Miten välttää sijoitustappiot?

Kun markkinoiden turbulenssi lisääntyy, moni pohtii exit-strategiaansa. Osa äänestää koko salkullaan olettamissaan eri suhdannekäänteissä, osa pyrkii löytämään yksittäiset yhtiöt kaupattavaksi. Henkilökohtaisesti suhtaudun osakekauppaan enimmäkseen ostomoodilla suhdanteiden yli. Uskoakseni pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa sijoittaa laatuyhtiöihin kohtuuhintaan ja ohjata saamansa osingot takaisin pörssiin. Näin korkoa korolle -ilmiö toimii pienellä riskillä ja suurella todennäköisyydellä. Menestyvä arvosijoittaja siis ostaa useammin kuin myy. Hän on myös täysimääräisesti mukana nousuissa. Osakemyynnit tulevat kyseeseen vain harvoin: joko sijoitussuunnitelman murroskohdassa tai muutamissa erityistilanteissa, joita käsittelen tässä merkinnässä.

Jos suljetaan tarkastelusta pois erilaiset päiväkauppastrategiat, tulee yleisellä tasolla pitkäjänteistä sijoitustoimintaa ohjata järjen, ei tunteen kautta. Siksi menestyvä sijoittaja laatii osakkeidensa myyntisuunnitelman jo hyvän sään aikana, jolloin se on mahdollista tehdä ilman kiirettä ja paniikkimielialaa.

Ensimmäinen tekijä myyntikriteeristön laadinnassa luonnollisesti on se, että sijoittaja pitää itsellään lopullisen myyntipäätöksen tekemisen mahdollisuuden kaikissa skenaarioissa. Tällä tarkoitan sitä, ettei sijoittaja salli omistustensa ylivelkaantuvan, jolloin lainoittaja voisi tehdä osakkeiden myyntiratkaisun kenties heikoimmalla mahdollisella hetkellä. Toisaalta tarkoitan sitä, ettei osakemarkkinoille ole sijoitettu liiaksi kärsimätöntä rahaa, jota saatetaan tarvita äkillisesti ja yllättäen suuressa mittakaavassa johonkin toiseen kulutushankkeeseen elämän eri osa-alueilla. Äkillisyys johtaa onnettaren avustuksella valitettavan usein epämiellyttävään myyntihintatasoon.

Kuten Warren Buffett korostaa, sijoittajan pahin vihollinen on sijoittaja itse. Riski toteutuu psykologian kautta. Ennalta määritellyt myyntikriteerit tuovat kuitenkin kurinalaisuutta, mikä voi olla kullanarvoista, kun myrsky nousee milloin mistäkin.

Henkilökohtaisesti jaan osinkosijoittajalle soveltuvat myyntikriteerit kolmeen lohkoon:

Liiketoiminnan kilpailuedun pysyvä menetys

Ensimmäisessä lohkossa ovat yhtiön kilpailuedun pysyvään menetykseen liittyvät syyt. Jos yhtiön kannattavuus on aiemmin perustunut esimerkiksi volyymien kautta suuruuden ekonomiaan mutta tämä etumatka kutistuu pysyvästi, on osake usein huono sijoitus. Tämä johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin heikosta liiketaloudellisesta kehityksestä, mikä todennäköisesti laskee yhtiön absoluuttisia myynti- ja tuloslukuja. Toisaalta myös osakkeen arvostuskertoimien laskemisesta, sillä taantuvasta yhtiöstä tuskin maksetaan samoja hintakertoimia (p/e-luku) kuin vakaasta markkinajohtajasta.

Ja koska liiketoiminnan kilpailuedun pysyvä menetys syö yhtiön ansainta- ja tulospotentiaalia, jää myös osingonjakopotentiaalin kasvu vaatimattomaksi tai jopa olemattomaksi. Osingonmaksun kasvuhan voi perustua pitkässä juoksussa vain tuloskasvuun, joka vaatii taakseen kilpailuedun arjen toiminnoissa.

Teoriassa ja usein myös käytännössä mahdollista on sekin, että yhtiö ei menetä kilpailuetuaan pysyvästi, vaan sillä ei ole sellaista koskaan kunnolla ollutkaan. Toisin sanoen sijoittaja on saattanut tehdä selvän virhearvion ja kuvitella yhtiölle sellaisen kilpailuetumatkan (brändin, patentin tms.) jota sillä ei kuitenkaan tosielämässä ole ollut. Tämän harhalaukauksen paljastuessa osakkeet on usein syytä myydä, koska todellista paremmaksi luullusta laadusta sijoittaja lienee myös maksanut alun perin aivan liian paljon.

Koska pitkäjänteinen osinkosijoittaja tavoittelee salkkunsa passiivisten tulojen kasvua, on kilpailuedun menestystä koskeva tilanne punainen vaate salkunhoidossa. Kilpailuetunsa kanssa (eloonjäämisestään) kamppailevat yhtiöt voivat olla erinomaisiakin lyhyen tähtäimen kurssiliikkujia eri käänteissä (sijoittajien konsensuskäsityksen vaihdellessa maniasta depressioon), mutta koska osinkosijoittaja saa tuottonsa suoraan yhtiöltä – ei muilta sijoittajilta – painaa hänen vaakakupissaan analyysi kilpailuedun muutoksen vaikutuksista osingonjakoon vahvimmin.

Toimialan pysyvä rakennemurros

Toisessa lohkossa ovat yhtiön toimialan pysyvään rakennemurrokseen liittyvät syyt. Näistä voidaan hakea esimerkkejä kaupan alalta tai mediasektorilta. Perustelut heikolle sijoitukselle löytyvät pitkälti samoista lähteistä kuin edellä: yhtiökohtainen kehityskaari jumiutuu todennäköisesti pitkälläkin tähtäimellä laskevaksi jopa yläriviä eli liikevaihtoa myöten, ja entisaikojen vakaa osinkopaperi muuttuu sijoittajien silmissä epävarmaksi ja taseriskiltään alati paisuvaksi riskikohteeksi (p/e-luku laskee trendinomaisesti).

Jotta tämäkään myyntikriteeri ei olisi turhan helppo toteutettavaksi, on myönnettävä, että osa toimialan pysyvästä rakennemuutoksesta realisoituu todellisuudeksi ja ”uudeksi normaaliksi” vasta siinä vaiheessa, kun valtaosa rakenteista on jo muuttunut pysyvästi ja osakekurssit romahtaneet leijonanosan.

Toisin sanoen sijoittajan hyöty toimialan pysyvän rakennemurroksen tunnistamisesta saavutetaan vain, mikäli hän aavistaa toimialan ansaintalogiikan tulevan merkittävän paineen (jatkossa lisää kilpailua toimialarajojen yli tai uusi teknologia, joka korvaa vanhan tavan ansaita) ennen muita.

Osakehinnoittelun irtoaminen hetkellisesti todellisuudesta

Kolmannessa lohkossa ovat osakkeen hinnoitteluun liittyvät tilapäiset syyt. Tämä on myyntikriteereistä selvästi haastavin käytännössä toteutettavaksi, koska itse yhtiö on edelleen hyvä, sen liiketoiminnan näkymät ovat yhä suotuisat ja myös ympäröivä markkinatilanne on vähintäänkin varovaisen optimistinen yleistunnelmaltaan.

Ongelmaksi muodostuu sijoituksen tulevaisuuden kannalta se, että kaikki tämä hyvä ja hieman enemmän on jo diskontattu eli sisään hinnoiteltu osakkeen päivän kurssitasoon. Yhtiö on siis erinomainen, mutta osakekurssi on sitäkin erinomaisempi. Tästä johtuen yhtiö kyllä tuottaa omalle taseelleen eli yritystoimintaan sijoitetuille varoille erittäinkin mainiosti, mutta uusi sijoittaja hankkii osuutensa tästä taseesta turhan suolaisin arvostuskertoimin päivän markkina-arvolla.

Tänä päivänä ylihinnoittelu johtuu useimmiten yhtiön ulkoisesta tekijästä, kuten nollakorkomarkkinasta, joka ohjaa pörssiin paljon sellaista pääomaa, joka ei sinne pidemmän päälle kuulu. Näissä tilanteissa näen arvosijoittajalla tilaisuuden keventää omistustaan, mutta koko positiosta luopuminen ei ole yhtä helppoa saati sitten järkevää kuin kahdessa edeltävässä kohdassa.

Kaikkiaan alleviivaisin, ettei yksikään edellä listattu myyntikriteeri liity osakemarkkinoiden heikentyvään tunnelmaan, osakekurssien yleiseen alakuloon tai vaaramomenttia korostavaan markkinauutisointiin. Toisin sanoen kaikissa myyntikriteereissä on jollain tavalla oltava mukana myös itse yhtiön analyysi.

Edeltäviä kategorisointeja hyödynnän omassa sijoitustoiminnassani hyvin yleisen tason ohjenuorina. Listaan tähän merkintään kuitenkin vielä muutamia yksittäisiä tekijöitä, jotka saattavat toimia sijoittajalle varhaisina varoitusmerkkeinä liiketoiminnan luisumisesta lähtökohdan hyvästä yhtiöstä lopputuleman huonoksi sijoitukseksi.

Yksitoista varoittavaa merkkiä

1. Yhtiö menettää trendinomaisesti markkinaosuuttaan. (Kaikki ei ole yleensä kunnossa, jos asiakkaat äänestävät jaloillaan; maksava asiakas on tuloslaskelmassa karkeassa tarkastelussa ainoa rahavirta, joka tulee yhtiön sisään – muut rivit ovat kustannuksia. Huomioi kuitenkin, että yhtiön ei kannata säilyttää tai kasvattaa markkinaosuutta kannattavuuden tai riskiprofiilin kustannuksella!)

2. Yhtiö vähentää tuotekehitystään merkittävästi toimialalla, jonka päätuote ei ole ajaton kuin Coca-Cola.

3. Yhtiö ”päättää vauhdittaa kasvuaan” lukuisin yritysostoin saavuttaakseen ”strategiset tavoitteensa”.

4. Johdon palkitsemisessa vaihdetaan mitattavia tunnuslukuja tai palkitsemisen kohteena olevaa kautta.

5. Yhtiön liikevaihto on trendinomaisessa laskussa, mutta tuloskunto on vielä toistaiseksi pitänyt (jatkossa kustannuskuurien mahdollisuudet ovat rajalliset – tulos ja osake pitävät jatkossa pintansa vain volyymien lähtemisellä uuteen kasvuun).

6. Teknologisen kehityksen johdosta yhtiön kannattavimman tuotteen loppukysyntä kääntyy pitkän aikavälin laskutrendille.

7. Yritysjohdossa on paljon vaihtuvuutta, uudet johtajat tulevat talon ulkopuolelta ja vanhoista johtajista osa siirtyy kilpailijan leipiin.

8. Yhtiö on käynyt läpi jo useat matokuurit ja kenties osakeanninkin, mutta liiketoiminta ei ole edelleenkään kilpailukykyistä ulkomaisia toimijoita vastaan (mistä johtuen pääoman tuotot jäävät minimaalisiksi tai jopa negatiivisiksi).

9. Yhtiön omistajakuntaan tulee valtio, joka määrittelee omistuksen strategiseksi.

10. Pääomistaja tai johto myy merkittävän määrän yhtiön osakkeitaan.

11. Yhtiö leikkaa osinkoaan tai jättää sen kokonaan maksamatta (tämä kriteeri jättää kokemuksesta myös monta hyvää ostotilaisuutta käyttämättä, mutta toisaalta se eliminoi tehokkaasti katastrofit). Usein osingonjaon leikkaaminen toimii indikaationa syvemmistä ongelmista liiketoiminnan fundamenteissa.

Entä mihin unohdin listauksesta kohdan ”sisäpiiri myy osakkeensa”?

Jätin sen pois tarkoituksella, sillä mitä enemmän olen tutustunut pörssiyhtiöiden vetäjiin, sitä vakuuttuneempi olen heidän keskimääräisistä taidoistaan liikkeenjohdossa, mutta samalla olen vähemmän vakuuttuneempi heidän keskimääräisistä taidoistaan sijoittajina eli omistajalle järkevän arvonmäärityksen tekemisessä. (Totuuden nimissä mainittakoon kolikon toinen puoli, eli he saattavat ajatella samoin minusta.)

Toinen listauksen rajamailla käynyt kohta oli ”yhtiö rakentaa hulppean pääkonttorin”. Henkilökohtaisesti en kuitenkaan muista monia käytännön esimerkkejä tämän ajattoman viisauden konkretisoimiseksi – kenties Apple pian sellaisen tarjoaa.

SIJOITUSKIRJAT OVAT NYT ALENNUKSESSA (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa). 

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa)

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Kirjoittaja omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Coca-Colan osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: CRANIO. / Foter / CC BY-ND

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
3 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
14.10.2015 08:06

“Perustelut heikolle sijoitukselle löytyvät pitkälti samoista lähteistä kuin edellä: yhtiökohtainen kehityskaari jumiutuu todennäköisesti pitkälläkin tähtäimellä laskevaksi jopa yläriviä eli liikevaihtoa myöten, ja entisaikojen vakaa osinkopaperi muuttuu sijoittajien silmissä epävarmaksi ja taseriskiltään alati paisuvaksi riskikohteeksi (p/e-luku laskee trendinomaisesti).”

Ilmeisesti pitäisi olla, että “p/e-luku nousee trendinomaisesti?

Nimetön
Nimetön
16.10.2015 22:42

Minulle tärkein kohta on tuo 11. Kaikki osakkeeni jotka ovat laskeneet osinkoaan, olen myynyt. Jos jenkkiyhtiö on maksanut kasvavaa osinkoa vuosikaudet niin osingon leikkaus kertoo suurista ongelmista.

Nimetön
Nimetön
05.11.2015 18:22

Läheltä olen seurannut yhden suomalaisen suuryrityksen hulppean pääkonttorin rakentamisen ja hetimmiten konkurssin välttämisen myymällä pikkurahalla liiketoiminnan ulkomaille. Jotain vikaa siinä marmorissa täytyy olla.