Koska markkinat kääntyvät ja voiko siihen varautua?

Finanssikriisin jälkeistä – joskin epätasaista – nousumarkkinaa on kestänyt kohta vuosikymmen. Onko käänne pian edessä? Ja missä muodossa se on tulossa? Kukapa ei tätä haluasi tietää. Taloutta ammatikseen tai ihan muuten vaan seuraavien keskuudessa markkinakäänteiden ennustaminen on ollut kautta aikojen suosittua puuhaa. Kun tarpeeksi monet asiantuntijat sitä ympäri maailmaa yrittävät, niin aina joku onnistuu ja saa hetkeksi gurun viitan harteilleen. Tosiasiassa mikään ei liene vaikeampaa kuin markkinakäänteiden säännöllisesti oikein ennustaminen – ainakin ilman kristallipalloa.

Markkinoiden tarkka ennustaminen on käytännössä mahdotonta ja osakkeiden yliarvostus voi kasvaa hyvinkin pitkään muodostaen todellisen kuplan ennen puhkeamistaan. Yleensä markkinoiden arvostustasoa mitataan keskimääräisellä P/E -luvulla tai Shillerin P/E -luvulla (oikaistu 10-vuoden P/E). Kun nämä luvut alkavat nousta paljon yli markkinoiden kaskitason on se merkki jonkin asteisesta ylikuumenemisesta. Suurimpien markkinoiden – kuten USA, Englanti ja Japani – arvostustasoja seuraamalla voidaan melko hyvin arvioida liikutaanko yleisesti aliarvostetulla, keskimääräisellä vaiko yliarvostetulla tasolla. Varsinaisesta markkinakäänteestä nämäkään mittarit eivät kerro kuin korkeintaan jälkikäteen. Arvostustasojen noustessa vuosikausia ja markkinoiden oltua pitkään selvästi keskimääräistä korkeammalla tasolla tiedämme, että jossain vaiheessa korjausliike on tulossa muodossa tai toisessa.

Miten sitten sijoittajan pitäisi toimia ja markkinakäänteeseen varautua? Yksi mahdollisuus on olla tekemättä mitään ja ottaa kurssiheilahdukset vastaan sellaisina, kun ne sattuvat kohdalle tulemaan. Jos salkku on hyvin hajautettu ja arvopaperit järkevään hintaan hankittuja, niin tämä ei välttämättä ole ollenkaan huono ratkaisu. Pitkällä aikavälillä pörssinousut ovat aina kuitanneet (usein moninkertaisina) laskujen aiheuttamat ”paperitappiot.” Näin toimimalla välttää myös sen riskin, että poistuu markkinoilta liian aikaisin ja menettää mahdollisesti osakkeiden parhaan kurssinousun. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että suuret voitot tehdään muutamina parhaina pörssipäivinä ja niiden missaaminen voi jättää ison loven sijoitussalkkuun. Jos kuitenkin on kiinnostusta yrittää hyötyä markkinaliikkeistä ja arvostustasojen vaihteluista, niin seuraavassa on joitakin mahdollisuuksia mietittäväksi.

 

Käteinen

Kun eri omaisuusluokkien arvostukset putoavat kilpaa talouden syöksyessä, niin ”Cash is King”, eli  riihikuivan rahan omistaja on kuningas. Käteisen arvo tulee esiin yleensä juuri silloin kun sitä sijoittajilla on vähiten. Tyypillisesti pitkän nousukauden jäljiltä käytettävissä olevat rahat on sijoitettu kaikkeen mahdolliseen hurjien tuotto-odotusten sumentamana. Toki vastaavasti, kuten edellä todettiin, liian aikaisin voimakkaasti käteiseen siirtyminen voi myös syödä sijoitussalkun parhaimmat tuottohuiput. Miten sitten voisimme tasapainotella järkevän käteismäärän kanssa?

Yksi mahdollisuus on lisätä käteistä vähitellen, kun yleisimmät markkinoiden arvostusmittarit – P/E, Shiller P/E, P/B, osinkotuotto – ovat nousseet selvästi havaittavasti keskimääräisen tasonsa yläpuolelle. Ensin sijoittajan tulee päättää mikä on maksimi käteisen määrä, jonka haluaa hankkia nousukauden kuluessa. Joillekin oikealta ratkaisulta voi tuntua 50 % arvopapereissa ja 50 % käteisessä, toiset taas haluavat pitää korkeintaan 5 % käteisenä. Lopullinen valinta on aina sijoittajalla itsellään. Kun perusfilosofia on päätetty, niin käteisen määrää lisätään aina valitun arvostusmittarin noustessa määrätyn määrän. Esimerkkinä oletamme, että markkinoiden kaskimääräinen arvostustaso P/E luvulla mitattuna on 15. Kun P/E nousee 20:n, niin siirrymme 5 % käteiselle. P/E:n noustessa 25:n käteistasomme nostetaan 10 %. P/E 30 ja käteistä 15 %, P/E 35 ja käteistä 20 % jne. Sijoittaja laatii itsellensä sopivan käteisen lisäämissuunnitelman perusfilosofiansa mukaisesti. Koska markkinat harvoin nousevat lineaarisesti ja arvostustasot voivat liikkua ylös-alas matkan varrella, niin kannattaa oman mittarin suhteen valita selvät vähän suuremmat nousut, joiden mukaan käteistä lisätään. Näin vältytään turhalta sijoitusvaroja kuluttavalta edestakaisin veivaamiselta.

 

Toimi kuin arvosijoittaja ja pidä sijoitussalkkusi arvostustasot hallinnassa

Mikään ei ole salakavalampaa kuin omien sijoitusten arvostustasojen nouseminen vaivihkaa nousukaudella selkeäasti yliarvostetulle tasolle. Sijoitussalkun arvon kasvaessa silmissä harvoja kiinnostaa laskea yksittäisten sijoituskohteiden todellisia kestäviä arvostustasoja. Tämä pätee niin osake-, rahasto- kuin muihinkin arvopaperiomistuksiin. Hyvä apukeino on verrata vähintään kerran vuodessa oman portfolion P/E, P/B, P/S ja osinkotuotto lukuja markkinoiden sen hetkiseen sekä keskimääräiseen tasoon. Jos jonkun sijoituskohteesi arvostustaso ylittää selkeästi meneillään olevan nousumarkkinan arvostustason, niin kannattaa vähintään harkita ainakin jonkin osuuden myyntiä. Vaikka vanha viisaus sanoo, että anna voittojen juosta ja katkaise tappiot aikaisin, niin räikeät yliarvostukset tulevat väistämättä korjaantumaan jääräpäisten omistajiensa tappioksi. Kauttaaltaan vahvasti yliarvostettu sijoitussalkku voi olla aika pommi pörssisyöksyyn sukellettaessa. Vuosisadan vaihteen jälkeinen it-kupla ja finanssikriisi olivat tästä hyviä esimerkkejä – varsinkin jos salkun hajautuskin oli vielä vähän unohtunut.

Yleensä arvosijoittajien suurin synti on ollut myydä liian aikaisin nousukaudella ja vastaavasti ostaa liian aikaisin pörssin sukeltaessa. Toisaalta arvosijoittamisen suhteellisesti parhaat tuotot tulevat laskukausien aikana, jolloin valmiiksi aliarvostetut sijoituskohteet laskevat yleistä markkinaa vähemmän. Sen sijaan kovimmassa pörssihuumassa voidaan jäädä hieman kokonaismarkkinoista jälkeen, koska arvosijoittajat harvemmin omistavat korkean arvostustason omaavia päivän hittiosakkeita. Tämän takia arvosijoittaminen toimii nimenomaan pitkällä aikavälillä yli pörssisyklien. Lyhyellä aikavälillä tulee varmasti vuosia, jolloin hävitään markkinoille. Ja juuri tämän takia arvosijoittaminen toimii – muutenhan kaikki tekisivät samalla tavalla ja ylituottojen mahdollisuus häviäisi omaan mahdottomuuteensa.

 

Löydä maailmalta aliarvostettuja markkinoita ja osakkeita

Nykyään taloudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja suurien markkinoiden, kuten USA, heilahdukset tuntuvat välittömästi ympäri maailmaa. Silti löytyy maanosia ja valtioita, joissa yleensä jonkin paikallisen erityistilanteen takia eletään eri syklissä. Japani on kärsinyt menetetyistä vuosikymmenistä ja sieltä on voinut pitkän aikaa löytää poikkeuksellisen paljon tasearvoltaan aliarvostettuja osakkeita. Brasilian taloudessa turbulensseja ovat aiheuttaneet niin poliittiset kuin taloudellisetkin tekijät ja maan suurimpien yritysten markkina-arvot ovat vaihdelleet valtavasti. Maan suurimman öljy-yhtiön Petroleo Brasileiron Yhdysvalloissa noteerattu ADR osake keikkui syksyllä 2014 yli 19 dollarissa, 2016 talvella sitä saattoi ostaa kolmella dollarilla ja nyt hinta on taas kympin tienoilla. Samanaikaisesti yhtiön taseen kirja-arvo vaihteli 17 dollarista kymmeneen ja nyt vajaaseen kahteentoista. Naapurimme Venäjä on tietysti oikein malliesimerkki voimakkaan syklisesti heiluvista markkinoista. Maan poliittiset toimet sekä vahvasti öljyn ympärillä keikkuva talous avaa rohkeille ja taitaville sijoittajille poikkeuksellisia tilaisuuksia. Näitä voi hyödyntää ihan Suomen pörssissäkin sijoittamalla yhtiöihin, joilla on merkittävästi liiketoimintaa naapurimme puolella.

Sitten on vielä yksittäisiä toimialoja ja osakkeita, jotka ovat joutuneet yllättävien haasteiden eteen. Juuri edellä mainittu öljyteollisuus on ollut viimeisimpiä toimialoja, joiden merkittävimpiä pelureita pystyi hankkimaan poikkeuksellisen edullisesti vielä alkuvuonna 2016. Finanssikriisi vajaa kymmenen vuotta sitten tarjosi erinomaisen alennusmyynti ostopaikan laatupankkien ja finanssialan yritysten kohdalla. Eri syistä turbulenssiin joutuvia yksittäisiä yrityksiä menee ja tulee jatkuvasti, vaikka BP:stä, Volkswagenin kautta Nokian Renkaisiin. Sijoittajan tulee olla silmät auki, pitää pää kylmänä ja luottaa tosiasioihin (ja tosilukuihin) silloin kun markkinoilla panikoidaan.

 

Erityistilanteisiin sijoittaminen

Myös erityistilanteiden hyödyntäminen ja niihin sijoittaminen mahdollistaa tuoton tekemisen kaikissa markkinatilanteissa itse markkinan suuntaan kantaa ottamatta. Tämän ryhmän arvopapereiden taloudellinen tulos riippuu enemmän yrityskohtaisesta erityistilanteesta kuin yleisestä markkinaliikkeestä. Sijoittajan kannalta mielenkiintoisempia ja tuottoisimpia ovat olleet yritysten irtaantumiset (Spin-off). Varsinkin jos emoyhtiöstä jakautumisessa irrotettava uusi yritys on markkina-arvoltaan pieni. Tällöin helposti suuremman emoyhtiön isot instituutionaaliset omistajat tyhjentävät heille liian mitättömän uuden yrityksen osakkeet pois salkuistaan ja dumppaavat markkinahinnan luonnottoman alas.

Pörssiyrityksen ostotarjoukset voivat tarjota rahantekomahdollisuuden erityistilanteessa. Keskimääräiset preemiot ostotarjouksissa ovat olleet n. 30-40 % markkinahinnan päälle. Jos olet juuri hankkinut osakkeen, saatat tehdä hyvän pikavoiton, mutta pitkäaikaiselle omistajalle asia ei ole aina näin yksiselitteinen. Sijoittaja saattaa menettää hyvän kasvavia osinkoja maksavan yrityksen laskukauden hinnoilla ja vaikka myynnissä tekisikin jonkin näköisen voiton, niin välittömät veroseuraamukset ovat aina edessä.

Markkinat tarjoavat toisinaan myös erilaisia arbitraasimahdollisuuksia. Ne voivat liittyä edellä mainittuun ostotarjoukseen, jolloin osakkeen pörssihinta jää säännönmukaisesti jonkin verran tarjotun hinnan alapuolelle. Tämä ero kuvaa sitä epävarmuutta mikä liittyy tarjouksen onnistumiseen ja aikatauluun. Toisinaan antiosakkeissa voi uuden ja vanhan osakesarjan välillä olla hetkellinen hintaero, joka mahdollistaa nopeasti toimivalle sijoittajalle arbitraasivoiton tekemisen.

Tuomo Saarnio
Tuomo Saarnio
Yksityissijoittaja

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
2 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
11.04.2017 17:22

Hyvää settiä tällä kertaa. Vähän jäi vaan mietityttämään, mitä mieltä olet siitä, että tullaanko alas 3kk sisällä, 6kk, 1v, 2-3v sisällä? Henkilökohtaisesti veikkaan että jostain pankista maalataan heikko lenkki. Kreikka touhulla ei enään saada kursseja alas.

Nimetön
Nimetön
12.04.2017 13:29

Ostan mieluummin ikonista Hersheyä P/E 30 tasolta kuin kämäistä Fortumia P/E 10 tasolta.