Nassim N. Talebin aforismit opettavat varomaan pinnallista viisautta ja hallittavuuden harhaa

prokrustesbädd (ant. tar.) Prokrusteen vuode; (kuv.) kaava, johon väkisin yrit. pakottaa tosiseikkoja, jotka eivät siihen sovi. (Lähde: Ruotsalais-suomalainen sanakirja : Svensk-finsk ordbok, 1960)

Libanonilais-amerikkalainen Nassim N. Taleb on varmasti useimmille tämän blogin lukijoille entuudestaan tuttu paljon huomiota herättäneistä kirjoistaan Musta joutsen – erittäin epätodennäköisen vaikutus (2007) ja Satunnaisuuden hämäämä – Sattuman salattu vaikutus elämässä ja markkinoilla (2001). Molemmat kirjat ovat olleet paljon pidettyjä ja voin suositella niitä lämpimästi jokaiselle, joka haluaa ymmärtää nykyistä paremmin erittäin epätodennäköisen vaikutuksia (ns. paksujen häntien olemassaolo on huomattu jo kauan ennen Talebia; ks. erit. Mandelbrot 1963; Fama 1965) kuin myös satunnaisuuden asettamaa haastetta ihmiselämälle ja yhteiskunnille. Inhimillisen tiedon ja ymmärryksen rajallisuuden seuraukset ja hallinta ovat olleet eräs Talebin kirjallisen tuotannon kantavista ydinteemoista; Talebin eräs julkilausuttu pyrkimys on ollut ymmärtää sellaisten ilmiöiden vaikutuksia, jotka eivät ole tiedossa tai välittömästi nähtävissä. Talebilla on erityislaatuinen kyky löytää ja ymmärtää näkyvän todellisuuden alla vaikuttavia syy-seuraussuhteita sekä inhimillisten rakennelmien ja maailmassa ilmenevän monimutkaisuuden väisiä suhteita. Taleb ei kuitenkaan väitä ymmärtävänsä kaikkea tai osaavansa punoa monimutkaista maailmaa yksinkertaisiksi kuviksi tai helposti ymmärrettäviksi tarinoiksi – päinvastoin. Taleb arvostaa ja kunnioittaa suuresti moninaisuutta, satunnaisuutta ja ennakoimattomuutta.

Talebin aforismikirja pakottaa ajattelemaan arkisia asioita uudella tavallaViime vuonna Terra Cognita julkaisi hieman yllättäen suomeksi Talebin varsin tuntemattomaksi jääneen (ensimmäisen) aforismikokoelman The Bed of Procrustes – Philosophical and Practical Aphorisms (2010). Tämä kirjanen oli vähällä mennä minultakin ohi, mutta onneksi huomasin englanninkielisen pokkarin alun alkaen aivan sattumalta Akateemisen kirja-alesta. “Englanninkielisiä aforismeja. Plääh, tylsää! Taleb. Pakko saada, jännittävää!”, kuvastaa mielessäni tuolloin käyneitä ajatuksia. Arvostan Talebissa hänen kykyään ymmärtää “poikkeavia” ajattelutapoja ja näkökulmia, ja hänen monialaista lähestymistapaansa yhteiskuntatieteisiin ja talouteen. Taleb on erityisen tunnettu riskienhallinnan ja -valvonnan asiantuntija, mutta tämän lisäksi hän ymmärtää niin pankkisektorin toimintaa kuin myös monimutkaisia ihmiselämän erilaisia ilmiöitä. Taleb on kuitenkin alun alkaen tullut tunnetuksi terävän kynänsä ja kärkkäiden sanojensa lisäksi sijoitushyödykkeiden hinnoittelua, rahoituksen tilastotiedettä, riskienhallintaa ja salkunvalintaprosessia koskevista tutkimuksistaan. Tämän lisäksi Taleb on eräs tunnetuimpia “kvanttien” kouluttajista. Eräs tärkeä syy Talebin monipuoliseen ja varsin poukkoilevaan kirjalliseen tuotantoon on varmasti ainakin osittain Talebin hieman ristiriitaisessa taustassa; kaiken lukemani perusteella häntä ei voi missään tapauksessa sijoittaa valtavirtarahoituksen tai -taloustieteen linjaan.

Talebin lähes huomaamaton vuonna 2010 ilmestynyt mietelmäkirjanen oli samaan aikaan sekä yllättävä että hieman hämmentävä tuttavuus. Talebin kirjan nimellä on erittäin tärkeä merkitys, koska kirjassa esitellyt kaikki sutkautukset pyörivät prokrustesmaisten pohdintojen ympärillä. Antiikin Kreikan mytologiassa esiintyvä Prokrustes oli attikalainen seppä ja rosvo, joka kutsui ohikulkijoita yövieraikseen kotiinsa. Eriskummallinen Prokrustes piti kaikista vieraistaan hyvää huolta, mutta illan päätteeksi hän lyhensi ja venytti made-to-unfit -rautavuoteeseen sitomansa vieraat; kaikista Prokrusteen yövieraista tuli siis lopulta “sopivan pituisia”, koska yksikään ei ollut juuri sopiva hänen jo valmiiksi väärän pituiseen sänkyynsä. Lopulta Ateenan perustaja Theseus tappoi Prokrusteen tämän omassa vuoteessa.

Talebin mukaan suurin osa meistä kärsii ehkä jopa tietämättään eräänlaisesta älyllisesti Prokrusteen syndroomasta eli teemme vajaavaisen tietomme, ymmärryken ja rajoitetun järkevyytemme valossa typeriä päätöksiä, kykenemättä havainnoimaan näkymätöntä ja tuntematonta, laajennamme tai typistämme näkemyksiämme ja tietoamme epäsopivissa tilanteissa ja yritämme sovittaa itsemme ennakoitaviin malleihin, tylsiin luokituksiin ja valmiisiin kertomuksiin. Pahimmassa tapauksessa luulemme teennäisesti ymmärtävämme huonon tiedollisen karttamme perusteella sellaisia näkyviä asioita, joita emme todellisuudessa lainkaan ymmärrä, käsitteellistä tai osaa ennakoida (“näkymätön/tuntematon”) – kyse tällöin Talebin mukaan “tiedollisesta ylimielisyydestä”. Talebin kirjoitustyyli on kaikkinensa aina hyvin yleispiirteinen: hän maalaa isolla pensselillä ja tekee satunnaisesti sinne tänne haustoja “pistoja” eli antaa esimerkkejä tai tarkennuksia (esimerkiksi aforismikokoelmassa hän käyttää hauskalla tavalla alaviitetekniikkaa aforismien “tarkentamiseksi”).

The Bed of Procrustes’n kantava teema on siis arkisten ja ilmiselviksi luultujen asioiden salattu ja näkymätön puoli, kuten myös satunnaisuus, akateeminen elämä, kauneus, totuus, harrastukset, älylliset pohdinnat ja niin edelleen. Kirjanen jakautuu noin pariinkymmeneen päälukuun, joista jokaisessa käsitellään hieman erilaista prokrustelaista pääteemaa lennokkaiden ja jopa röyhkeiden aforismien muodossa. Taleb on onnistunut hiomaan aforismeista teräviä ja tarkkanäköisiä. Talebin kirjoitustyyli on mielestäni todella sujuvaa luettavaa ja monien aforismien alle olen kirjoittanut omia havaintojani, tarkennuksiani ja ottanut joitakin aforismeja ylös tulevaisuutta ajatellen. Valitettavasti minulla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua Terra Cognitan kustantamaan suomenkieliseen laitokseen, mutta suomennoksen kalleus pistää miettimään, kannattaako aforisminsa nauttia englanniksi vai suomeksi? Englanninkielisen laitoksen aforismit ovat kaikkinensa ajattelun syvyydestä huolimatta varsin kevyitä ja lennokkaita.

Satunnaisia (hyviä?) aforismeja kirjasesta:

 • “An idea starts to be interesting when you get scared of taking it to its logical conclusion.”
 • “In science you need to understand the world; in business you need others to misunderstand it.”
 • “The test of originality for and idea is not the absence of one single predecessor but the presence of multiple but incompatible ones.”
 • “Work destroys your soul by stealthily invading your brain during the hours not officially spent working; be selective about professions.”
 • “For the classics philosophical insight was the product of a life of leisure; for me a life of leisure is the product of philosophical insight.”
 • “I have respect for mother nature’s methods of robustness (billions of years allow most of what is fragile to break); classical thought is more robust (in its respect for the unknown, the epistemic humility) than the modern post-Enlightenment naïve pseudoscientific autism. Thus my classical values make me advocate the triplet of erudition, elegance, and courage; against modernity’s phoniness, nerdiness and philistinism.”
 • “Economics cannot digest theidea that the collective (and the aggregate) are disproportionately less predictable than individuals.”
 • “Preoccupation with efficacy is the main obstacle to a poetic, elegant, robust and heroic life. “
 • “Procrastination is the soul rebelling against entrapment.”
 • “If you want people to read a book, tell them it is overrated.”
 • “Hard science gives sensational results with a horribly boring process; philosophy gives boring results with a sensational process; literature gives sensational results with a sensational process; and economics gives boring results with a boring process.”
 • “What we call ‘business books’ is an eliminative category invented by bookstores for writings that have no depth, no style, no empirical rigor, and no linguistic sophistication.”
 • “Asking science to explain life and vital matters is equivalent to asking a grammarian to explain poetry.”
 • “‘Wealthy’ is meaningless and has no robust absolute measure; use in[s]tead the subtractive measure ‘unwealth,’, that is, the difference, at any point in time, between what you have and what you would like to have.”
 • “Modernity: we created youth without heroism, age without wisdom, and life without grandeur.”
 • “Another definition of modernity: conversations can be more and more completely reconstructed with clips from other conversation taking place at the same time on the planet.”
 • “The twentieth century was the bankruptcy of the social utopia; the twenty-first will be that of the technological one.”
 • “A good maxim allows you to have the last word without even starting a conversation.”
 • “A mathematician starts with a problem and creates a solution; a consultant starts by offering a ‘solution’ and creates a problem.”
 • “The main difference between government bailouts and smoking is that in some rare cases the statement ‘this is my last cigarette’ holds true.”
 • “The stock market, in brief: participants are calmly waiting in line to be slaughtered while thinking it is for a Broadway show.”
 • “You are guaranteed a repetition when you hear the declaration ‘never again!'”
 • “The ancients knew very well that the only way to understand events was to cause them.”
 • “Engineers can compute but not define, mathematicians can define but not compute, economists can neither define nor compute.”
 • “The tragedy is that much of what you think is random is in your control and, what’s worse, the opposite.”
 • “Robustness is progress wihout impatience.”
 • “The problem of knowledge is that there are many more books on birds written by ornithologists than book on birds written by birds and books on ornithologists written by birds.”
 • “The four most influential moderns: Darwin, Marx, Freud, and (the productive) Einstein were scholars but not academics. It has always been hard to do genuine – and nonperishable – work within institutions.”
 • “Some books cannot be summarized (real literature, poetry); some can be compressed to about ten pages; the majority to zero pages.”
 • “The exponential information age is like a verbally incontinent person: he talks more and more as fewer and fewer people listen.”

Talebin The Bed of Procrustes‘n voima ja heikkous on kiistämättä samanaikaisesti aforistisessa tiiviydessä ja taustalla vellovien ajatusten laveudessa; Talebille tyypillinen massiivinen “merkitystiheys” ahdistaa kaltaistani hidasta ja mutustelevaa lukijaa, mutta toisaalta samojen teemojen ja ilmiöiden pyörittely helpottaa näkemään irralliset aforismit osana laajempaa “metatematiikkaa”. Talebin aforismeista ainakin osa on todella tarkasti heitettyjä ja syvälle iskeviä “pommeja” ja osa on puolestaan jo antiikin Kreikan filosofeilta tuttuja pohdintoja; kadehdin Talebin kykyä tiivistää monimuotoiset ajatukset ja pohdinnat vakavahenkisten reflektiivisten aforismien muotoon. Talebin aforismien syvällisyys ilmenee sekä kehittyneenä “makuna” että pohdiskelevuudessa. Vaikka Talebin aiempi tuotanto on mielestäni pääosin erittäin mielenkiintoista, on minun kuitenkin pakko myöntää, että ainakin osa aforismeista kärsii tälle kirjoitustyylille ominaisesta pakkopaidasta; toisaalta en ole aivan vakuuttunut siitä, että aforistinen tyyli olisi Talebille paras mahdollinen. Ainakin Reggie’sin arvio kirjasta on kriittisyydessään varsin murskaava.

Nykyajan Prokrusteen syndrooman haitat ja haasteet ilmenevät Talebin kynäilyissä selvästi, koska sinänsä meillä on luontainen pyrkimys yksinkertaistaa ja sovittaa “annettu todellisuus” ennakkokäsityksiimme ja valmiisiin malleihimme. Etsimme järkisyitä sellaisille tapahtumille, joille niitä ei välttämättä todellisuudessa ole ja selitämme sattumalla tapahtumia, joita emme ymmärrä. Samalla tämä kuitenkin estää meitä näkemästä ympäröivää maailmaa kaikessa moninaisuudessaan ja ennakoimattomuudessaan; aforismeissaan Taleb heittää ilmoille salakavalasti kunnioitettavan määrän haastavia kysymyksiä nykyajan ja menneisyyden älyllisistä yhteyksistä ja yhteydettömyydestä. Hänen jälkisanoissaan korostuu selvästi, ettei pinnallinen, “isosti näkyvä”, epäaito ja nopeasti hankittu epätiedollinen ja juureton ajattelutapa johda mihinkään muuhun kuin “näennäisen sivistyneeseen keskusteluun” (engl. name-dropping). Talebin ajattelun historiallinen syvyys ilmenee mielestäni ennen kaikkea siinä, että hänen aforismiensa alta löytyy useita ajan hammasta jo tuhansia vuosia kestäneitä yksittäisiä ajatuksia ja ajatusrakennelmia, ja näiden takaa löytyy lukemattomia eritasoisille pohdiskelijoille haarautuvia älyllisesti haastavia polkuja.

Arvosana: n/a

Muut arvostelut/näkemykset:

– Janet Maslin: Explaining the Modern World and Keeping It Short (The New York Times)
– Robert Collins: The Bed of Procrustes by Nassim Taleb (The Sunday Times)
– James Kidd: The Bed of Procrustes, By Nassim Nicholas Taleb (The Independent)
– Renaissance Rules: Book Review – “The Bed of Procrustes” by Nassim Nicholas Taleb
– Reggie’s Blog: The Bed of Procrustes, Nassim Nicholas Taleb
– Sizemore Insights: The Bed of Procrustes
– Reggie’s Blog: The Bed of Procrustes, Nassim Nicholas Taleb (kriittinen arvio Talebin aforismeista ja niiden puutteista)
– Elonkehä: Pörssimeklarin vuolaat aforismit (joitakin suomennoksia mukana)
– Carl Wilkinson: The Bed of Procrustes (FT.com)
– profHal: review: the bed of procrustes by nassim nicholas taleb
Amazon: The Bed of Procrustes: Philosophical and Practical Aphorisms (arviot kirjasta)
– John Crace: The Bed of Procrustes by Nassim Nicholas Taleb (The Guardian)

Kuvalähde: Bibi Saint-Pol (Prokrustes ja Theseus) / Wikipedia / Public Domain

Kommentit:

Verneri Pulkkinen · University of Helsinki

Oletko lukenut Talebin uusinta teosta Antifragile? Siinäkin hauskaa pyörittelyä fragile-robust-antifragile-triadin välillä. Useimmissa kirja-arvosteluissa kriittisesti vastaanotettu, mutta mielestäni hyvin jatkoi ja täydensi Talebin tähän mennessä kehittämää ajattelua.
/Thomas Brand

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit