Nokia kotiutti tappiot osakkeenomistajiensa puolesta – Microsoft ostoon?

New Yorkin pörssissä listattu teknologiayhtiö Microsoft ilmoitti 3. syyskuuta ostavansa Nokian matkapuhelinliiketoiminnot sekä niihin liittyvien ohjelmistojen ja patenttien käyttöoikeuksia. Tarkastelen tässä merkinnässä lyhyesti Microsoftin harjoittamaa liiketoimintaa ja sen eri segmenttejä. Myös Nokian puhelinliiketoiminnan tuleva rooli asettuu merkinnän yleisen tason tarkastelussa ymmärrettävään asemaan, koska Microsoft on tavoittelemassa johtavaa markkina-asemaa pöytäkoneiden ja läppäreiden ohella myös liikuteltavissa mobiililaitteissa, kuten matkapuhelimissa ja tableteissa.

Nokian osakkeella käydään tätä merkintää kirjoittaessa kauppaa osakekohtaiseen hintatasoon 4,85 euroa. Koko yhtiön osakekanta arvostetaan tällä kurssitasolla hintaan 17,8 miljardia euroa (yhden osakkeen hinta kerrottuna kaikkien yhtiön liikkeellä olevien osakkeiden lukumäärällä).

Vielä vuonna 2007 Nokian osake maksoi noin 30 euroa kappaleelta, mikä nosti koko yhtiön markkina-arvon noin 100 miljardiin euroon. Nokia-sijoittajan on enää turha haaveilla menneistä kurssitasoista, sillä yhtiö kotiutti osakkeenomistajiensa tappiot luovuttamalla matkapuhelinliiketoiminnan Microsoftin haltuun. Nokian nykyinen 17,8 miljardin euron markkinahinta perustuu noin 8 miljardin euron nettokassaan, verkkoliiketoiminta NSN:n 100 %:n omistukseen sekä entisen Navteqin ja patenttisalkun generoimiin tuottoihin. Nettokassasta puhdistettuna Nokian jatkuvien liiketoimintojen hinta on näin ollen pyöreästi 10 miljardia euroa.

Kun tarkastellaan Nokiaan matkapuhelinliiketoiminnan myynnin jälkeen jääviä toimintoja, on mahdollista todeta, että niistä yksikään ei tarjoa merkittävää kasvuoptiota arvonsa kymmenkertaistumiseen. Sellaisen Nokia kuitenkin edellä esitettyihin laskelmiin viitaten tarvitsisi, jotta osakekurssilla olisi edellytyksiä palata takaisin 30 euron tasolle fundamenttiperusteisella ja kestävällä tavalla. Perustan tämän siihen, että osakkeen arvo tulee määrittää yhtiön liiketoimintojen arvojen summien kautta, ei osakekurssin historiallisen graafin mukaan.

Miksi kukaan maksaisi nyt 30 euroa Nokian osaketta kohden (eli koko osakekannasta 100 miljardia euroa), kun yhtiön kassassa on tänään rahaa nettona vain hieman yli 2 euroa osaketta kohden? Toisin sanoen miksi kukaan maksaisi yhtiön kassassa olevasta yhdestä eurosta noin kymmentä euroa osakkeen arvostustason kautta tilanteessa, jossa yhtiön netto-omaisuudesta miltei puolet on kassaa?

Tai miksi kukaan maksaisi Nokian patenttisalkusta 100 miljardia euroa, jos se tuottaa omistajalleen vain 0,5 miljardia euroa rojalteja vuotta kohden? Tai miksi kukaan hinnoittelisi NSN:n verkkoliiketoiminnan omistusta yli 50 P/E-kertoimella edellisestä eli huippuvuoden tuloksesta laskettuna? Jo nykyisellä 17,8 miljardin euron suuruisella osakekannan markkina-arvostuksella Nokia on minun silmissäni “toivotaan, toivotaan” -tyylisellä arvostustasolla.

Edeltävän perusteella on mahdollista todeta, että Nokia kotiutti osakkeenomistajiensa tappioita luopumalla ainoasta todellisesta kasvuoptiostaan eli älypuhelinstrategiastaan, jossa onnistumalla yhtiö olisi kyennyt mahdollisesti palaamaan entisille kurssitasoilleen lyömällä läpi älypuhelinliiketoiminnassa, joka on parhaimmillaan huomattavalla tavalla kannattavampaa bisnestä kuin esimerkiksi NSN:n verkkoliiketoiminta. Nyt tämä potentiaalinen matkapuhelinliiketoiminnan kasvuoptio on siirtynyt New Yorkin pörssissä noteerattavalle Microsoftille, joten tarkastelen seuraavaksi, millainen tämä globaali teknologiayhtiö on mahdollisen ostokohteen näkökulmasta.

Yhdysvaltain Washingtonissa päämajaansa pitävä ohjelmistoyhtiö Microsoft kehittää, lisensoi ja myy software-tuotteita erilaisiin tietojärjestelmiin ja päätelaitteisiin. Lisäksi yhtiö on viime aikoina laajentanut toimintaansa erilaisten liikuteltavien päätelaitteiden valmistukseen ja markkinointiin. Yhtiö on jakanut liiketoimintansa viiteen eri segmenttiin, jotka se on nimennyt seuraavasti:

a) Windows & Windows Live Division
b) Server and Tools
c) Online Services Division
d) Microsoft Business Division ja
e) Entertainment and Devices Division.

Teknologiajätti on ollut perinteisesti erittäin vahva ohjelmistoyhtiö pöytäkoneissa ja kannettavissa. Viime vuosina yhtiön on pyrkinyt turvaamaan asemaansa myös langattomissa päätelaitteissa, kuten älypuhelimissa ja tableteissa. Nimenomaan tähän segmenttiin kuuluvana panostuksena yhtiö osti Nokialta matkapuhelinliiketoiminnan kuluvan syyskuun alussa.

Microsoft on tullut kuluttajille tutuksi pöytäkoneiden kautta esimerkiksi Windows-ohjelmiston ja Office-tuoteperheen kautta. Office-paketti sisältää useimmille tietokonekäyttäjille tuttuja ohjelmistotuotteita, kuten Excelin, Powerpointin ja Wordin. Näiden laaja maailmanlaajuinen levinneisyys ja jatkuva käyttötarve atk-työskentelyssä kuvastavat Microsoftin äärimmäisen vahvaa markkina-asemaa omalla toimialallaan. Jatkossa yhtiön haasteena on siirtää sama menestys myös liikkuviin päätelaitteisiin.

Microsoftin serveridivisioona sisältää tuotteita, jotka tunnetaan esimerkiksi Silverlightin ja Microsoft SQL Serverin tuotenimillä. Segmentti tarjoaa asiakkailleen myös pilvipohjaisia palveluita ja monimuotoisia tukipalveluita tuotteisiin sekä palveluihin. Käytännössä nämä kattavat esimerkiksi software-tuotteiden kehittämistä ja niiden elämänkaaren hallintaa.

Yhtiön online-palveluiden yksikkö tunnetaan esimerkiksi MSN-tuotemerkistä ja Bing-nimisestä hakukoneesta, joka kilpailee Googlen rinnalla. Microsoftin neljäs eli business-divisioona rakentuu Office-tuoteperheen ympärille. Jo mainittujen ohjelmistojen lisäksi tuoteperhe sisältää myös esimerkiksi Sharepointin ja Exchangen. Yhteistä tuotteille on niiden yhteensopivuus internet-ympäristön kanssa.

Microsoftin viides liiketoimintayksikkö koostuu viihteestä ja pelimaailmasta. Yhtiö laajentaa jatkuvasti tarjontaansa esimerkiksi konsolipelimarkkinoille Xbox-tuotemerkin kautta. Viihdemaailmaan liittyvät myös Skype ja erilaiset Windows Phone –sovellukset, joita kehitetään todennäköisesti jatkossa merkittävin panoksin Nokian puhelinliiketoiminnan hankinnan myötä.

Ohjelmistojätin osake kuuluu New Yorkin pörssin vaihdetuimpiin osakkeisiin ja S&P500-indeksiin. Suurimmista vertailuyhtiöistä voidaan mainita samalta toimialalta esimerkiksi Apple (AAPL), Google (GOOG) ja Oracle (ORCL). On tosin huomattava, että mainittujen teknologiayhtiöiden liiketoiminnat ovat vain osin päällekkäisiä Microsoftin ydintoiminnan kanssa. Esimerkiksi Apple kilpailee Microsoftin Surface-tabletia ja Windows-käyttöjärjestelmää vastaan, Google yrittää säilyttää etumatkan Microsoftin Bing-hakukoneeseen nähden. Oracle puolestaan taistelee Microsoftin kanssa ohjelmistoliiketoiminnassa ja yritysasiakkaiden keskuudessa.

Vuonna 2013 Microsoftilla on 10 vuoden mittainen katkeamaton vuosittain korotettujen osakekohtaisten osinkojen sarja. Syyskuussa 2013 yhtiön osake hinnoitellaan tasolle $33.03. Microsoft maksaa parhaillaan osakkeensa hinnalle vuotuisesti noin 2,8 %:n efektiivistä osinkotuottoa.

Osakekohtaisena osinkona yhtiö maksaa tällä hetkellä kvartaalissa $0.23, eli vuositasolle muutettuna $0.92. Viimeisten 10 vuoden keskiarvona yhtiö on maksanut osakekurssilleen osinkoa noin 2,2 %, joten osakkeen nykyhinnoittelu on historiallisen osinkovirran valossa houkutteleva.

Osingonmaksun ohella Microsoft on palauttanut voittovaroja omistajilleen mittavien omien osakkeiden takaisinostojen kautta. Yhtiö on vuodesta 2001 alkaen vähentänyt liikkeellä olevien osakkeidensa lukumäärää keskimäärin 2,4 % vuodessa. Tämä on merkinnyt yhtiön osakekannan supistumista noin 24 %:lla mainitusta alkuhetkestä lähtien.

Mahdollisuus mittaviin omien osakkeiden takaisinostoihin perustuu siihen, että Microsoft on maksanut käteisosinkojen muodossa viimeisten 10 vuoden aikana keskimäärin vain 25,4 % nettotuloksestaan. Microsoft on näin ollen harjoittanut verraten alhaista osingonjakosuhdetta. Tähän viitaten on mahdollista tulkita yhtiön nykyinen käteisenä maksettavan osinkovirran taso laadultaan kestäväksi, vaikka yhtiön tuloskehitys hetkellisesti laskisikin.

Microsoftin osakkeen P/E-tunnusluku on asettunut viimeisten 5 vuoden aikana keskimäärin noin 10 tasolle. Sen sijaan viimeisten 10 vuoden ajanjaksolla osakkeen P/E-arvostus on ollut huomattavasti korkeampi, jopa 14,9. Osakekohtaisena tuloksena Microsoftin liiketoiminta on kehittynyt aikavälillä 2008–2012 seuraavasti:

2008: $1.90
2009: $1.63
2010: $2.13
2011: $2.73
2012: $2.02
2013e:
$2.61
Keskimäärin toteuma 2008–2012: $2.08
P/E-luku 5 vuoden keskiarvoon syyskuussa 2013: 15,3

Vuoden 2013 konsensusennusteeseen nähden yhtiö hinnoitellaan syyskuussa 2013 noin 12,5-kertaisesti. Tähän viitaten osakkeen tulosperusteinen hinnoittelu on nykyhetkellä vuosikymmenen mittaisen tarkastelun keskitasossa tai hieman sen alapuolella, jos laskelman osakekohtaisena tuloksena käytetään kuluvan tilikauden osakekohtaista tulosennustetta ($2.61).

Syyskuussa 2013 Microsoftin osake arvostetaan 3,4 kertaa yhtiön myynnin verran (P/S). Viimeisten 10 vuoden ajalta vastaava tunnusluku on ollut keskimäärin tasolla 4,1 ja edellisten 5 vuoden aikana keskimäärin tasolla 2,8. Myyntiin nähden korkeahko suhdeluku perustuu siihen, että yhtiön kannattavuus on säilynyt 2000-luvulla erinomaisella, keskimäärin 30,2 %:n tasolla oman pääoman tuotolla mitattuna. Nykyhetken hinnoittelu on myyntiin suhteutettuna 10 vuoden keskiarvoa selvästi matalampi, mutta kuitenkin 5 vuoden tähtäimellä keskiarvon selvästi ylittävä.

Tulevaisuudessa Microsoftin tulee onnistua erityisesti mobiilistrategiassaan, jotta sijoittaja voi nauttia osakkeen kurssinousun ja kasvavien osinkojen yhdistelmästä. Nokia-hankinta edistää osaltaan tämän tavoitteen toteutumista, tai ainakin tarjoaa siihen paremmat mahdollisuudet. Toisella rintamalla yhtiö vyöryttää markkinoille Surface-merkkisiä tabletteja eli taulutietokoneita. Jos nämä laitteet onnistuvat lyömään itsensä läpi asiakkaiden keskuudessa, tarjoutuu Microsoftille ainutlaatuinen tilaisuus myydä ja levittää globaalisti merkittäviä määriä ohjelmistoja sekä lisäpalveluita myös liikuteltaviin päätelaitteisiin.

Vuonna 2013 Microsoft vastaa mobiilimarkkinoiden asettamaan kilpailuhaasteeseen vahvasta taloudellisesta asemasta: yhtiöllä on vakaa kassavirta ja alhainen nettovelka. Nämä voivat mahdollistaa osingonjaon asteittaisen kasvutrendin ja omien osakkeiden takaisinostojen jatkumisen myös tulevaisuudessa. Jos osakemarkkinoiden usko Microsoftin mobiilistrategiaa kohtaan kasvaa, kohoaa yhtiön osake aivan eri korkeuksiin kuin missä se tänään noteerataan. Microsoftin mahdollisuudet vyöryttää älypuhelimia kauppojen hyllyille myös perinteisesti haastavilla Yhdysvaltain markkinoilla lienevät kotimarkkinaedusta johtuen vähintään yhtä hyvät kuin Nokialla.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) ennakkomyynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista tekstissä mainittujen yhtiöiden osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä pyrkimyksenä ole ottaa kantaa osakekurssin tuleviin muutoksiin, taikka antaa osakkeelle tavoitehintaa tai sijoitussuositusta. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Kuvamateriaalin lähde upi.com.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
9 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
16.09.2013 14:24

Nokia luopui tappiota tuottavasta matkapuhelintoiminnastaan. Mikään ei estä Nokiaa aloittamasta uutta matkapuhelintoimintaa tyhjältä pöydältä ilman entisiä rasitteita. Kokemusta siltä ei ainakaan puutu, patentteja piisaa ja kartatkin on omasta takaa. Olisi suorastaan outoa jos Nokia ei 2016 palaisi matkapuhelimiin Android puhelimella.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
18.09.2013 09:36

“Olisi suorastaan outoa jos Nokia ei 2016 palaisi matkapuhelimiin Android puhelimella.”

Miten niin? Tällä hetkellä kännyköillä ei taida juuri rahaa muut tehdä kuin Samsung ja Apple.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
26.09.2013 23:04

Kekkonen: Minäkin ihmettelisin, jos Nokia vielä matkapuhelimiin palaisi. Jos ei niillä pari viikkoa sitten menestytty, niin miten sitten parin vuoden päästä menestyttäisiin? Jos ihmeresepti olisi jo olemassa, niin sellaista olisi varmasti kokeiltu ennen liiketoiminnon kauppaamista Microsoftille. En ole yhtään varma siitä, että Androidkaan olisi enää tuonut onnea Nokialle.

Nimetön
Nimetön
16.09.2013 20:31

Kiitos hyvästä kirjoituksesta. Olisin toivonut, että olisi esittänyt laskelman Microsoftin Fair Valuesta. Entä miten näet MS riskit? Pöytätietokonemarkkinan supistuminen syö Windows lisenssimyyntiä. iPad ja Android tablelit vievät osansa kannettivien tietokoneiden markkinasta. MS on pyrkinyt mobiilimarkkinaan jo toistakymmentä vuotta. Vieläkö se pystyy murtamaan Applen ja Samsungin dominantin aseman?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
26.09.2013 23:03

Mobiili: Microsoftin suurin riski liittyy nimenomaan mobiilialustoilla menestymiseen. Toistaiseksi kehitys on ollut varsin heikkoa suhteessa dominoivaan asemaan pöytäkoneissa, joissa tosiaan trendi alkaa olla laskeva. Osaltaan Nokia-ostoksella varmasti pyritään kohentelemaan asemia mobiilin puolella. Kirjoitan Microsoftista hieman enemmän blogissa lähiaikoina. Valitettavasti en kuitenkaan pysty antamaan arviota fair valuesta, koska en voi antaa asemassani mitään suosituksia tai tavoitehintoja, saati edes numeerisia arvioita, joita voitaisiin sellaisiksi tulkita.

Nimetön
Nimetön
16.09.2013 21:19

Patentteistahan aiemmin puhuttiin, että vakavasti otettavan matkapuhelinyhtiön täytyy omistaa niitä. Tämän takiahan Google osti Motorolan. Puhuttiin, että ns. esentiaalipatenteiden välillä käytiin valmistajien kanssa lehmänkauppoja tyyliin käytä sinä tätä minun patenttia, niin minä saan käyttää sinun.

Nyt kun Nokia ei enää tee puhelimia, niin tilanteen pitäisi käydä mielenkiintoisemmaksi. Nokia ei tarvitse enää itse muiden patentteja, joten nyt he saavatkin rahaa vastineeksi kaikista omista patenteistaan, kun aiemmin niitä tuli vaan osasta.

Eikö tämän pitäisi kasvattaa mainitsemiasi 0,5 miljardin rojalteja, vai olenko väärässä?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
26.09.2013 23:01

Juha Jokinen: Perustin itse 0,5 miljardin euron vuotuisen tulovirran Risto Siilasmaan lausuntoon Nokian tiedotustilaisuudessa, jossa Microsoft-kaupasta kerrottiin. Todennäköisesti arvio oli esittämälläsi perusteella konservatiivinen. On kuitenkin vaikea arvioida sivullisena, minkä verran Nokia harjoitti “päikseen vaihtamista” eri patenttioikeuksien hyödyntämisen osalta alan muiden toimijoiden kanssa.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
27.09.2013 23:17

Kiitos vastauksestasi! Microsofthan maksoi patenttien käyttöoikeudesta noin 0,44 € kymmenestä seuraavasta vuodesta. Jos voisi olettaa, että muut puhelinvalmistajat tarvitsevat samat patentit ja maksaisivat saman hinnan (en tiedä onko nämä oikeutettuja oletuksia), niin tästähän saisi patenttien arvoksi PE 10:llä tuon 0,44 € per puhelinvalmistaja. Montako niitä nyt sitten on HTC, Apple, Samsung, Microsoft, Google (Motorola), Blackberry… Siilasmaan 0,5 miljardia vuodessa antaisi PE 10:llä patenttien arvoksi 1,33 €. Tämä vastaisi omalla oletuksellani tilannetta, jossa puhelinvalmistajia olisi kolme kappaletta ( 3 x 0,44€ = 1,32€). Jos tämä analyysini ei mene täysin metsään, niin ei niissä patenteissa tosiaan valtavasti arvonnousupotentiaalia ole. Varsinkin, kun HTC… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
17.09.2013 19:30

Huono kirjoitus, Nokia on nyt hyvin kannattava yritys kun kammottava tappiopesäke myytiin pois. Nokian tavoitehinnat ovat jo 7,5 – 10 euroa mikä on erittäin realistinen näkemys.

Jättäisin tämän nokian mollaajan “sijoituskirjan” kokonaan ostamatta.

Näitä helppoheikkejä on sijoitusmaailma pullollaan.