Miksi osakkeiden tuotto-odotus on korkea?

Vanhan sanonnan mukaan tuotto ja riski kulkevat markkinoilla käsi kädessä. Väitteen perusteella korkeaan tuotto-odotukseen sisältyy aina korkea riskitaso, vaikka uhkakuvat tuntuisivatkin arkisessa sijoitustoiminnassa kaukaisilta. Asian voi esittää myös kääntäen: markkinoilla kukaan ei ole yleensä halukas ottamaan ja kantamaan korkeaa riskiä, jos hänelle ei ole odotettavissa riskitöntä sijoituskohdetta korkeampaa tuottoa. Samalla ajatusmallilla sijoittajan matala riskinottohalu merkitsee vastaavasti matalaa tuotto-odotusta oletusarvona.

Teoriassa sijoittajan tulisi sijoittaa pörssiyhtiöön vain riskinsietokykynsä mukaisesti. Käytännössä yksilön valinta kohdistuu lähtökohtaisesti joko osakepääomaan tai yhtiön liikkeelle laskemaan velkainstrumenttiin. Ensiksi mainittuun viitaten osakeyhtiön keskeinen rahoituslähde on oma pääoma, johon osakkeet ja kertyneet voittovarat lukeutuvat. Pörssiyhtiö voi hyödyntää lisäksi vierasta pääomaa eli velkaa, joka ilmenee tuloslaskelmassa korkokustannuksina. On myös mahdollista laskea liikkeelle rahoitusinstrumentteja, jotka luokitellaan oman ja vieraan pääoman yhdistelmiksi. Kyseistä rahoituskanavaa kutsutaan tieteellisessä viitekehyksessä välirahoitukseksi.

Edellä kuvatuista yritystoiminnan rahoittajista lainanantaja sijoittaa yhtiöön vierasta pääomaa, joka on osakeyhtiölain mukaisessa maksunsaantijärjestyksessä ennen oman pääoman ehtoisia rahoittajia, joihin osakkeenomistajat kuuluvat. Tämä tarkoittaa, että pörssiyhtiön täytyy maksaa lainatusta pääomasta aiheutuvat korkokustannukset ennen kuin se pystyy suorittamaan esimerkiksi osinkoja osakkeenomistajille. Konkurssin välttääkseen pörssiyhtiön täytyy maksaa lainanantajille korkoja sekä huonoina että hyvinä vuosina.

Sen sijaan osinkoa pörssiyhtiö voi maksaa osakkeenomistajilleen pidemmän päälle vain liiketoiminnan ollessa selvästi voitollista. Myös mahdollisessa pörssiyhtiön konkurssitilanteessa lainanantajat ovat osakeyhtiölakiin viitaten lähtökohtaisesti etuoikeutettuja suhteessa osakkeenomistajiin. Siten maksunsaantijärjestys muodostaa osakkeenomistajille suurimman riskin yritystoiminnan liiketaloudellisesta menestyksestä.

Toisaalta on huomattava, että osakkeenomistajan tuoton maksimi on teoriassa rajaton: pörssiyhtiö voi jakaa omistajilleen voitonjakona rahasumman, joka liiketoiminnan tuotoista jää jäljelle kulujen, korkomaksujen ja verojen jälkeen. Kaikki ylijäämä kuuluu oletusarvoisesti osakkeenomistajille niin sanottuna residuaaliosana yhtiön nettovarallisuudesta. Näin ollen osakkaan tuottopotentiaali on käytännössäkin hyvin mittava.

Osakkeenomistaja on edellä esitettyyn viitaten pörssiyhtiön keskeisin riskinkantaja ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen ensisijainen lähde, jos yhtiön liiketoiminnan tulorahoitusta eli edellisten tilikausien voittokertymää ei oteta tarkastelussa huomioon. Osakkeenomistaja saa oman pääoman ehtoisen sijoituksensa vastineeksi omistusosuuden pörssiyhtiön todellisesta liiketoiminnasta osakkeiden muodossa. Osake voidaan nähdä tietynlaisena korvamerkintänä yhtiön tuleviin voittoihin.

Voitonjaon osalta osakkeenomistajan asema poikkeaa merkittävästi lainanantajasta. Vieraan pääoman ehtoinen lainasijoittaja saa korkotuottonsa vuosittain riippumatta siitä, tekeekö pörssiyhtiö voittoa vai tappiota. Ainoana riskinä lainanantajalla on yhtiön maksukyvyttömyys eli käytännössä konkurssi, jossa velan takaisinmaksu laiminlyödään yhtiön toimesta joko korkomaksujen tai lainapääoman lyhentämisen osalta. Osakkeenomistajan näkökulmasta yritystoiminnan riski on suurempi: hän ei saa laskusuhdanteen aikana välttämättä lainkaan osinkotuloja, jos yhtiön tuloskehitys on heikkoa. Viime kädessä riski voidaan katsoa erityiseksi epävarmuustekijäksi sijoittajalle, joka edellyttää omistuskohteeltaan vuosittain ennakoitavaa ja tasaista tulovirtaa.

Korkomaksut ovat yllä esitetysti osinkoja vakaammat sijoittajan perspektiivistä tarkasteltuna. Korkotuloilla on kuitenkin lainanantajan näkökulmasta sekä hyvät että huonot puolensa. Pörssiyhtiön maksamat korkosuoritukset muodostavat korkosijoittajan tuotto-odotukselle paitsi minimin, myös maksimin. Vaikka pörssiyhtiö menestyisi kuinka hyvin tahansa, saa lainanantaja tuotokseen vain ennalta sovitun koron. Sen sijaan osakkeenomistaja saa kaiken taloudellisen ylijäämän liiketoiminnan kustannuserien jälkeen. Osakkeenomistajan tuottomahdollisuudet ovat siten merkittävästi korkeammat kuin vieraan pääoman ehtoisen velkasijoittajan. Esitettyyn viitaten korkeita ovat toisinaan riskitkin, jos yhtiö ei saavuta liiketoiminnassaan riittävää kannattavuutta

Arvopaperipörssissä markkinamekanismi huolehtii yleensä siitä, että ilmaisia lounaita ei ole jaossa ainakaan pitkällä aikavälillä. Osakesijoittajan tuleekin ymmärtää, että hän kantaa viime kädessä suurimman riskin yritystoiminnan menestyksestä. Osakkeenomistajan asema on kuitenkin sijoittajan näkökulmasta ainoa tapa päästä käsiksi parhaisiin tuottoihin pörssiyhtiön liiketoiminnasta.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit