Siirry pääsisältöön

Mr. Market — ei ihan harmiton hölmö

Osakemarkkinoiden vertaaminen mielenterveysongelmasta kärsivään liikemieheen on Benjamin Grahamin nerokas analogia, jonka Warren Buffett myöhemmin teki kuuluisaksi.

Mr. Market -vertauksessa osakkeiden rajut heilahtelut järkevien arvostustasojen ylä- ja alapuolellejohtuvat maanisdepressiivisen Mr. Marketin mielenliikkeistä pohjattoman depression ja rajattoman euforian välillä. (Liitän kirjoitukseni loppuun tämän vertauksen sanasta sanaan Buffettin esittämänä.)

Benjamin Grahamia (1894–1976)pidetään arvosijoittamisen isänä. Arvosijoittaja käyttää hyväkseen markkinoiden ylilyöntejä. Hän tietää, mitä haluaa ostaa mihin hintaan ja mitä myydä mihin hintaan. Sitten hän odottaa kärsivällisesti sitä, että Mr. Market tarjoaa mahdollisuuden tehdä kaupat. Arvosijoittaja ostaa Mr. Marketilta alihintaan ja myy hänelle ylihintaan.

Mr. Market — psykopaatti?

Kun sijoittaja pyrkii noudattamaan arvostrategiaa, mutta tulokset ovatkin heikot, Mr. Market ei näyttäydykään harmittomana sekopäänä. Mitä pahemmin tavoiteltu arvostrategia epäonnistuu, sitä kauemmaksi taustalla oleva sijoittajanja Mr. Marketin vuorovaikutus on ajautunut Grahamin esittelemästä ideaalitilanteesta:

  • menestyksekäs arvosijoittaja käyttää Mr. Marketin epärationaalisia mielialanmuutoksia omaksi hyödykseen
  • epäonnistuva wanna-be-arvosijoittaja joutuu pahimmillaanMr. Marketin jyräämäksi samalla tavalla kuin ihminen voi joutua psykopaatin uhriksi

Sudenkuoppia

Seuraavassa käsittelen muutamia kohtia, joissa arvostrategiaa tavoittelevasijoittaja saattaa mennä vikaan.

Kärsimättömyys

Markkinoilla kovin kilpailu on lyhyen tähtäimen tuotoista. Vaikka sijoittaja osaisi ostaa oikeaan hintaan, siitä ei ole iloa, jos ei ole kärsivällisyyttä odottaa sadonkorjuuaikaayli markkinoiden lyhyen aikavälin satunnaisuuden.

Omien tietojen yliarvioiminen

Samaten kuin 90 % autoilijoista arvioivat olevansa keskimääräistä taitavampia kuljettajia, luultavasti valtaosa sijoittajista arvioi ymmärtävänsä omistamiaan yhtiöitä paremmin kuinniiden yhtiöiden omistajat keskimäärin.

Arvostrategialta putoaa pohja pois, jos sijoittaja yliarvioi omat tietonsa. Omien tietojen yliarvioiminen johtaa monesti liialliseen kaupankäyntiin ja riskinottoon.

Suhtautuminen Mr. Marketiin ikään kuin hän olisi tynnyrissä kasvanut eikä tietäisi mistään mitään, on vaarallista. Osakekursseissa näkyy satojen tai tuhansien sijoittajien hankkima informaatio.

Indeed, if you aren’t certain that you understand and can value your business far better than Mr. Market, you don’t belong in the game.

-Warren Buffett

Sijoitusten liiallinen keskittäminen

Sijoitusten hyvin voimakas keskittäminen (esimerkiksi 30 % rahoitusvarallisuudesta kiinniyhdessä yhtiössä) saattaa sopia joillekin harvoille sijoittajaneroille. Kuitenkinsuurelle enemmistöllesijoittajista tuollainen keskittäminen ei ole millään lailla hallittavissa olevaa riskinottoa.

Kotikenttäedun yliarvioiminen

Niin kauan kun Nokialla oli matkapuhelinliiketoimintaa, tuhannet suomalaiset piensijoittajat kuvittelivat ymmärtävänsä yhtiön matkapuhelinbisnestä erityisen hyvin pelkästään siksi, että yhtiö oli paljon esillä suomalaisessa mediassa.

Mr. Market näpäyttää mielellään sijoittajia, jotka antavat näennäisen tuttuuden tunteen korvata tiukan analyysin yhtiön liiketoiminnasta ja toimialan dynamiikasta. Ja joidenkin toimialojen tulevaisuutta vaan on hyvin vaikea ennustaa.

Ylilyöntien näkeminen joka paikassa ja jatkuvasti

Jälkiviisaasti katsoen ylilyöntejä on todellakin ollut kaikilla arvopaperimarkkinoilla melkein jatkuvasti. Nykyisen tiedon perusteella melkein minkä tahansa yhtiön kurssi on tempoillut villisti yhtiön todellisen arvon ympärillä.

Monesti kuitenkin tilanteissa, joissa Mr. Market jälkiviisaasti katsoen joutui paniikin valtaan tai innostui epärationaalisesti, kyseessä oli sillä hetkellä looginen reaktio senhetkiseen tulevaisuuden epävarmuuteen.

Yli-itsevarma sijoittaja näkee ylilyöntejä jatkuvasti ja yrittää hyödyntää niitä. Seurauksena on paljon kaupankäyntiä ja hätiköityjä sijoituspäätöksiä vajaavaisten tietojen pohjalta.

Tulevaisuuden epävarmuuden aliarvioiminen

Kaikilla ihmisillä on taipumus jälkikäteen rationalisoida menneisyyden tapahtumat ja nähdä loogisina jatkumoina sellaiset menneisyyden tapahtumasarjat, jotka ennentapahtumahetkeä olivat mahdottomia ennustaa. Tämä on inhimillistä, mutta se olisi tärkeää saada eristettyä pois sijoitustoiminnasta.

Kun historia nähdään loogisempana ja vähemmän sattumanvaraisena kuin se todella on ollut, ollaan alttiita tekemään yli-itsevarmoja ennustuksia makrotalouden ja yhtiöiden tulevaisuudesta.

Eksyminen makrotalousanalyysin puolelle

En ole ikinä kuullut kenestäkään, joka olisi menestynyt osakesijoittajana pääosin makrotalousanalyyseihinsa tukeutuen.

Osakemarkkinoilla todellinen arvosijoittaminen lähtee aina yhtiötasolta. Makrotalousanalyysi sopii korkeintaan mausteeksi. Olennaista on osata arvioida realistisesti oma makrotalouden ymmärryksensä. Siltäpohjalta voi miettiä, minkä verran makrotalousnäkemystä on turvallista ottaa mukaan yhtiöiden toimintaympäristön taustoittamisessa.

Mr. Market ei näyttäydy harmittomana hölmönä, vaan täysin arvaamattomana psykopaattina, kun osakesijoittaja eksyy yhtiölähtöisestä sijoittamisesta makrotalouslähtöiseen sijoittamiseen. Samoin kuin säässä, makrotaloudessa on niin monta muuttujaa, että sen ennustaminenedes muutaman kuukauden päähän on äärimmäisen vaikeaa.

Optimaalisen ajoituksen tavoitteleminen

Mr. Marketin suosikkimanööveri on tällainen: Ensin hän luo kohtuullisen yksinkertaisen ja maalaisjärjellä ymmärrettävän, edullisesti hinnoitellunsijoitustilaisuuden. Seuraavaksi hän houkuttelee sijoittajan odottamaan täydellistä sijoitushetkeä. Sitten hän kuitenkin yhtäkkiä ottaa sijoitustilaisuuden pois. Lopuksi hän nauraa räkäisesti sijoittajalle, joka yritti täydellistä ajoitusta.

Tekninen analyysi, markkinasentimenttien analysoiminen tms.

Voisiko sen perusteella, mitenMr. Marketkäyttäytyy tällä hetkellä, ennustaa sen, miten hän käyttäytyy ensi viikolla taiensi kuussa?

Vaikuttavimman työmäärän markkinasentimentteihin perustuvan sijoitusstrategian kehittämiseksi on tehnyt John Hussman. Vuoteen 2008 mennessä hän oli analysoinut sata vuotta USA:nmarkkinadataa ja omasta mielestään löytänyt sijoittajien kulloisestakin käyttäytymisestä avaimet heidän lähitulevaisuuden käyttäytymisensä ennustamiseen.

Harmi vaan, että Hussmanin strategia on epäonnistunut vuodesta 2008 alkaen katastrofaalisesti.

http://hussmanfunds.com/pdf/hsgperf.pdf

Shorttaaminen, myyntioptiot ja bear fundit

Shorttaaminen, myyntioptiot ja bear fundit menevät samaan sarjaan kuin makrotalousanalyysi siinä, että en ole kuullut menestyvästä sijoittajasta, jonka strategiassa millään näistä olisi merkittävä rooli.

Shorttaamisessa ongelma on se, että potentiaalinen tappio on shorttaajalle rajaton. Suurimmat kuplat huipentuvat monesti siihen, että viimeiset shorttaajat joutuvat ostamaan takaisin lyhyeksi myymänsä osakkeet kuplan huippuhintaan.

Myyntioptioilla on vaikea tehdä rahaa, vaikka sijoittajan näkemys kohteen yliarvostuksesta olisi oikea. On yleensä mahdotonta ennustaa, kuinka iso kupla on kehittymässä.

Bear fundit ovat surkeita sijoitusinstrumentteja. Mitä enemmän on volatiliteettia, sitä tehottomampia bear fundit ovat.

Tiivistettynä voidaan sanoa, että shorttaajat ja myyntioptioilla “suojautuvat” heittäytyvät yleensä liikaa Mr. Marketin epärationaalisten mielenliikkeiden armoille. Ja bear fundeihin sijoittajat eivät ymmärrä mitä tekevät.

Sometimes this time is different

Markkinoilla on paljon esimerkkejä vuosikymmeniä esiintyneistä syy–seuraussuhteista. Kun tapahtuu x, siitä seuraa y. Kuplan aikana tällaiset syy–seuraus-suhteet unohtuvat sijoittajilta. Kuplan puhjettua ne, jotka pitivät kuplan aikana päänsä kylmänä, pilkkaavat kuplaan osallistuneita “tällä kertaa on toisin” -ajattelusta.

Kuitenkin silloin tällöin käy niin, että jokin yritystalouden tai markkinoiden ikiaikainen lainalaisuus lakkaa toimimasta.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla aina kun osinkotuotot laskivat useamman prosenttiyksikön alle liittovaltion bondien korkojen, se oli oikea-aikainen varoitusmerkki siirtyä pois osakemarkkinoilta. Näin sijoittaja vältti pahimmat kurssilaskut, mutta toisaalta oli mukana hyötymässä aliarvostetuista osakemarkkinoista silloin, kun osinkotuotot ylittivät riskittömät bondikorot.

Kuitenkin 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa tuota vanhaa nyrkkisääntöä soveltaneet sijoittajat pysyivät poissa osakemarkkinoilta ja jättivät hyödyntämättä loistavat ostopaikat.

Kun jokin iso paradigma silloin tällöin murtuu, uhreina ovat monesti periaatteessa fiksut ja valveutuneet sijoittajat. Tappiot saattavat olla suuria, sillä vanha lainalaisuus houkuttelee lyömään vetoa isoilla summilla sen säilymisen puolesta.

Siispä tällä kertaa ei yleensä ole toisin. Mutta joskus tällä kertaa on toisin.

Silloin kun this time is different, Mr. Market ottaa rahat pois melkoisen fiksuiltakin sijoittajilta kuin pahimmanlaatuinen psykopaatti.

Menestyksen avaimia

Nöyryys ja rohkeus

Taitavat arvosijoittajat suhtautuvat markkinoihin sopivan nöyrästi. Lähtökohtaisesti he olettavat, että markkinahinnat ovat melko lähellä käypiä arvoja. Jos he näkevät ylilyöntejä, he vaativat itseltään hyvin huolellista jatasokasta argumentointia sen puolesta, että kyseessä todella on ylilyönti.

Toisaalta silloin tällöin kun hyvä tilaisuus tulee kohdalle, taitava arvosijoittaja tarttuu siihen rohkeasti.

Kärsivällisyys ilman vitkastelua

Menestyvät arvosijoittajat osaavat valita kullekin sijoitukselleen sopivan sijoitushorisontin. Jos yhtiön liiketoiminta kehittyy odotetusti, lyhyen tähtäimen kurssikehityksen voi unohtaa. Jos taas yhtiön fundamentit rapistuvat, taitava sijoittaja ei vitkastele, vaan tekee uuden arvion siitä, kuuluuko yhtiö vielä hänen salkkuunsa.

Omalla ydinosaamisalueella pysyminen

Jos on erityisesti kiinnostunut jostain toimialasta tai tutustunutsiihen tavallista enemmäntöiden, sosiaalisten verkostojen tai harrastusten kautta, voi olla hyvä idea tietoisesti kehittää siitä itselleen kotikenttää sijoitustoiminnassaan.

Kaupan vastapuolen motiivien selvittäminen

Silloin tällöin amatöörisijoittajallekin on tiedossa, kuka on kaupan vastapuolella ja mistä syystä. Esimerkiksi vuosina 2008–09 islantilaiset joutuivat realisoimaan Suomesta velkarahalla ostamiaan osakkeita. On kiva olla ostolaidalla, kun vastapuoli joutuu myymään hintaa katsomatta.

Ajallinen hajauttaminen

Ajallinenhajauttaminen on loistava tapa hyödyntää Mr. Marketin maanisdepressiivisyyttä. Jos sijoittaja ostaa osakkeita tasasummalla tasaisin väliajoin, mitä rajumpia Mr. Marketin mielenliikkeet, sitä enemmän sijoittaja hyötyy.

Jäykkä ajallisen hajauttamisen strategia joustamattomuudessaan leikkaisi parhaiden sijoittajien sijoitustuottoja. Kuitenkin suurelle enemmistölle sijoittajista sen hyödyt ovat paljon suuremmat kuin haitat.

Hajauttaminen eri arvopapereihin

Jos katsotaan kenen tahansa sijoittajalegendan (Warren Buffettia myöten) sijoitushistoriaa, sieltä löytyy sekä oikeita tilannearvioita, jotka toivat vähintään odotetun tuoton, ja myös vääriä valintoja ja epäonnistuneita sijoituksia.

Menestyvillä sijoittajilla oikeita ratkaisuja on enemmän kuin vääriä, ja väärät ovat mittaluokaltaan niin pieniä, että ne eivät aiheuta salkussa merkittävää tuhoa.

Vaikka kuinka tuntuisi että Mr. Market on järjestänyt vuosisadan alennusmyynnin, on kovin riskialtista laittaa yhteen arvopaperiin neljäsosarahoitusvarallisuudesta.

Yhteenveto

Sijoittajan ei tarvitse olla ylivertaisen älykäsvoidakseen hyödyntää Mr. Marketin maanisdepressiivisyyttä. On toki eduksi olla kohtuullisen fiksu. Kuitenkinvähintään yhtä tärkeää on johdonmukaisen toimiva, yhtiötasolta lähteväsijoitusstrategia sekä maltti ja kärsivällisyys pitää siitä kiinni vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.

Täytyy olla nöyryyttä pitäytyä yhtiöissä, joita ymmärtää parhaiten. Tarvitaanrohkeutta toimia päättäväisesti silloin, kun omien tietojen pohjalta hyödynnettävissä olevia tilaisuuksia ilmestyy.

Kuitenkinedes poikkeuksellinen älykkyys ei millään tavalla takaa sijoitusmenestystä. Mr. Marketin psykopaattisen manipulatiivisenkäyttäytymisen uhreiksi joutuvat älykkäät ja tyhmät yhtä lailla. Mr. Market virittää ansat kaikenlaisille sijoittajapersoonille. Vain johdonmukaista, vankalle riskinhallinnalle pohjautuvaa arvostrategiaa noudattavat sijoittajat pystyvät ansat aina kiertämään.

On olemassa yksi strategia, jolla voi sataprosenttisesti taata sen, että ei joudu Mr. Marketin manipuloimaksi. Tämä on säännöllinen mekaaninen sijoittaminen indeksirahastoihin.

Aloittelevalle sijoittajalle saattaisi olla hyvä ratkaisu se, että aloittaa pääosin säännöllisellä mekaanisella indeksisijoittamisella ja siinä sivussa osalla rahoitusvarallisuuttaan kokeilee, miten Mr. Marketin hyväksikäyttäminen itseltä onnistuu. Omaa näkemyksenottoa voi vähitellen lisätä sitä mukaa, kun on kertynyt näyttöä siitä, että homma toimii.

Tärkeintä on, että sijoittaja ei sorru omahyväisyyteeneikä pidä Mr. Marketia sellaisena typeryksenä, jolta on joka käänteessä helppo ottaa rahat pois. Jokainen sijoittaja omalla toiminnallaan valitsee sen, onko Mr. Markethänelle hyödynnettävissä oleva sekopää vai julma psykopaatti.

Buffettin kirjeestä Berkshire Hathawayn osakkeenomistajille 1987:

http://www.berkshirehathaway.com/letters/1987.html

Ben Graham, my friend and teacher, long ago described the mental attitude toward market fluctuations that I believe to bemost conducive to investment success. He said that you shouldimagine market quotations as coming from a remarkably accommodating fellow named Mr. Market who is your partner in a private business. Without fail, Mr. Market appears daily and names a price at which he will either buy your interest or sell you his.

Even though the business that the two of you own may have economic characteristics that are stable, Mr. Market’s quotations will be anything but. For, sad to say, the poor fellow has incurable emotional problems. At times he feels euphoric and can see only the favorable factors affecting the business. When in that mood, he names a very high buy-sell price because he fears that you will snap up his interest and rob him of imminent gains. At other times he is depressed and can see nothing but trouble ahead for both the business and the world. On these occasions he will name a very low price, since he is terrified that you will unload your interest on him.

Mr. Market has another endearing characteristic: He doesn’t mind being ignored. If his quotation is uninteresting to you today, he will be back with a new one tomorrow. Transactions are strictly at your option. Under these conditions, the more manic-depressive his behavior, the better for you.

But, like Cinderella at the ball, you must heed one warning or everything will turn into pumpkins and mice: Mr. Market is there to serve you, not to guide you. It is his pocketbook, not his wisdom, that you will find useful. If he shows up some day in a particularly foolish mood, you are free to either ignore him or to take advantage of him, but it will be disastrous if you fall under his influence. Indeed, if you aren’t certain that you understand and can value your business far better than Mr. Market, you don’t belong in the game. As they say in poker, “If you’ve been in the game 30 minutes and you don’t know who the patsy is, you’re the patsy.”

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
1 Kommentti
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
10.05.2016 18:18

Lukenu pari sun blogipostausta, ja tykännyt kaikista. Näen itseni myös “grahamin” lapsena ja keskityn ostamaan isoilla riskimarginaaleilla. Tämä on blogi minkä pitäisi saada enemmän huomiota, mutta suurin osa sijoittajista ei valitettavasti halua tajuta että osakkeen hinta ei aina heijasta yhtiön arvoa (joskus kaukana siitä), ja hätiköi pistämään rahat töihin liian suurilla riskeillä, vaikka yhtiö olisikin yksi parhaista pörssissä. Faktaa on myös että salkku johon on poimittu pörssin parhaimpia yhtiöitä mihin hintaan tahansa, yleensä ei indeksiä voita, vaan jää yleensä aika paljon indexin tuottoa jälkeen. Esim. EV/EBIT(DA), Owner earnings, free cash-flow ja price-to-book on suurimmalle osalle sijoittajista jotai ihan vieraita asioita.… Lue lisää >>