Siirry pääsisältöön

Koronakevään opit | Smart-salkkujen kuukausikatsaus 6/2020

Kesäkuussa markkinat jatkoivat elpymistään keskuspankkien massiivisten toimien ja talouksien asteittaisen aukeamisen siivittämänä. Vuoden toisen kvartaalin aikana sekä kehittyneet (+20 %) että kehittyvät markkinat (+18 %) nousivat jyrkän koronaromahduksen jäljiltä nopeasti, tehden elpymisestä V:n muotoisen. Sekä riskipitoisemmat omaisuusluokat että turvasatamina pidetyt kulta (+ 18 %) ja USA:n valtionlainat (+ 9 %) kehittyivät molemmat hyvin. Koronakevään opit on otettu käyttöön Smart-salkkujen salkunhoidossa – tästä lisää alempana.

Markkinat ovat nousseet finanssi- ja rahapoliittisten toimenpiteiden sekä talouksien avautumisen vuoksi. Koronavirustartunnat kuitenkin jatkavat kasvuaan maailmanlaajuisesti, ja riskinä on, että valtiot alkavat purkamaan finanssipoliittisia poikkeustoimiaan liian aikaisin. Poliittiset riskit ovat myös kasvamaan päin Yhdysvaltojen vaalien lähetessä. Lisäksi Brexit on edelleen ratkaisematta, Kiinan ja muun maailman väliset jännitteet jatkavat kasvamistaan ja Euroopan velkakriisin toisinto näyttää myös entistä todennäköisemmältä.

Smart-salkut kehittyivät kesäkuussa sivuttaissuuntaan. Kaikki muut omaisuusluokat paitsi faktorisijoitukset vaikuttivat rahastojen kehitykseen positiivisesti. Maaliskuun volatiliteettipiikin ja markkinariskin kohoamisen vuoksi Smart-salkkujen osakemarkkina-altistus on edelleen matala. Viime kuussa aloitettu uusien rahastosääntöjen käyttöönotto on aloitettu, ja ESG-vastuullisuuspisteiltään heikot yhtiöt on poistettu rahastojen omistuksista.

Katsaus osakemarkkinan ja Smart-salkkujen H1/2020 kehitykseen: Poikkeuksellista turbulenssia

Kymmenen vuotta kestänyt nousumarkkina keskeytyi yllättäen vuoden ensimmäisellä kvartaalilla, kun osakemarkkina kääntyi yllättäen karhumarkkinaan ensimmäistä kertaa sitten finanssikriisin. Romahdus oli historian nopein. Maailman seuratuin osakeindeksi, amerikkalainen S&P 500, laski yli 30 % vain 22 päivän aikana. Tähän sisältyy mm. suurin laskupäivä sitten vuoden 1987 Mustan maanantain. Vertailun vuoksi finanssikriisissä vastaava lasku kesti 250 päivää ja IT-kuplan puhjetessa 369 päivää. Samalla markkinavolatiliteettiä ja riskiä kuvaava VIX-indeksi nousi korkeimpaan lukemaan ikinä, mittaushistorian ulottuessa vuoteen 1990. Vertailu viimeisten vuosikymmenten pahimpiin laskumarkkinoihin kertoo, että tällä kerralla kyseessä oli todella täysin poikkeuksellinen markkinatapahtuma, ns. musta joutsen.

Lähde: Bloomberg

Smart-salkut on kehitetty tarjoamaan mahdollisimman laaja hajautus eri omaisuusluokkiin. Ne pyrkivät sopeuttamaan salkut vallitsevaan markkinatilanteeseen ja hyötymään erityisesti niistä omaisuusluokista, jotka juuri sillä hetkellä tarjoavat parasta tuottoa. Smart-salkkuja ei ole kuitenkaan suunniteltu tänä vuonna nähdyn kaltaiseen, täysin poikkeukselliseen markkinaromahdukseen, jossa romahdus tapahtuu niin nopeasti, että sijoitusastetta ei ehditä sopeuttamaan tarpeeksi nopeasti. Vuoden 2020 romahduksessa kaikki omaisuusluokat laskivat poikkeuksellisesti yhtä aikaa, kun sijoittajat vaihtoivat paniikinomaisesti kaikkia sijoituksiaan käteiseen. Edes normaalisti matalan tai negatiivisen korrelaation omaavat korkosijoitukset eivät tarjonneet turvaa romahdukselta. Kaikki kolme Smart-rahastoa laskivat suurin piirtein yhtä paljon kuin vertailuindeksinsä, huolimatta siitä, että niiden sijoitukset on huomattavasti paremmin hajautettu.

Me Nordnetillä emme ole tyytyväisiä Smart-salkkujen kehitykseen tällä ajanjaksolla ja olemme käyttäneet huomattavasti aikaa ja resursseja riskienhallinnan parantamiseen. Pyrimme myös kehittämään riskienhallintaa tunnistamaan äkillisiä ja poikkeuksellisia markkinatapahtumia (mustia joutsenia).

Toisen kvartaalin aikana osakemarkkina yllätti poikkeuksellisella liikkeellä jälleen. Huolimatta jatkuvasta heikon makrodatan virrasta, koronavirustartuntojen määrän kasvusta ja geopoliittisten jännitteiden kasvusta, osakemarkkina elpyi nopeasti. Vuosineljännes oli osakemarkkinan tuotoilla mitattuna paras kvartaali sitten vuoden 1998. Tällä hetkellä S&P 500 -indeksi noteerataan vain noin 5 % sen kaikkien aikojen huippulukemien alapuolella. Markkinan elpyminen on siis myös ollut poikkeuksellisen nopeaa. Vertailun vuoksi finanssikriisissä nousu uusiin huippuihin kesti 49 kuukautta ja IT-kuplan jälkeen 56 kuukautta. Vuoden 1987 Mustan maanantain jälkeen elpyminen kesti 20 kuukautta.

Smart-salkkujen riskienhallintamalli reagoi markkinan laskuun pohjautuen historiallisiin laskumarkkinoihin, joissa pohjan saavuttaminen kestää huomattavasti pidempään. Osakemarkkinariskiä vähennettiin jopa 80 % pohjautuen oletukseen, että karhumarkkina jatkuu pidempään. Kun normaalisti poiketen osakemarkkinalla nähtiin V-muotoinen elpyminen, Smart-salkkujen kehitys jäi vertailuindekseistä jälkeen. Tämä on jälleen asia, johon emme Nordnetillä ole tyytyväisiä ja pyrimme kehittämään sijoitusmallia tältä osin paremmaksi. Esimerkiksi Smart 10 -rahastossa osakemarkkinariskiä pienennettiin 50 prosentin tasolta 12 prosenttiin nopeasti samalla, kun riski volatiliteetilla mitattuna osakesijoituksissa nousi. Jos riskiä ei olisi pienennetty, salkun riskitaso olisi moninkertaistunut volatiliteetin noustessa yli 40 tasolle. Näin korkea riskitaso olisi voinut osoittautua erittäin haitalliseksi Smart-salkkujen kehitykselle, jos lasku olisi jatkunut samalla tavalla kuin karhumarkkinoissa yleensä on tapahtunut.

Smart-salkkujen riskienhallintaan kuuluvasta riskin jatkuvasta tasapainotuksesta on hyötyä pitkäaikaisissa sijoituksissa ja se on järkevää, mutta nopean romahduksen ja V-muotoisen elpymisen yhteydessä sijoitusasteen laskeminen johtaa menetettyihin tuottoihin, kun markkina nousee nopeasti korkean volatiliteetin ympäristössä. Toisin sanoen nyt nähty markkinan käyttäytyminen on Smart-salkkujen sijoitus- ja riskimallin näkökulmasta huonoin mahdollinen skenaario.

Koronakevään opit

Koronakevään opit edelleen käynnissä olevasta pandemiasta ovat monimuotoisia ja konkreettiset toimenpiteet, joita olemme tehneet parantaaksemme Smart-salkkujen sijoitusstrategiaa, ovat seuraavat:

  • Häntäriskien stressitesti. Smart-salkkujen sijoitus- ja riskimalli huomioi ja laskee salkun ns. häntäriskin ja vähentää sitä, jos riskitaso nousee liian korkeaksi. Häntäriski tarkoittaa sitä, että hyvin korkeiden tuottojen ja hyvin alhaisten tuottojen todennäköisyys on suurempi kuin normaalisti (poikkeama normaalijakaumasta).
  • Trendisuodatin. Jos sijoituskohteen hinnankehitys indikoi negatiivista trendiä, sen sijoitusastetta säädetään automaattisesti. Näin Smart-salkuista tulee responsiivisempia muutoksille markkinakehityksessä.
  • Riskibudjetointi. Kuten aiemminkin, sijoituskohteiden allokaatio perustuu riskibudjetointiin. Kun sijoituskohteen markkinariski tai sen korrelaatio muihin sijoituskohteisiin kasvaa (kuten usein markkinastressitilanteissa), allokaatiota pienennetään automaattisesti.

Nämä muutokset on jo otettu käyttöön salkunhoidossa, kuten myös aiemmin tiedotettu ESG-seulonta. Uskomme, että näiden muutosten myötä Smart-salkut ovat paremmin valmistautuneita markkinaturbulenssiin jatkossa. Smart-salkkujen sijoitusstrategia ja sen tuotot ovat kiistatta olleet epätyydyttäviä koronakriisin aikana, emmekä Nordnetillä ole tyytyväisiä sen tuottamiin tuloksiin. Uskomme kuitenkin, että pitkässä juoksussa monipuolisella hajautuksella ja riskibudjetoinnilla saavutetaan hyviä tuloksia.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Alla on vastauksia kysymyksiin, joita olemme saaneet asiakkailtamme lähiaikoina liittyen Nordnet Smart -salkkuihin. Vuoden 2020 ensimmäinen puolisko jää historiaan ainakin ainutlaatuisena puolivuotisjaksona. Olemme kuvanneet aiemmissa blogikirjoituksissa, kuinka Covid-19 muodostui “mustaksi joutseneksi” osakemarkkinoille ja miten tämä kriisi poikkesi aikaisemmista, kun kaikki omaisuusluokat putosivat samanaikaisesti ja nopeasti.

Kuinka Nordnet Smart -salkut toimivat, yksinkertaistetusti? Nordnet Smart -salkut ovat ratkaisu pitkäaikaiseen säästämiseen. Kyseessä on hajautettu salkku, joka hajauttaa riskit sekä maantieteellisesti että eri omaisuusluokkien välillä. Salkuilla on sisäänrakennettu riskienhallinta ja niiden sijoituspolitiikassa keskitytään kestävään kehitykseen. Se tarkoittaa, että ne eivät sijoita osakkeisiin, jotka eivät täytä ESG-kriteerejä. ESG-lyhenne tulee sanoista Environmental, Social and Governance. Sijoituskohteiden valinnassa keskeiseksi nousevat tällöin yhtiöt, jotka ottavat kaikilla liiketoiminta-alueillaan huomioon ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät kysymykset.

Miksi Smart-salkut laskivat niin paljon helmi–maaliskuussa? Maailmanlaajuiset osakemarkkinat laskivat voimakkaasti helmikuussa ja maaliskuussa. Voimakkaalta laskulta ei säästynyt mikään omaisuusluokka eikä markkina. Historiallisen datan ja stressitestien mukaan Smart-salkkujen, joilla osakkeiden lisäksi on myös muita omaisuusluokkia riskien hajauttamiseksi, olisi pitänyt toimia paremmin. Valitettavasti tämä kriisi osoittautui erilaiseksi kuin aikaisemmat. Tällä kertaa omaisuusluokat laskivat samaan aikaan, mukaan lukien joukkovelkakirjat ja hyödykkeet. Kehitys oli periaatteessa finanssiteorian vastainen: joukkovelkakirjalainojen tulisi olla salkun suojana kriisien aikana, kun osakemarkkinat sukeltavat, mutta niin ei käynyt tämän kriisin aikana. Stressitestit näyttävät tulevaisuudessa erilaisilta, koska ne sisältävät nyt koronakriisin poikkeuksellisena esimerkkinä siitä, kun yksikään omaisuusluokka ei suojaa laskulta.

Miksi Nordnet Smart -salkut eivät ole toipuneet maaliskuusta lähtien samalla tavalla kuin osakemarkkinat? Helmikuun lopussa ja maaliskuun aikana ilmennyt äärimmäinen volatiliteetti tarkoitti, että Smarttien sijoitusstrategian ja riskitavoitteiden mukaisesti vähennettiin kaikkien omaisuuslajien ja erityisesti osakesijoitusten sijoitusastetta, koska osakkeet ovat salkkujen riskialtteimpia omaisuusluokkia. Edellisten kriisien historiallinen data ja stressitestit ovat osoittaneet, että riskbudjetointi auttaa järjestelmällisesti vähentämään salkkujen arvonlaskua ja vähentää uusien pudotusten riskiä. Koronakriisi oli tässä suhteessa erilainen kriisi, koska se tapahtui niin nopeasti. Historiallisesti globaalit osakeindeksit eivät ole koskaan ennen laskeneet niin jyrkästi parissa viikossa ja sitten toipuneet niin nopeasti. Kriisin nopeus sekä laskussa että nousussa merkitsi, että Smart-salkut vähensivät sijoitusastetta liian myöhään. Kun sijoitusasteet oli pudotettu poikkeuksellisen alhaiselle tasolle, osakemarkkinoilla nähtiin V-muotoinen elpyminen. On syytä korostaa, että näin nopeaa ja huomattavaa laskua sekä sitä seurannutta nopeaa elpymistä ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin, joten historialliseen dataan perustunut sijoitusstrategia ei pystynyt ennakoimaan tapahtumia.

Kuinka hallitsemme rahastojen riskejä? Kehittyneiden menetelmien avulla Nordnet Smart -salkuilla on kolme tapaa hallita ja sopeuttaa riskejä vallitsevaan markkinatilanteeseen:

  • Stressitesti. Koska rahoitusmarkkinoiden kehitys ei ole ennalta ennustettavissa, tarvitaan sijoituskohteiden jatkuvaa seurantaa. Kun jokin sijoituskohteista laskee arvossa, otetaan se normaalia tarkempaan seurantaan. Nordnet Smart -salkkujen sijoitusstrategia seuraa tarkkaan jokaisen sijoituskohteen volatiliteettia sekä sijoituskohteen korrelaatiota kaikkiin muihin sijoituskohteisiin verrattuna. Malli perustuu historialliseen dataan ja pyrkii oppimansa perusteella tekemään parhaita allokaatiopäätöksiä vähentäen salkkujen riskejä aina epäsuotuisissa markkinaolosuhteissa.
  • Markkinatrendien jatkuva seuranta. Trendeillä on tapana jatkua ja tämä ilmiö tunnetaan sijoitustutkimuksella nimellä momentum. Nordnet Smart -salkkujen sijoitusstrategia pyrkii tunnistamaan laskutrendiin kääntyneet sijoituskohteet ja vähentämään sijoitusastetta tälläisiin kohteisiin mahdollisimman nopeasti laskutrendin alkaessa.
  • Tasapainoinen hajautus. Nordnet Smart -salkkujen allokaatio perustuu riskibudjetointiin niin omaisuusluokkien välillä kuin niiden sisälläkin. Jokaiselle omaisuusluokalle ja sijoituskohteelle on määritetty kiinteä maksimiriski, jonka ylittyessä sijoitusastetta siihen sopeutetaan markkinatilanteeseen sopivaksi. Jos esimerkiksi osakemarkkinan volatiliteetti nousee, vähennetään salkkujen osakepainoa. Tällä on historiallisesti päästy parempiin tuloksiin.

Salkkuraportit

Katso tuoreet kuukausiraportit kokonaisuudessaan tästä (sisältävät mm. kehityksen, riskianalyysin ja sijoitusasteet. Saatavilla vain englanniksi):

Tutustu Smart-salkkuihin tarkemmin tästä linkistä.

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

Nordnet
Nordnet
Nordnetin työntekijät

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
11 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Op kutsuu
Op kutsuu
08.07.2020 22:01

Ihan mielenkiinnosta kysyn että miten rahaston muuttaminen “kettutyttö”rahastoksi parantaa rahastoa?

Rahastot eivät ole millään asteella pystyneet seuraamaan niille osoitettua mainostusta. Rahastojen oli tarkoitus selvitä aina osakemarkkinoita paremmin dipissä. Noo dippi tuli ja tulokset on nähtävissä.

Joten miten tämä seurattavan “indeksin” muuttaminen parantaa tilannetta 🤔

HaMa59
HaMa59
13.07.2020 18:14

Niin. Heikoista heikoin esitys. Lasku kuin osakkeilla, toipumista ei lainkaan. Kaikki muu mikä romahti, rakeitoi myös. Paitsi nämä rahastot. Reilua olisi todeta, että vain pahin tapahtui. Ilmaista rahaa ei ollut taaskaan olemassa. Onneksi luotin ihme rahaston vain pikkuisen. Nyt nämä voisi taas toimia.

harrastelija
harrastelija
13.07.2020 23:26

Korona ei ollut musta joutsen vaan silkkaa riskien aliarviointia. Black swanin kirjoittanut Taleb on itse twitterissään sanonut, että pandemioista ja nykymarkkinoiden riskeistä on varoitettu jo vuosia.

Hävisin itse smart-rahastolla pienen summan keväällä. Opetti, että smart betat ja älyrahastot vain muuttavat volatiliteettiriskin malliriskiksi. Kun maailma muuttuu, malli ei enää toimi.

Ex-asiakas
Ex-asiakas
14.07.2020 00:07

Kiitokset väliaikatiedosta ja selvityksestä asian suhteen. Olen kuitenkin tullut siihen tulokseen, että siirrän asiakkuuteni pois välittömästi, kunhan tilanne hieman tästä tasaantuu. Sijoitusurani toistaiseksi suurin virhe uskoa tämän instrumentin “smarttiuteen”, enkä tahdo tällaista enää jatkossa tukea.

Seppo
Seppo
14.07.2020 00:12

Aivan hirveetä kuraa, kuinka pahasti voi mennä vihkoon kun koko markkina nousee dipin jälkeen 30-40% mutta nämä teidän ”Smart” rahastot nollilla tai negatiivisia! Todella ironisen nimen olette keksineet näille kyllä.. tää on se kuuluisa tikkaa heittävä apina ois beatannu nää 100-0.

Tapsa
Tapsa
14.07.2020 12:50

Selittäminen on turhaa, viidessä kuukaudessa Smart 15 rahaston kurssille ei ole tapahtunut mitään, vaikka aikaa on ollut korjata tilanne. Kun Nordnet on tyytymätön myymäänsä tuotteeseen, voitte vain arvata, kuinka tyytymättömiä asiakkaat ovat. Nyt olisi paikallaan kädenojennus asiakkaille ja koittaa korjata mitä korjattavissa on. Tarjotkaa esim. rahaston kulutonta vaihtoa johonkin toiseen rahastoon. Maksaa toki jotain, mutta kerran poistunutta asiakasta ette saa takaisin millään rahalla.

Tyytymätön
Tyytymätön
20.07.2020 09:28

Ostin Smart 10:ä heinäkuusta 2019 alkaen loppuvuoteen ja hetkeäkään ei sijoitukseni ole ollut tuottava. Tulos oli huono jo ennen koronaa ja nyt tilanne on naurettava. Näistä eroon mahdollisimman pian.

ExSmart
ExSmart
21.07.2020 11:54

“Kaikki kolme Smart-rahastoa laskivat suurin piirtein yhtä paljon kuin vertailuindeksinsä, huolimatta siitä, että niiden sijoitukset on huomattavasti paremmin hajautettu”….varmasti näin, mutta mitä on tapahtunut viim 3kk nousutrendin aikana, jos vertaa noihin yllämainittuihin vertailuindekseihin? Eipä juuri mitään. Menee myyntiin, koska plussalle pääseminen näillä tuottokäyrillä kestää x vuotta

Jookos Kookos
Jookos Kookos
04.08.2020 11:22

Smart ei sittenkään ollut kovin smart valinta: kevään jälkeen pörssit ovat toipuneet nopeasti, mutta Smart15 suhteen ei näy vieläkään mainittavaa toipumista. Ilmeisesti tässä saatiin myytyä tuulipukukansalle sikaa säkissä, eikä enää ole jäljellä sitä säkkiäkään? Mitä Nordnet aikoo asialle tehdä, jotta tuotteeseen olisi mahdollista taas uskoa?