Lyhyesti Applesta

Päätin lopulta kantaa oman korteni kekoon liittyen Applen ympärillä käytävään keskusteluun. Millä perusteilla ja millaisella lähestymistavalla Applea tulisi mielestäni arvioida?

Aloitetaan tarkastelu Applen markkinapohjaisista arvostusluvuista, joista valitsen havainnollistamisen vuoksi yksinkertaisimmat.

P/E12 ~ 14
P/BV12 ~ 6
ROE12 ~ 40%

Jätän osinkotuoton tällä kertaa ulkopuolelle, sillä yhtiön pääomarakenteeseen liittyvät päätökset eivät perustele merkittävää kurssinousua rationaalisin perustein, kuten esitin aiemmin tänä vuonna. Osingonjakopäätös ja omien osakkeiden takaisinostot voivat kuitenkin tehdä Applen osakkeesta monien mielestä aiempaa kiinnostavamman, mikä lisää osakkeen kysyntää. Tällöin kyse on kuitenkin mielestäni vain ja ainostaan spekulatiivisesta tekijästä, jonka rationaalinen sijoittaja ottaa huomioon.

Palataan esitettyihin tunnuslukuihin. On selvää, että Applen arvostustaso ei ole kuplassa. Osakkeen staattinen tulostuotto-odotus on korkeasti yksinumeroinen jo sijoitushetkellä, minkä lisäksi yhtiön tulospohjaista arvostusta voidaan kuvailla mielestäni maltilliseksi. Tässä vaiheessa karkeaa “analyysiä” on syytä todeta, että sekä P/E12 että ROE12 sisältävät laskukaavoissaan yhteisen tekijän: yhtiötason kannattavuuden. Siirrytään siis seuraavaksi yhtiökohtaisiin tuloslaskelmasta saataviin tunnuslukuihin.

Gross profit margin12 ~ 44%
EBIT margin12 ~ 35%
iPhone EBIT margin12 > 50%

Luvut kertovat minulle kovin tiheästä kassakoneen kilinästä. Samalla ne antavat (ainakin minulle) selvän signaalin selvittää yhtiön historiallista tai ns. “syklin yli” kannattavuutta. Molemmat tarkastelukulmat viittaavat siihen, että Applen operatiivinen kannattavuus on tällä hetkellä ylivoimaisesti kaikkien aikojen parhaalla tasollaan. Applen osalta ydinkysymys ei siis liity mielestäni osakkeen arvostustasoon, vaan yhtiön kannattavuuden normalisoituun tasoon.

Voidaanko olettaa, että yhtiön kannattavuus säilyy tai jopa paranee jatkossa? Tällä hetkellä yhtiön suosituimpien tuotteiden myyntidollareista siirtyy voittoriville yli puolet. Sijoittajan kannattaa miettiä, missä on konservatiivisen sijoittajan edellyttämä turvamarginaali?

Applekin on kuolevainen yhtiö muiden tapaan. Vertailun vuoksi listaan seuraavaksi edellä mainitut yhtiön operatiivisen toiminnan tunnusluvut viiden vuoden keskiarvona.

Gross profit margin 5yrs av. ~ 39,5%
ROE 5yrs. av. ~ 29,5%

Luvut ovat siis keskiarvoja, eivät viiden vuoden takaisia lukuja, jotka näyttäisivät vieläkin “heikommilta” suhteessa yhtiön nykyiseen kannattavuuden tasoon. Oman “Apple-suhtautumiseni” punainen lanka on siis siinä, mikä on yhtiön normalisoitu pitkän aikavälin kannattavuus. Markkinataloudessa on todella vaikeaa – jos ei mahdotonta – ylläpitää näin korkeaa kannattavuutta globaalissa kilpailussa.

Jos yhtiökohtainen kannattavuus laskee edes hieman nykyisistä, historiallisesti todella korkeista voitto- ja tuottomarginaaleista, muuttuvat Applen osakkeen markkinapohjaiset tunnusluvut merkittävästi (sillä mm. P/E:n ja ROE:n laskukaavoissa on ratkaisevana tekijänä yhtiön tulos ja kannattavuus).

Lopulta voin tiivistää sanomani seuraavaan muotoon.

“Osakemarkkinoiden kuplat voivat syntyä kahta kautta. Tyypillisin kupla on markkinaperusteisten tunnuslukujen irtaantuminen todellisuudesta, kun sijoittajat alkavat kollektiivisesti hinnoitella ylioptimistisia kasvuskenaarioita tietyn yhtiön tai toimialan osakkeisiin. Tällöin mm. P/E ja P/BV -tunnusluvut nousevat korkeiksi. Applen kohdalla näin ei ole käynyt. Sen sijaan vaikeammin havaittavissa oleva – tai ainakin sijoittajan oma-aloitteista sijoituskohteeseen perehtymistä vaativa – kuplan syntymismuoto on se, että yhtiön kannattavuus irtaantuu joksikin aikaa pitkän aikavälin todellisuudesta. Mielestäni Applen kohdalla tämän tekijän riski on hyvin merkittävä.”

Uskallan väittää, että markkinataloudessa kilpailu lisääntyy aina siellä, missä esiintyvät korkeat voittomarginaalit. Applen kannattavuuden säilyminen ei tule siis olemaan helppoa. Koska olen luonteeltani hyvin konservatiivinen sijoittaja valikoidessani yhtiöitä, kierrän Applen kaukaa. Yhtiö on joka tapauksessa mielestäni loistava – oikeastaan tällä hetkellä jopa liiankin hyvä, kuten kirjoituksessa pyrin asian esittämään.

Applen osakkeen “halpuus” on siis kiinni nykyisen voittomarginaalin säilymisedellytyksistä eli kilpailuedusta, jota Inderes kuvasi omassa kirjoituksessaan mielestäni hyvin. Teknologia-sektorilla ja “high-end” -kuluttajatuotteissa kyseistä kilpailuetua ei liene pitkällä aikavälillä olemassakaan, kun asiakkaille myytävä lopputuote uudistuu nopealla syklillä.

Applea harkitsevan sijoittajan on siis syytä ottaa tarkasteluun paitsi yhtiön osakkeen kurssikäyrä ja markkinaperusteiset tunnusluvut, myös yhtiökohtaista kehitystä kuvaavat trendit ja mielellään maltillisesti arvioitu pitkän aikavälin kannattavuuskehitys.

Kirjoittaja ei omista kirjoitushetkellä Applen osakkeita. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

Eero21 Maaliskuu, 2012Todella valaiseva ja sijoitusmaailman osalta ymmärrystä lisäävä teksti.

Erittäin suuret kiitokset.

Uusi mahdollinen ostokohde | Nordnet Blogi1 Huhtikuu, 2012[…] voidaan olettaa näkyvän alimmalla rivillä asti. Vertailukohdaksi voidaan ottaa esimerkiksi Apple, jonka osuus matkaviestinten kappalemääräisestä myynnistä on varsin alhainen, mutta yhtiön […]

Kahdenlaista tuloskasvua | Nordnet Blogi18 Kesäkuu, 2012[…] Pysytään kuitenkin positiivisina ja tarkastellaan voiton syntymekanismia hieman tarkemmin. Tässä vaiheessa kirjoitusta kansakoulun käynyt lukija ymmärtää, että yhtiö voi kasvattaa tulostaan kahdella tavalla. Nämä ovat myynnin kasvattaminen ja kustannusten leikkaaminen. Pienen mietinnän jälkeen pitäisi olla selvää myös se, että vain toinen mainituista tulosparannuskeinoista on mahdollinen pitkällä aikavälillä. Matemaattisesti asia voidaan muotoilla siten, että yhtiö ei voi saavuttaa negatiivisia kustannuksia (tai supistaa niitä käytännössä enempää kuin kustannuseriä jo valmiiksi on). Kulukuurilla oleva yhtiö kohtaa siten voittoa tavoitellessaan väistämättä vakiintuneen myyntinsä absoluuttisen tason asettaman kasvurajoitteen. Tilanne on sen sijaan parempi niillä yhtiöillä, joiden myyntiä voidaan kasvattaa ”loputtomammin”. Tämä onnistuu sitä paremmin, mitä laadukkaampi on yhtiön tuote (tai palvelu), rahoitusasema, markkina-asema, tuotemerkki, globaali kasvunäkymä ja liikkeenjohto. Parhaassa tapauksessa myynnin kasvu repäisee tuottojen ja kulujen välisen kuilun huimaksi suhteellisella kannattavuudella mitattuna. Katsokaa vaikka Applea. […]

Varoitus OMXH:n “arvoyhtiöstä” | Nordnet Blogi16 Elokuu, 2012[…] omistajalle. Investment case nimeltä Huhtamäki on hieman samassa asetelmassa kuin Apple (tosin yhtiöiden laadussa on todella huima ero). Tarkoitan tällä sitä, että osakkeen […]

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit