Siirry pääsisältöön

Miten arvosijoittajan tulee suhtautua kurssimuutoksiin?

Jokainen pörssiosake on taustalla olevasta yhtiökohtaisesta laadusta tai sen puutteesta riippumatta altis lyhyen aikavälin kurssiturbulenssille. Menestyvän sijoittajan on tärkeä sisäistää, mitä kulloisessakin poukkoilussa on syytä tehdä ja mitä on syytä jättää tekemättä. Järkeen perustuva sijoitusstrategia kannattaa laatia jo hyvän sään aikana, jotta tunnepitoisilta paniikkiratkaisuilta on mahdollista välttyä tummien pilvien ilmaantuessa yllättäen taivaanrantaan. Tarkastelen tässä merkinnässä lyhyesti arvosijoittajan näkökulmaa kurssimuutoksiin.

Sijoittajalla on valittavissa monenlaisia perspektiivejä lyhyen aikavälin kurssiliikehdintään. Matkalla menestykseen on uskoakseni äärimmäisen tärkeää sisäistää keskeiset erot eri suhtautumistavoissa.

Ensimmäistä näistä on ajoittaminen. Siinä sijoittaja pyrkii ennakoimaan yksittäisen osakkeen tai kokonaisen pörssi-indeksin lähitulevaisuuden kehityskaaren pääsuuntaa. Strategiana on tällöin luonnollisesti osakkeiden ostaminen juuri ennen nousun alkamista, ja vastaavasti osakkeiden myyminen hetken ennen kuin kurssikehitys kääntyy laskevaksi. Arvio yleisen kurssikehityksen pääsuunnasta voi pohjautua esimerkiksi makronäkemykseen, tuloskauteen tai uutisvirtaan. Tai arvaukseen.

Toinen suhtautumistapa on hinnoitteleminen. Tässä strategiassa nimi ei paljasta vielä koko totuutta, joten kuvailen sitäkin hieman tarkemmin. Hinnoittelemisessa sijoittaja arvioi ensin yhtiön ja sen osakkeen ”todellisen arvon” eli liiketoimintojen ansainta- ja osinkopotentiaalin olettaen, ettei pörssiä ole välttämättä olemassakaan. Yhtiöön suhtaudutaan siis ikään kuin se olisi listaamaton. Strategiassa ollaan ostamassa “osuutta yhtiöstä, ei osakkeesta”. Yhtiökohtaisten “arjen kassavirtojen” kautta sijoittaja saa valitsemallaan tuottovaatimuksella diskontattua osakekohtaisen todellisen nykyarvon, joka osakkeesta kannattaa valituin kasvuoletuksin ja tuottovaatimuksin maksaa.

Laskennallista ”todellista arvoa” käytetään hinnoittelemissa osakkeiden osto- ja myyntipäätösten tekemiseen. Osakekurssi kertoo strategian näkökulmasta vain osakkeen hetkellisen, välittömästi rahaksi vaihdettavan markkinahinnan, muttei välttämättä aina yhtiön pitkän aikavälin ”todellista arvoa”, joka edellä kuvatusti jo laskettiin. Hinnoittelussa sijoittaja ostaa osakkeita silloin, kun osakekurssi laskee alle yhtiön arvioidun todellisen arvon (ja mahdollisesti vielä siitä vähennetyn prosentuaalisen turvamarginaalin). Vastaavasti hän keventää osakepainoaan, mikäli osakkeen markkinahinta karkaa hallitsemattomasti yli todellisen arvon.

Suhtautumistapojen erot käytännössä

Kärjistäen tiivistettynä ajoittamisessa on kyse kristallipalloon tuijottamiseen verrattavissa olevasta ennustamisesta – nimenomaan siihen liittyen, mitä muut sijoittajat mahdollisesti tekevät seuraavaksi.

Sen sijaan hinnoittelemisessa sijoittajan ei tarvitse lähtökohtaisesti välittää tuon taivaallista osakkeiden ostoa tai myyntiä seuraavien päivien kurssikehityksestä, koska hän on laskenut tuottonsa suoraan yhtiöltä saatavista kassavirroista, kuten nettotuloksista ja niiden perusteella maksettavista osingoista. Pitkällä aikavälillä voimme luottaa siihen, että muut sijoittajat seuraavat osingonjaon kehitystä. Yhtiökohtaisen kehityskaaren arvioiminen on toki myös haasteellista – liikkeenjohdollekin – muttei se ole arvausleikkiä.

Huomionarvoista on, että hinnoittelustrategian mukaan yksittäisiä loistavia ostokohteita saattaa löytyä silloinkin, kun sijoittajien yleinen näkemys vallitsevasta markkinatilanteesta edustaa kuplahinnoittelua ja odotukset lähiaikojen kurssikehityksestä kääntyvät vähitellen pessimistisiksi.

Vastaavasti samalla logiikalla mittavankin kurssilaskun jälkeen tietyn edellisessä suhdanteessa kuumilla kierroksilla käyneen toimialan osakkeet saattavat olla edelleenkin todellisiin arvoihinsa nähden ylihinnoiteltuja, vaikka niiden hintalapuista eli osakekursseista olisi puhkottu puolet pois huipputasoihin nähden.

Kumman strategian arvosijoittaja valitsee?

Henkilökohtaisesti teen sijoitukseni hinnoittelustrategiaan pohjaten, ja uskon olevani monessa kysymyksessä arvosijoittaja. Sijoitettaessa pitkäjänteisiin omistuksiin yhtiöissä on mahdollista saavuttaa turvamarginaalia arvioimalla liiketoiminnasta saatavat kassavirrat – siis nettotulokset ja osingot – konservatiivisesti ja pahan päivän skenaarion toteutumismahdollisuus realistisesti huomioiden.

Näin toimimalla sijoitushetken jälkeen keskinkertainenkin yhtiökohtainen kehitys muodostuu yleensä verrattain hyväksi sijoitukseksi, kunhan sijoituscasen perusta on luotu riittävällä tuottovaatimuksella laskien. Tässä kohdassa on syytä pitää painoa sanalla ”riittävä”, sillä käytännössä laatuyhtiöitä on saatavissa ostoskoriin vain harvoina ajankohtina kohtuuhinnoin. Näitä pääsääntöisesti yllättäen koittavia ajankohtia silmällä pitäen arvosijoittajan on kuitenkin syytä pitää lompakko (siis käteiskassa tai limiittitili) jatkuvasti iskussa.

Totesin edellä, että käytännössä laatuyhtiöitä on saatavissa ostoskoriin vain harvoina ajankohtina kohtuuhinnoin. Sen sijaan varsin usein laatuyhtiöitä on saatavilla ilman arvosijoittajan arvostamaa turvamarginaalia, ja tänä päivänä on saatavilla erityisen paljon laatuyhtiöitä verrattain alhaisin pitkän aikavälin tuotto-odotuksin. Laatuyhtiö ei ole aina laatusijoitus, minkä hinnoittelustrategian oivaltava sijoittaja käsittää.

Ajoittamista suosiva, osakemarkkinoiden trendin – siis oletetun lähitulevaisuuden sellaisen – mukaan ”sijoittavan” ei ole mahdollista saavuttaa turvamarginaalia. Yksinkertaisesti sijoittaja on joko oikeassa tai väärässä markkinoiden tulevasta yleissuunnasta. Tässä strategiassa sijoitustuotot määrittää lähtökohtaisesti yhtiön tosiasiallisen menestyksen sijaan sattuma, joka voi työntää näppinsä peliin esimerkiksi yllättävien markkinauutisten, makrotalouden shokin tai politiikan kautta.

SIJOITUSKIRJAT OVAT SAATAVILLA HUHTIKUUSSA SIGNEERATTUINA TARJOUSHINNOIN! (hinnat sisältävät postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa).

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa).

Siirry tilauslomakkeelle

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Eric Constantineau – www.ericconstantineau.com / Foter / CC BY-NC

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
2 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
10.04.2015 19:48

Vieläkö omistat Sampoa? Mitä mieltä arvostustasosta?

Nimetön
Nimetön
11.04.2015 10:13

Monella harrastelijasijoittajalla ei ole aikaa, kykyä, halua tai osaamista hinnoittelemiseen. Eniten puuttuu ehkä osaamista. Siksi päätökset tapahtuvat pajon ajoittamisen periaatteella. Uskallan omakohtaisesti tunnustaa, että niinkin alkukantaista menetelmää voi käyttää, kuin pitkän aikavälin graafin muodon tulkitsemista. (jyrkkä suunta ylöspäin ei jatku ikuisesti). Silläkin voi onnitsua, kun samalla muistaa peesailla bloggaajan kaltaisia asiantuntijoita arvo-osakkeiden suhteen.

Hyviä ennustajia on vähän ja kristallipallo on vielkä harvemmalla hallussa. Heikkoja signaaleja tulkitsemalla voi kuitenkin yrittää arvioida muiden ihmisten käyttäytymistä. Psykologiaa on pelissä paljon.

Eiköhän käteiskassan kunnossa pitäminen koske yhtä lailla tätä “tyhmempää” suhatutumistapaa. Kurssilaskuja ei voi hyödyntää jos ei ole limiittiä.