Kuinka piensijoittaja voi voittaa markkinat

Maailman kilpailluimmat markkinat

Harvalla elämänalueella kilpailu on yhtä kovaa kuin sijoittamisessa. Ympäri maailmaa hyvin kouluttautuneet sijoittajat yrittävät voittaa markkinat ja toisensa. Edes harvassa urheilulajissa kohtaa näin laajaa ja kovaa kilpailua. Sijoittamisessa menestyminen toisia paremmin vaatii kovaa työtä – ja toisinaan sekään ei aina riitä.

Jos sijoittaja etsii sijoituskohteitaan samoista paikoista kuin kaikki muutkin, niin on vaikea saavuttaa kilpailuetua. Tekemällä asiat samalla tavalla toisten sijoittajien kanssa saa yleensä keskinkertaisen tuloksen, mikä sekään ei välttämättä aina ole huono.

Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat maailman seuratuimmat ja S&P 500 indeksin yhtiöt ovat maailman eniten analysoituja. Yksittäisen piensijoittajan on vaikeaa löytää jotain sellaista lisätietoa, jonka avulla voisi saada edun muihin verrattuna. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö jotkin S&P 500 yhtiöt voisi olla erinomaisia sijoituskohteita myös piensijoittajalle.

Tällöin sijoittajan tulee vain toimia eri tavalla kuin suuri joukko. Koska sama tieto on nykyään jokseenkin kaikkien saatavilla, niin se missä voimme erottua eduksemme, on kuinka käsittelemme ja analysoimme tätä tietoa. Samoin sijoitusperspektiivi, jolla toimimme voi antaa meille edun esimerkiksi kvartaalisijoittajia kohtaan.

Markkinat reagoivat uuteen tietoon salamannopeasti ja yllättävän usein hyvään tai huonoon tietoon ylireagoidaan. Ääriesimerkki oli finanssikriisi, jonka aikana hyvienkin yhtiöiden pörssikurssit kärsivät suhteettomasti. Silloin laatua oli tarjolla alehintaan myös suurten finanssikonsernien joukossa. Mutta muinakin pörssivuosina S&P 500 yhtiöiden kurssit ovat heitelleet paljon voimakkaammin kuin niin takana olevat yhtiöiden talousfundamentit. Vai mitä sanotte seuraavasta: Amazon vuonna 2015 (alin hinta USD 287, ylin hinta USD 694 ja ero 142 %), Exxon Mobil 2016 (alin hinta USD 73, ylin hinta USD 95 ja ero 30 %) tai General Electric tänä vuonna (alin hinta USD 18, ylin hinta USD 32 ja ero 78 %). Itsenäisesti arvonmääritystä tekevälle sijoittajalle avautuu hyviä ostopaikkoja myös suuryhtiöiden kohdalla.

Pohjoismaiset osakkeet

Vaikka maailman osakemarkkinat laskettelevat pitkälti samaa rataa Yhdysvaltojen perässä, niin paikallisia erojakin löytyy. Pohjoismaiden ja Suomen osakemarkkinat ovat pieniä ja suursijoittajien vähemmän seuraamia. Tämä johtaa helposti siihen, että pörssipaniikin aikana suuret instituutionaaliset sijoittajat poistuvat ensimmäisinä ja voivat aiheuttaa suurten myyntiensä kautta kohtuuttomia aliarvostuksia.

Mikä parasta kotimarkkinoilla toimiessaan sijoittajalla on mahdollisuus tutustua kohteeseensa usein syvällisemmin kuin ulkopuolisen. Suomesta ja Pohjoismaista onkin löytynyt erinomaisia pieniä kasvuyhtiöitä varsin kohtuullisella hinnalla. Mutta yksin ilman kansainvälistä kilpailua emme kotimarkkinoillakaan enää toimi. Tästä esimerkkinä maineikas arvosijoittaja Seth Klarman (Baupost Groupin perustaja) poimi kesällä 2015 salkkuunsa pienen suomalaisen biofarmaseuttisen yhtiön Biotie Therapiesin ennen sen listautumista Yhdysvalloissa ja Acordan tämän jälkeen tekemää ostotarjousta. No nythän Acordalla menee sitten vähän heikommin, mutta oikein tilanteen analysoineet ovat jo rahansa tehneet.

Aurinko nousee idästä

Kehittyvät markkinat ovat vuosikausia tarjonneet mielenkiintoisia mahdollisuuksia ennakkoluulottomille sijoittajille. Jännitystä ja vaarallisia tilanteita ei ole puuttunut. Latinalainen Amerikka on hyvä esimerkki. Poliittiset ja taloudelliset tilanteet saattavat vaihtua silmänräpäyksessä. Mutta toki jos sijoittajalla on paikallistuntemusta, hän on tehnyt hyvin kotiläksynsä ja muistaa riittävän turvamarginaalin, niin mahdollisuudet suuriin voittoihin ovat olemassa.

Sama koskee osaltaan myös Kaukoidän markkinoita. Tietenkin on suuri ero, toimiiko Japanin, Hong Kongin ja Singaporen markkinoilla tai vaikka Malesian, Vietnamin tai Filippiinien markkinoilla. Riskitasot voivat vaihdella kutakuinkin perinteisestä länsimaisesta tasosta hyvinkin villiin menoon. Yksittäisten maiden paikalliset eroavaisuudet niin yritysten rakenteiden, johdon kuin kirjanpidon suhteen on hyvä tuntea. Pelkkiin talouslukuihin perustuva sijoittaminen ei välttämättä toimi, vaan yritysten tausta ja maakohtaiset eroavaisuudet on hyvä tiedostaa.

Mahdollisuuksia on paljon, eikä sijoittajan tarvitse olla kaikkien markkinoiden asiantuntija, vaan mieluummin tuntea jokin alue tai maa perusteellisemmin. Japani on esimerkiksi ollut tällä vuosikymmenellä erinomainen paikka poimia taseeltaan suuresti aliarvostettuja (Ben Graham net-net tyylisiä) osakkeita. Hinnoittelussa ja markkinatehokkuudessa on suuria eroja, jotka avaavat ihan erilaisia mahdollisuuksia kuin perinteiset Länsimarkkinat. Kysykää vaikka Petri Deryngiltä. Hän on pyörittänyt Pyn rahastoaan tällä alueella kohta pari vuosikymmentä erinomaisella menestyksellä.

Osa Kaukoidän talouksista liikkuu eri syklissä Länsimarkkinoihin verrattuna maakohtaisten erilaisten poliittisten ja taloudellisten tilanteiden johdosta. Koska yksittäisiin yrityksiin kohdistuvat riskitkin ovat usein suuremmat, niin monesti hyvä tapa on hajauttaen hankkia korillinen (5-10 osaketta) paikallisia osakkeita, jolloin yhtiökohtainen riski vähenee. Vielä varovaisempi sijoittaja hankkii ETF:n joko maa tai aluekohtaisena.

Venäjä – mahdollisuus ja riski

Meille suomalaisille Venäjä on monestakin syystä erikoismarkkina. Suomessa osakesijoittaja pääsee Venäjän markkinoille helposti sijoittamalla siellä toimiviin suomalaisyrityksiin. Ja valinnanvaraa riittää. Näissä sijoituksissa Venäjäriskiä tasaa yhtiöiden muu liiketoiminta, mutta silti oikea-aikaisesti liikkeellä olemalla on mahdollisuus hyviin markkinakohtaisiin tuottoihin.

Monet suuretkin venäläisyritykset ovat varsin maltillisesti hinnoiteltuja. Alhaisiin arvostuksiin on toki syynsä. Poliittiset ja taloudelliset riskit ovat selvästi Länsimaita suuremmat. On hyvä muistaa, että Venäjän talous ei toimi samoilla säännöillä kuin Länsimarkkinat. Kaikki asiat eivät välttämättä ole sitä miltä ne näyttävät. Poliittista riskiä on vaikea analysoimalla arvottaa. Näistä lähtökohdista voimakkaat ylireagoimiset suuntaan jos toiseen ovat hyvin tyypillisiä. Muutaman vuoden takainen Ukrainan kriisi oli tästä hyvä esimerkki. Kovavatsaiselle ja hermonsa hallitsevalle sijoittajalla aukeaa säännöllisin väliajoin erinomaisia sijoitusmahdollisuuksia – ei tosin riskittömästi.

Pienyhtiöistä ylituottoa

Tutkitusti sijoittamalla pienyhtiöihin on ollut mahdollista saada markkinoilta ylituottoa. Eri aikoina pienemmät ja suuremmat yhtiöt ovat menestyneet eri tavalla, mutta isossa kuvassa ja pitkällä aikavälillä pienyhtiöt ovat selvinneet voittajina. Usein pienyhtiöt ovat vähemmän analysoituja ja niiden liiketoiminta saattaa olla helpommin ymmärrettävissä, mikä voi avata poikkeuksellisia sijoitusmahdollisuuksia. Pienyhtiöiden avulla on helpompi erottua indekseistä ja toimia erilailla kuin päivän kuumien yhtiöiden perässä juokseva sijoittajien massa.

Mutta älä kuvittelekaan olevasi yksin metsästämässä näitä vähemmän suuren yleisön huomiota kerääviä osakkeita. Siinä missä isot analyysitalot loistavat poissaolollaan, niin tilalla on 500 sijoitus bloggaajaa ja piensijoittajaa, jotka ovat valmiita kaivamaan joka kiven vähemmän tallotuista metsistä. Tämä on sekä mahdollisuus että haaste. Osaavilta piensijoittajilta voit saada erinomaisia ideoita, mutta jos unohdat oman analyysityön, olet helposti vain tuulen viemänä.

Sijoittaessasi pienyhtiöihin on hyvä muistaa muutama asia. Kannattaa ehkä välttää aivan pienimpiä yhtiöitä, joiden osakkeilla käydään hyvin vähän kauppaa jolloin osto ja myyntihintojen ero voi muodostua suureksi. On myös tärkeätä, että yhtiöiltä löytyy ajan mukaiset vuosi- ja osavuosikertomukset.

Pienyhtiöissä jos mahdollista on vieläkin tärkeämpää, että omistajat ja sisäpiiri ovat piensijoittaja myönteisiä. On suotavaa, että sisäpiirillä on omat rahat pelissä ja vähintään muutaman prosentin omistusosuus. Vastaavasti kannattaa ehkä välttää pienyhtiöitä, joidenka omistajat kontrolloivat suvereenisti yritystään. Tässä tapauksessa on mahdollista, että he välittävät vain omista eduistaan ja piensijoittaja joutuu helposti maksumieheksi. Tällaiset yritykset voivat olla myös hankalia kohteita sijoittaja-arvoa lisääville yritysjärjestelyille.

Jos sijoittajan pelikenttä on kansainvälinen, niin pienyritysten määrä on valtava. Jotta tätä kokonaisuutta voisi järkevästi hallita, helpoin keino vähentää sopivia sijoituskohteita kontrolloidusti on osakkeiden seulominen sijoittajan valitsemin kriteerein. Usein pienyhtiökentästä haetaan joko voimakkaasti aliarvostettuja yhtiöitä tai sitten markkinoita selvästi nopeammin kasvavia yhtiöitä.

Seulontakriteerit tulee valita sijoittajan mieltymysten mukaisesti. Voimakkaasti aliarvostettujen osakkeiden seulominen on kaikista yksinkertaisinta, koska siinä pystyy sijoituskohteiden määrää rajoittamaan olennaisesti jo vaikka yhden kriteerin avulla. Käytetyimpiä ovat P/B, P/E, EV/EBIT -luvut ja osakkeen arvo alle lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvon (Net Current Asset Value).

Kasvuyhtiöitä ja tulevaisuuden menestyjiä seuloessaan sijoittaja kiinnittää huomiota liikevaihdon, osakekohtaisen tuloksen ja rahavirran kasvuun. Kasvun lisäksi liiketoiminnan menestystä seurataan oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuotolla sekä liikevoittomarginaaleilla. Yhden vuoden tulosta tärkeämpää on useamman vuoden trendi eli mihin suuntaan yhtiö on kehittymässä. Kaikissa tapauksissa seulominen on vasta lähtökohta mahdollisten sijoituskohteiden löytämisessä ja sen jälkeen seuraa aina yhtiökohtainen syvempi analyysi.

Ehkä viimeisimpänä kriteerinä sijoittajat haluavat välttää kaikista riskisimpiä markkinoita ja maita. Koska pienyhtiöt sinällään ovat jo riskialttiimpia, niin yhtiökohtaisen riskin lisäksi harvat haluavat vielä ylimääräistä markkinariskiä. Olennaista ei ole se millä markkinoilla yhtiön osake on noteerattu, vaan missä yhtiön pääkonttori sijaitsee. Jos yhtiön pääkonttori ja kaupankäynti tapahtuu Kiinassa, niin lainsäädäntö, kirjanpito ja liiketoimintatavat ovat kiinalaisia, vaikka yhtiön osaketta voisi ostaa Yhdysvaltojen tai Saksan markkinoilta. Ja tällaisia pienyhtiöitä löytyy paljon.

Tuomo Saarnio
Tuomo Saarnio
Yksityissijoittaja

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
1 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
22.11.2017 20:25

Hyvä blogi, kiitos!