Siirry pääsisältöön

Laatuosakkeet – kaikissa olosuhteissa toimiva sijoituskohde

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Kirjoitus on kaupallinen yhteistyö ja sen on tuottanut omia ETF:iään Nordnetin palvelussa tarjoava WisdomTree.

Maailmanlaajuisilla arvopaperimarkkinoilla on ollut erinomainen vire vuoden 2021 ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana. Ongelmia on kuitenkin alkanut ilmaantua, sillä taivaanrannassa siintää monia riskejä. Markkinaolosuhteet saattavat hyvinkin olla sellaiset, että tämä kehitys nopeutuu. Vaikka on vaikeaa ennustaa mahdollisen noususuhdanteen korjausliikkeen tarkkaa ajankohtaa ja laajuutta, uskomme, että tuottoja saattaa tulla monilta eri arvopaperimarkkinoiden osa-alueilta. Hajautetun salkun rakentamista kannattaa harkita, ei vain riskien pienentämiseksi, vaan myös mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Laatuosakkeet – varallisuuden kasvattaminen samalla mahdollisten myrskyjen läpi luovien

Me WisdomTreellä uskomme, että laatuosakkeet ovat hyvä kulmakivi jokaiseen arvopaperisalkkuun. Ne ovat avainasemassa rakennettaessa erilaisia markkinaolosuhteita sietävää salkkua – salkkua, joka voi auttaa sijoittajaa kasvattamaan varallisuuttaan ajan mittaan, kestäen samalla väistämättä eteen tulevat myrskyt. Laatuosakkeet ovat siksi ihanteellinen ehdokas strategiseksi, pitkän tähtäimen arvopaperisalkun perustaksi.

Laatusijoittaminen on strategia, jota alan ammattilaiset ovat suosineet jo vuosikymmenien ajan. Esimerkiksi Warren Buffett kuvaili kerran arvosijoittamista ”kelpo yritysten ostamiseksi halvalla” ja laatusijoittamista ”erinomaisten yritysten ostamiseksi kelpohintaan”. Myös akateemikot ovat tutkineet laatusijoittamista vuosikymmenien ajan ja osoittaneet, että laatuosakkeet ovat tuottaneet markkinoita paremmin pitkällä tähtäimellä, tarjoten samalla keskimääräistä pienempää volatiliteettiä. Vuonna 2014 kuuluisat akateemikot Fama ja French osoittivat, että paremman kannattavuuden yritysten osakkeet tuottavat yleensä paremmin ja että hyvä kannattavuus liittyy yleensä laatuyhtiöihin. Vuosituhannen vaihteesta lähtien maailmanlaajuiset laatuosakkeet ovat tuottaneet vuositasolla 2,2 % markkinoita paremmin1.

Kuva 1 esittää kehitystä vielä pidemmältä aikaväliltä; se esittää kehittyneiden markkinoiden yhtiöt, joilla on paras toiminnan kannattavuus. Verrokkina toimiavt heikomman kannattavuuden yhtiöt vuoden 1990 kesäkuusta lähtien. Kurssikehitysten ero on melko huomattava. Korkealaatuiset osakkeet tuottivat vuodessa keskimäärin 1,3 % markkinoita enemmän, lähes 1 % pienemmällä volatiliteetilla. Heikkolaatuiset osakkeet tuottivat vuodessa keskimäärin 3,6 % markkinoita vähemmän lähes 13 % suuremmalla volatiliteetilla.

Kuva 1: Korkea- ja heikkolaatuisten osakkeiden historiallinen kurssikehitys

HeikkolaatuisetKorkealaatuisetMarkkina
Vuosituotto4,6 %9,5 %8,2 %
Volatiliteetti17,8 %14,4 %15,1 %
Beeta1,150,93

Lähde: Kenneth French -tietokirjasto. Tiedot on laskettu kuukauden välein, ja ne ovat vuoden 2021 toukokuun tilanteen mukaiset. Osakkeet valitaan markkina-arvon mediaanin yläpuolelta niin, että ”Korkealaatuiset” tarkoittaa parasta 30%:a toiminnan kannattavuuden suhteen ja ”Heikkolaatuiset” tarkoittaa heikointa 30%:a toiminnan kannattavuuden suhteen. Salkkujen painotukset uusitaan vuosittain kesäkuun lopussa. Markkina edustaa kaikkien kehittyneessä maailmassa julkisesti noteerattujen osakkeiden muodostamaa salkkua. Kaikki tuotot on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareissa. Toiminnan kannattavuus vuonna t on vuosituotto miinus myytyjen tuotteiden kustannukset, korkokulut sekä myynnin, yleiset ja hallinnolliset kustannukset jaettuna viimeisen tilikauden, joka päättyi t-1, omalla pääomalla. Et voi sijoittaa indeksiin. Historiallinen kurssikehitys ei ilmaise tulevaa kurssikehitystä, ja kaikkien sijoitusten arvo voi laskea.

Kurssikehitystä enemmän laatuosakkeissa sijoitussalkun kulmakivenä houkuttelee niiden liike kokonaisuutena, ts. se, miten tämä parempi kurssikehitys saavutetaan. Laatuosakkeet pärjäävät yleensä tasaisesti koko syklin ajan, ja niiden etuna on tappioilta suojautumisen ja kurssinousuista nauttimisen välinen tasapaino. Koska laatuyhtiöiden liikevaihto on yleensä suurempi, ne voivat kasvaa ja luoda lisäarvoa paremmin tulevaisuudessa. Toisaalta niiden järkevien liiketoimintamallien ja taloudellisen vahvuuden ansiosta ne sietävät odottamattomia tapahtumia, kuten talouden laskusuhdannetta tai pandemioita. Tästä syystä laatustrategia toimii kaikissa olosuhteissa ja soveltuu salkun peruskiveksi, jonka ympärille salkku on hyvä rakentaa.

Mielenkiintoinen aika sijoittajille, joilla tähtäimessä laatuosakkeet

Taktisemmasta näkökulmasta katsottuna syklin alkuvaiheen mahdollisuudet ovat mahdollisesti jo umpeutuneet. Vuoden 2021 ensimmäisten kuuden kuukauden korkean beetan kurssirallin ei voida odottaa jatkuvan loputtomiin. Koronaviruksen delta-variantin pelon kasvaessa ja markkinoiden arvon moninkertaistumisen myötä voi olla aika tarkastella odotettuja syklin keskivaiheen voittajia, kuten korkealaatuisia yhtiöitä. Kaiken kaikkiaan näkymät näyttävät suotuisilta laatuosakkeiden kannalta:

  • Taivaanrannassa on tuntemattomia riskejä, jotka eivät ole tiedossa ja jotka suosivat defensiivisempiä yhtiöitä.
  • Sen todennäköisyys, että korkealaatuiset osakkeet tuottavat paremmin, paranee koko ajan markkinoiden arvostuksen ja kurssikehityksen kasvaessa.
  • Korkealaatuisilla osakkeilla käydään kauppaa alihintaan markkinoihin nähden. WisdomTree Global Quality Dividend Growth -indeksin tämänhetkinen arvioitu tuleva voittokerroin (PE-luku) on 17,1verrattuna MSCI World -indeksin vastaavaan lukuun 19,6.
  • Laatuosakkeet ovat historiallisesti tuottaneet vahvasti erilaisissa syklin muutosvaiheissa edellisten 15 vuoden aikana.

Kuva 2: Laatuosakkeilla käydään kauppaa alennushintaan arvioitujen tulevien ja taannehtivien voittokertoimien (PE) perusteella

Lähde: WisdomTree, Factset. Tilanne: 31.8.2021. Historiallinen kurssikehitys ei ilmaise tulevaa kurssikehitystä, ja kaikkien sijoitusten arvo voi laskea. Et voi sijoittaa suoraan indeksiin.

WisdomTreen lähestymistapa laatusijoittamiseen

Mitä tulee lähestymistapaamme laatusijoittamiseen, me uskomme kannattavuuden käyttöön hyödyllisenä laadun määrittämisen mittarina. Uskomme, että on tärkeää olla heikentämättä laatustrategian tehoa liiallisella hajautuksella tai monimutkaisilla osakepainojärjestlmillä. Meidän mielestämme tärkeintä on toimia laaja-alaisesti ja mahdollisimman suoraviivaisesti keskittyen yhtiöihin, joilla on suuri pääoman tuotto ja alhainen velkaisuus – näitä ominaisuuksia pidetään yleensä peruslähtökohtina laatusijoittamisessa.

Lähde:

  1. Bloomberg, tilanne 30.8.2021, tiedot perustuvat MSCI World Quality Net Total Return USD -indeksin ja MSCI World Net Total Return USD -indeksien väliseen vertailuun.

Asiaankuuluvat WisdomTree-ETF:t:

Tämän materiaalin on laatinut WisdomTree ja sen tytäryhtiöt. Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu ennusteeksi, tutkimukseksi tai sijoitusneuvoksi, eikä tässä anneta suosituksia, tarjouksia tai kehotuksia ostaa tai myydä mitään arvopapereita tai noudattaa mitään tiettyä sijoitusstrategiaa. Ilmaistut mielipiteet ovat tämän materiaalin laatimispäivämäärältä, ja ne voivat muuttua olosuhteiden muuttuessa. Tässä materiaalissa olevat tiedot ja mielipiteet on saatu yhtiön omista ja sen ulkopuolisista lähteistä. Sellaisenaan WisdomTree tai mikään sen tytäryhtiö tai mikään niiden toimihenkilö, työntekijä tai asiamies ei anna mitään takuuta tietojen paikkansa pitävyydestä tai luotettavuudesta eikä ole vastuussa mistään virheistä ja laiminlyönneistä (mukaan lukien vastuu ketä tahansa henkilöä kohtaan huolimattomuuden vuoksi). Tässä oleviin tietoihin luottaminen on yksinomaan lukijan vastuulla. Mennyt kurssikehitys ei ilmaise luotettavasti tulevaa kurssikehitystä.

YhteistyökumppaniKumppani
Yhteistyökumppaniemme kirjoituksia

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit