Nokian Renkaat, Venäjä ja WTO

Arvopaperi uutisoi tänään näyttävästi Venäjän mahdollisen WTO-jäsenyyden aiheuttamia vaikutuksia niihin suomalaisiin yrityksiin, jotka kasvattavat liiketoimintaansa itänaapurissa. Uutinen referoi analyytikon antamaa näkemystä, johon haluan antaa oman täydentävän mielipiteeni liittyen erityisesti Nokian Renkaisiin, jota käsittelin yhtiötasolla pari kuukautta sitten.

Uutisartikkeli antaa mielestäni täysin liioitellun kuvan siitä, miten nopeasti WTO-jäsenyyden tuomat muutokset tulevat vaikuttamaan Nokian Renkaiden liiketoimintaympäristöön Venäjällä. Eivät kai kulttuuriset tekijät, pitkäaikaiset asiakassuhteet ja hallinto muutu yhdessä yössä? Luuleeko joku oikeasti, että liiketoiminnan harjoittaminen Venäjällä mullistuu yhden allekirjoituksen jälkeen? Menettävätkö verkostoituneet suhteet, politiikka ja korruptio merkityksensä välittömästi?

Ensinnäkään Venäjän jäsenyyttä ei ole vielä virallisesti vahvistettu, vaikkakin sen tapahtuminen on lähikuukausien aikana hyvin todennäköistä. Toisaalta liittymisvaiheessa Venäjä tulee noudattamaan usean vuoden siirtymäaikaa, joten esimerkiksi tullimaksuissa ja hallintorakenteissa tapahtuvat muutokset eivät näy käytännön tasolla vielä pitkään aikaan. WTO-jäsenyyteen siirtyminen on mielestäni pitkäaikainen prosessi, ei niinkään allekirjoituksella tapahtuva mekaaninen liittyminen, kuten Arvopaperin ilmaisusta saattaisi ymmärtää.

Yleisin perustelu Venäjän WTO-jäsenyydelle on se, että kansainvälisiin standardeihin liittyminen vahvistaa luottamusta maahan kauppakumppanina ja luotettavana investointikohteena, mikä tulee seurannaisvaikutukset huomioiden kiihdyttämään Venäjän kansantalouden kasvua ja kehitystä tulevaisuudessa. Mikäli kasvuoletus osoittautuu paikkansa pitäväksi, tulee myös venäläinen auto- ja rengasmarkkina moninkertaistumaan arvoltaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Eikö juuri tämä lisää selvästi kannattavan liiketoiminnan mahdollisuuksia Nokian Renkaille, joka on kiistattomassa markkinajohtajan asemassa A-segmentin tuotekategoriassa Venäjällä? Lisääntyvä myyntihän on korkean katetason tuotteissa osakkeenomistajan silmää miellyttävä ilmiö, sillä katetuottosuoran matematiikan perusteella yhä suurempi osa lisämyynnistä skaalautuu suoraan tulokseen johtuen alhaisesta muuttuvien kulujen rakenteesta.

WTO-jäsenyys vaikuttaa suorasti mutta viiveellä renkaiden tuontimaksuihin, mutta vaikutukset eivät ulotu lainkaan esimerkiksi Nokian Renkaiden neuvottelemiin omiin investointisopimuksiin Venäjän federaation kanssa. Jo useamman vuoden ajan voimassa olleet ja käynnissä oleviinkin laajennushankkeisiin sovitut verohuojennukset tulevat näkymään jatkossakin Nokian Renkaiden tulosta merkittävästi parantavana tekijänä, ainakin vuoteen 2020 asti.

Nokian Renkaiden keskeisiä kilpailuetuja ovat tullimuurin lisäksi myös erityisen vahva talvirengasbrändi sekä laajaksi kasvatettu oma jakeluverkosto. WTO-jäsenyys ei tule muuttamaan lähivuosina sitä tosiasiaa, että Nokian Renkaat on Venäjällä ainoa länsimainen rengasyhtiö, jolla on sadoittain omia jälleenmyyjiä ympäri maata. Ymmärtämällä rengasliiketoiminnan sesonginomaisen luonteen, nousevat logistiset tekijät sekä laaja maantieteellinen läsnäolo tullimuuria ratkaisevampaan asemaan. Tavaraa on oltava hyllyillä ja oikeassa sijainnissa myytävänä silloin, kun ensilumi sataa maahan. Tilanne muodostuu vieläkin paremmaksi, jos rengasliikkeen myyjä on koulutettu suosittelemaan ensisijaisesti oman konsernin valmistamaa rengassarjaa. Tämä etu tulee säilymään Nokian Renkailla, eikä ainakaan WTO-jäsenyys tule sitä pois viemään.

Uutisartikkelin analyysissä erityisen yksipuolista tarkastelua WTO-ilmiöön liittyen oli mielestäni laskelma siitä, paljonko Venäjän jäsenyys vaikuttaisi yhtiön osakkeen yksikköhintaan. Perusteluna käytettiin seuraavaa laskukaavaa.

”Arvioimme Nokian Renkaiden myyvän noin 5 miljoonaa rengasta Venäjällä ensi vuonna, mikä tarkoittaisi että tullin osuus myyntikatteesta on 50 miljoonaa euroa olettaen 10 euron keskimääräisen tuontitullin. Arvioimme, että Venäjän WTO-jäsenyys voisi laskea Nokian Renkaiden osakekurssia peräti 5,2 eurolla.”

Valitettavasti laskelma on harhaanjohtava ja epärealistinen, sillä se antaa virheellisen kuvan WTO-jäsenyyden aiheuttamista suorista muutoksista Nokian Renkaiden tulonmuodostukseen. Lähtökohtana laskelmassa on luonnollisesti se, ettei Nokian Renkaat maksa tälläkään hetkellä tuontitulleja johtuen omasta valmistuksesta Venäjän rajojen sisäpuolella. Tältä osin rahavirta ei muutu itsessään Venäjän WTO-jäsenyyden vuoksi lainkaan. Sen sijaan negatiivista tulos- ja kassavirtavaikutusta syntyy Nokian Renkaille vasta sitten, jos yhtiön ulkomaiset kilpailijat ryhtyvät markkinoimaan tuotteitaan hinta edellä, mikä tarkoittaisi jälleenmyyntihintojen laskua poistuvan tullimaksun verran. Miksi ihmeessä voittoa tavoittelevat länsimaiset yritykset tekisivät niin markkina-alueella, jossa renkaiden kysyntä kasvaa kymmeniä prosentteja vuodessa ja vallitsevassa markkinatilanteessa, jossa tuotantoa on jatkuvasti vaikeuksia laajentaa kysynnän kasvuvauhdin tahdissa? Ja sivutaan vielä arviota WTO-jäsenyyden kurssivaikutuksesta: eiköhän markkina ole diskontannut Venäjän liittymisen kauppapoliittisiin sopimuksiin jo pitkän aikaa, sillä esimerkiksi maan WTO-neuvottelut ovat kestäneet jo lähes kaksi vuosikymmentä. Vai onko markkinan tehokkuus kyseenalaistettu tältä osin täysin?

Tässä yhteydessä sopii muistaa myös se, ettei Nokian Renkaatkaan ole pystynyt viimeiseen puoleentoista vuoteen valmistamaan niin suurta määrää renkaita, jotta venäläisiltä asiakkailta tulevaan loppukysyntään olisi voitu täydellisesti vastata. Joten miksi tullimuurin poistuessa A-segmentin brändillä varustettujen renkaiden hinnat tulisivat laskemaan selvästi, mikäli myytävät tuotteet loppuvat jo nyt kesken? Liian vähäistä huomiota saavat osakseen myös ne selkeät edut – kuten jatkossa länsimaistuvat sopimusstandardit, aikaisempaa ennakoitavampi liiketoimintaympäristö ja kehittyvä infrastruktuuri – joita Venäjän WTO-jäsenyys tarjoaa kiistatta myös Nokian Renkaille. Ei Venäjän WTO-jäsenyys ole ainoastaan huono asia Nokian Renkaille, kuten Arvopaperin uutisartikkeli asian otsikollaan ilmaisi.

Kvantitatiivisten tulosanalyysien ohella on huomattavan tärkeää tehdä myös arvio siitä, millaisella riskitasolla tulosta tehdään jatkossa. Näin erityisesti juuri Venäjällä, joka tulee jatkossa siirtymään osittain banaanivaltion tasolla olevista riskipitoisista käytännöistään kohti yksityistä omistajuutta ja vapaata kauppaa arvostavaa toimintamallia. Kokonaisuutena arvioiden Nokian Renkaiden liiketoimintariskit ovat nähdäkseni laskusuunnassa Venäjän liittyessä länsimaiset standardit sisältävään kauppapoliittiseen sopimusraamiin. Kuten tässä kirjoituksessa esitetyt lukuisat Venäjään liittyvät tekijät osoittavat, ei Nokian Renkaiden kilpailuetu ole katoamassa idän markkinoilla vielä pitkään aikaan.

Kirjoittaja ei omista kirjoitushetkellä Nokian Renkaiden osakkeita. Tosin, yhtiön osake oli maaliskuuhun 2011 asti kirjoittajan salkun kolmanneksi suurin yksittäinen sijoitus. Lisäksi Nokian Renkaiden osake on ollut absoluuttisissa euroissa mitattuna toiseksi parhaiten, ja suhteellisesti prosenteissa laskettuna parhaiten tuottanut, yksittäinen osake koko sijoitusuran aikana. Kirjoittaja uskoo palaavansa yhtiön omistajaksi, jos markkinatilanne tarjoaa siihen mahdollisuuden nykytilannetta matalammalla arvostustasolla.

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

ForAFewEurosMore11 Marraskuu, 2011Pari sivukommentia NRE:stä.

Nykyinen hurmos johtuu seuraavista syistä:

1. Kaksi poikkeuksellista talvea, lumipeitealue Euroopassa ollut laajimpia mittaushistoriassa
2. Talouden nopea elpyminen
3. Venäjän tehtaiden kilpailukyky

Nyt näyttää siltä, että talvesta on tulossa lyhyt ja lumipeitealue jää siten kauas edellisvuosista. Talous tunnetusti taas on jäätymässä ja nyt WTO -kuvio uhkaa heikentää Venäjän tehtaiden kilpailukykyä.

Eräs, jopa hyvinkin mahdollinen, skenaario on että NRE tykittää nyt varastot täyteen talvirenkaita – ja siellä ne pölyttyvät kysynnän romahtaessa.

Itse shorttaan NRE:tä voimakkaasti tulevan vuoden, varsinkin jos lumipeitealue jää alle keskiarvon.

Jukka Oksaharju14 Marraskuu, 2011ForAFewEurosMore: Kiitos kommentistasi. En itse näe tällä hetkellä Nokian Renkaiden osakkeessa mitään hurmoksellista arvostusta, sillä P/B tasoa 3 on jopa melko maltillinen arvostus NRE:n osakkeelle viime vuosikymmenen aikana. Olihan osake vielä alkuvuonna – ja viime nousussa 2007-2008 – P/B tasoa 5-6. Mikäli esittämäsi skenaario toteutuisi täysin (olettaen myös öljyn hinnan romahtamisen, mikä aiheuttaisi Venäjän talouteen kuopan), on Nokian Renkaat tällä hetkellä korkealla. Markkinat rankaisivat osaketta lyhyellä aikavälillä armotta, jos yhtiöllä olisi myymättömiä (ja parissa vuodessa vanhenevia) rengassarjoja satojen miljoonien euron arvosta venäläisessä jakeluketjussa, jossa alaskirjausriski on länsimaista tasoa merkittävämpi. Vertailukohdaksi sopii hyvin syksy 2008, jolloin vastaava ilmiö tapahtui edellisen kerran (eli tuotantoa pyöritettiin 7 päivää viikossa kolmivuorossa vielä loka-marraskuulle asti, kunnes kysyntä ajoi seinään).

Petre15 Marraskuu, 2011ja eihän mikään ole kirkossa kuulutettu WTO:n suhteen. Venäjän kanssa tätä on jumpattu jo 18 vuotta ja ei olisi mikään ihme, että tuttuun tyyliin viime metreillä asetellaan ehtoja, joilla yritetään lypsää erityisasemia.
Homma menee siten, että WTO:n puolelta kaikki on selvää joulukuun puolivälin tienoilla.
Venäjän duuman tulee kuitenkin vahvistyaa soppari, ja Medvemedin mukaan jäsenyys olisi totta toukokuussa 2012.
Kantattaa muistaa joulukuun alun duuman vaalit sekä presidentin vaalit maaliskuussa 2012. Nämä voivat voi
monimutkaistaa päätöksiä..

Ennakkoarvio Nokian Renkaista | Nordnet Blogi12 Maaliskuu, 2012[…] yhtiöissä, yritysjohdon optioita käsittelevässä blogimerkinnässä ja viimeisimpänä Venäjän WTO-prosessin yhteydessä. Päätin kirjoittaa yhtiöstä lyhyesti myös nyt, kun yritysjohdon antama tulevaisuuden näkymä […]

 

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit