Siirry pääsisältöön

Zenostock – SciFi: ” När alla hade blivit indexplacerare”

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

EN GOD LÖSNING FÖR ENVAR MEN EN KATASTROF FÖR ALLA

Redan för några år sedan nåddes man av nyheten om att den samlade kapitalmängden i amerikanska index-/passivfonder hade överstigit den rätt så magiska 50 %:s gränsen av det totala (jättelika) fondkapitalet i USA. Tio år innan nämnda nyhet var relationen 20 %.

Att placera i indexfonder är ett bra, fungerande och tillrådligt alternativ för många placerare. MEN endast så länge inte alla gör det med allt dom har.

Hur kunde placeringsmarknaderna se ut i ett sådant läge?

Händelserna i denna story placeras i framtiden och där vid en tidpunkt då 99,9999 % av aktieplaceringskapitalet ligger i indexfonder. Utöver dessa kvarstår endast ströaktier ägda av en handfull slumpmässiga privatplacerare.

En av dessa äger några Nokia-aktier.

HISTORISKT GENOMBROTT FÖR NOKIA

Nyhet: Nokia Abp har lanserat en ny revulotionerande kommunikationsapparat och igår, enligt företagets börsmeddelande, har varje kines köpt två sådana apparater, totalt 2.6 miljarder st. apparater. Nokias resultat bedöms hundrafaldigas.

På börsen: Nokiakursens dagsförändring +/- 0 % och dagens handelsvolym 0 st Nokia-aktier.

Placerare: Hallå! Nokias kurs är oförändrad trots att aktiens P/E-tal nu enligt mina beräkningar uppgår till 0,1!? Jag ringer banken.

Placerare: Varför reagerar inte Nokias kurs på dagens pangnyhet?

Bank: Ett ögonblick, jag kontrollerar. . . . . jahaa, det ser ut som om varken Finland ETF-, Nordic Large cap ETF eller Technology Index -fonderna skulle ha några teckningar eller inlösen idag. Vi har alltså för vår del inga behov att varken köpa eller sälja idag. Ser ut som om dom andra också hade samma läge.

Placerare: Kan jag tala med er analytiker?

Bank: Vem? Här finns ingen annan än jag och min dator. Men för övrigt köper vi alltid alla aktier och förlorar aldrig åt indexet. Adjö.

OLJEUTSLÄPP PÅ PORKKALAFJÄRDEN

Telefonen ringer i New York:

Ägare: JP Morgan Nordic Large Cap Quant ETF Index Swap Ultra Low Fee -fund, hur kan vi stå till tjänst?

Press: Enligt våra uppgifter är ni Neste Abp:s största ägare. Vad tanker ni göra åt oljeutsläppet på porkkalafjärden?

Ägare: Neste what?

Press: Neste Abp, ett av helsingforsbörsens största bolag

Ägare: Vad är indexvikten? Har ni avkastnings- eller prisindexer i Österrike?

Press: Vaddå? Ett finskt oljeraffinaderi, före detta statsmonopolet. Ni är största ägaren och stränderna badar i råolja.

Ägare: Nu förstår jag. Om er fråga gäller ett oljebolag så kan det vara att ni misstar oss för vår andra strategi, JP Morgan Nordic Large Cap Quant ETF Swap Basic Industries Ultra Low Fee -fonden. Ett ögonblick, jag förenar.

Ägare: JPM Morgan Nordic Large Cap Quant ETF Swap Basic Industries Ultra Low Fee- fund. Hur kan vi stå till tjänst?

Press: Ni är Neste Abp:s största ägare och det har skett ett oljeutsläpp på porkkalafjärden. Har ni någon kommentar?

Ägare: Vad gör Nestlé Abp?

Press: Inte Nestlé utan Neste.

Ägare: Jaha, nå vad gör Neste då?

Press: Olja, vad tänker ni göra?

Ägare: För det fall att Nestes, Nestlés eller Porkkalas indexvikt förändras till en följd av gasläckaget kommer vi givetvis i enlighet med våra stadgar och hållbarhetsprinciper att justera vikten i portföljen i samband med vår nästa månatliga rebalansering.

Men för övrigt köper vi alltid alla aktier och förlorar aldrig åt indexet. Adjö.

KESKO Abp:s KURS SJUNKER MED 100 %

Nyhet: Detaljhandelsjätten Kesko Abp:s aktiekurs sjönk igår med 100 %.

Placerare: Katastrof! Värdet på mina besparingar är utraderade ! Vad har hänt? Ringer banken.

Bank: Min uppfattning är att Kesko, förutom i HEX 25-indexet (dvs före nollandet), också borde vara en komponent i någon Nordic eller European Retail -korg. Det är möjligt att någon dylik fond eller korg har fått en inlösen medan ingen annan fond som Kesko ingår i (eller ingick innan nollandet) just igår hade någon teckning och därför har det inte funnits pengar i systemet för några Kesko-köp, inte en enda Kesko-köpare på marknaden för tillfället med andra ord.

För övrigt köper vi alltid alla aktier och förlorar aldrig åt indexet. Adjö.

STORT BÖRSBOLAGS DIREKTION SAMLAS FÖR LÖNEMÖTE

VD: Vårt årsresultat kommer att bli minus tre miljarder euro.Vill någon ha tio miljoner euros lönepåökning?

Finanschef: Jag kan ta.

Investor relations-chefen: Vad säger våra ägare?

Hela ledningsgruppen tillsammans: Dom rebalanserar.

Divisionschefen: Jag tar också en tia.

FINSKA STATEN BEHÖVER PENGAR OCH HAR BESTÄMT SIG FÖR ATT BÖRSNOTERA POSTEN

Finansministeriets placeringsdirektör (PD) ringer sin gamla bankkontakt (B).

PD: Hej, vi är lite illa ute med budgetunderskott ooch sådant och behöver pengar. Vi tänkte börsnotera Posten, vad tror du värdet kunde bli?

B: Hördu, jag jobbar ej längre på banken, fick sparken för länge sen.

PD: Vad hände?

B: Mäklarbordets courtageintäkt kollapsade och nyintroduktionerna torkade ut redan för fem år sedan. Analytikerna slutade ju för sin del redan tidigare, strax efter MifiD II.

PD: Jag beklagar, men vad tror du Postens värde kunde bli?

B: Som utgångspunkt måste jag tyvärr konstatera att svaret blir noll euro. IPO-marknaden har förändrats eller rättare sagt upphört att existera. Ingen analyserar eller bedömer längre enskilda företag eller aktier och situationen är såtillvida paradoxal att fastän alla aktier ju köpes av var och en så köpes enskilda aktier av ingen. Någon försökte sig nog på IPO-indexkorgfonder men man lyckades inte med att locka tillräckligt kapital. Det fondkapitalet man lyckades komma över utvecklades nämligen mycket dåligt p.g.a. att det inte fanns någon fungerande andrahandsmarknad för innehaven. Som en följd av detta förorsakade redan små inlösen i IPO-fonderna totalkrascher.

Ditt enda alternativ blir egentligen därför att försöka sälja Posten till något annat företag. Men se nu till att du under inga som helst omständigheter accepterar aktier som betalningsmedel förutom enbart i det fall köparen råkar vara ett stort indexföretag. Annars kan du inte sälja dem vidare åt någon. Notera också att aktier utan indextillhörighet av förekommen anledning givetvis inte längre tilldelas något säkerhetsvärde hos bankerna så den vägen får du inte heller pengar till din budget. Det måste följaktligen bli en kontantaffär. Men för att hitta någon köpare måste förvärvet av Posten givetvis ha någon indexvikthöjande påverkan för det förvärvande bolaget annars är det ingen idé alls med transaktionen. Detta blir för sin del mycket svårt eftersom någon företagsekonomisk följd i traditionell bemärkelse inte spelar någon roll för det förvarvande företaget. Indexvikterna påverkas nuförtiden egentligen enbart av olika indexfonders in- och utflödestrafik och sen förstås av förändringar i den s.k. ‘free float’-andelen av indexföretagets ägarstruktur

PD: Hurudana företagsaffärer görs det då nuförtiden?

NYA BÖRSLISTAN

B: Den överlägset viktigaste faktorn, egentligen den enda, som påverkar företagsaffärer är transaktionens följder på det förvärvande företagets ‘free float’-kvot dvs på den andelen av ett företags utestående aktier som är föremål för fri handel. I modern indexkalkyl används denna free float-kvot när man beräknar ett företags indexvikt. I ert fall är alltså även detta alternativet hopplöst eftersom Posten endast har en ägare och kan därför inte erbjuda någon free float -ökande effekt för köparen. Det ser lite dåligt ut.

PD: Den där ‘free float’ -kvoten verkar nog vara jätte viktig men inte har den väl någon inverkan på företagets egentliga affärsverksamhet, eller?

B: Förstås inte.

PD: Nå, om vi skulle sälja riktigt billigt då? Vi är faktitisk i behov av pengar.

B: Priset har egentligen ingen betydelse i detta sammannhang.

PD: Jaha. Görs det då alls några företagsaffärer längre?

B: Nej, inte egentligen. Inte längre. Men för en tid sedan gjordes det massvis med affärer. Samtliga stora indexföretag är nuförtiden jättelika konglomerat som en följd av allt detta. Dessa blev nämligen ganska snabbt de enda egentliga alternativen för företagsköp och samtidigt den enda utvägen för mindre börsbolag. Det låter som om du inte ögnat igenom vår börslista på länge?

PD: Hur så?

B. Nå, då skullle du ha lagt märke till att det endast finns tjugofem börsbolag kvar på Helsingforsbörsen. Dessa har för sin del genom aktiebyte förvärvat samtliga övriga hundratrettio mindre inhemska börsbolag efter att börshandeln i praktiken upphörde i sin helhet för dessa bolags del. Men efter att dessa hundratrettio affärer var gjorda upphörde företagsaffärerna helt och hållet.

HEX 25 MINUS 87 %

PD: Hur placerar man då idag i inhemska aktier?

B: En andel i HEX 25-indexet är i dag det enda alternativet att placera i Finland och som en följd av detta har inte heller indexets komposition och vikter mera förändrats på länge, utom förstås som en följd av mindre free float förändringar.

För tillfället ser det dock ut som om HEX 25-bolagen och hela Helsinforsbörsen är på väg att bli en del av MSCI North Europe eller eventuelllt Stoxx. Detta efter att HEX 25 tappade 87 % av sitt värde då Bank of China Nordic ETF inlöste sina HEX 25-andeler som en följd av den omtalade regelförändringen i den kinesiska centralindexberäkningen.

PD: Vad kommer att hända?

INDEXTOPPMÖTE

B: Man skulle tro att också detta kommer att avgöras under sommarens indextopppmöte där alla är med, bl.a. samtliga EU-länders indexministrar och som de viktigaste personerna givetvis pamparna på S&P, Stoxx och MSCI. P.g.a. vår låga totalvikt i MSCI World har Finland inte heller denna gång tilldelats en direkt egen representation på huvudmötet men man har försökt påverka via EU.

Finska regeringens mål har ju som kännt redan länge varit att få gehör för sitt förslag att få Solidiums aktieinnehav kvalificerade för en free float klassificering. På detta sätt kunde man flytta Fortum-aktier från statsrådets kansli till Solidiums ägo och den vägen höja Fortums indexvikt. Detta skulle för sin del underlätta att genomföra en efterlängtad aktie-emission som skulle ge medel åt Fortum för att få eldistributionen tillbaka till Lappland som ju som kännt varit mörklagt ända sedan MSCI:s förra viktberäkningsreform.

Skogsindustrin kommer visserligen tack vare sin vikt i MSCI Pulp and Paper att få någon kille in på något skogsindex-sidospårmötet men där fattas förstås inga beslut av någon större betydelse.

Centralindexberäknarna kommer hur som helst att delge sina beslut efter indexviktmötet i slutet av konferensen. Direktionsordföranden håller sedan som vanligt en presskonferens där han förklarar bakgrunden till besluten för världspressen.

PD: Jaha. Men vad skall vi nu göra med Posten?

B: Jag vet inte.

PD: Saken klar, kan inte hjälpas. Vårt resultat har ju varit minskande under senaste tid så kanske lika så bra att vänta på bättre tider.

B: Resultat- och balansräkning saknar betydelse i detta sammannhang. De tittar ingen på.

EN REVOLUTIONERANDE AFFÄRSIDE

PD: Vad gör du för övrigt själv nuförtiden?

B: Fick nyligen en hisnande affärsidé. Jag håller på att grunda en placeringsfond som skulle undersöka företags balansräkninar med hjälp av den prima tjänsten Zenostock som jag prenumererar på och sedan välja ut ett tjugotal aktier till portföljen vars börsvärden förefaller vara låga i relation till siffrorna i bokslutet. Målsättningen skulle vara att avkasta bättre än börsindexet.

PD: Jag är mållös – vilken snilleblixt ! En revulotionerande idé .

Slutligen

Det finns alltså orsak att komma ihåg att det för en indexplacerare på grund av strukturen på hans placeringsverksamhet automatisk och av nödtvång följer att det för honom saknar betydelse om en aktie kan anses vara ’dyr’ eller ’billig’ eller egentligen överhuvudtaget vad företag sysslar med. Detta är dock inte hela världen så länge den totala andelen passivt kapital inte blir för stort på marknaden.

För då, ju större det sammantagna indexförvaltningskapitalet växer sig desto mer oberäkneligt kommer hela marknadens beteende att bli tills den till slut i ytterlighetsfallet och per definition, kanske i stil med våra exempelfall ovan, inte mera alls kan fungera.

Må därför alla placerare inte placera hela sitt sparkapital i indexprodukter.

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit