Kommentteja Talvivaarasta

Monet lukijat ovat kyselleet kommenttejani Talvivaarasta ja nyt Q2 tuloksen jälkeen on hyvä aika käydä läpi omia ajatuksiani yhtiöstä. Käyn ensiksi läpi yhtiön tuotantoprosessia jonka jälkeen käyn läpi oman positioni ja näkemykseni yhtiön suhteen. En tässä kirjoituksessa analysoi Talvivaara sijoitustani ja sen onnistumista/epäonnistumista ja mitä virheitä tein analyysissäni. Jätän tämän kirjoituksen toiseen kertaan ja pyrin tässä postauksessa keskittymään puhtaasti Talvivaaran analysointiin.

 

Tuotantoprosessi:

Louhinta ja materiaalin käsittely:

Tältä osin Talvivaaran tilanne on hyvä. Yhtiö on osoittanut kykenevänsä käsittelemään ja louhimaan materiaalia riittäviä määriä täyttämään nykyiset tuotantotavoitteet. Lisäksi kapasiteetin lisäys louhinnassa on verrattain yksinkertaista ja murskauksessa yhtiö on jatkuvasti kyennyt parantamaan kapasiteetin käyttöastetta. Näin ollen alkupää prosessista on niin sanotusti kunnossa, eikä se muodosta pullonkaulaa.

Bioliuotus:

Bioliuotus on yhtiön tuotannossa tällä hetkellä suurin jokeri. Yhtiö on itse ilmoittanut pyrkivänsä +3g/l pitoisuuteen ja alkuperäisissä suljetuissa testeissä näihin tasoihin päästiin. Todellisuudessa yhtiö ei ole kuitenkaan tälle tasolle päässyt, vaan pitoisuus on jäänyt keskimäärin noin 2g/l tasolle. Yhtiöllä on toki tässä oppimiskäyrä jossain määrin puolellaan, sillä uudemmissa kasoissa pitoisuudet ja liukenemisajat ovat olleet parempia. Kokonaisuutena tämä 3g/l tavoite näyttää kuitenkin tällä hetkellä haastavalta ja varovaisuusperiaatetta noudattava sijoittaja olettaa keskimääräisen liuotuspitoisuuden olevan hieman yli 2g/l.

Metallien talteenotto:

Yhtiön suurin pullonkaula tuotannossa viimeisen parin vuoden ajan on ollut metallien talteenotto. Tehtaan käyttöastetta ei ole pystytty pitämään kovinkaan korkeana, huoltoseisokkeja on ollut jatkuvasti odotettua enemmän ja läpivirtausmäärät ovat olleet riittämättömiä.

Q2 aikana yhtiö tarjosi markkinoille rohkaisevia merkkejä kun tehtaan käyttöaste oli touko-kesäkuussa lähes 100 %. Läpivirtausmäärät ovat kuitenkin riittämättömiä (1300m3/h). Yhtiön alkuperäinen tavoite oli 2000m3/h ja johto lupailee Q2 esityksessä saavuttavansa 1800m3/h tason loppuvuoden aikana. Ottaen huomioon, että yhtiö ei ole koskaan saavuttanut näin korkeaa tasoa, voidaan tavoitetta pitää melko haastavana.

Kokonaisuutena siis metallitehdas on tällä hetkellä pullonkaula ja kaivoksen vuotuinen tuotantokapasiteetti pitää yrittää haarukoida sen kautta.

Jos oletetaan, että:

Liuotuspitoisuus on 2.1g/l

Läpivirtaus 1800m3/h

Käyttöaste vuorokaudessa 100% = 24h

Tehdasta käytetään vuodessa 365 päivää josta pitää vähentää huoltoseisokit (2x2vk tulisi riittää) = 365-28= 337 pv

..Saadaan metallitehtaan kapasiteetiksi:

2.1*1800*24*337= 30000t/vuodessa. Yhtälössä merkittävin muuttuja on liuotuspitoisuus, sillä vaikka huoltoseisokkeja olisi vain 2vk vuodessa, olisi vaikutus vain alle 2000t ja läpivirtauksessa en usko, että yhtiö tulee ylittämään omaa tavoitettaan 2000m3/h. Vaikka tähän päästäisiin tarkoittaisi tämäkin vain noin 10 % nousua.

Ohessa herkkyyttä liuotuspitoisuudesta, kun muut parametrit pysyvät vakiona:

1g = 14500t

1.5g = 22000t

2g = 29000t

2.5g = 36000t

3g = 43000t

3.5g = 50000t

Kuten aikaisemmin sanoin pidän 3g/l tällä hetkellä melko kaukaisena tavoitteena ja uskon, että saavuttaakseen 50000t/v kapasiteetin, yhtiön tulee nostaa yhtälön muita osia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että läpivirtausmääriä on pakko saada nostettua nykyisestä. Tämä tulee luultavasti tarkoittamaan nykyisen tehtaan laajennusta tai prosessin muuttamista. Prosessiteollisuudessa on hyvä muistaa se, että on melko yleistä, että tehtaita ajetaan lopulta selvästi yli alkuperäisen 100 % käyttöasteen. Pienillä muutoksilla ja investoinneilla tehtaista saadaan yleensä enemmän irti mitä alun perin suunniteltu. Esimerkiksi öljynjalostuksessa ei ole ollenkaan tavatonta, että jalostamosta saadaan 130-150% alkuperäisestä kapasiteetista (toki tämä vaatii välissä investointeja ja prosessin modifioimista).

Kokonaisuudessa voidaan siis todeta, että 30000t vuotuinen tuotanto olisi tällä hetkellä hyvä suoritus ja se mahdollistaisi yhtiölle selvästi positiivisen tuloksen jopa nykyisillä nikkelin hinnoilla. Tämä taas mahdollistaisi velkaantuneisuuden keventämisen ja pääoman allokoinnin tarvittaviin investointeihin millä tuotanto voidaan nostaa 50000t/v tasolle.

Ympäristöongelmat & lupa-asiat:

Näkemykseni mukaan yhtiön ympäristöongelmat ovat saaneet aivan mielettömät mittasuhteet kotimaisessa mediassa ja yhtiö joutui selkeän ajojahdin kohteeksi johon poikkeuksellisesti osallistui myös poliitikkoja (vihreät hastoivat hyvän paikan kerätä irtopisteitä). Jossain vaiheessa tuntui siltä, että kaikki maailman ongelmat itämeren tilanteesta globaaliin ruokakriisiin olivat Talvivaaran vika. Nyt kohu on vihdoin hieman laantunut ja yhtiö on kyennyt osoittamaan, että se kykenee pienentämään päästöjään selvästi. Lisäksi kotimainen media on myös saanut huomata, että kaivossektorilla myös muilla yhtiöllä on ongelmia pysyä ympäristölupiensa rajoissa.

Lupa-asiat menevät pitkälti käsi kädessä yhtiön ympäristöongelmien kanssa ja uskon, että ympäristöongelmien kehittyminen oikeaan suuntaan tulee varmistamaan lupien saannin. Loppuvuonna valmistuvien investointien pitäisi olla merkittävä harppaus eteenpäin. Samalla on kuitenkin hyvä todeta, että uskon/pelkään, että lupiin tullaan asettamaan ehdot liittyen päästöjen vähentymiseen. Tämä on yhtiön kannalta ikävä asia ja nostaa sen riskiprofiilia.

Nykytilanne & rahoitusasema:

Talvivaaran rahoitusasema alkaa Q2 tuloksen jälkeen olla huolestuttavalla tasolla. Näkemykseni mukaan yhtiön ylivoimaisesti suurin riski liittyy tällä hetkellä juuri rahoitusasemaan. Olen vakuuttunut, että yhtiö onnistuu tuotannon ylösajossa ja, että ympäristöongelmat eivät tule rajoittamaan kaivoksen toimintaa. Kuitenkin nykyinen rahoitusasema alkaa olla jo sen verran tukala, että yhtiöllä ei ole juurikaan enää varaa virheisiin. Tuotannon ylösajon pitäisi H2 aikana onnistua ja loppuvuodesta pitäisi jo olla tasoilla jossa tehdään positiivista tulosta ja saadaan velkakuormaa kevennettyä.

Suurin pelkoni on tällä hetkellä se, että Talvivaara kohtaa jälleen uusia haasteita H2 aikana, eikä tuotantoa saada toivotulle tasolle. Samaan aikaan matala nikkelin hinta heikentää tulosta entisestään. Tässä skenaariossa yhtiö joutuisi todennäköisesti hakemaan lisärahoitusta H1 aikana. Johtuen vieraan pääoman korkeasta määrästä ainut mahdollisuus olisi uusi oma pääoma. Parhaassa tapauksessa kyseessä olisi hybridilaina esim. kotimaisilta eläkeyhtiöiltä, jonka myötä nykyisten omistajien diludaatio jää melko pieneksi. Osakeanti on selvästi suurempi ongelma. Mikäli yhtiö kohtaisi uusia ongelmia tuotannossaan loppuvuoden aikana, olisi osakekurssi annin järjestämisaikana selvästi nykyistä matalammalla tasolla (1-1.2e?). Osakeannilla haettava rahamäärä tulisi varmasti olemaan luokkaa 100 mEUR ja esimerkiksi 1e/osake antihinnalla olisi diludaatio nykyiseen osakekantaan merkittävä (nykyinen osakemäärä 272 milj. uusi määrä noin 372 milj.).

Toki yksi vaihtoehto rahoituskriisin välttämiseksi olisi esimerkiksi Fennovoiman osakkeiden myynti, mutta tämä taas heikentäisi yhtiön kilpailukykyä ja tuhoaisi tätä kautta omistaja-arvoa.

Olen tällä hetkellä kuitenkin melko luottavainen sen suhteen, että yhtiö onnistuu H2 ramp-upissaan ja, että rahoituskriisi vältetään. Sijoittajien on hyvä muistaa, että TV:n tuotantokustannukset ovat matalat ja jo kohtalaisella tuotantovolyymillä yhtiö kykenee saavuttamaan voitollisen tuloksen.

Olen hieman huolissani johdon suhtautumisesta yhtiön nykytilanteeseen. Etenkin talousjohtaja tuntuu suhtautuvan rahoituskriisin uhkaan melko väheksyvästi ja etenkin CFO:n keskittyy puheissaan liiaksi 50000t ja 100000t tuotantoihin, kun yhtiön suurin ongelma on tällä hetkellä saada tuotantoaan edes kunnolla käyntiin. Natunen on puheissaan huomattavasti enemmän jalat maassa, mikä on positiivista. Olisin mielelläni nähnyt myös CFO:n vaihtuvan CEO vaihdoksen yhteydessä, sillä hänen ajatusmaailmansa on hyvin pitkälti sama kuin Pekka Perällä (jalat irti maasta), enkä ole täysin vakuuttunut onko hän oikea henkilö tehtävään.

Oma positioni:

Itse olen Talvivaaran kanssa ollut odottavalla kannalla. Ostin osaketta viime vuoden lokakuussa CMD:n tienoilla merkittävän romahduksen yhteydessä. Tämän jälkeen olin odottavalla kannalla läpi vuodenvaihteen ja olen ostanut hieman lisää loppukeväästä. En tällä hetkellä ole kiinnostunut kasvattamaan positiotani kolmesta syystä:

1)      positioni on jo melko suuri, jopa turhan suuri kun otetaan huomioon yhtiön riskiprofiili. Keskihintani on jonkin verran alle 3e. Keskihinnan alentaminen toki houkuttaisi johtuen yhtiön potentiaalista, mutta tunnistan yhtiöön liittyvät riskit ja position koko rajoittaa lisäostoja. Jos osake olisi keskihinnassani olisi Talvivaara salkkuni neljänneksi suurin sijoitus (lähes tasoissa kolmanneksi suurimman Wal-Martin kanssa).

2)      Tunnistan yhtiöön liittyvät riskit. Rahoituskriisin riski on todellinen jos yhtiö ei onnistu ramp-upissaan H2 aikana. Tämä tarkoittaisi merkittävää diludaatiota vanhoille omistajille. Ympäristöriskejä pidän melko rajallisina, mutta valtio voi olla arvaamaton.

3) Käteispositioni on tällä hetkellä melko rajallinen, enkä ole halukas allokoimaan varoja muista osakkeista Talvivaaraan.

Pitkä tähtäin:

Talvivaaran pitkän aikavälin potentiaali ei ole kadonnut mihinkään (vaikka se toki on hieman laimentunut osakeannin ja korkean velan hinnan myötä). Näin ollen pidän sitä yhtenä harvoista OMXH yhtiöistä joilla on potentiaalia moninkertaistaa arvonsa mikäli se saa asiansa kuntoon. 50000t tuotanto tuntuu toki tällä hetkellä kaukaiselta ja vaatii luultavasti lisäinvestointeja. En usko, että tätä tasoa tullaan saavuttamaan ennen 2015. Kuitenkin mikäli yhtiö saavuttaa tämän tason olisi osakekohtainen tulos (normalisoidulla Nikkelin hinnalla) 0.5-0.8 euroa (oletan tässä, että bioliuotuspitoisuus jää matalammaksi joka taas nostaa muuttuvia kustannuksia). Lisäksi selvästi pidemmällä aikavälillä 2020 –> on 100000t tuotanto edelleen mahdollinen joka taas nostaisi tuloksen ja kurssin aivan uusille tasolle (10x nykyinen?). Pelkästään 30000t vakiintunut tuotanto riittäisi nostamaan kurssia selvästi nykytasolta, kun riskipreemiot kutistuisivat ja toiminta on selvästi voitollista.

Vielä lopuksi on hyvä todeta pari sanaa uudesta toimitusjohtajasta. Olen positiivisesti yllättynyt uuden toimitusjohtajan aikaansaamista muutoksista ja hänen rivakoista otteistaan Talvivaaran kääntämiseksi. Hän on myös huomattavasti Pekka Perää parempi käsittelemään mediaa, johtuen nöyryydestä ja uskottavuudesta. Hänen harteillaan nojaa tällä hetkellä pitkälti luottamukseni Talvivaaran tulevaisuuden menestyksen suhteen.

Omistan osakkeita Talvivaarassa

 

/One Up on OMXH

 

Kommentteja vanhasta Nordnet Blogista:

L4D22 Elokuu, 2012

Tv:n osalta kannattaa muistaa merkittävin ulkoinen riski tuotannon ylösajon ongelmien lisäksi eli nikkelin hinta. Kuinka pitkään toimintaa saadaan rahoitettua järkevästi, jos talous heikkenee ja kun yrityksen imago on muutenkin kärsinyt? Talouden heikkeneminen voisi aiheuttaa TV:n toiminnalle epäjatkuvuuskohdan, vaikka tuotantoa saataisiinkiin ylösajettua entistä paremmin. Halusin tuoda kriittisen näkökulman, enkä kiistä TV:n pitkän tähtäimen potentiaalia.

Erkki N.22 Elokuu, 2012Terve!Annoin tovi sitten löylyä aiemmasta kirjoituksestasi. Nyt on aika antaa kehut. Tämä ja välissä ilmestynyt toinen kirjoitus olivat mielenkiintoisia ja ajankohtaisia.

Thumbs up!

Eki

Sampo24 Elokuu, 2012Hyvä kirjoitus ja selvitti Talvivaaran kuvioita eteenpäin. Ostin 1.75 euron hintaan suuremman satsin (jo ennen lukemista). Olen valmis myymään pois 3 eurolla ja uskon että siellä käydään loppuvuoteen mennessä. Talvivaara erittäin poukkoileva, joten sitä saanee ostettua alhaiseen hintaan useamman kerran tulevina vuosina.
Linkkilista (vko34) « Mietteitä Sijoittamisesta26 Elokuu, 2012[…] One Up on OMXH – Kommentteja Talvivaarasta […]

One Up on OMXH27 Elokuu, 2012L4D,Nikkelin hinta on toki merkittävä riski lyhyellä aikavälillä. Mikäli yhtiö kykenee nostamaan tuotantonsa seuraavan 6kk aikana 25-30kt tasolle kykenee se tekemään positiivista rahavirtaa/tulosta jo melko matalalla nikkelin hinnalla. Nykyisillä aneemisilla tuotantomäärillä tehdään toki selkeää tappiota.

Nikkelin hinnassa on hyvät positiiviset pitkän aikavälin ajurit ja nykyinen hintataso alkaa näkyä markkinoilla kapasiteetin sulkeutumisena.

One Up on OMXH27 Elokuu, 2012Erkki N,Kiitos!

SH28 Elokuu, 2012Niin,Eikös omistaja uhannut Kevitsaa jo sulkemisella ja uhkailu perustui juurikin nikkelin alhaiseen hintatasoon. First Quantumin Kevitsan kaivoksen avaamista koskeneen tiedotteen (11.2.2012) mukaan nikkelin pitkäntähtäimen hintaoletuksena käytettiin 6,75 dollaria pauna. EUR/USD kurssiksi oletettiin 1,35.

Tässä vielä tiedote:

http://www.kaivos.fi/?x103997=112003

SH28 Elokuu, 2012Niin,Eikös omistaja uhannut Kevitsaa jo sulkemisella ja uhkailu perustui juurikin nikkelin alhaiseen hintatasoon. First Quantumin Kevitsan kaivoksen avaamista koskeneen tiedotteen (11.2.2010) mukaan nikkelin pitkäntähtäimen hintaoletuksena käytettiin 6,75 dollaria pauna. EUR/USD kurssiksi oletettiin 1,35.

Tässä vielä tiedote:

http://www.kaivos.fi/?x103997=112003

Vinski28 Elokuu, 2012One Up,Oletko perehtynyt direct nickel projektiin? Yksi riski nikkelin pitkän aikavälin hinnatakehitykselle on se, että uusilla innovaatioilla lateriittimalmeja pystytään hyödyntämään kustannustehokkaasti tulevaisuudessa.

http://www.directnickel.com/

Oneuponomxh4 Syyskuu, 2012Vinski,En ole tutustunut, kiitos linkistä. Toki tämä on lähes kaikessa liiketoiminnassa riski, että joku uusi ja mullistava teknologia tekee vanhasta teknologiasta kilpailukyvytöntä. Pidän tätä riskiä kuitenkin verrattain pienenä ja vaikka tällainen uusi teknologia todettaisiin toimivaksi, kestäisi sillä huomattavan pitkään saavuttaa merkittävää markkina-osuutta.

Talvivaaran Q3 sujunut odotusten mukaisesti? | Nordnet Blogi8 Lokakuu, 2012[…] käsitellyt Talvivaaraa ja sen potentiaalia tarkemmin kirjoituksessani (http://nordnetblogi.fi/kommentteja-talvivaarasta/). Kirjoitan yhtiöstä seuraavan kerran Q3 jälkeen, kun tiedämme tarkemmin miten Q3 on sujunut ja […]
Vieraskynä
Vieraskynä
vieraileva kirjoittaja

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit