Lyhyt viesti osakkeenomistajalta

Aamulehti uutisoi tällä viikolla melko näyttävästi epäilyn siitä, että salkkuyhtiöni Nokian Renkaat olisi ulkoistanut irtisanomisia. Järjestelyn tarkoituksena olisi ollut vähentää työvoimaa ja saavuttaa säästöjä henkilöstökustannuksissa ilman tarvetta raskaaseen yt-menettelyyn itse emoyhtiössä. Uutisessa hahmoteltu toimintamalli on lainmukainen, mutta olen itse pettynyt yhtiön johdon toimintatapaan kyseisessä episodissa.

Alkuun on syytä täräyttää aihepiiriin hyvin läheisesti liittyvä teesi: minulle pörssiyhtiö on lähinnä yhden asian liike. Pidän yritysjohdon keskeisimpänä tehtävänä liiketaloudellisen voiton maksimointia. Siis rahassa mitattavan tuloksen, joka päätyy lopulta voitonjakokelpoisina varoina osakkeenomistajien taskuihin. Tarkoitan ajatusmallilla sekä tuottojen kasvattamista (nousukausi) että tappioiden minimoimista (laskukausi). Yhtiön toiminnan tarkoituksen analyysi on ollut jo kauan yksi tärkeimmistä sijoituskriteereistäni silloin, kun valitsen ostokohteita salkkuuni.

Voitolla, johon edellisessä kappaleessa viittaan, tarkoitan tuotto- ja kustannuserien erotusta. Tällöin kustannukset tulee ymmärtää laajasti kattaen esimerkiksi operatiiviset kustannukset, korot ja verot. Nokian Renkaita koskeva Aamulehden uutisointi liittyy siihen, että yhtiön otaksutaan vähentäneen työvoimakustannuksiaan ulkoistamalla irtisanomiset, jolloin työntekijöiden suoja on ollut olennaisesti heikompi kuin tavanomaisessa yt-menettelyssä. Oikeastaan käsillä olevassa tapauksessa kyseistä suojaa ei ole käytännössä ollut. Oletettu toimintamalli ei ole kuitenkaan lainvastainen, joten ketään ei ole syytä epäillä rikoksesta. Mielestäni toimintatapa on kuitenkin totaalisesti henkilöstöä ja yt-menettelyä koskevan lain hengen vastainen, mikä aiheuttaa julkisuuteen päästessään yhtiölle imago-ongelman.

Ongelma liittyy siihen, että yhtiö myy brändiin nojaavia lisäarvotuotteita. Tuotteet myyvät korkeilla hinnoilla vain silloin, kun asiakkaat arvostavat yritystä ja sen toimintatapoja. Yhtiön tavaramerkin tulee siis ansaita kuluttajien kunnioitus ja luottamus uudelleen sesonki toisensa jälkeen. Koska yhtiön markkinat ovat maantieteellisesti varsin pienet, ei viestinnässä tai henkilöstöpolitiikassa ole nähdäkseni varaa epäonnistumisiin. Jälkimmäisessä vielä vähemmän siksi, että yhtiön kilpailuedun kulmakiveksi on listattu työntekijöiden keskuudessa vallitseva ”hakkapeliittahenki”.

Edellä esitetystä huolimatta en ole asiassa lainkaan yhtiön työntekijöiden puolella. Kannatan irtisanomisia järjestelmällisesti silloin, kun ne ovat tarpeen yhtiön kannattavuuden säilyttämiseksi suhdanteiden yli. Yksikään pörssiyhtiölle kuuluvista tehtävistä ei sisällä itseisarvoista työllistämistavoitetta. Unelmayritykselläni ei siis ole raamatullista moraalia. Pörssiyhtiön ei tule kantaa murheita siitä, miten Pekan perheelle käy, jos tuotanto lakkautetaan ja työpaikat muuttavat paikkakunnalta Pietariin. Yritysjohdon tulee kantaa huolta vain siitä, miten yhtiölle itselleen käy kilpailluilla markkinoilla. Tällöin tulee huomioiduksi viime kädessä myös osakkeenomistajien etu.

On selvää, että pysyäkseen tehtävässään yritysjohdon tulee ansaita jatkuvasti osakkeenomistajien luottamus. Olen kuitenkin sitä mieltä, että liian lyhytnäköiseen toimintapolitiikkaan ei pidä koskaan sortua, sillä viime kädessä yhtiön ja sen osakkeenomistajien menestyksen ratkaisee asiakkailta ansaittu luottamus. Tätä taustaa vasten olen pettynyt siihen, millaisen riskin tuottojen laskusta yhtiö on saattanut ottaa henkilöstöpolitiikkansa vuoksi. Mahdollisesti saavutettavat säästöt kymmenen henkilön irtisanomisista ovat laskettavissa sadoissa tuhansissa euroissa. Se on mitätön summa siihen nähden, että toimintapolitiikalla ja negatiivisella näkyvyydellä aiheutetaan merkittävää vaaraa 1,6 miljardin euron vuotuista liikevaihtoa ylläpitävälle brändille. Tämä on huonoa julkisuutta.

Brändiuskollisuuden voi ansaita vuosien aikana. Sen voi kuitenkin menettää hetkessä. Pelkään, että uutisoitu järjestely aiheuttaa yhtiölle enemmän tulonmenetyksiä kuin kustannussäästöjä. En siis usko, että henkilöstön vähentämisestä syntyvät säästöt muodostaisivat lopulta lainkaan nettosäästöjä tuloslaskelmaan. Siksi tämä ei mielestäni ole osakkeenomistajien voittoa maksimoiva järjestely. Ilmaisen tyytymättömyyteni yritysjohdon toimintaan, jos uutisoinnin väitteet pitävät paikkansa. Olisin nähnyt mielelläni vuosituloksessa 0,2% heikomman nettotuloksen, jotta yhtiön brändiin nojautuvaa kilpailuetua olisi suojeltu mahdollisimman tehokkaasti.

Kannatan salkkuyhtiöiden kustannussäästöjä vain silloin, kun ne eivät samanaikaisesti vähennä merkittävästi yhtiön tuotteiden kysyntää tai aiheuta arvonalentumisriskiä yhtiön taseen aineettomalle pääomalle (brändi, tavaramerkit, asiakassuhteet). Edellytän yritysjohdolta myös selkärankaisuutta, johdonmukaisuutta ja lakien noudattamista. Yleensä ei ole myöskään hyvä mennä siitä, mistä aita on matalin. Siksi myös asetusten henki on usein huomioitava liiketoimintaratkaisuissa. Tämä episodi ei osoittanut hakkapeliittahenkeä.

Kirjoittaja omistaa kirjoitushetkellä Nokian Renkaiden osakkeita. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia.
Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

SH29 Lokakuu, 2012Tässäpä raikas tuulahdus blogirintamalla. On ainoastaan ilahduttavaa, että myös omistajat aktivoituvat huolehtimaan tämän kaltaisista asioista.Olen itse renkaiden entinen omistaja. Renkaita muistelen lämmöllä siksi, että se on ainoita omistuksiani, joita olen puolivahingossa onnistunut ostamaan lähes pohjilla (osto 7,45 hintaan).Hivenen vähemmän lämmöllä muistelen syytä, miksi luovuin renkaista hyvin pian ostoni jälkeen hivenen yli 9 euron tasoilla. Renkaiden pitkään jatkunut tulehtunut tilanne henkilöstön kanssa äityi julkiseksi parjauskamppanaksi, jossa renkaiden johto (muistaakseni Kim Gran) haukkui julkisesti suomalaista henkilöstöään. Se oli siinä. Luotan siihen, että tämän kaltaisten yrityksien henkilöstöpolitiikka kääntyy kyllä ennemmin tai myöhemmin itseään vastaan ja vaikka ei kääntyisikään, en aio olla mukana tällaisia toimintatapoja omaavan yrityksen menestyksessä.Vaikka kurssi on noussut hurjasti, myynti ei harmita yhtään, sillä mikään ei näköjään ole muuttunut. Yhtiö ottaa käyttöön aina vain kyseenalaisempia keinoja henkilöstöpolitiikassaan. Omakohtaisen empiirisen havaintoaineiston mukaan maine on jo kärsinyt kolauksia. Monen ihmisen kohdalla ensimmäiset assosiaatiot renkaisiin ovat nimenomaan negatiivisia ja ne palautuvat nokian renkaiden henkilöstöpolitiikkaan. Onko tuo “hakkapeliittahenki” ihan oikeasti vielä auki kirjoitettuna jossain? Se alkaa kyllä nykyjulkisuuden ja tietojen valossa kuulostaa jo todella mustalta huumorilta.

PohjoistaVoimaa1 Marraskuu, 2012Kiitos Jukka näkökulmasta!
Puutuit ilahduttavalla tavalla yrityksen kannalta keskeisen voimavaran (työntekijät) ja ulospäin välittyvän imagon väliseen suhteeseen.Olenkin odottanut milloin ja millä tavoin kvantitatiivinen tunnuslukuihin ja kertoimiin perustuva yritysanalyysi saadaan linkitettyä yrityksen kvalitatiivisiin muuttujiin. Osassa suomalaisia yrityksiä tuntuu olevan jäljellä tarvetta autoritääriseen rajojen määrittämiseen tai toimintaan joka ota huomioon ympäröivää maailmaa. Ymmärrän, että yritysjohdolla on jatkuva moniajotilanne päällä. Kuitenkin jos on kyseessä pörssiyhtiö, oletusarvo on, että yritysjohdossa on yksilöitä, joilla on herkkyys aistia herkkiä brändin kirkkauteen vaikuttavia tekijöitä.Siksi olen itsekin siirtymässä sijoittamaan yhtiöihin, jotka toimivat kestävällä tavalla ympäristö-, henkilöstö-ja tiedottamispolitiikassa.
If, Nordea ja Tryg | Nordnet Blogi6 Marraskuu, 2012[…] hyvin, sillä laivan kapteenina toimii omistaja-arvon maksimoija. Kun viimeksi annoin risuja salkkuyhtiöni johdolle, on nyt aika lausua julkiset […]
Mikko Mallikas21 Marraskuu, 2012Täytyy kans kommentoida Jukan blogia työntekijän kannalta. Olen ollut Renkaiden palveluksessa jo lähes 20v. Nyt on neljän vuoden sisällä käyty jo 8:t YT:t ja yhdeksännet ovat parhaillaan menossa.
Aikoinaan taloon tullessani oli hakkapeliittahenki hyvin havaittavissa ja käsin kosketeltavissa. Nykyään siitä ei ole tietoakaan, kun seuraa talon meininkiä.
Porukkaa potkitaan pihalle ja lomautuksilla uhkaillaan, jotta sakki irtisanomisten/lomautusten pelossa tekisi pyöriä maailmalle urakalla. Palkat laskee, kuin lehmänhäntä, monella on isot lainat maksettavanaan ja pelko siintää silmäkulmassa, että kuinka käy.Kellään ei enään tehtaalla ole sitä hakkapeliittahenkeä. Sen näkee helposti työntekijän olemuksesta. Ennen tervehdittiin iloisesti ja reippaasti, työnteko oli hauskaa ja ryhmähenki korkealla. Työntekijöitä muistettiin, jos tehtiin vaikkapa tuotantoennätyksiä.Tehdas tuottaa voittoa vuodesta toiseen, mutta työntekijän talous kiristyy samaa tahtia. Ymmärrän sen, että osakkeenomistajille pitää saada tehtyä rahaa, mutta eikö vähempikin riittäisi? Työhistoriani aikana Renkaat ei ole KOSKAAN tehnyt tappiollista tulosta, vaan aina on ollut plussan puolella. Jos firma ei yllä analyytikkojen tavoitteisiin, muitta silti tekee voittoa, niin miksi siitä täytyy rankaista niitä, jotka ovat olleet voimakkaasti mukana tekemässä sitä tulosta?Oma arvioni tehtaan tulevaisuudesta on se, että en siellä eläkeikään asti työskentele. Jos se ei riipu sitä, että saan pitää työpaikkani, niin todennäköisesti työurani tulee päättymään siihen, että Renkaiden henkilöstöpolitiikka menee huonompaan suuntaan koko ajan. Tällä hetkellä tuotannossa haahuilee n.400 työntekijää ISO kysymysmerkki päänsä päällä.

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
1 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
15.05.2014 19:00

Interesting video, and I loved the setting, very pefceaul (although I thought you had added sound effects at first: when you talked about storms ahead’ and the wind seemed to whip up around you it was only when I saw the cars go past I realised you were sitting close to a road!)Like Joel, I’m an atheist so I don’t believe in angels or any form of personal spiritual aids however, I do believe that we have hidden strengths inside that often we are not aware of. And I think we are talking about the same thing, just finding different… Lue lisää >>