Nokian Renkaat lyhyen aikavälin vesiliirrossa

Negatiivisesta tuloskehityksestä kertova tiedote osui eilen omaan salkkuuni, kun kestosuosikkini Nokian Renkaat kertoi kuluvan vuoden jälkipuoliskon (H2/12) jäävän tuloksellisuudessa viime vuodesta (H2/11). Mitä yhtiön näkymistä tulisi nyt ajatella?

Olen pitänyt Nokian Renkaita jo kauan OMXH:n parhaana yhtiönä. Eilisen tiedotteen jälkeen ei ole mitään syytä muuttaa tätä mielipidettä.

Jos lähtisin saivartelemaan, niin väittäisin, että eilisessä tiedotteessa ei ollut kyse tulosvaroituksesta. Yhtiöhän ei laskenut antamaansa tulosennustetta. Seuraavassa suora lainaus eilisen tiedotteen lopusta:

”Koko vuoden ohjeistus säilyy ennallaan: Vuonna 2012 yhtiöllä on edellytykset kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa vuoteen 2011 verrattuna.”

Yhtiön johdon antamat koko vuoden näkymät ovat siten edelleen muuttumattomat – eikä yhtiö ole antanut pitkiin aikoihin numeerisia kvartaalitason ennusteita. On kuitenkin realistista käsitellä tiedotetta tuloskehitykseen liittyvänä selvänä pettymyksenä. Yhtiö joutui kertomaan tulosennakon siksi, että se poikkesi merkittävästi analyytikoiden konsensusarviosta – ei siis yhtiön omasta hyvin konservatiivisesta koko vuoden ennusteesta. Arvopaperimarkkinalain jatkuva tiedonantovelvollisuus koskee siis myös tilanteita, joissa analyytikot ovat kulkemassa joukolla kohti metsää. Tällöin yhtiön tulee oikaista tilanne, jos poikkeama on merkittävä ja arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttava.

Kun mikä tahansa yhtiö julkaisee sävyltään negatiivisen tiedotteen, on sijoittajan ensiksi syytä kartoittaa tiedotteen taustalla olevat vaikuttimet. Onko poikkeamassa kyse yleisestä markkinatilanteesta vai yhtiön omista ongelmista? Jos esimerkiksi yhtiön tuotannossa, tuotteiden laadussa tai johtamisessa on vakavia ongelmia, on negatiivinen viesti yleensä selvä signaali osakkeista luopumiselle. Onneksi nyt on kyse ”vain” markkinatilanteen vaikeuksista. Aika siis parantaa kärsivällisen sijoittajan haavat.

Mieleeni palautui eilen myös lähes puolentoista vuoden takainen merkintäni Nokian Renkaista ja tj. Granin optioista. Kirjoitin tuolloin seuraavasti:

Nokian Renkaat on mielestäni kasvuosake, jota tulee ostaa silloin, kun sijoittajat kokevat itänaapurin hetkellisenä uhkana ja suurille luottotappioille alttiina (vrt. 2008) ja myydä silloin, kun Granin powerpoint-esityksen pylväät sojottavat tukevasti koilliseen (lähellä nykyhetken kaltaista tilannetta)”

Erinomaista laatuyhtiötä tulee siis ostaa silloin, kun liiketoimintaympäristö aiheuttaa yhtiön kasvuvauhtiin hetkellisiä jarrutuksia. Valitettavasti syksyllä 2012 Venäjä näyttää säilyttävän hyvän vireensä, joten sijoittajat eivät joudu pelkäämään yhtiön tärkeimmän kasvumarkkinan romahdusta tai mittavia luottotappioita. Tulkintani mukaan eilinen tulosvaroitus juontaa juurensa lähinnä Keski-Euroopan markkinoille. Jo Q2/12 analyytikkopuhelussa tj. Gran sanoi, että jakelukanavan rengasvarastot ovat Keski-Euroopassa melko korkealla tasolla. Tämä luonnollisesti merkitsee sitä, että ennen sesongin alkua uusien rengastilausten määrä on vaatimaton. Elämme jo lokakuun jälkipuoliskoa, eikä lunta näy edelleenkään yhtiön ydinmarkkinoilla. Edellisen kauden korkeat rengasvarastot ja talvikauden aloituksen lykkääntyminen siis selittävät ainakin osaltaan odotettua heikompaa suoritusta. Näillä tekijöillä ei ole kuitenkaan mitään merkitystä yhtiön pitkän aikavälin kasvunäkymään, mikä perustuu esimerkiksi Venäjän autokannan länsimaistumiseen ja Itä-Euroopan elintason nousuun. Unohtamatta talvirengaslainsäädännön yleistymistä.

