Lahja, lahjakirja ja verotus

Lahjoituksen ja perinnön verotuksesta on kirjoitettu runsaasti hyvää ja painavaa asiaa, mutta toistaiseksi mielestäni paras sijoittajalle tarkoitettu kokonaisyhteenveto löytyy Elina Fasoúlasin, Petri Mannisen ja Ville Niirasen kirjoittamasta Sijoittajan verotus -kirjasta. Tähän kirjaan on koottu runsaasti asiaa koskevaa teoriataustaa, esimerkkejä, oikeustapauksia ja konkreettisia toimintaohjeita eri tilanteisiin. Lahja- ja perintöasiat on vedetty Fasoúlasin, Mannisen ja Niirasen kirjassa hyvin yhteen ja asia on ilmaistu siinä määrin selvästi, että perintö- ja lahjaverotuksen pitäisi olla enemmän kuin selvää kirjan luettuasi. Kirjasta löytyy runsaasti uusinta oikeuskäytäntöä, joten näiltä osin sijoittaja on “turvallisilla vesillä”. Erityisen hyvä on tässä mielessä kirjassa oleva Lahjoitukset ja perinnöt -luvun alaluku “Lasten tukeminen verotehokkaasti”, joka sisältää monta hyvää ohjetta ja vinkkiä verotehokkaaseen lahjoittamiseen, lapselle säästämiseen ja lapsen omaisuudenhallintaan. Myös Puronen (2008, 2009) on käsitellyt perintö- ja lahjaveroteemoja laajasti, mutta näiden tietolähteiden kanssa on varattava huomattavasti enemmän aikaa asian sisäistämiseen ja oikeuskirjallisuuteen tutustumiseen. Hyvä lähtökohta on siis lukea Fasoúlasin, Mannisen ja Niirasen tiivis perusopas tähän todela laajaan aiheeseen, koska muun muassa alaikäisille tapahtuvat lahjoitukset (ja hankittavat omistukset) sisältävät joitakin kiemuroita ja rajoitteita, jotka johtuvat varsinkin voimassaolevasta holhoustoimilaista.

Hyvistä lahjoja koskevista perusohjeista huolimatta tietyt perusperiaatteet on aina syytä pitää mielessä sekä lahjana että perintönä saadun omaisuuden hankintamenoa määriteltäessä. Tässä yhteydessä en mene perintöverokuvioihin, vaan kiinnitän huomiota erityisesti lahjaksi saatujen arvopaperien hankintamenon eli käyvän arvon määrittelyyn ja (arvopaperi)lahjoituksiin (ks. Fasoúlas, Manninen & Niiranen 2012, 278). Lahja on Purosen (2008, 24-26) mukaan vapaaehtoinen, “omatahtoinen” ja vastikkeeton saanto eli lahjoituksen tapahtuessa A:n varallisuus vähenee ja B:n kasvaa ja omistusoikeussuhteisiin tulee muutos. Suomen verotuksessa “lahjana saatujen osakkeiden myyntihinanasta vähennetään hankintahintana perintö- tai lahjaverotusarvo sekä voiton hankkimisesta aiheutuneet kulut [tai hankintameno-olettama]” (Fasoúlas, Manninen & Niiranen 2012, 103). Lahjaksi saadun omaisuuden hankintameno määritellään oikeuskirjallisuuden perusteella lahjaverotuksessa käytetyn arvon perusteella (ks. KHO 2000:59), mutta käytännössä Suomen verottaja on Vesa Korpelan (2012, 54) mukaan “ohjannut verottamaan lahjoitushetken käyvän arvon ja myyntihinnan erotuksen siitä riippumatta, onko lahjaveroilmoitusta tehty.” Tämä kaikki johtuu yksinkertaisesti siitä, ettei lahjana (tai testamentilla tai perintönä) saadulla omaisuudella ole alun alkaen todellista hankintamenoa (Ossa 2006, 128).

Suomessa on lisäksi käytössä lahjoitustilanteissa niin sanottu yhden vuoden sääntö, joka rajoittaa yhden vuoden ajan lahjaksi saadun omaisuuden luovuttamista lahjoituksen jälkeen (Ossa 206, 129-130). Toisin sanoen jos lahjansaaja luovuttaa lahjaksi saamansa omaisuuden ennen vuoden “pitoaikaa”, lahjaksi saadun omaisuuden hankintahinnaksi tulee lahjoittajan aikanaan osakkeista maksama hankintameno tai vaihtoehtoisesti 20 % hankintameno-olettama (TVL 47.1 §). Lahjoitushetken tarkaksi toteamiseksi onkin suositeltavaa laatia lahjakirja, jolla “voidaan selkeästi osoittaa lahjoituksen tapahtuneen” – lahjakirja siis vahvistaa oikeustoimen ja osapuolten tahdon (Fasoúlas, Manninen & Niiranen 2012, 278). Lisäksi lahjakirjassa voidaan määrätä muun muassa siitä, onko lahja katsottava ennakkoperinnöksi vai ei, onko lahjansaajan aviopuolisolla avio-oikeutta lahjan kohteeseen yms. (emt., 278; ks. myös Puronen 2009, 154). Lahjakirja sitoo myös omaisuuden arvostamista, sillä käytännössä lahjakirja osoittaa, mikä on omaisuuden todennäköinen myyntihetken luovutushinta.

Lahjoitusasioita koskevia yksinkertaisia esimerkkejä on runsaasti Pörssisäätiön tiiviissä Sijoittajan vero-opas 2012 -kirjasessa, joka on saatavilla maksutta Pörssisäätiön verkkosivuilta.

Monet ovat lisäksi kyselleet käyttöönsä jonkinlaista “mallilahjakirjaa”, mutta käytännössä lahjakirjan voi pääsääntöisesti laatia varsin vapaasti tietyt reunaehdot huomioiden (lue: lahjan antajan ja saajan tiedot, lahjoitettavat arvopaperit ja niiden kappalemäärä, mahdolliset “lisäehdot”, allekirjoitukset ja päivämäärät). Tältä sivulta löydät myös valmiin lahjakirjapohjan.

Lähteet/Kirjallisuus:

Fasoúlas, Elina & Petri Manninen & Ville Niiranen (2012). Sijoittajan verotus. Helsinki: FINVA.
Korpela, Vesa (2012). Sijoittajan verokirja. Helsinki: Verotieto.
Ossa, Jaakko (2006). Myyntivoittoverotus käytännössä. Helsinki: Tietosanoma.
Puronen, Pertti (2008). Perintö- ja lahjaverotus. Helsinki: Talentum
Puronen, Pertti (2009). Näin onnistut perintöverosuunnittelussa. Helsinki: Talentum.
Räbinä, Timo & Pekka Nykänen (2009). Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Helsinki: Talentum. [Tästä kirjasta ilmestyy kesällä uusi painos!]

Kuvalähde:Shereen M / photo on flickr /CC BYNC-ND 2.0

/Thomas Brand

Lue myös: 5 verovinkkiä sijoittajalle – hyödynnä ennen vuodenvaihdetta!

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
3 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
03.11.2014 00:51

Samma på svenska, eli mallilahjakirja?

Nimetön
Nimetön
26.08.2020 12:58

Lahjakirjamallin linkki ei toimi.