Siirry pääsisältöön

Kultakaivososakkeet puntarissa

Olen jo useampaan otteeseen kirjoittanut arvometalleista sekä kulta- ja hopeakaivosyhtiöistä. Tämä sen takia, että mielestäni kulta- ja hopeakaivosyhtiöt ovat tällä hetkellä todella halpoja. Tarkemmin sanottuna, itse metallit vaikuttavat aliarvostetuilta, mutta markkinat eivät siitä huolimatta hinnoittele oikein minkäänlaisia nousuodotuksia kaivosyhtiöiden pörssikursseihin. Ennen kaikkea minua houkuttelee näissä yhtiöissä niiden mahdollisuus arvonnousuun vaikka laajat osakeindeksit romahtaisivatkin nykytasolta. Kulta- ja hopeakaivososakkeet ovat tästä syystä hyvä tapa hakea tuottoa myös laskevilla osakemarkkinoilla. Mikäli olet kanssani samaa mieltä siitä, että juhlat osakemarkkinoilla alkavat olemaan ehtoon puolella, kannattaa näitä yhtiöitä harkita osaksi omaa sijoitussalkkua.

Kanadan ja USA:n pörsseihin on listautunut iso joukko kultakaivosyhtiöitä. Tästä syystä on varsin työlästä analysoida jokainen yhtiö erikseen. Raskaasta urakasta huolimatta yhtiöiden analysointi ennen sijoituspäätöstä on ensiarvoisen tärkeää, sillä osa yhtiöistä on pahoissa vaikeuksissa viime vuotisen kullan hinnan laskun seurauksena. Velkaisimmat yhtiöt eivät välttämättä tule selviämään ilman osakeantia tai kalliita velkajärjestelyjä.

Sijoituspäätösten helpottamiseksi olen päättänyt jakaa oman analyysini pääkohdat blogini lukijoille. Tässä kirjoituksessa tuon esille analyysini valituista kultakaivosyhtiöistä. Tarkoituksenani on vielä julkaista toinen blogikirjoitus, jossa käyn läpi kultakaivoshankkeiden kehitysyhtiöitä (“development companies”). Nämä kehitysyhtiöt ovat astetta riskisempiä sijoituksia, sillä niillä ei välttämättä ole merkittävää olemassaolevaa tuotantoa. Sen sijaan niillä on erilaisia hankeaihioita, joista saattaa tulevaisuudessa kehittyä kaivostoimintaa. Kaivosten ja kehitysyhtiöiden lisäksi P-Amerikan pörsseistä löytyy pilvin pimein metallien etsintäyhtiöitä (“exploration companies”). Nämä yhtiöt olen suosiolla jättänyt syrjään, sillä aikani ei riitä niihin perehtymiseen.

Sijoittaessani kultakaivosyhtiöihin lähden analysoimaan yhtiöitä seuraavien kriteerien avulla:

1) Vahva tase ja kevyt velkataakka. Raskaat velanhoitokustannukset voivat koitua yhtiön kohtaloksi varsinkin jos kullan hinta matelee pitkään nykytasolla. Yhtiön tulisi mielellään olla nettovelaton.

2) P/B-luku lähellä yhtä, mielellään alle sen.

3) Yhtiön arvo (EV) tulisi olla mahdollisimman matala suhteessa yhtiön omistamiin kultaesiintymiin.

4) Tuotantokustannusten tulisi olla toimialan alhaisimmasta päästä.

5) Toiminnan tulisi olla pääasiassa ns. kaivosystävällisissä valtioissa. Mielellään useampi kaivos monessa eri maassa.

Yllä mainittujen lisäksi johdon osaaminen on tärkeä kriteeri. Tämä osa-alue on kaikkein vaikeimmin arvioitavissa, mutta yhtiöiden tilinpäätösmateriaalin ja muun esitysmateriaalin perusteella pystyy ainakin karkealla tasolla arvioimaan johdon aikaisempaa track-recordia. Luonnollisesti minua ilahduttaa myös se, jos yhtiöiden omistajaluettelosta löytyy arvostamiani toimialan huippuosaajia.

Edellä mainittujen kriteerien perusteella olen yrittänyt löytää markkinoiden parhaat kultakaivosyhtiöt. Aikani ei ole riittänyt kaikkien yhtiöiden läpikäyntiin, mutta alla on kuitenkin melko kattava analyysi P-Amerikan pörsseihin listatuista kultakaivosyhtiöistä, joilla on jo merkittävää olemassaolevaa kullankaivuutoimintaa.

Yhtöiden seulontaan käytin neljää mittaria: P/B-luku, EV/2P-luku, yhtiöiden itse raportoimat kokonaistuotantokustannukset (“All-in sustaining costs”) ja velkaantuneisuudesta kertova net gearing.

EV/2P-luku on suurelle yleisölle vähemmän tunnettu tunnusluku, joten sitä lienee syytä avata hieman tarkemmin. EV tarkoittaa yrityksen arvoa (oman pääoman markkina-arvo + velat ja oman pääoman ehtoiset lainat – kassavarat). 2P tarkoittaa kaivosyhtiöiden omistamia todennettuja ja todennäköisiä kultareservejä (2P tulee sanoista “proven” ja “probable”). Tunnusluku mittaa siis yhtiön arvoa markkinoilla suhteessa sen hallussa oleviin kultavarantoihin. Todennetut ja todennäköiset kultavarannot ovat varantoja, joiden uskotaan olevan kannattavasti louhittavissa nykyisellä hintatasolla. Näiden lisäksi yhtiöillä on omistuksessaan epätodennäköisempiä kultavarantoja (käytetään termiä “measured & indicated”), joita ei ole tunnusluvussa huomioitu. Laskelmissani 2P sisältää ainoastaan kultavarannot, joten se “rankaisee”yhtiöitä joiden hallussa on myös esimerkiksi hopea- ja kuparivarantoja. Tämä on osittain myös minun tarkoitukseni, sillä tässä analyysissani haluan löytää nimenomaan parhaat kultayhtiöt ja jättää muut metallit sivurooliin.

kultakaivokset

Kuten yllä olevasta taulukosta käy ilmi, kultakaivosyhtiöiden P/B-luvut ovat pääasiassa todella matalia ja nettovelkaisuus hyvin maltillista. Kun tähän vielä lisätään se, että toimialalla on tehty jo viime vuoden aikana suuret tasearvojen alaskirjaukset kullan hinnan laskun seurauksena, voidaan mielestäni todeta, että yhtiöiden taseet ovat todella vahvat.

Yhtiöiden raportoimissa tuotantokustannuksissa on selviä eroja. Erot selittyvät mm. louhittavien malmien kultapitoisuuksilla, maantieteellisella sijainnilla sekä kiinteillä kustannuksilla. Raportoitoituja tuotantokustannuksia tulisi pitää vain suuntaa antavana tietoa, eikä niitä tulisi lukea kuin raamattua. Tämä siitä syystä, että lukuja ei ole tilintarkastettu, laskutavat vaihtelevat yhtiöiden välillä ja kustannusten vaihtelu voi olla suurta jopa kvartaalitasolla. Kaikista puutteistaan huolimatta raportoidut tuotantokustannukset auttavat kuitenkin laittamaan yhtiöitä paremmuusjärjestykseen.

Mielestäni yllä esitetyistä 10 kaivosyhtiöstä Elodrado Gold Corp. vaikuttaa kaikkein aliarvostetuimmalta potentiaaliinsa nähden. Kirjoitin Eldoradosta jo aikaisemmassa blogikirjoituksessani, joten en tässä enää lähde yhtiöstä pitkästi kirjoittamaan. Eldoradon osake on noussut noin 20% edellisestä kirjoituksestani, mutta osake on silti mielestäni edelleen halpa.

Uusin osakeostoni on Timmins Gold Corp (Toronto Stock Exchange: TTM). Timmins on nettovelaton yhtiö, jolla on alhainen arvostustaso P/B- ja EV/2P-luvuilla mitattuna. Yhtiö on pienikokoinen ja kaikki toiminta on keskittynyt Meksikoon. Pienen kokonsa ja hajauttamattoman kaivostoiminnan seurauksena yhtiöön liittyvä riski on tavallista korkeampi. Lisäksi tuotanto on vielä osittain ns. ramp-up vaiheessa. Riskejä pienentää kuitenkin Meksikon maine houkuttelevana kaivosmaana sekä yhtiön kevyt velkataakka. Uskoani Timmins Goldia kohtaan nostaa myös se, että Sprott Asset Management omistaa yhtiöstä lähes 3% ja on viimeisen kahden vuoden aikana lisännyt sijoituksiaan Timmins Goldiin. Mielestäni Sprott on yksi niistä tahoista, jonka sijoituksia kannattaa arvometallisektorilla seurata tarkasti.

Timmins Gold saattaa pienikokoisena yhtiönä olla myös potentiaalinen kohde yritysostoille. Yrityskauppa-aktiviteetti on piristynyt toimialalla selvästi ja pienet hyvin hoidetut yhtiöt ovat varmasti makoisia suupaloja isommille kaivosyhtiöille. Suuret kaivosyhtiöt ovat viime vuosina karsineet voimakkaasti investointejaan omien kultavarantojensa kasvattamiseksi. Tämän seurauksena Suurille yhtiöille jää käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi ostaa pieniä kaivosyhtiöitä, jotteivät niiden omat kultareservit kuihtuisi kokoon.

Mielestäni yllä esitetyssä taulukossa mainitut yhtiöt ovat kaikki edullisesti hinnoiteltuja. Suuriin kultakaivosyhtiöihin, kuten Barrick Goldiin, Newmontiin tai Goldcorpiin sijoittaminen on myös hyvä vaihtoehto. IAMGold on kuitenkin yhtiö, johon en rahojani laittaisi. IAMGold on vaarassa ajautua pahoihin likviditeettivaikeuksiin jo tämän vuoden puolella, ellei kullan hinta nouse nopeasti nykytasolta. IAMGoldin kassa palaa kovaa vauhtia ja lisäksi yhtiöllä on iso määrä velkoja erääntymässä lähivuosien aikana.

 

********************************************************

Kirjoituksessa mainituista yhtiöistä kirjoittaja omistaa itse Eldorado Gold Corp:n ja Timmins Gold Corp:n osakkeita.

Palautetta kirjoituksista sekä mielipiteitä arvometalleista, hyödykemarkkinoista ja kaivososakkeista voi lähettää kirjoittajalle sähköpostin (tikkala.timo85@gmail.com) tai Twitterin (@timotikkala) kautta.

Vieraile kotisivuillani: timotikkala.com

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia ja mielipiteet edustavat ainoastaan kirjoittajan omia näkemyksiä.

Kuvan lähde: Goldcorp Inc.

 

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
7 Kommenttia
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
23.03.2015 00:07

Newstrike-diili lisää Timminsin riskiä siinä mielessä, että merkittävä Ana Paula projekti Meksikossa on vasta alkutekijöissä ja näin ollen siihen liittyy paljon riskejä (toki myös potentiaalia). Luulen, että tähän projektiin liittyvät riskit eivät olleet markkinoiden mieleen. Lisäksi Timmins rahoitti osan Newstrike-ostosta laskemalla liikkeelle uusia osakkeita.

Kaiken kaikkiaan Timminsin riskiprofiili on mielestäni noussut, mutta en olisi vielä huolissaan.

Raju volatiliteetti kuuluu asiaan kultakaivososakkeisiin sijoitettaessa, eikä pörssikurssin heilunta ole Timminsin kohdalla ollut mitään ennenkuulumatonta. Kullan hinnan on toki noustava ennen kuin osake alkaa kunnolla piristymään.

Nimetön
Nimetön
24.02.2015 22:01

Moro,

Hyppäsin Timminssin kelkkaan 1.55$ kurssissa. Sen jälkeen on jojoteltu hieman ja nyt arvo on 1.00$ pinnassa.

Pitäisikö huolestua? Entä miksi Timminssin vastajulkaistu avioliitto newstrike captialin kanssa pudotti lappua 0,2 $?

Päivitetty näkemys ko. yhtiöistä olisi tervetullut,

Kiitos!

Nimetön
Nimetön
24.06.2014 20:28

Aleksille: Silver Wheaton on tosiaan noussut mukavasti viime aikoina. Tässä tilanteessa itse toivon että kurssi välillä laskisi, jotta voisin ostaa halvalla lisää 🙂

Eskolle: Pidetään mielessä. Tarkoituksenani on jossain välissä kirjoitella hyödyke-etf:stä yleisemminkin.

Nimetön
Nimetön
24.06.2014 16:16

Hopeaan olin suunnitellut sijoittavani jo jokin aikaa, mutta vasta Timon kirjoitusten jälkeen päätin laittaa rahaa kiinni. Silver Wheatonia tuli hankittua sen 3kk pohjalukemilla ja hinta onkin sittemmin nousut päälle 20 pojoa. Maltilliseen kasvuun uskon itse edelleen. Jotkut ovat jopa spekuloineet hopean roimaa kasvua.

Nimetön
Nimetön
24.06.2014 12:41

Katsoin eilen lyhenteet ja hinnnat:
Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares, EGO, 7,20 $/osake,
Timmins Gold Corp Common Shares (Canada), TGD, 1,84 €/osake
Silver Wheaton Corp Common Shares (Canada), SLW, 25,5 $/osake
Jospa jotakuta helpottaa.

Nimetön
Nimetön
23.06.2014 23:22

Hei Timo,

Jälleen todella hyvää luettavaa. Olisi hyvä, jos käsittelisit vastaisuudessa myös kulta- ja hopea-etf:iä. Itseäni ainakin kiinnostaisi tietää mielipiteesi niistä.

Nimetön
Nimetön
23.06.2014 17:31

Oli hyvä kirjoitus ja mielestäni siinä on huomioitu olennaiset seikat ja mitä pitää ottaa huomioon tai kannatta ottaa huomioon ko. sijoituksissa. Suomeksi tälläisia analyyseja ei saa mistään muualta , joten Nordnet saa täydet pisteet allekirjoittaneelta