Markkinoilla mukanaolo voi kostautua

Suomalaisessa sijoittajakulttuurissa buy&hold strategia on keskeisessä roolissa. Käsitykseni mukaan tämä johtuu pitkälti siitä, että tietyt kotimaiset ”guru” -sijoittajat ovat omaksuneet tämän strategian kauan sitten ja se on toiminut heillä erinomaisesti. Osa on jopa vienyt tämän buy&hold sijoittamisensa niin pitkälle, että he eivät ikinä myy osakkeita, he vain ostavat niitä lisää. Tässä kirjoituksessa kerron näkemyksiäni buy&hold strategiasta ja sen tulevaisuudesta.

Taustaa:

Oma sijoitusfilosofiani on aina ollut hyvin yksinkertainen: Ostan laadukkaiden yhtiöiden osakkeita kun ne ovat halpoja. Pidän näitä osakkeita kauan ja myyn näiden yhtiöiden osakkeita ainoastaan, mikäli a) liiketoiminnassa tapahtuu selkeitä negatiivisia muutoksia b) kurssi kuplaantuu todella pahasti. Olen ollut osittain melko nihkeä b:n suhteen ja keskittynyt enemmän kohtaan a.

Kuitenkin viimeiset 2 kriisiä (08-09 & 11), sekä vahva uskoni pidemmästä hitaan aikavälin kasvusta (new normal) on saanut minut muuttamaan strategiaani hieman ja pohtimaan yleisesti B&H strategian tulevaisuutta. Omassa strategiassani muutos näkyy lähinnä siinä, että olen herkempi käyttämään kbuy & holdohtaa B. Esimerkkinä tästä voidaan todeta Nokian Renkaat, jotka myin pois viime kesänä. Yhtiö on loistava ja liiketoiminta kehittyy kun juna. Odotukset olivat kuitenkin liian korkealla ja riskipreemio oli kutistunut liian pieneksi. Osake oli kuplassa. Näkemykseni osoittautui oikeaksi, kurssi on romahtanut huipulta yli 40 % (toki en myynyt kaikkia osakkeitani huipulla, myynti-ohjelmani alkoi jo aikaisemmin).

Buy&Hold

Buy&Hold strategia on hyvä strategia niille jotka eivät tiedä mitä tekevät. Ne jotka eivät kykene hahmottamaan yhtiön fair valueta, ei kannata lähteä edes yrittämään osakkeiden ostojen ja myyntien ajoittamista, sillä tässä tapauksessa ne tehdään täysin tunteiden vallassa, eli juuri silloin kun ei pitäisi.

Toisaalta B&H strategia vaatii toimiakseen myös ripeää talouskasvua. Mikäli talous ei kasva, eivät yritysvoitot voi kasvaa (kokonaisuutena siis). Jos yritysvoitot eivät reaalisesti kasva, ei pörssikursseilla ole edellytyksiä nousta. Mitä vähemmän voitot kasvavat, sen enemmän korostuu osakevalintojen merkitys. Esim. vuosina 2003-2007 ei pörssistä käytännössä löytynyt yhtiötä joka ei olisi onnistunut kasvattamaan tulostaan supersyklin siivittämänä.

Nyt kun olemme siirtyneet pidemmän hitaamman talouskasvun aikaan on syytä miettiä onko yritysvoittojen ripeällä kasvulle edellytyksiä? Näkemykseni mukaan ei ole, yritysvoitoilla ja BKT:n kasvulla on vahva korrelaatio (sen takia S&P500 10% tuloskasvu odotukset seuraavalle kahdelle vuodelle tuntuvat oudoilta). Korrelaatio on helposti ymmärrettävissä, BKT kasvu ja yritysten liikevaihdon korrelaatio on selviö. Näin ollen jos voitot kasvavat tätä suhdetta nopeammin tarkoittaa se voittomarginaalien leventymistä joka ei tietenkään voi loputtomiin jatkua.

Dynamiikassa muutoksia?

Lisäksi markkinoiden dynamiikassa on tapahtunut myös muita selkeitä muutoksia jotka puhuvat B&H:ta vastaan.

Volatiliteetin nousu on näkemykseni mukaan pysyvä ilmiö ja se perustuu etenkin:

1) Kasvaneeseen automaattiseen kaupankäyntiin / nopeampaan kaupankäyntiin joka on nostanut volyymit aivan uusiin ulottuvuuksiin. Suomessa tämä ilmiö on ristitty “robottikaupaksi”.

2) ETF-rahastojen valtavaan kasvuun

3) Yksittäisillä toimijoilla on mahdollisuus liikutella markkinoita.

4) Nykyisen velkapommin purku vie kymmeniä vuosia. Tämä tarkoittaa keskuspankkien osalta jatkuvia toimia jotka tulevat vääristämään markkinoilta (matalat korot, asset price manipulation yms).

5) Johdannaiset, jotka entisestään kärjistävät markkinoiden liikkeitä.

Kasvava volatiliteetti johtaa väistämättä yhä suurempiin ylilyönteihin markkinoiden molemmissa päissä. Näin ollen tämä tarjoaa loistavia paikkoja dynaamista salkunhoitoa harjoittavalle sijoittajalle, sekä osto-, että myyntitilanteissa.

Esimerkki Cramo:

Cramo on yksi niistä osakkeista jonka fair valueta on käytännössä mahdoton määritellä. Kuitenkin oma karkea arvioni on se, että yhtiöistä ei pitkällä aikavälillä kannata maksaa kovin paljoa yli kiinteän omaisuuden. Tämä siksi, että minun on hyvin vaikea nähdä Cramon tuottama lisäarvo. Yhtiön kiinteä omaisuus taseessa on luokkaa 8e osake ja uskon yhtiön FV:n olevan 8-10e haarukassa (HUOM! Tässä esimerkissä en ota huomioon Cramon johdon kyvyttömyyttä, johto laskee yhtiön FV:tä selvästi, mutta se ei ole esimerkin kannalta relevantti).

Noh, Cramon osake maksoi 2003 noin 5e. Sieltä se räjähti nousuun ja saavutti 2007 noin 35e tason. Kyseessä oli massiivinen kupla jonka sokea Reetakin olisi huomannut (https://www.nordnet.fi/blogi/edellisten-kurssihuippujen-tuijottaminen-on-vaarallista/). Täältä osake lähti massiiviseen pulkkamäkeen ja putosi aina alle 5e osake tasolle asti vuoden 2009 alkuun mennessä. Tästä alkoi taas ripeä nousu ja osake nousi 2011 kevääseen mennessä 22e kurssitason, eli selkeästi uuden kuplan. Täältä lasketeltiin taas alas 6e tasolle josta nyt ollaan noustu noin 50 % ylöspäin.

Mitä on jäänyt B&H sijoittajalle käteen? B&H sijoittaja joka on ostanut osaketta 5e hintaan 2003 on toki taskussa mukava arvonnousu (80%). Osinkojakin on tullut, mutta ne hän on saanut sijoittaa takaisin yhtiöön antien muodossa. Kuitenkin B&H sijoittaja olisi voinut toimia esim seuraavasti:

Aloittaa Cramon myynnit kun kurssi oli yli 20e (2006). Kuplan suuruutta ei koskaan voi ennalta nähdä ja näin ollen on realistista olettaa, että myynnit olisi aloitettu jo 20e tasolta (koska osake oli jo tässä vaiheessakin kuplassa). 1e välein 20% myyntiohjelmalla olisi myyntien keskihinta ollut 22.5e. Näin ollen voittoa olisi tullut 350 %. Sijoittaja olisi voinut alkaa ostamaan osaketta takaisin 10e tasolta. Jokainen voi itse varmasti hahmottaa kuvion loppuun. Lopputulema olisi ollut se, että sijoittaja olisi voinut 2x irtaantua osakkeesta sen ollessa selkeästi kupla alueella ja ostaa osakkeet takaisin teoreettisen FV alapuolella (korostan, että Cramon tapauksessa tämä case on haastava, koska FV määrittäminen on edelleen lähes mahdotonta).

”Edelliset kurssihuiput ylitetään aina”

Tämä on todella suosittu lause buy&hold sijoittajien keskuudessa. Tämän lauseen avulla he voivat painaa aina pään pensaaseen ja todeta vastapuolelle ”Your argument is invalid”. Itse pidän tätä lausetta hyvinkin virheellisenä ja maailmassa on useita esimerkkejä sen toimimattomuudesta. Katsotaan Japania jonka kurssit ovat edelleen luokkaa 75 % alle 20v takaisien huippujen, Nasdaq (v 2000), OMXH 2007, Kiina yli 50 % alle edelliskriisin huipun yms. Esimerkkejä on useita.

Uskon vahvasti, että markkinoiden dynamiikka on tältä osin muuttunut ja näin ollen Buy&Hold sijoittaminen ei tule olemaan paras strategia seuraavan 20v aikana. Pidän hyvin mahdollisena, että OMXH saavuttaa vuoden 2007 huiput vasta 2015 jälkeen. Japanilla tekee tiukkaa saavuttaa vuoden 87 huiput ennen vuotta 2030.

Edellisten kurssihuippujen ylittäminen on ollut toimiva argumentti niin kauan, kun yritysvoitot ovat olleet jatkuvasti ripeällä kasvu-uralla. Nyt yritysvoittojen kasvu tulee kuitenkin jäämään totuttua hitaammaksi ja näin ollen argumentin toimivuus on hyvä kyseenalaistaa.

”Markkinoiden ajoittaminen on mahdotonta”

Tämä on kyllä totta. Koskaan ei voi tietää onko osake juuri nyt pohjalla/huipulla. Sen sijaan sijoittaja voi tietää sen onko osake ali-/yliarvostettu. Tämä onnistuu mikäli sijoittaja kykenee hahmottamaan yhtiön fair valuen. FV hahmottamisen kautta sijoittaja voi myydä osakkeita silloin kun ne ovat kalliita ja ostaa kun ne ovat halpoja. Osto- ja myyntiohjelmien avulla sijoittaja voi pyrkiä vielä hyödyntämään mahdollista spekulatiivista arvonnousua / osakkeen kuplaantumista (katso case Cramo aiemmin).

Näin ollen tämä ei näkemykseni mukaan ole validi argumentti osakkeiden jatkuvalle holdaamiselle. Ankkuroitumalla yksittäisten osakkeiden / indeksien oikeisiin arvoihin (FV), voit radikaalisti parantaa tuotto-odotuksiasi markkinoilla.

Muut perustelut:

Osa B&H sijoittajista perustelee strategiaansa tieteellisillä tutkimuksilla jotka osoittavat, että jos olet missannut markkinoilla 20/100/200vparasta päivää viimeisen X vuoden aikana, olisit menettänyt X % tuotoistasi. Tämä argumentti on näkemykseni mukaan virheellinen ja naiivi. Ensinnäkin, olen varma, että jos sama tutkimus tehdään laskevista kursseista, saadaan vähintään sama tulos. Laskumarkkinat tuppaavat olla vielä rajumpia ja nopeampia ja näin ollen jos olisit onnistunut välttämään 50 pahinta laskupäivää, olisi teoreettinen tulos varmasti huomattavasti parempi mitä nousumarkkina-argumentti tarjoaa. Toiseksi, keskustelu yksittäisistä päivistä on typerä ja irrallaan todellisuudesta. Yksittäisiä päiviä ei voi tietenkään valikoida menestyksekkäästi (ilman teknistä analyysiä) ja koskaan ei voi tietää onko seuraava päivä se “vuoden paras nousupäivä”. Kuitenkin sijoittaja voi valikoida milloin hän on mukana markkinoilla. Väitän, että todennäköisyys hyville nousupäiville on huomattavasti parempi OMXH:n ollessa 5000 pisteessä, kun sen ollessa 12000 pisteessä. Tämä väite on helppo perustelle tuotto-odotuksella joka 5000 pisteessä on noin 150 % korkeampi mitä se on 12000 pisteen tasolla.

Yhteenvetona:

Näkemykseni mukaan perinteinen B&H strategia ei tule olemaan paras strategia seuraavan 20v sijoitusperiodille. Hidas yritysvoittojen kasvu tekee pörssin kehityksestä tahmeaa ja dynamiikan muutokset tulevat varmistamaan sen, että volatiliteetti on tullut jäädäkseen ja nousut ja laskut tulevat olemaan entistä rajumpia molempiin suuntiin. Näin ollen uskon vahvasti, että dynaaminen salkunhoito, jossa sijoittaja ostaa osakkeita osto-ohjelmilla alle niiden FV arvojen ja myy myyntiohjelmilla selvästi yli niiden FV arvojen tulee tulevaisuudessa olemaan selvästi paras sijoitusstrategia. Jossain vaiheessa voidaan olla tilanteessa jossa sijoittajan kannatta käytännössä olla kokonaan pois osakemarkkinoilta. Tämä strategia vaatii paljon taitoa, sillä ilman käsitystä yhtiön FV:stä, ei sijoittaja voi toteuttaa tätä strategiaa menestyksekkäästi.

Passiivisen B&H sijoittajan vatsahappoja tullaan jatkuvasti testaamaan myös tulevaisuudessa.

Blogista:

Olen blogin osalla pitänyt hiljaiseloa viimeaikoina. Pitkään pyörittelin mielessäni ajatusta jo blogin lopettamisesta, sillä kellosta alkavat loppua työkiireiden vuoksi tunnit ja jostain pitää karsia. Nyt kuitenkin olen taas saanut uutta kipinää kirjoittamiseen, sillä blogini osalla tulee tapahtumaan merkittäviä uudistuksia lähitulevaisuudessa. Pyrin kirjoittamaan osto/myyntiohjelmistani ja salkkuni muutoksista lähiaikoina.

 

/One Up on OMXH

 

Kommentteja vanhasta Nordnet Blogista:

tarmo5 Joulukuu, 2011

Hei

Hyvä ja ajankohtainen kirjoitus. Kuvailemasi dynaaminen salkunhoito vaatii kieltämättä paljon työtä ja vaivannäköä jo pelkästään yhtiöiden tuntemisen osalta. Näinhän sen toisaalta kuuluu mennäkin – enemmän vaivannäköä -> enemmän tuottoa verrattuna passiivisiin sijoittajiin.

Yksi asia jäi kuitenkin hieman epäselväksi; tarkoitatko tässä buy & hold sijoittajia sillä määritelmällä, että he ostavat markkinatilanteesta riippumatta?
Itse olen buy & hold sijoittaja siinä mielessä, että osaan mielestäni tunnistaa ajankohdan, jolloin (laadukkaat) yhtiöt ovat keskimääräistä halvempia ja siirryn tällöin ostolaidalle. Myyntilaidalle en sitten kuitenkaan siirry kuin harvoin jos ollenkaan, mahdollisesti menettäen dynaamisen sijoittamisen hyödyn, mutta toisaalta strategia on minulle itselleni sopivin.

Aivan mahtava juttu, että olet löytänyt uutta kipinää! Suomenkielinen talousblogipohja ei olisi mitään ilman sinun blogiasi!

SH5 Joulukuu, 2011Älä nyt vain lopettele kirjoittamista. Kirjoita vaikka harvemmin, jos aikaa ei ole. On mukava lukea asiantuntevia ja hyvin perusteltuja argumentteja, vaikkei aina olisikaan joka asiasta samaa mieltä.

Argumenttisi B&H:sta tuntuvat vakuuttavilta ja oikeilta. B&H epäilemättä toimi noin 80-luvun puolivälistä ja aina 2000-luvun alkuun jatkuneen erinomaisten osaketuottojen ajanjaksolla. Huono tuotto oli mahdollinen vain karmaisevan huonolla tuurilla. Normaali tuurilla ja taidolla teki erinomaista tiliä sijoittamalla käytännössä mihin tahansa – siitä nimitys guru varmaan tulee? Keskinkertaisuus, jolla sattui olemaan taskurahaa sijoittamiseen erinomaisten osaketuottojen aikana.

Osakesijoittamisen katsotaan olevan aina viisainta pitkällä aikavälillä. On kuitenkin huomattava, että hitaan kasvun aikaan “pitkällä aikavälillä” on taipumus pidentyä hyvin pitkäksi. Kiistämätön tosiasia on, että B&H-strategia ei ole ollut mitenkään kullanarvoinen strategia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Korkoindeksiä ostamalla on saanut hyvin todennäköisesti paremman tuoton. Osakesijoittamisen yleisen kannattavuusrajan “pitkä aikaväli” saattaa tarkoittaa kohta jo 20 vuotta.

Toisaalta kyllä osakkeet ovat ennenkin tuottaneet huonosti pitkiäkin aikoja:

http://stockcharts.com/freecharts/historical/djia1900.html

Vuonna -66 DJIA-indeksiä ostaneen piti odottaa vuoteen -83, kunnes indeksin nimellinen pisteluku seuraavan kerran ohitti pysyvästi vuoden -66 tason. Ääritilanne lienee, jos osti 30-luvun lamaa edeltäneessä osakemarkkinoiden kuplassa osakkeita. Salkun päältä sai pyyhkiä pölyjä 30 vuoden ajan kunnes oltiin turvallisilla vesillä. Kauankohan kesti, että sijoitus näytti plussaa myös reaalisilla mittareilla.

SO5 Joulukuu, 2011Olen nuori sijoittaja (24v) jos mun taidot eivät riitä dynamiseen salkunhoitamiseen niin pitäisikö minä ostaa ETF ja metsä (sen minä osan todella hyvä) ja osakkeet muodustaisi vain pieni osuus salkustani?
Kiitos!

Jere5 Joulukuu, 2011Moi!

Älä vaan lopeta kirjoittamista! :)

En tiedä onko tyhmä kysymys, mutta kysyn silti:

Fair valuen määrittäminen on melko työlästä ja vaatii ammattitaitoa. Mutta eikö silti luulisi, että markkinat osaavat sen tehdä?

Viittaan tehokkaisiin markkinoihin ja rationaalisiin sijoittajiin. Mitä mieltä olet?

One Up on OMXH6 Joulukuu, 2011Tarmo,

Kiitos hyvästä palautteesta.

Samaa mieltä, menestyvä sijoittaminen on raskasta työtä. Valtaosalla sijoittajista ei ole kykyä/aikaa panostaa sijoittamiseen riittävästi, jotta heillä olisi odotusarvoisesti mahdollisuus ylituottoon.

Kysymyksesi on hyvä, B&H sijoittajia on monenlaisia. Passivisimmat ostavat osakkeita jatkuvasti ja eivät myy niitä koskaan. Heidän kohdalleen odotan hyvin kuoppaista kehitystä tulevaisuudessa, sillä indeksien nousu tulee olemaan tahmeaa.

Sinun tilanteesi on parempi jos kykenet tunnistamaan “entry pointit”. Alhaisilta arvostustasoilta ostaminen on menestyksekkään sijoituksen a&o. Ylituotto on mahdollista myös holdaamalla näitä osakkeita ja kärsivällisesti odottamalla uusia ostopaikkoja. Tämä strategia tulee tulevaisuudessa koettelemaan vatsahappojasi todella rajusti, kun huomaat, että salkustasi saattaa hetkellisesti sulaa 50% tjsp. Tämä on toki vain paperitappiota, mutta tuntuu silti todella pahalta.

Jos myyntien ajoittaminen tuntuu vaikealta kannattaa se ehkä suosilla jättää väliin. Pahimmassa tapauksessa myyt halvalla ostettuja osakkeita liian aikaisin ja tuhoat näin mahdollisuuden ylituottoon.

Toisaalta ihmettelen, että jos kykenet tunnistamaan entry-pointit, niin mikset myös exit-pointteja? Tilanteet ovat toistensa vastakohtia..?

Pelkästään se, että kykenet näin subjektiivisesti tarkastelemaan omaa strategiaasi kertoo siitä, että olet edellä valtaosaa sijoittajista.

One Up on OMXH6 Joulukuu, 2011SO,

En anna sijoitussuosituksia. Jos tiedostaa, että taidot eivät riitä oman salkun hoitamiseen, kannattaa etsiä hyviä rahastoja tai sijoittaa suosiolla indeksirahastoihin.

One Up on OMXH6 Joulukuu, 2011Jere,

Hyvä kysymys. Näkemykseni mukaan markkinat määrittelevät FV:n jatkuvasti heikommin. Tämä johtuu siitä, että tekninen analyysi saa entistä enemmän painoarvoa. Myös muille yrityskohtaisen analyysin ulkopuolisille seikoille annetaan jatkuvasti enemmän painoarvoa. Tämän vuoksi uskon, että ali ja yliarvostettuja kohteita on nyt tarjolla enemmän kun esimerkiksi 15v sitten.

Otetaan karu esimerkki: John Paulson osti H-P:tä 35usd hintaan suuren potin. Hän myi koko omistuksensa alle 25usd tasolla. Yhtiön FV ei todellakaan ollut laskenut -30%, vaan Paulson teki myynnit varmasti täysin muista syistä. Esimerkin pohjalta varmasti ymmärrät mitä tarkoitan.

tarmo6 Joulukuu, 2011Kiitos vastauksista

En tiedä vielä siitä, miten vatsahapot kestävät jos pörssi lähtee oikeasti kunnolla romahtamaan, mutta tämän syksyinen lasku on vatsassani tuntunut enemmän innostuksena kuin ahdistuksena. Siinä mielessä jopa odotan, että kriisi eskaloituu entisestään.

Luottamukseni entry pointtien tunnistamiseen on vahva, mutta jostakin kumman syystä käteisen holdaaminen ei tunnu hyvältä; mieluiten pidän korkeaa osakepainoa. Ongelmana ei kuitenkaan ole jatkuvan kassavirran(palkka) holdaaminen korkeasuhdanteen yli. Olemmehan kuitenkin kaikki yksilöitä ja minun tuntemukseni ovat tällaiset. Tästä syystä en ainakaan vielä ole sijoitussuunnitelmaani ottanut exit-pointteja oman mielenrauhan säilyttämiseksi. Toisaalta voin aina ne ottaa mukaan jos siltä’ tuntuu.

Eli toisinsanoen subjektiivisuus rajoittuu halvalla ostamiseen, mutta toisaalta tykkään omistaa laatuyhtiötä pitkäänkin; saatat huomata, että A. Oldenburg innoittaa sijoitusajatteluani.

Niina7 Joulukuu, 2011Buy & Hold -strategiaa suositellaan usein kustannusten minimoimisen näkökulmasta eli kaupankäyntikustannukset ovat pieniä ja osakkeiden myyntiä välttämällä minimoidaan myös myyntivoitoista koituvat verot. Millä aikavälillä tuota dynaamista salkunhoitoa harrastetaan eli kuinka kauan osakkeita on keskimäärin tarkoitus pitää salkussa?

Olli8 Joulukuu, 2011Kiitoksia laadukkaasta blogista! Jutut osto- ja myynti-ohjelmista kiinnostavat aina ja tavat määritellä FV myös.

Matti8 Joulukuu, 2011Kiitos mielenkiintoisista blogikirjoituksista.

Vestas on osoittautumassa pommiksi. USA lopettaa tuulivoiman tukemisen ja markkina katoaa Vestasilta siellä. Kiinalaiset ovat pilanneet markkinan hinnoittelulla ja Vestasin markkinaosuus laskee.

Joko ja miten olet tehnyt johtopäätökset tästä? Epäonnistumisia tulee kaikille, mutta miten niistä irtoat?

Lari Lahti9 Joulukuu, 2011Kiitos mielenkiintoisista blogikirjoituksista! Ehdottomasti toivon jatkoa näille! Ehtisitkö antaa aloittelevalle sijoittajalle hyvää kirja-/linkkivinkkiä FV:n määrittämiseen? Joku esimerkkejä sisältävä opus olisi varmaan käytännöllisin.

OMXH9 Joulukuu, 2011Kiitos! Aina mielenkiintoista lukea perusteluita B&H strategiaa vastaan. Toimitko Cramon tapauksessa täsmälleen kirjoituksesi mukaan ajoittaen myynnit ja ostot täydellisesti vai analysoitko tilannetta jälkeenpäin? Muistathan kertoa jatkossa aina kun on oikea aika myydä ja ostaa (vaikka sitten FV:n pohjalta) ja verrata saamasi tuottoa indeksiin kulujen jälkeen. Hyvin harva ammattisalkunhoitaja, joka pyörittää kymmenien miljoonien eurojen/dollareiden salkkua, pystyy päihittämään indeksin tuoton kulujen jälkeen tutkimuksien mukaan, mutta onneksi olkoon jos olet yksi näistä. Lisäksi tiesitkö, että vaikka osakemarkkinoiden tuotto onkin yhteydessä kansantalouteen, kuten BKT-kasvuun, niin nimenomaan matalien BKT-kasvun maiden osakemarkkinat tuottavat enemmän kuin korkeiden BKT-maiden. Usein matalan BKT-kasvun maiden osakemarkkinat arvostetaan huokeammin, jolloin tuotto on hyvä. Itse pitäisin juurikin seuraavaa 15-25 vuotta erittäin hyvänä B&H strategian kannalta. New normal? Ehkä tällä kertaa on toisin? Näitä on kuultu ennenkin. Onnea silti ajoittamiseen!

Arvosijoittaja10 Joulukuu, 2011Olen täysin samaa mieltä jutussasi esittämästäsi päättelyketjusta. Jos edessä on pitkä hitaan talouskasvun jakso, niin passiivinen buy and hold -strategia tuottanee keskimäärin heikosti.

Päättelyketju perustuu kuitenkin oletukseen hitaasta talouskasvusta. Millä perusteella uskot, että talouskasvu on hidasta seuraavien 10-20 vuoden ajan? Jos tuo oletus on nimittäin väärä, niin teorialta putoaa pohja pois.

One Up on OMXH11 Joulukuu, 2011SH,

Samoilla linjoilla. Historiassa on useita periodeja jolloin passiivinen B&H ei ole toiminut.

Samalla on hyvä huomata, että maailman taloudella ei ole koskaan ollut edessään yhtä haastavaa periodia kuin nyt. Näin ollen lähtökohdat hyville indeksituotoille ovat näkemykseni mukaan heikot.

One Up on OMXH11 Joulukuu, 2011tarmo,

Oldenburg on yksi harvoista kotimaisista sijoitusalan ihmisistä ketä kunnioitan ja kenen kommenteista olen oikeasti kiinnostunut.

One Up on OMXH11 Joulukuu, 2011Niina,

Dynaamisella salkunhoidalla ei ole mitään tiettyä aikaa, myyt silloin kun osakkeet ovat kalliita ja ostat kun ne ovat halpoja. Kyse ei todellakaan ole päiväkaupasta, vaan usein arvostuserojen korjautumisiin menee vuosia. Näin ollen annualisoidut kaupankäyntikulut ovat pienet ja eivät vaikuta ratkaisevasta salkun kokonaistuottoon. Verot ovat ikävä asia, mutta niitä ei saa pelätä liikaa. Esim. NRE tapaukseni:

Keskihintani oli noin 9e ja myin osakkeet noin 33e keskihinnalla. Näin ollen veroja tuli maksettavaksi 6.72 EUR per osake (33-9= 24 * 0.28). Nyt osaketta myydään 23 eur hintaan eli 10e halvemmalla mitä ne myin. Parhaimmillaan kurssi oli noin 20e. Näin ollen voisin ostaa osakkeet takaisin ja tehdä selvää voittoa verojen jälkeenkin. Lisäksi verot pitää maksaa vasta yli 12kk päästä.

One Up on OMXH11 Joulukuu, 2011Matti,

Vestasin tilanteesta:

Tuulivoiman pitkän aikavälin fundamentit ovat hyvät.

Ensi vuodesta pitäisi operatiivisesti tulla kohtalainen, mutta mahdollinen USA tehtaan sulkeminen saattaa pilata tuloksen.

2013 tulee olemaan todella vaikea, sillä yhdysvaltojen markkinat kutistuvat rajusti.
On hyvä huomata, että tuen jatkuminen on edelleen mahdollista (vaikka en itse tähän usko).

Liiketoiminta on melko pääomaintensiivistä ja uskon, että alalla tulee alkamaan pudotuspeli. Heikoimmat putoavat pois (normaalia markkinataloutta). Vestas on eräs alan vahvimpia ja näin ollen uskon sen tulevan voittajana ulos. Tämä pudotuspeli kestänee pari vuotta ja on hyvin riippuvainen erilaisista valtion tuista yms.

Nykyinen arvostus hinnoittelee yhtiöön todella pitkä-aikaista tappiollisuutta ja surkeaa pääoman tuottoa. Edes kohtalainen pääomantuotto riittää nykyhinnalla.

Kiinalaiset valmistajat ovat muuttaneet markkinan luonnetta, vaikutukset Kiinan ulkopuolelle nähdään vasta kuluvien vuosien aikana.

Nykyhinnalla Vestas on houkutteleva ostokohde jollekkin suurelle yhtiölle. GE saisi tuplattua markkinaosuutensa, UT pääsisi mukaan tuulivoimaan yms.

Tein virheen alkuperäisessä analyysissäni, tällä hetkellä laadin juuri uutta “base casea” yhtiölle ja katson tämän jälkeen mitä teen. Pidän myyntiä epätodennäköisenä, sillä en näe konkurssia realistisena vaihtoehtona. Mutta kuten sanoin, täytyy ensin saada uusi base case valmiiksi, ennen päätöksiä.

Case on hyvä muistutus siitä, että älä sijoita mihinkään missä poliittinen riski on suuri.

Toimitusjohtajan vaihto tekisi yhtiölle hyvää.

One Up on OMXH11 Joulukuu, 2011Olli,

Olen aikanaan kirjoittanut juttuja osto ja myyntiohjelmista ja miten niitä käytetään. FV määrittämiseen olen viitannut usein kirjoituksissani, siitä voisi joskus yrittää kirjoittaa kokonaisen artikkelin.

One Up on OMXH11 Joulukuu, 2011Lari,

http://oneup.blogit.kauppalehti.fi/blog/15525

Ohessa vanha lista kirjoista, top5 ei ole muuttunut.

One Up on OMXH11 Joulukuu, 2011OMXH,

Cramon tapaus oli esimerkki ja katsottu jälkeenpäin, en itse sijoittaisi Cramoon. Kun luet esimerkin läpi, niin huomaat että täydellisestä ajoituksesta ei ollut kysymys. Osakkeet olisi myyty aikanaan selvästi ennen kuplan huippua ja ostot aloitettu ennen pohjia.

Olen verrannut oman portfolioni tuottoa indeksiin, olen voittanut indeksin useimpina vuosina.

Salkunhoitajilla on useita rajoitteita miksi he eivät voita indeksiä, ohessa muutamia:

Salkun filosofia/alue on tuhoon tuomiottu (OMXH small cap tjsp).
Yhden osakkeen maksimipaino vain 10%.
Ei mahdollisuutta nostaa käteispainoa korkeaksi.
6-12kk sijoitushorisontti.
Pitää noudattaa eri filosofiaa kun itse haluaisi.
Korkeat kulut.
yms.

Lähtökohtaisesti keskimääräisen salkunhoitajan asema on vaikea, kun ajatellaan indeksin voittamista.

Viittaat BKT kasvulla eri asiaan kun minä. Itse tarkoitan sitä, että BKT kasvu on vahvassa korrelaatiossa yhtiöiden tuloskasvuun. Ilman tuloskasvua ei osakekursseilla ole edellytyksiä jatkuvalle nousulle.

Sinä puhut osakkeiden arvostuksista. Olet tässä oikeassa, kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat keskimäärin kalliita johtuen juuri vahvoista kasvunäkymistä.

Kyllä B&H varmasti toimii seuraavan 25v aikana. Sijoittajalta vaaditaan kuitenkin hyviä vatsahappoja kun osakkeet seuraavat jatkuvasti jyrkentyviä boom&bust liikkeitä. Entry/exit pointeista tulee entistä houkuttelevampia ja B&H sijoittaja jää näistä molemmista pitkälti paitsi.

Argumentteja new normalia vastaan ovat tervetulleita.

Kyse ei ole ajoittamisesta. Kyse on osakkeiden myynnistä kun ne ovat ylihintaisia. Ajoittaminen on sitä, että yrität arvata nouseeko/laskeeko osake seuraavana päivänä.

One Up on OMXH11 Joulukuu, 2011Arvosijoittaja,

Argumentteja hitaan talouskasvun puolesta:

Länsimaiset kuluttajat ylivelkaantuneita, velka pitää maksaa pois.
Länsivaltiot ylivelkaantuneita, velka pitää maksaa pois.
Länsimainen eläkejärjestelmä on riittämätön, nakertaa ostovoimaa.
Länsimaissa kroonisesti korkea työttömyys, talouskasvu ei riitä sitä laskemaan.
Edellämainittu johtaa heikkoon palkkakehitykseen.
Planeetan resurssien rajallisuus.
Suurimmat innovaatiot tuottavuuden puolella mahdollisesti nähty? Tämä on toki hyvin subjektiivinen aihe.
Asuntokuplat jatkavat tyhjentymistään useissa tärkeissä länsimaissa (tämä ei toki kestä kuin max 5v tärkeimmissä maissa).
Poliittinen levottomuus johtaa jatkuviin suunnan muutoksiin ja päätöksen teon heikkenemiseen (vrt. USA).
Pankkijärjestelmä edelleen mätä.
Kiinan kiinteistökupla ja talouden siirtyminen enemmän kulutusvetoiseksi. En usko, että mikään talous historiassa on onnistunut tekemään tämän muutoksen ilman kriisiä. Katsotaan onko Kiina ensimmäinen.
Korkotasoa ei saada normalisoitua, osoittaa miten rikki talous todella on. Matala korkotaso aiheuttaa ongelmia rahoitusmarkkinoiden dynamiikkaan, tukee boom&bust skenaariota.

Paras ulospääsy ongelmista olisi poliittinen suunnan muutos länsimaissa. Eurooppalainen sosiaalidemokratia joka keskittyy kakun jakamiseen, ei leipomiseen on tullut tiensä päähän. Tilanne tarvitaan politiikkaa jonka ajureina ovat työllisyys, matalat verot, tuottavuus ja talouskasvu. Esimerkkinä voidaan käyttää Tatcherin UK:ta 80 luvulla. Tähän en kuitenkaan valitettavasti usko, vaan poliitikot pyrkivät keksimään keinoja talouskasvun vauhdittamiseksi kakun uudelleenjaon kautta. Tämä ei valitettavasti ole mahdollista.

Arvosijoittaja12 Joulukuu, 2011Olen samaa mieltä, että ylivelkaantumisen purkaminen, huoltosuhteen jatkuva heikkeneminen ja vasemmistolähtöinen resurssien haaskaus “oikeudenmukaisiin” heikosti tuottaviin kohteisiin rasittaa kasvua hyvin pitkään (> 15 vuotta).

Asuntokuplien purkautuminen, pankkikriisi ja Kiinan konversio kuluttajayhteiskunnaksi ratkeavat todennäköisesti seuraavan viiden vuoden sisällä, eikä niillä siksi ole oikealle holdarille suurta merkitystä. Jokainen noista tosin voi hyvinkin aiheuttaa kriisin, jonka ansiosta holdari voi ostaa osakkeita reilusti halvemmalla.

Innovaatioista olen täysin eri mieltä. Olisi yllättävää, jos tuottavuuden kasvu yhtäkkiä pysähtyisi. Esimerkiksi Internetin tai mobiiliyhteyksien tuomista uusista mahdollisuuksista on käytetty vasta pieni osa ja nekin lähinnä länsimaissa.

Resurssit loppuvat jossain vaiheessa, mutta milloin? Jenkkien hallinto ennusti vuonna 1911, että öljyä riittää vielä 10 vuotta. Vielä 70-luvulla maapallon ei uskottu pystyvän elättämään nykyisen suuruista populaatiota.

Itse arvioisin, että talouskasvu on hidasta seuraavalla 20 vuoden jaksolla noin 60-70 prosentin todennäköisyydellä, minkä olen tulkinnut niin että olen pienentänyt hiljalleen salkkuni indeksiosuusrahastoihin sijoitettuja positioita. Tulevaisuuden ennustaminen on joka tapauksessa erittäin vaikeaa ja tässä tapauksessahan pitäisi ennustaa koko maailman talouden tulevaisuutta:)

Lisäkomplikaatio tässä yhtälössä lienee vielä se, että kokonaistuotto riippuu kasvun lisäksi myös osingoista ja arvostustason muutoksista. Eurooppalaiset indeksit tarjoavat tällä hetkellä jopa viiden prosentin osinkoja, jotka kompensoivat jo aika paljon puuttuvaa kasvua.

Ennen kuin rupeaa vähentämään hyvien yhtiöiden positioita kannattaa miettiä vaikuttaako noihin yhtiöihin jokin megatrendi, joka kasvattaa liiketoimintaa koko talouden hitaasta kasvusta huolimatta. Esimerkiksi väestön ikääntyminen avittaa lääkefirmoja tai kaupan siirtyminen nettiin logistiikkafirmoja. Noita megatrendejä pystyy tyypillisesti tunnistamaan paljon suuremmalla varmuudella kuin koko talouteen vaikuttavia. Väestön ikääntyminen esimerkiksi on tieteellisesti todistettavissa oleva fakta.

Oma vahva alueeni on small ja micro cap -erikoistilanteisiin sijoittaminen, joten tämä vuodatus on minulle lähinnä teoreettista pohdintaa mielenkiintoisesta aiheesta. Erikoistilanteiden tuotto riippuu suurimmaksi osaksi itse erikoistilanteen kehittymisestä, eikä niinkään koko talouden antamasta vetoavusta, joten en onneksi joudu perustamaan sijoituksiani arvailuun koko talouden kehityksestä.

Sattuma15 Joulukuu, 2011Huomautetaan, että pappaguru Kim Lindström myös myy osakkeita. Kirjassa “Onnistu osakemarkkinoilla” on nyt ilmeisesti ensimmäisen kerran kirjoitettu auki, mitä on aikaisemmin pitänyt lukea rivien välistä.

Kirjassa on hieno esimerkki Cramosta, joka kannattaa lukea taustaksi, kun miettii mitä Lindström kirjoittaa Nordnetin blogissa. Pieni moite, Lindströmin pitäisi varustaa Cramoa käsittelevät kommentit lausella: Omistan merkittävästi Cramon osakkeita.

Uudessa kirjassa on lisäksi useasti sivuttu sijoittajalle tärkeätä aihetta, mutta Suomessa aika tuntematonta teemaa, nimittäin Behavioural Financea.

Lindström pitää itseään arvosijoittajana, olisiko arvo-osinkosijoittaja tarkempi määritelmä?

Mike10 Tammikuu, 2012Hyvä postaus tämäkin. Oli jostain syystä koko blogi unohtunut listalta kun ei ollut tullut hetkeen käytyä. Yksi harvoista suomalaisista mitä jaksaa vielä lukea.

Olen kyllä samaa mieltä lähhes kaikesta. Mielenkiinnolla odotan mitä ajattelet 2012 ja onko omassa strategiassasi isoja muutoksia näiden muutosten myötä.

One Up on OMXH23 Maaliskuu, 2012Arvosijoittaja,

Hyviä pointteja, olet ajatuksillasi edellä valtaosaa sijoittajista. Innovaatio asiaa olen pohtinut pitkään ja muuttanut kantaani. Olen samoilla linjoilla kanssasi, bio-, nanoteknologiat yms. vievät varmasti tulevaisuudessa tuottavuuden täysin uusiin sfääreihin.

“vasemmistolähtöinen resurssien haaskaus “oikeudenmukaisiin” heikosti tuottaviin kohteisiin rasittaa kasvua hyvin pitkään (> 15 vuotta).”

Loistava line :)

One Up on OMXH23 Maaliskuu, 2012Kiitos Mike, 2012 kommentti tulossa jossain välissä.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit