Nordea fokusoituu Pohjoismaihin ja ehdottanee lisäosinkoa Q3/2013 aikana

Nordea on päättänyt myydä liiketoimintansa Puolassa saavuttaakseen taloudelliset tavoitteensa ja hyödyntääkseen johtavan markkina-aseman tuomia mittakaavaetuja. Nordea luopuu lähes 700 mEUR kauppahinnalla pankki-, henkivakuutus- ja rahoitustoiminnoistaan Puolassa. Liiketoiminnot päätyvät yritysjärjestelyssä maan suurimmalle pankille, PKO Bank Polskille. Nordea kirjaa myynnistä pienen voiton kuluvan tilikauden tulokseensa.

Nordean tiedotteen mukaan kilpailukykyinen toiminta Puolan yhdentyvillä pankkimarkkinoilla vaatisi jatkossa mittavia investointeja. Konsernijohtaja Christian Clausenin mukaan pankki on päättänyt keskittää resurssinsa ja pääomansa toimintaan muilla markkinoilla, eli käytännössä Pohjoismaissa.

Pankkitoiminnasta luopuminen Puolassa tuli Nordealle pakon edessä. Pankkien toimintaympäristö on muuttumassa maassa uusilla säännöksillä ja markkinoiden rakenteellisella kehityksellä. Puolassa on havaittavissa selkeää pankkimarkkinoiden konsolidaatiota eli yhdentymistä. Uudessa kilpailuympäristössä ja markkinatilanteessa vahvimmilla ovat ainoastaan suuret pankit, joilla on maassa laajaa toimintaa. Suuruuden ekonomia toimii isojen toimijoiden eduksi esimerkiksi pankin omassa varainhankinnassa, riskien hajauttamisessa ja sääntelyn kasvattamien kustannusten jakamisessa suuremman asiakasjoukon kannettavaksi.

Tätä taustaa vasten Nordean vetäytyminen Puolasta on ymmärrettävää, koska Nordea Bank Polska oli myyntihetkellä vasta maan kahdenneksitoista suurin pankki. Kokoluokan kasvattaminen olisi ollut kannattavan liiketoiminnan elinehto. Nordean olisi siis täytynyt investoida tulevina vuosina merkittävästi oman strategiansa näkökulmasta katsottuna reuna-alueelle, jotta pankki olisi säilyttänyt kilpailukykynsä Puolassa. Raskas investointiohjelma olisi Nordean mukaan haastanut lähivuosien tunnuslukutavoitteiden saavuttamisen, joten liiketoiminnan myynti on nähtävissä osakkeenomistajan silmin suotuisassa valossa: Nordean johto ajattelee oman valtapiirinsä laajuuden sijaan omistaja-arvoa.

Fokusoituminen ja kulusuhteen kohentaminen ovat muutoinkin pankkisektorilla päivän puheenaiheita. Nordealla on uniikki markkina-asema omalla sektorillaan Pohjoismaissa. Vähittäisasiakkaiden keskuudessa Nordea on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa markkinakakkonen. Suomessa yhtiö on tulkinnasta riippuen joko markkinajohtaja tai markkinakakkonen.

Instituutioasiakkaiden joukossa pankin asema on vieläkin vahvempi: Nordea määrittelee itsensä markkinajohtajaksi kaikissa Pohjoismaissa lukuun ottamatta Norjaa, jossa pankki on markkinakakkonen. Esitetyt tiedot yhdistämällä on vaivatonta todeta, että Nordea on koko liiketoiminnan mittakaavalla tarkasteltuna selvästi Pohjoismaiden suurin pankki, kun kaikki maat lasketaan yhteen. Jatkossa Nordea pyrkii edelleen vahvistamaan markkina-asemaansa ohjaamalla pääomat ja johtamisfokuksen vahvimmille alueilleen.

Puolassa toteutuva yritysmyynti parantaa Nordean yhtiökohtaisia tunnuslukuja välittömästi. Pankin ydinvakavaraisuussuhde (Core Tier 1) oli Q1/2013 lopussa 13,2 prosenttia. Nordean pitkän aikavälin tavoite on säilyttää kyseinen suhde vähintään 13 prosentissa, minkä ylimenevä osuus on tarkoitus jakaa voitonjakona osakkeenomistajille. Tässä yhteydessä on huomattava, että mainittuun ydinvakavaraisuussuhteeseen ei vaikuta tämän vuoden osingonjako, koska Nordea suoritti sen jo maaliskuussa eli Q1/2013 aikana.

Pankkitoiminnan myynti Puolassa kohentaa Nordean johdon mukaan ydinvakavaraisuussuhdetta noin 0,5 %-yksikköä. Tämän lisäksi Nordean normaali pankkitoiminta generoi noin 0,2 – 0,3 %-yksikköä uutta pääomaa vuosineljänneksittäin, kuten myös kuluvan Q2/2013 aikana. Summaamalla Q1/2013 päättymisajankohdan Core Tier 1 –vakavaraisuuden (13,2 %-yksikköä), yritysjärjestelyn Puolassa (0,5 %-yksikköä) ja Q2/2013 aikana kertyneet uudet voittovarat (0,2 – 0,3 %-yksikköä), on mahdollista todeta, että Nordean ydinvakavaraisuussuhde saavuttaa juhannustulien jälkeen noin 14,0 %-yksikköä.

Nordea on vuoden 2013 jälkipuoliskon alkaessa ylikapitalisoitunut suhteessa liiketoiminnan pääomatarpeeseen ja kasvumahdollisuuksiin. Pankin on omistaja-arvon maksimoimisen näkökulmasta katsoen pakko jakaa pääomia takaisin osakkeenomistajilleen saavuttaakseen tunnuslukutavoitteensa – ylimääräisille kassavaroille on mahdotonta saada 15 prosentin tuottoa, mikä on Nordean oman pääoman tuoton tavoitetasona.

Kolmen viikon päästä alkava Q3/2013 kerryttää Nordealle edelleen lisää voittovaroja, joten ydinvakavaraisuussuhde on nousemassa myös lähitulevaisuudessa, jos pankki ei joko investoi varoja edelleen tai jaa niitä ulos taseestaan. Henkilökohtaisesti odotan, että Nordea jakaa syksyn aikana lisäosingon, joka asettunee haarukkaan 0,20 – 0,25 EUR osaketta kohden. Käytännössä summa vastaisi Nordean jatkuvan liiketoiminnan osalta vuosineljänneksen nettotulosta nykyisellä tuloskunnolla. Nordean lisäosinko kohdistaisi toteutuessaan lisäosinkopaineita myös pankin suurimmalle osakkeenomistajalle, Sampo-konsernille.

Pitkän aikavälin vakavaraisuustavoitteen saavuttamisesta johtuen Nordea siirtyy uskoakseni jakamaan ensi keväästä lähtien selvästi aiempaa suuremman osuuden vuosituloksestaan osinkona. Tänä keväänä yhtiö jakoi 44 prosenttia tilikauden 2012 nettotuloksestaan, seuraavan osingon odotan olevan vähintään 60 prosenttia kuluvan tilikauden nettotuloksesta. Mainittakoon tässä yhteydessä, että Inderes arvioi pari päivää sitten Nordean voitonjakosuhteen asettuvan jatkossa 50 – 75 prosentin välimaastoon. Muutoksen myötä Nordea kohoaa Helsingin pörssin parhaiden efektiivisen osinko-osakkeiden listan kärkikahinoihin ensi keväänä.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) ennakkomyynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja omistaa merkittävän määrän Nordean osakkeita kirjoitushetkellä. Muista tekstissä mainituista yhtiöistä kirjoittaja omistaa Sampoa kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Kuvamateriaalin lähde kauppalehti.fi.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
4 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
13.06.2013 12:53

Täydennysostot mielessä seuraava spekulatiivinen kysymys Jukalle ja muille Nordeaa seuraaville:

Mille tasolle odotatte Nordean osakkeen vajoavan kesän aikana?

Nimetön
Nimetön
13.06.2013 13:10

Pekka H: En voi valitettavasti esittää arvausta tai ottaa muutoin kantaa yksittäisen yhtiön osakekurssin lähitulevaisuuden kehitykseen. Sen sijaan pystyn esittämään itse pörssiyhtiön kehityksestä perusteltuja näkemyksiä, mitä olen tässäkin merkinnässä tavoitellut.

Nimetön
Nimetön
13.06.2013 13:41

Hyvä kirjoitus, Puolan yksikön myynti oli perusteltu siirto. Osaatko sanoa paljonko Nordean Puolan yksikkö vaikutti tulokseen? Sillä tuskin oli merkittävää vaikutusta voittoon Nordean päämarkkina-alueen Pohjoismaiden rinnalla. Kuten edellä totesit osakekurssin kehitykseen et voi ottaa kantaa. Pystytkö kuitenkin laimeasti esittämään veikkauksia Nordean fair valuesta? Hyvin pelkistetyillä laskutoimituksilla sain osakekohtaisen tuloksen tavoitellulla 15% oman pääoman tuotolla euron paremmalle puolelle. Tämä tosin vaatisi korkotason normalisoitumista. Myönteinen seikka on luottotappioiden väheneminen erityisesit Tanskassa. Toisaalta hieman heikommallakin opon tuotolla EPS nousisi lähelle yhtä euroa. Tulevaisuuden odotuksiin osake ei vaikuttaisi järin korkealle hinnoitellulta, eri asia on miten odotukset toteutuvat. Tätä ei toki pidä ottaa suosituksena. Itsellä… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
13.06.2013 14:41

Ilari: Nordealle Puola merkitsi kahta prosenttia luottokannasta. Kaikesta päätellen liiketoiminta maassa oli myös konsernin keskimääräistä kannattavuustasoa alhaisempaa, joten tuloksen osalta vaikutus lienee prosentti tai puolitoista konsernitasolla. Vaikutus on siis varsin vähäinen, joskin kasvupotentiaalia markkina-alueella olisi ollut ilman toimialan kuvatunlaista murrosta. Olen haarukoinut omassa sijoitustoiminnassani Nordean fair valuen melko samoin askelin kuin sinä: mielestäni noin euron osakekohtaisella tuloksella pohjoismaisen markkinajohtajan osakekohtaisen hintalapun tulisi olla kaksinumeroinen. Otetaan myös huomioon se, että euron osakekohtainen tulos saavutetaan ensi vuonna jo alhaisemmalla kuin 15 prosentin oman pääoman tuotolla, koska taseen oma pääoma kasvaa jatkuvasti. Tanskan ja Shippingin suotuisasta luottotappiotrendistä olen täysin samaa mieltä kanssasi, mitä… Lue lisää >>