Kommentteja Talvivaaran tilanteesta ja Q3:sta

Kirjoitin jo aikaisemmin Talvivaaran tulosvaroituksesta (https://www.nordnet.fi/blogi/talvivaaran-q3-ei-sujunut-odotuksien-mukaan/) ja näin ollen keskityn tässä kirjoituksessa lähinnä konfrenssipuhelun tarjontaan, kipsakka-altaan vuotoon ja tulevaisuuden näkymien muutokseen.

Kipsakka-altaan vuoto:

Talvivaaran epäonnistumiset alkavat hiljalleen saada koomisia piirteitä. Välillä alkaa tuntua, että jokainen asia joka voi mennä yhtiön osalta puihin, menee puihin ja pahasti. Yhtiö on joutunut painimaan viimeisen kahden vuoden aikana jos jonkinmoisten ongelmien kanssa: altaaseen kuolleet linnut, työntekijän kuoleman tapaus (joka lopulta johtui työntekijän omasta huolimattomuudesta), mielenosoittajat (milloin uraanista, milloin ympäristöasioista), varaosien puutteesta, hajuhaitoista, meluhaitoista, pölyhaitoista ja erilaisista ympäristöongelmista muutama ongelma mainitakseni. Nyt vielä Fennovoiman (jossa TV nosti osuuttaan alkuvuodesta) ydinvoimaprojekti näyttää olevan vahvassa vastatuulessa ja ilman uutta merkittävää energiayhtiöitä, hankkeen toteutuminen näyttää epätodennäköiseltä. EON:n osuudelle on vaikea löytää ostajia, Vattenfall ilmoitti jo ettei ole kiinnostunut, Fortum on tuskin myöskään kiinnostunut (ellei valtio puutu jälleen peliin) ja näin ollen Pohjoismaisia pelureita ei juurikaan ole tarjolla. Itä-naapurista voisi löytyä kiinnostuneita, mutta uskon hallituksen vastustavan tätä ajatusta ja näin ollen on suuri riski, että Fennovoima ei saa hankettaan koskaan eteenpäin.

Viimeisin ympäristöongelma liittyen kipsakka-altaan vuotoon vaikuttaa näkemykseni mukaan melko rajalliselta haitalta. Ongelmana on TV:n jatkuvat epäonnistumiset näissä asioissa ja näin ollen media ja poliitikot ottavat yhtiön entistä tiukemmin hampaisiinsa. Poliitikot huutavat jo pääomistajan päätä vadille (mikä on melko erikoista, sillä hän ei ole vastuussa operatiivisesta toiminnasta). Myös median uutisointi on lähtenyt jossain määrin lapasesta ja otsikot ovat usein melko kaukana todellisuudesta. Joka tapauksessa viimeisin vuoto, oli sen vakavuus mikä tahansa vaikuttaa TV:hen selvästi negatiivisesti. Yleinen negatiivisuus yhtiötä kohtaan kasvaa, samoin kuin epävarmuus liittyen ensi vuoden lupa-asioihin. Asia on myös ikävä kotimaisen kaivosteollisuuden kannalta, sillä poliittinen ja yleinen ilmapiiri kaivosasioiden ympärillä alkaa olla jo niin negatiivista, että ulkomaista rahaa ei varmaankaan hirveästi kannata kotimaiseen kaivosteollisuuteen odottaa.

Konffapuhelun pääpointit:

Q4 tuotanto tulee olemaan parempi kuin Q3, mutta jää selvästi 6000t tasosta. Oma arvioni Q4 tuotannosta on noin 4500t-5000t. Suurimpana tekijänä on bioliuotus, jota korkea vesitase edelleen rasittaa.

Korkea vesimäärä rasittaa liuotuspitoisuutta odotettua pidempään. Yhtiö totesi korkean vesimäärän rasittavan tulosta vielä parin seuraavan kvartaalin ajan joka on näkemykseni mukaan selkeä pettymys.

Anti on tulossa. Talvivaara korosti moneen otteeseen haluaan parantaa likviditeettiään ja luetteli erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Näkemykseni mukaan anti on ainoa järkevä rahoitusvaihtoehto. Tämä voi tapahtua joko julkisen osakeannin muodossa tai ”strategisen sijoittajan” kautta, eli yhdelle taholle myydään suoraan suurempi blokkiyhtiön osakkeista. Annin kokoa arvuuttelin aikaisemmassa kirjoituksessani, ja arvioin sen edelleen olevan noin 100 MEUR joka tarkoittaisi noin kolmanneksen diludaatiota.

Kuparin Q4:llä alkanut myynti antaa tukea liikevaihdolle. Tämä oli selvästi positiivinen asia ja tuli markkinoille selvänä yllätyksenä. Kupari ei kuitenkaan riitä nostamaan tulosta nykyisillä tuotantotasoilla positiiviseksi.

Metallitehtaan käyttöaste ja varmuus on jatkanut parantumistaan. Kehitys on ollut oikean suuntaista ja entistä enemmän näyttää siltä, että suurimmat ongelmat/ haasteet ovat bioliuotuksessa. Uskon, että metallitehdasta pystytään pidemmällä aikavälillä ajamaan laskelmissani käyttämällä +1500 m3/h tasolla.

Vesitaseen hallinnan pitäisi parantua selvästi. Nyt asennetut käänteisosmoosia laitokset tulevat parantamaan vesitaseen hallintaa selvästi.

Oma positioni

Olen tänään myynyt osan positiostani (~25%). Syyt päätöksen taustalla ovat seuraavat:

Viimeisimmän vuodon osalta poliittinen riski on kasvanut selvästi. Ympäristöministeri on ollut äänessä todella paljon ja useat muut poliitikot ovat pyrkineet keräämään asiantiimoilta irtopisteitä. Vaikka tällä hetkellä näyttää, että tapaus on kokonaisuutena kohtuullisen lievä ja TV on hoitanut sen tiedottamisen ja ongelman ratkaisemisen todella hyvin, ei tällä ole enää merkitystä. Poliitikot ja media haistavat verta ja riskit hallintopakoista/sakoista ovat kasvaneet selvästi. Lisäksi mikäli vuoto osoittautuu yhtiön omaa viestiä vakavammaksi (uraanipitoisuudet yms.) on aikaisemmin puhumani ”totaalikatastrofi” valmis.

Johtuen odotettua heikommasta bioliuotuspitoisuus näkymistä seuraavalle parille kvartaalille, on anti talvella entistä todennäköisempi. Nikkelin hinta tulee todennäköisesti pysymään paineessa ja tuotantoa on hyvin haastava nostaa tarvittaville tasoille mikäli liuotuspitoisuus on alle 2g/l.

Myynnistä saamillani rahoilla pystyn myös osallistumaan antiin, kasvattamatta absoluuttista altistumistani yhtiöön, mitä en tällä hetkellä missään tapauksessa halua tehdä.

Minulla on myös myyntivoittoja kuluvalta vuodelta jotka halusin saada nollattua.

Miksi myyn vain osan positiostani?

Näen Talvivaarassa edelleen merkittävää potentiaalia ja vaikka laskuihin otetaan huomioon annin diludaatio, sekä bioliuotuksen odotettua matalamman pitoisuuden, on tuottopotentiaali nykyhinnalla todella huomattava. Osakekurssi on myös tällä hetkellä niin alhaalla, että esimerkiksi strategisen sijoittajan löytyminen ja mukaan tulo ei välttämättä laskisi osakekurssia, sillä yhtiön riskiprofiili pienenee selvästi. Lisäksi yhtiön kahden viikon päästä pitämä CMD tulee tarjoamaan lisäinfoa yhtiön tilanteesta ja ensi vuoden näkymistä, jonka haluan kuulla ennen suurempia päätöksiä.

Omistan osakkeita Talvivaarassa

 

/One Up on OMXH

 

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

Nipo8 Marraskuu, 2012

Kiitokset näistäkin tiedonjyvistä. Nipottaisin vain tuosta hassusta “diludaatiosta”, joka taas pisti silmään. Eikös yleinen, luonteva ja lyhyempi termi ole diluutio (laimennus)?

optimus8 Marraskuu, 2012“Osakekurssi on myös tällä hetkellä niin alhaalla, että esimerkiksi strategisen sijoittajan löytyminen ja mukaan tulo ei välttämättä laskisi osakekurssia, sillä yhtiön riskiprofiili pienenee selvästi.”

Ajatteletko kurssin olevan alhainen absoluuttisesti vai suhteessa muihin nikkelintuottajiin?Jos se ei ole alhainen suhteessa muihin nikkelintuottajiin, antia ei taida olla kovin helppo myydä, vaikka hinta absoluuttisesti olisikin alhainen. Varmaan kaikilla nikkelintuottajilla ja -muokkajilla on huomattava “tuottopotentiaali”. Talvivaaralla taitaa olla aika monia suhteellisia haittoja: kaukana kärjestä tuotantokustannuskä’yrällä, prosessi joka tuottaa koko ajan yllätyksiä, pitkäaikainen rahoitus epävarma (seuraavankin 100 miljoonan jälkeen), jne.

Miksei osakkeenomistajille olisi paras ratkaisu pistää kaivos ja prosessi lepotilaan näillä nikkelihinnoilla? (Kai se olisi kuitenkin teknisesti mahdollista?)

One Up on OMXH9 Marraskuu, 2012Nipo,

Kiitos huomautuksesta.

One Up on OMXH9 Marraskuu, 2012optimus,

Osakekurssi on suhteessa halpa Talvivaaran potentiaaliin. Talvivaaran positio kustannuskäyrällä parantuu melko rajusti tuotannon kasvaessa. Tällä hetkellä toki isona kysymyksenä on, saadaanko tuotanto nostettua tarvittaville tasoille. Prosessin yllätykset ovat toki hyvin negatiivinen tekijä.

Lepotilaan laitto ei onnistu monellakaan tapaa. Tärkeimpänä ovat kulut juoksevat silti (leasingit, palkat yms) ja näin ollen tappiot repeäisivät todella rajuiksi. En myöskään usko, että prosessia on teknisesti mahdollisuus pistää lepotilaan kokonaisuutena.

One Up on OMXH9 Marraskuu, 2012Myin tänään lisää Talvivaaraa, noin 40% jäljellä olevista. Yhtiön riskiprofiili jatkaa nousuaan johtuen uudesta vuodosta ja jatkuvasti esiin tulleista uusista negatiivisista tekijöistä (varoaltaiden pohjien puuttuminen, uraanipitoisuudet yms). Tehtaan käynnistäminen tulee todennäköisesti kestämään selvästi odotettua kauemmin. Mahdollisesti useita viikkoja.

Jäljellä oleva positio edustaa enää hyvin rajallista osaa salkustani ja tällä hetkellä haluan edelleen kuulla CMD antimen ennen lisäostoja/myyntejä.

optimus9 Marraskuu, 2012“Lepotilaan laitto ei onnistu monellakaan tapaa. Tärkeimpänä ovat kulut juoksevat silti (leasingit, palkat yms) ja näin ollen tappiot repeäisivät todella rajuiksi. En myöskään usko, että prosessia on teknisesti mahdollisuus pistää lepotilaan kokonaisuutena.”

Kaivosten laittaminen lepotilaan huonoina aikoina ei ole käsittääkseni ihan harvinaista. Jos se ei Talvivaarassa onnistu, se on melkoinen suhteellinen haitta, joka nostaa riskiä ja laskee arvoa.

En ihan vastauksestasi ymmärtänyt, miksei Talvivaaraa voisi laittaa lepotilaan. Palkanmaksun voi kai lopettaa normaalimenettelyllä. Leasingit voivat olla este mutta ehkä laiteet voisi reliisata muille kaivosyhtiöille? Liuotuksella ja talteenotolla voi olla varsin pitkä ramp-up ja ramp-down, mikä voi olla este (ja mikä olisi taas aikamoinen suhteellinen haitta Talvivaaralle).

Lehto9 Marraskuu, 2012Nyt varmaan olisi hyvä tilaisuus ostaa lisää Talvivaaraa, mutta ei taida moni uskaltaa. Yhtenä syynä kaikkien muiden ohella pidän sitä, että Talvivaara on toimintansa aikana aina korostanut tulevaisuuden mahdollisuuksia ja vähätellyt tai jopa peitellyt ongelmia. Vielä syyskuun alussa Natunen muun muassa väitti, ettei rahoitusongelmaa ole, vaikka oli ehtinyt jo kertoa totuuden lehden haastattelussa. Perä ei ollut tämän asian suhteen ainakaan parempi.

Se, mitä Talvivaara on kertonut vuodon suhteen, voi olla vähättelyä. Ainakin tällainen mahdollisuus kannattaa pitää mielessä, sillä se on ollut yhtiön tapa.

One Up on OMXH9 Marraskuu, 2012optimus,

Suuremmat kaivosyhtiöt voivat ajaa kaivoksia lepotilaan siirtämällä resurssit muille kaivoksilleen / huollattaa kalustoaan yms. Talvivaaran tapauksessa tälläinen sisäinen siirtely ei ole mahdollista ja jäljellä jäisi vain mahdollinen liisaus ulkopuolisille tahoille. Tämä toki olisi varmaan teoriassa mahdollista. Toki työntekijät voitaisiin lomauttaa pitkäksi aikaa, tämä ei tulisi edes niin kalliiksi. Kokonaisuutena uskon, että fixed cost base olisi niin raskas, että tämä ei olisi järkevää varsinkaan nykyisillä nikkelin hinnoilla.

Prosessin lepotilaan laitosta en osaa kommentoida tarkemmin. Mutulla tuntuu siltä, että se ei tapahtuisi ihan ilman ongelmia johtuen juuri mainitsemastasi pitkästä ramp-upista.

r-listi10 Marraskuu, 2012Tuo tuotantoennuste 5000 tonnia on kyllä ihan täyttä sontaa. ajattele nyt. eihän se oo onnistunu yhtenäkään kvartaalina ja nyt kun tilanne on tämä niin vielä vähemmän.

One Up on OMXH12 Marraskuu, 2012r-listi,

Tehtaan nykyinen seisaus kestää näyttää venyvän sen verran pitkälle, että 5000t ei ole mahdollinen. 4000t vaikuttaa tällä hetkellä melko realistiselta, kaikki riippuu pitkälti bioliuotuksen pitoisuudesta.

Sam13 Marraskuu, 2012Bioliuotus -prosessina liuottaa metalleja malmista. Jos metalleja ei kerätä talteen, ne valuvat pohjavesiin. En tiedä onko yhtiöllä inhibiittoreita, jotka hillittesevät/lopettavat tämän prosessin. Selvää on kuitenki se, että jos tuotanto ja liuotus ajetaan alas, on uudelleen käynnistäminen ja tehokkaiden nikkelipitoisuuksien saavuttaminen pitkä ja kallis operaatio. Omissa laskelmissani pitäisi talvivaaran tuottaa kvartaalissa lähes 9000t nikkeliä positiiviseen tulokseen nykyisillä nikkelin hinnoilla. muuttuvat kustannukset 6500€/ ni tonni. Jos nikkelin hinta nousee 22kUSD/t silloin 4500 t/q yltää positiiviseen tulokseen.

kaivonkatoja13 Marraskuu, 2012On hyvä tunnustaa omat virheensä!

Lauri vaari14 Marraskuu, 2012Joskus aikaisemmin sanoin tällä palstalla One Upin tosi ansiokkaan Talvivaara-analyysin jälkeen että alhainen nikkelin hinta, pahat tuotantovaikeudet ja potentiaaliset ympäristöongelmat ovat tappava yhdistelmä. Taitaa tämä surullinen skenario toteutua. Olisi mukava kuulla mielipiteitä jatkosta. Edustan sitä kantaa että kun yritykseltä menee luottamus niin menee kaikki. Kukaan ei voi pitkään aikaan olla varma ovatko päästöt hallinnassa vai eivät. Rahat loppuvat vuorenvarmasti pian.Kuka rahoittaa mahdollisen osakeannin ja millä ehdoilla.Miten paljon menee rahaa mahdollisiin vahingonkorvauksiin ..jne..jne. Perästä kuuluu sano torventekijä. (sic!)

One Up on OMXH15 Marraskuu, 2012kaivonkantaja,

Yksi sijoittajan tärkeimmistä ominaisuuksista. Olen tehnyt Talvivaarassa virheitä, etenkin alkuperäisen analyysini kanssa. Kirjoitan näistä lisää myöhemmin kun saan ajatukset kasattua asian ympäriltä.

sikari-sakari16 Marraskuu, 2012Haluaisin kuulla mielipiteesi Talvivaaran luvatusta mineraalivarojen päivityksestä loppuvuonna 2012. Aivan ilmeistä kai on, että nikkeliä ja muita metalleja on löytynyt lsää. Mikä merkitys tällä tulee olemaan?

Toinen kysymys on konkurssin tai kaivostoiminnan hallitun lopettamisen (viranomaisten pakottamana) todennäköisyys. Oma käsitykseni tämän todennäköisyydelle on suurinpiirtein samaa luokkaa kuin lentokoneen tippuminen onnettomuudessa uudelleen Manhattanille. Kysymys on tietysti viime kädessä ihmisten päätöksistä, mutta pidän käytännössä varmana, että malmio tullaan hyödyntämään ja vieläpä lopulta kannattavasti. Mikä on oma näkemyksesi?

Viimeinen kysymys: mikä on todennäköisyys sille että yhtiö seuraavan seitsemän vuoden aikana (2013-2019) tekee kumulatiivista voittoa yli 2 euroa osaketta kohden? Ensimmäisessä viestissäsi oli muistaakseni laskelmia, joten uskoisin, että olet tätäkin jotenkin haarukoinut.

Vieraskynä
Vieraskynä
vieraileva kirjoittaja

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit