %)
Q2/2012
217 mEUR (+83,9 %)
Q3/2012
254 mEUR (+126,8 %)
Q4/2012
244 mEUR (-7,2 %)
Q1/2013
199 mEUR (-8,7 %)
Q2/2013e 203 mEUR (-6,5 %)
Oma ennuste: korkeintaan 185 mEUR

* Reutersin keräämä analyytikkokonsensus Q2/2013

Kuten edellä esitin Nordean pääomamarkkinapäivän viestin yhteydessä, pankki arvioi itse luottotappioidensa supistuvan lähivuosina keskimäärin hieman yli 40 prosenttia viime vuoden tasosta (28 bps vrt. 16 bps). Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä luottotappiot vähenivät edellisvuodesta ”vain” -8,7 %, joten johdon tarjoaman viestinnän perusteella on syytä olettaa trendinomaisen tappiokertymän laskun jatkuvan vauhdikkaampana. Konsensus odottaa sen sijaan Q2/2013 ajanjaksolta hidastuvaa tappiokertymän laskua, mitä pidän epärealistisena. Konsensuksen 203 mEUR luottotappiovarausten sijaan toteuma lienee todennäköisemmin haarukassa 175–185 mEUR, jolloin tappiot laskisivat kaksinumeroisin prosentein edellisvuoteen nähden – mikä sekin on aivan liian hidas vauhti, jotta yhtiö pääsisi lähellekään luottotappioiden keskipitkän aikavälin 16 bps tavoitetasoaan. Vallitsevassa markkinatilanteessa luottotappioiden kertymistä ehkäisee myös korkokatteen yhteydessä mainittu hyvin alhainen korkotaso, joka pitää lainanottajien juoksevat korkokustannukset järkevissä rajoissa (esimerkiksi verrattuna 1990-lukuun Suomessa). Tämä ehkäisee joidenkin lainanottajien päätymistä konkurssiin juoksevien korkokulujen takia, mikä merkitsee asian kääntäen pankille alhaisempia luottotappiovarauksia.

Kokonaisuutena Reutersin analyytikkoennuste odottaa Nordean liikevoiton laskeneen kakkoskvartaalilla miltei 6 prosenttia 1040 mEUR tasolle viime vuoden ennätyksellisestä 1100 mEUR tasosta. Kuten tässä merkinnässä olen havainnollistanut, on Nordeaa kohtaan asetettu markkinoilla hyvin pessimistiset odotukset usealla mittarilla: korkokatteen ennakoidaan romahtavan suhteellisesti voimakkaimmin vuosikausiin, ja luottotappioiden laskutrendin odotetaan hidastuvan yhtiön johdon viestinnän yleislinjan vastaisesti.

Henkilökohtaisesti odotan Nordean Q2/2013-tuloksen osuvan lähemmäs edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa kuin markkinoiden konsensusodotusta. Näin ollen ennustan pankille vähintään 1070 mEUR liikevoittoa ja vähintään 0,20 EUR osakekohtaista tulosta. Kuten edellä kirjoitin, saan ”tulitikkuaskin kanteen analysoituna” sekä korkokatteesta että luottotappioista vähintään 15 mEUR paremmat odotusarvot verrattuna konsensukseen. Jotta jälkiviisaudelle ei jäisi tilaa, totean etukäteen olevani hyvin pettynyt, jos Nordean Q2/2013 suorituksen toteuma vastaisi konsensuksen mukaista 0,19 EUR tulosta, tai jäisi jopa sitä alhaisemmaksi. Loppuvuoden 2013 osalta eli Q3/2013 ja Q4/2013 aikana odotan Nordean ylittävän osavuosittain 0,20 EUR tason.

Varsin hyvänä suunnannäyttäjänä Nordealle toimii Swedbank, joka julkaisee Q2-tuloksensa huomenna eli tiistaina 16. heinäkuuta. Nordean osavuosikatsaus julkaistaan keskiviikkoaamuna noin kahdeksalta Suomen aikaa ennen Helsingin pörssin avautumista.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) ennakkomyynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja omistaa merkittävän määrän Nordean osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Tekstissä tarkastellaan ensisijaisesti itse pörssiyhtiön suorituskykyä suhteessa julkisiin ja yleisiin markkinaennusteisiin, eikä pyrkimyksenä ole ottaa kantaa osakekurssin tuleviin muutoksiin, taikka antaa osakkeelle tavoitehintaa tai sijoitussuositusta. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Kuvamateriaalin lähde funds.nordea.dk.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
1 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
17.07.2013 09:32

Ei ylittänyt odotuksia, pankit on vahva myy.