Siirry pääsisältöön

Korona-aikana menestyneet Helsingin pörssissä – momentum-sijoittajan tilipäivä?

Kevään ja kesän kurssinousu on erotellut osakemarkkinoilla jyviä akanoista. Listaan tässä blogimerkinnässä uusia kurssihuippuja tehneitä ja tuntuvasti pudonneita yhtiöitä.

Kuvitteellisesti OMXH 25 -yhtiöistä koottu viiden osakkeen salkku, jossa olisivat toistaiseksi parhaiten koronakriisin aikaa kestäneet osakkeet (Kone, Neste, Kesko, Kojamo ja Metsä Board) olisi noussut kriisiä edeltäneiden 12 kuukauden kurssihuipustaan laskennallisesti 12 prosenttia.

Sen sijaan samalla logiikalla viidestä eniten pudonneesta (Wärtsilä, Outokumpu, Konecranes, Nokia ja Cargotec) kasattu salkku olisi romahtanut 38 prosenttia. Historia ei ole tae tulevasta, mutta tämä on ajan kuva. En ota mitään kantaa siihen, kumpi joukko yhtiöitä kehittyy jatkossa paremmin. Sen sijaan tarkoitus on osoittaa, kuinka merkittävällä tavalla yhtiövalinnoilla on ollut korona-aikana merkitystä.

Vertailukohtana Helsingin pörssin yleisindeksi on nyt syyskuussa 2020 noin 7 prosenttia alle koronakevättä 2020 edeltäneiden 12 kuukauden huippunsa. Toisin sanoen sijoittajasta riippuen tuottoerot samassa pörssissä ovat voineet olla erittäin tuntuvat tarkasteluajanjaksolla: yhtiöpoiminnoilla on voitu jopa ylittää pörssin pitkän aikavälin tuotto-odotus ja toisaalta niillä on saatettu hävitä yli kolmasosa salkun pääomasta – ainakin laskennallisesti päivän markkina-arvon perusteella. Indeksisijoittaja putoaa näiden kahden ääripään väliin.

Seuraava taulukko ei ota kantaa tuleviin tuottoihin vaan havainnollistaa Helsingin pörssin suuryhtiöiden kurssikehityksiä suhteessa 12 kuukauden huippunoteerauksiin ennen koronakriisiä.

Taulukko 1. Korona-aikana menestyneet osakkeet (muutos-% 12 kk kurssihuipusta ennen koronakriisiä)

Kokonaisuutena vain yhdeksän Helsingin pörssin suuryhtiötä on säästynyt koronakriisissä alle 15 prosentin kurssipudotuksella kriisiä edeltäneen 12 kuukauden kurssihuippuihinsa nähden. Keskimäärin OMXH 25 -indeksin yhtiö on syyskuun 10. päivän alkuun mennessä laskenut 17 prosenttia (mediaani) kriisiä edeltäneiden 12 kuukauden huipustaan. Tilanne luonnollisestikin näytti keväällä 2020 vielä huomattavastikin heikommalta, sillä maaliskuun 2020 koronakuopan syvimmältä pohjalta Helsingin pörssin yleisindeksi on noussut tähän päivään mennessä noin 45 prosenttia.

Ennustettava kassavirta on maistunut sijoittajille

Vain Koneen, Nesteen, Keskon, Kojamon, Metsä Boardin ja Stora Enson osakkeet ovat viime aikoina saavuttaneet uusia keskipitkän aikavälin kurssihuippujaan. Ensin mainittujen neljän yhtiön kohdalla kyseessä on ollut myös monivuotinen, jopa kaikkien aikojen kurssihuipun takominen.

Ottamatta mitään kantaa yksittäisiin yhtiöihin, neuvoihin tai suosituksiin voidaan havaita, että sijoittajat ovat olleet kiinnostuneita ennustettavaa kassavirtaa tekevistä toimialoista – eivät niinkään erityisen nopeaa kasvua lupaavista sektoreista.Metsä Board ja Stora Enso – ehkä myös Neste – muodostanevat hienoisen poikkeuksen tähän sääntöön toimialan ennustettavuuden osalta.

Toiseksi voidaan havaita, että sijoittajat ovat olleet erityisesti kassavirran, eivät vain paperilla taottavan tuloksellisuuden perään. Esimerkiksi huolto- ja palveluliiketoiminta, kaupan ala ja vuokratulovirtaan perustuva asuntosijoitustoiminta ovat lähihistoriassa kelvanneet sijoittajille. Epäileväinen sanoisi, että ammattimainen pääoma on etsinyt korkotuoton korvikkeita. Aika näyttää, jatkuuko trendi vai ei.

Viime kuukausina ”heikoille jäille” ovat joutuneet globaaleista toimitusketjuista riippuvaiset yhtiöt. Niiden osakkeet ovat pahimmillaan puolittuneet 12 kuukauden yhtiökohtaisista huipuista ajalta ennen koronakriisiä. Jokin aika sitten päättyneen Helsingin pörssin Q2-tuloskauden anti tulevaisuuden näkymien osalta oli juuri tässä yhtiöjoukossa sumuisin: jopa seitsemän suuryhtiötä ei pystynyt antamaan lainkaan tulevaisuuden ohjeistusta. Ne yhtiöt ovat Cargotec, Nokian Renkaat, Outokumpu, Stora Enso, TietoEVRY, Valmet ja Wärtsilä. Stora Enso ja Valmet pois lukien samaiset yhtiöt näyttävät löytyvän myös tässä blogimerkinnässä esitetyn listauksen häntäpäästä tai korkeintaan keskivaiheilta.

Keskeiset kysymykset kuuluvat: Onko nyt momentum-sijoittajan aika? Voittavatko tämän markkinan voittajat jatkossa ”isosti” ja putoavatko heikoimmat yhtiöt pysyvästi pohjille? Kasvaako hyvin ja heikosti kehittyvien pörssiyhtiöiden ero entisestään vai alkaako se jossain vaiheessa supistua? Onko koronakriisin mahdollisilla pitkäaikaisilla seurauksilla yleisesti yhteiskuntaan tähän millainen vaikutus?

Mitä sijoitushistorian menestyneimmät gurut ostaisivat tänään Helsingin pörssistä?

Uutuuskirja Sijoita kuin gurun ennakkomyynti on nyt käynnissä!

Nordnetin kautta tilattavissa sijoituskirjoissa on tarkasteltu sijoitusstrategioita erityisesti Helsingin pörssin yritysten näkökulmista. Uusimman syksyn 2020 Sijoita kuin guru -kirjan hinta on 29,90 euroa (sisältäen alv:n ja postikulut Suomessa). Sijoita kuin guru -kirjaa on saatavilla Nordnetissä myös osana sijoituskirjojen tarjouspakettia, jonka kirjat sisältävät pyynnöstä myös signeerauksen.

Tilaa Sijoita kuin guru tästä linkistä. Lisätietoa sijoituskirjapaketista löydät täältä.

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Nordean, Sammon, Fortumin, Nokian Renkaiden ja Elisan osakkeita kirjoitushetkellä. Kirjoittaja ei sitoudu päivittämään tähän blogiin omistusmuutoksia tekstin julkaisun jälkeen. Teksti ei ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yrityksiin. Teksti ei myöskään ota kantaa tulevaan kehitykseen. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, indekseistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta, indeksistä tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja, -suosituksia tai -kehotuksia, eikä sijoitustoiminnassa historia ole tae tulevista tuotoista. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa.Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Historia ei ole tae tulevista tuotoista. Tekstin taulukko on laadittu markkinoilla olevaa julkista informaatiota soveltaen ja kirjoittajan luotettavina pitämiä lähteitä hyödyntäen, mutta kirjoittaja ei vastaa mahdollisista laskentavirheistä ja niiden seurauksista. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Blogi sisältää Nordnetin markkinointilinkin.

Photo byQuoteInspector.comonFoter.com/CC BY-ND


Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.