En sanoisi, että negatiivinen tulostiedote tuli aivan puskista. Kirjoitin elokuussa yhtiöstä merkinnän otsikolla ”Nokian Renkaat jarruttaa, mutta ei hyydy”. Ajattelin mielessäni tuolloin kasvuvauhdin jarrutusta, mutta nykytiedon valossa kyseessä on jopa liikevoiton – ja osakekohtaisen tuloksen – taantuminen. Mitä todennäköisimmin tämä on kuitenkin vain väliaikaista. Jarrutus on kuitenkin yllättänyt sekä minut että analyytikot nopeudellaan. Seuraavassa esitän Nokian Renkaiden liikevoiton kasvuprosentit viime kvartaalien ajalta (vertailukaudet vastaavia kvartaaleja edellisvuonna).

Q1/11 +241,8%
Q2/11 +53,3%
Q3/11 +97,4%
Q4/11 +29,7%
Q1/12 +45,3%
Q2/12 +20,8%
Q3/12 -11% (eilisen tiedotteen perusteella)
Q4/12 –x,x? (eilisen tiedotteen perusteella negatiivinen muutos)

Yhtiön liukuva 12 kuukauden osakekohtainen tulos on 2,69 euroa. Sitä voidaan verrata kolmen vuoden takaiseen FY09 tulokseen, joka oli 0,47 euroa osakkeelta. Yhtiön nettotulos osaketta kohden on siten yli 5-kertaistunut edellisen taantuman pohjasta. Kehitys on kaikin puolin vakuuttavaa edelleen, sillä eilisen tiedotteen perusteella Nokian Renkaiden koko vuoden osakekohtainen tulos asettuu hieman päälle 2,50 euroon. Perustan arvion siihen, että mikäli H2/12 olisi tulokseltaan sama kuin H2/11, olisi EPS12 2,73 euroa. Tiedotteen mukaan H2/12 on kuitenkin edellisvuotta huonompi. Yhtiön velaton P/E on siten noin 12, mikä on todella alhainen arvostus kannattavalle markkinajohtajalle – sillä edellytyksellä, että tässä suhdannesyklissä EPS ei päädy vapaapudotukseen. P/E-arvona 12 on erityisen kiinnostava myös siksi, että se on laskettu hetkellisestä tulosnotkahduksesta, eikä esimerkiksi kaikkien aikojen korkeimmasta tuloksesta (jonka lähellä tosin yhä ollaan).

Liikevoiton kasvun huolestuttavaan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä on useita. Jos talvi ei tule kunnolla tämän vuoden sesongilla lainkaan, ovat seuraavat tekijät vaikeuttamassa yhtiön myynnin kasvattamista myös H1/13 aikana.

a) Kireä hintakilpailu Keski-Euroopassa
b) Ydinmarkkinoilla jakelijoiden korkeat varastotasot
c) Heikko uusien autojen myynti muualla kuin Venäjällä
d) Talvikauden ajoitus
e) Keski-Euroopan liikatarjonnan dumppaaminen Pohjoismaihin

Huonoista lyhyen aikavälin draivereista huolimatta Nokian Renkaat saattaa olla ensi keväänä melko hyvä osinko-osake efektiivisellä tuotolla mitattuna. Tänä keväänä yhtiö jakoi osakekohtaista osinkoa 1,20 euroa osaketta kohden. Koko vuoden 2011 osalta tulos tulee edelleen kasvamaan päivitettyihin näkymiin viitaten. Vallitsevassa markkinatilanteessa yhtiö myös siirtänee hetkellisesti laajentumistaan Serbiaan, mikä kohentaa yhtiön vapaan kassavirran tilannetta osingonmaksupotentiaalin osalta. Ensi keväänä on siten täysin mahdollista nähdä 1,40 – 1,50 euron osakekohtainen osinko, mikä tekisi jopa viisi prosenttia nykyiselle osakekurssille. Se on Nokian Renkaille historiallisesti todella korkea taso – joskin tässä skenaariossa on huomattava se, että osinkotuotto muodostuu hyväksi osingonjakosuhteen noston kautta, eikä niinkään tuloksen kasvun tai osakkeen merkittävän aliarvostuksen kautta.

Nokian Renkaiden lyhyen aikavälin näkymä on siis epävarma. Kokemuksen perusteella uskon, että yhtiön osakkeen suunta on hetkellisesti kohti kahtakymmentä euroa neljänkymmenen euron sijaan. Sen sijaan jo muutaman vuoden aikajänteellä olen täysin varma siitä, että osakkeen kurssitaso on ohittanut 40 euron pysäkin. Perusteluksi voidaan esittää esimerkiksi yhtiön BV:n kasvu miltei 15 euron tasolle vuoteen 2015 mennessä. On mielestäni perusteltua maksaa keskimäärin 20 prosentin ROE:a tekevästä yhtiöstä selvästi yli kirja-arvon. Etenkin Nokian Renkaiden tapauksessa, jossa BV on kasvanut orgaanisesti ilman liikearvoa.

Mielestäni yhtiön pitkän aikavälin näkymä on kuitenkin täysin ennallaan. Tämänhetkiset liikevoiton kasvuvauhdin ongelmat johtuvat ympäröivästä markkinatilanteesta, eikä yhtiöstä tai sen tuotteista. Yhtiön ja sen ydinprosessien ongelmattomuus on aina erittäin hyvä signaali, jos sellaisia voidaan negatiivisista varoituksista ylipäätään löytää. Yhtiö tulee siis palaamaan hyvin kannattavalle kasvu-uralle heti, kun makrotilanne sen mahdollistaa.

Koska kyse on edelleen todellisesta laatuyhtiöstä, olen ehdottomasti siirtymässä ostolaidalle osakkeen hinnanlaskun myötä. Tulen ostamaan osaketta seuraavan kerran noin 2,5 P/BV-luvulla (~26 – 27 euroa per osake, kun jakajana käytetään yhtiön FY12 BV-arvoa). Lisään omistustani yhtiössä, jos kurssilasku jatkuu. Nähdäkseni alle 20 euron kurssitasolle sukeltaminen edellyttää sitä, että rengasmyynnin ongelmat leviävät myös Venäjälle. Tässä skenaariossa olen valmistautunut kasvattamaan Nokian Renkaat –positiotani velkarahan turvin. Venäjänkään mahdollisesti kasvavat lyhyen aikavälin riskit eivät ole mielestäni kovin merkittäviä uhkatekijöitä, sillä yhtiö lähtee vuoteen 2013 käytännössä nettovelattomana – toisin kuin syksyllä 2008 markkinan romahtaessa edellisen kerran.

Lopuksi on välttämätöntä tarjota ripaus realismia kurssilaskusta toipumiseen: yhtiön oman pääoman tuotto on edelleen vuositasolla noin 25 prosenttia, mikä merkitsee osakkeenomistajille kuuluvan varallisuuden kaksinkertaistumista yhtiön taseessa noin kolmen vuoden välein. Lisäksi Nokian Renkaat tekee eilisen tiedotteen perusteella kaikkien aikojen ennätystuloksensa tilikaudella 2012. Ylimitoitettujen analyytikko-odotusten haihtuminen luo jonkinlaista turvamarginaalia yhtiön tuleville osakkeenomistajille, kun arvostustaso käy yhä maltillisemmaksi yhtiön pitkän aikavälin liiketoimintanäkymään suhteutettuna.

Kirjoittaja omistaa kirjoitushetkellä Nokian Renkaiden osakkeita. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

pete17 Lokakuu, 2012kiitos jukka kirjoituksesta! valistaisitko vielä tyhmää ja kertoisit että mitä tuo FY tarkoittaa noissa vuosituloksissa?

Jukka Oksaharju17 Lokakuu, 2012Pete: FY tarkoittaa koko tilikautta eli yleensä kalenterivuotta. FY = full year.

hojo17 Lokakuu, 2012Näin kirjoitin Nokian Renkaista:

hojo
23 Heinäkuu, 2012
Kyllä. Noin voi olla. Mutta entäpä jos paniikki iskee markkinaan. Silloin ei mittareita katsota. En tule mukaan tältä tasolta.

Koeramies17 Lokakuu, 2012hojo siis arvasi lyhyellä tähtäimellä oikein. Eiköhän näitä kumminkin kannata faktatietojen ja lukujen valossa omistaa nyt ja tulevaisuudessa. Kiitos Jukalle että jakaa tietonsa meidän tyhmempien kanssa!!

Salkunrakentaja17 Lokakuu, 2012On totta että tulosvaroituksella todennäköisesti halutaan oikaista analyytikoiden turhankin optimistisia konsensusennusteita.

Tämän hetken konsensusennusteissa on hieman yli 20 prosentin EPS-kasvu tälle vuodelle ja parille seuraavallekin vuodelle kaksinumeroiset EPS-kasvuennusteet.

Eikä yhtiön arvostus ole P/E-luvulla mitattuna kohtuuttoman korkea. Vaikka lasketaan P/E-kerroin hieman konsensusennusteita alhaisemmalla ennustetulla EPS:llä, jää P/E alle 15. Se ei ole kohtuuton kasvuyhtiölle. Täytyy tietenkin muistaa että osakekohtainen tulos on kasvanut rajusti. Pitkän aikavälin keskimääräisellä tuloksella laskettu P/E10 on siten huomattavasti korkeampi.

Ei ole kuitenkaan mitään syytä olettaa että Nokian Renkaiden kohdalla tuloskasvu olisi luonteeltaan syklistä.

Hyönteistutkija18 Lokakuu, 2012Ensimmäinen torakka näkyvissä? Nyt tarkkana niiden uutisten kanssa tämän yhtiön kohdalla. Kokemus on usein osoittanut ettei torakka jää yhteen kappaleeseen.

Euroshoppper18 Lokakuu, 2012”Yhtiö joutui kertomaan tulosennakon siksi, että se poikkesi merkittävästi analyytikoiden konsensusarviosta – ei siis yhtiön omasta hyvin konservatiivisesta koko vuoden ennusteesta. Arvopaperimarkkinalain jatkuva tiedonantovelvollisuus koskee siis myös tilanteita, joissa analyytikot ovat kulkemassa joukolla kohti metsää. Tällöin yhtiön tulee oikaista tilanne, jos poikkeama on merkittävä ja arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttava.”

Mielenkiintoinen pointti juridiselta kannalta. Arvopaperimarkkinalain 2:7§ 1. momentin mukaan:
”Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava ja toimitettava asianomaiselle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle tiedoksi kaikki sellaiset päätöksensä sekä liikkeeseenlaskijaa ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon. Liikkeeseenlaskijan on pidettävä julkistamansa tiedot yleisön saatavilla.”
Tarkoitatko siis , että tilanteessa, jossa konsensusodotukset eivät olisi olleet näin korkealle ladattuja, Nokian renkailla ei olisi ollut velvollisuutta julkaista tiedotetta, vaikka faktat oli tiedossa? Tiedotteen ydinsisältöhän oli, että ”Nokian Renkaiden toisen vuosipuoliskon liikevoitto jää edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa heikommaksi. Yhtiön kolmannen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan 365 MEUR ja liikevoiton 85 MEUR.”
Onhan tämä informaatio jo itsessään seikka, joka on omiaan vaikuttamaan olennaisesti Nokian renkaiden osakkeen arvoon – riippumatta siitä, mitkä ovat analyytikoiden arviot? Toki voi kysyä, onko se lopulta olennaisesti vaikuttava seikka aikaisempaan, kun kerta koko vuoden ohjeistus pidetään kuitenkin ennallaan: ”Vuonna 2012 yhtiöllä on edellytykset kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa vuoteen 2011 verrattuna.”
Tämä jatkuva tiedonantovelvollisuus on kyllä oma taiteenlajinsa. Pystytkö vielä vähän selventämään asiaa? :)
Fiva määrittelee jatkuvan tiedonantovelvolisuuden lyhyesti näin: “Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden ohella liikkeeseenlaskijaa koskee jatkuva tiedonantovelvollisuus. Sillä tarkoitetaan jatkuvaa, tarpeenmukaista julkista tiedottamista asioista, jotka liikkeeseenlaskijan oman arvion mukaan voivat olennaisesti vaikuttaa yhtiön arvopaperin arvoon. Yhtiön on julkistettava tällaiset tiedot heti, kun sen toimitusjohtaja tai yksikin hallituksen jäsen on saanut ne tietoonsa.”

Jukka Oksaharju18 Lokakuu, 2012Euroshopper: Finanssivalvonta antaa arvopaperimarkkinalain käytännön soveltamisohjeita. Standardi 5.2b koskee listayhtiön jatkuvaa tiedonantoa.

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Maarayskokoelma/Rahoitussektori/5_Tietojen_julkistaminen/Documents/5.2b.std6.pdf

Tässä standardissa erityisesti sivu 22 kohta 71 liittyy teemaan.

Value Investor18 Lokakuu, 2012NR on ollut loistava ja omaa edelleen todennäköisiä, joskin hidastuvia kasvumahdollisuuksia kaikilla markkina-alueillaan.

Liikevaihdon kasvu on vuosina 2004 – 2012E ollut noin 14 % per annum.Näin hyvän kasvun jatkaminen on vaikeaa. Lähivuosien kasvuksi voin hyvin uskoa 9 % per annum.

Enemmän olen huolissani kannattavuudesta. Vuosien 2004 – 2011 nettovoitto on ollut keskimäärin 18 % liikevaihdosta. Viime vuoden lukema oli 21,3 %. Kumpaan suuntaan NR kilpailuedut kehittyvät?

Esimerkiksi 16 % nettovoittotaso ei jättäisi tilaa kurssinousulle muutamaan vuoteen.

Timo Ruokolainen18 Lokakuu, 2012Itselläkin Nokian Renkaat yksi salkun perusosakkeista ja mielenkiintoa on lisätä. Mutta kun on omat ostellut 2008-2009 niin ei ole raaskinut yli 30 eurolla lisätä.

Yleensä tämän osakkeen kanssa on ollut niin, että on kerralla valuttu reilummin alas. Jos nytkin käy niin, ostan lisää.

Joutuu ehkä käyttämään velkarahaa, mutta se on sitten ikäänkuin osinkojen sijoittaminen etukäteen.

max19 Lokakuu, 2012Onhan toi aika haasteellista viedä enää reilumpia hinnankorotuksia merkkirenkaiden hintoihin. Talvikumit nytkin jo 600 euroa/sarja, joten moni koittaa selvitä vanhoilla mahdollisimman pitkälle. Jos kysyntä laskee, voi olla hyvinkin
tarvetta tarjoushinnoitteluun. Toi liikevoittotaso on kuitenkin aika
korkea noinkin perustuotteille. Lisäksi uusien autojen myynti joissain
maissa takkuilee pahasti. Kyllä lähemmäs kahtakymppiä pitäisi laskea,
että innostuisin.

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit