Kello tikittää Oriola-KD:n johdolle, negatiivinen tulosvaroitus kulman takana

Mediakonserni Sanoman johto ei ole kotimaisten pörssiyhtiöiden keskuudessa ainoa, jonka käsissä liiketoiminnan kannattavuus voi lähteä hallitsemattomaan luisuun. Heikon liikkeenjohdollisen suorituksen kylkeen näyttävät tarrautuvan myös epätoivoisen optimistiset tulevaisuuden ennusteet, joiden saavuttaminen on yleensä mahdollista vain parhaassa mahdollisessa skenaariossa. Tarkastelen tässä merkinnässä lyhyesti potentiaalisten ostokohteideni seurantalistalla vuosikausia roikkunutta Oriola-KD:ta ja sen viimeaikaista kehityskaarta.

Kuluvan vuoden kolmas neljännes on kääntymässä loppuaan kohden, ja kvartaalia on enää kolme viikkoa jäljellä. Tällä viikolla yhtiöiden ylimmät johdot saavat eteensä heinä-elokuun toteutuneet lukemat, joiden pohjalta näemme varmuudella jonkin verran tulosvaroituksia. Positiivisia sellaisia ovat jo tarjoilleet Neste Oil ja Kone. Vastaavasti negatiivisen yllätyksen tarjosi eilen rakennusyhtiö YIT. Kerron tässä merkinnässä potentiaalisimman kandidaatin seuraavaksi negatiivisen tulosvaroituksen antajaksi.

Ennen yleissävyltään pessimistisen tarkastelun aloittamista korostan, että Oriola-KD on ollut jo vuosikausien ajan potentiaalisten ostokohteiden listani kärkipään tuntumassa. Pidän lääkejakelijasta hyvin paljon edelleenkin: kokonaisuutena arvioiden yhtiön liiketoimintamalli on kassavirroiltaan ennustettavaa ja vakaata laatua, yhtiön ydinmarkkinoilla toimijoiden markkina-asemat ovat vakiintuneet, ja yhtiö on mielenkiintoinen kumppani tai ostokohde kenelle tahansa Itämeren toiminta-alueella.

Lisäksi Oriola-KD:n tarjoamien palveluiden kysyntätrendi on takuulla kasvava pitkällä aikavälillä. Lääkkeitä tullaan jakelemaan katkeraan loppuun saakka riippumatta siitä, minkä lääkeyhtiön patentista on kyse. Tähän ilouutiset kuitenkin loppuvat tältä erää.

Yhtiötä tarkastellessa joutuu kohtaamaan useita varjopuolia, joista lisää seuraavassa. Oriola-KD:n H1/2013 liikevoitto oli yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (Q1/2013 + Q2/2013). Vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin liikevoittoa kertyi 9,2 miljoonaa euroa. Erityisen huonolta näyttää viimeisten kolmen kuukauden kehitys: Oriola-KD:n liikevoitto laski huhti-kesäkuussa 2013 tappion puolelle 0,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 yhtiö teki 4,0 miljoonan euron liikevoiton samalla kevätneljänneksellä. Tuloskehityksen suunta on siis totaalisesti väärä.

Heikko kehitysura ei kuitenkaan syystä tai toisesta välity yhtiön ylimmän johdon antamaan tulosennusteeseen kuluvalle tilikaudelle. Viimeisimmän osavuosikatsauksen mukaan Oriola-KD:n näkymä vuodelle 2013 on seuraava:

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2012 tasosta. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoiton arvioidaan jäävän alle 2012 tason.”

Yhtiö teki vuonna 2012 liikevoittoa yhteensä 25,8 miljoonaa euroa (Q1 + Q2 + Q3 + Q4). Tämä jakautui vuosineljänneksittäin seuraavasti (pyöristetty lähimpään sataan tuhanteen euroon kvartaaleittain):

Q1/2012: 5,2 miljoonaa euroa
Q2/2012: 4,0 miljoonaa euroa
Q3/2012: 6,2 miljoonaa euroa
Q4/2012: 10,5 miljoonaa euroa
yhteensä FY2012: 25,8 miljoonaa euroa
Huom: liikevoitto Q3/2012 ilman kertaluonteisia eriä 7,2 miljoonaa euroa

Nyt tilikauden 2013 alku näyttää kuitenkin täysin katastrofaaliselta suhteessa edellisvuoteen (suluissa tulosmuutos vuotta aiempaan nähden):

Q1/2013: 2,3 miljoonaa euroa (-2,9 miljoonaa euroa eli -55,8 %)
Q2/2013: -0,3 miljoonaa euroa (-4,3 miljoonaa euroa eli -107,5 %)
Huom: liikevoitto Q2/2013 ilman kertaluonteisia eriä 3,7 miljoonaa euroa

Palaan tässä vaiheessa yhtiön johdon 25.7.2013 antamaan tulosohjaukseen. Nyt siis oltaisiin paitsi saavuttamassa, myös ylittämässä viime vuoden tuloskunto. Katsotaan seuraavaksi, millaista huippusuoritusta vallitsevaan tulosohjaukseen yltäminen vaatisi yhtiöltä konkreettisesti tilikauden 2013 jälkipuoliskolla (H2/2013).

On huomionarvoista, että yhtiö ohjeistaa vain liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä. Oriola-KD:n kertaluonteisilla erillä oikaistu liikevoitto oli tilikaudella 2012 yhteensä 26,8 miljoonaa euroa. Tästä kertymästä 9,2 miljoonaa euroa muodostui alkuvuonna (H1/2012) ja 17,7 miljoonaa euroa loppuvuonna (H2/2012). Prosentuaalisesti alkuvuosi edusti 34,2 % tilikauden liikevoitosta, loppuvuosi puolestaan 65,8 %.

Kun Oriola-KD:n kuluvan tilikauden toisen vuosineljänneksen (Q2/2013) oikaisee kertaluonteisilla erillä, kohoaa alkuvuoden 2013 liikevoitto tasolle 6,0 miljoonaa euroa. Oikaisujen jälkeenkin yhtiö on 3,2 miljoonaa euroa eli 34,8 % jäljessä vuotta aiemmasta. Ja nyt yritysjohdon antaman tulosennusteen mukaan tarkoituksena on paitsi saavuttaa viime vuoden liikevoitto, myös parantaa sitä ilman kertaluonteisia eriä.

Jotta Oriola-KD saavuttaisi edes tilikauden 2012 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä, olisi yhtiön ansaittava loppuvuonna 2013 (H2/2013 eli Q3 + Q4) liikevoittoa yhteensä 20,9 miljoonaa euroa. Viime vuonna yhtiö sai kasaan samalla ajanjaksolla yhteensä 17,7 miljoonaa euroa. Edes saman tason saavuttamiseen vaaditaan näin ollen parannusta 3,2 miljoonaa euroa eli miltei 20 prosenttia. Ja tässä tulee tarkastelun ydin: sekään ei riitä annettuun tulosohjeistukseen, jonka mukaan liikevoiton tulisi kasvaa viime vuodesta (ilman kertaluonteisia eriä).

Missä ovat turvamarginaali ja annetun tulosennusteen konservatiivisuus? Kuinka toiveikkaita tulosarvioita yritysjohto saa antaa tukeakseen omaa asemaansa?

Vaikka historia ei ole sen paremmin liike-elämässä kuin osakemarkkinoillakaan tae tulevaisuudesta, katsotaan Oriola-KD:n viimeisten kolmen vuoden liikevoittosaavutuksia tilikausien jälkipuoliskoilla (H2 = Q3 + Q4). Nyt yhtiön tulisi ylittää loppuvuoden aikana 20,9 miljoonan euron taso, jotta annettua ohjeistusta ei tarvitsisi erillisellä negatiivisella ja nykyjohdon sarjassa kuudennella tulosvaroituksella alentaa.

H2/2012: 17,7 miljoonaa euroa
H2/2011: 9,2 miljoonaa euroa
H2/2010: 1,5 miljoonaa euroa
H2/2013 tarve: yli 20,9 miljoonaa euroa

Ei hyvältä näytä. Oriola-KD:n tulisi saavuttaa kuluvan tilikauden jälkipuoliskolla selvästi viime vuosien korkein liikevoittotasonsa, jotta edes vuoden 2012 voittokertymä saavutettaisiin. Vielä tämänkin päälle olisi ansaittava jonkin verran lisää liikevoittoa, jotta yhtiö voisi säilyttää ohjeistuksensa muodossa ”liikevoitto kasvaa”. Kuluvan vuoden alun ”saavutusten” perusteella tuulensuunnan pitäisi kääntyä 180 astetta viimeistään nyt, jos ei ole jo myöhäistä.

Yhtiön nykyinen tulosennuste näyttää erityisen huolestuttavalta, kun liiketoiminnan alamäkeä tarkastelee divisioonittain: huhti-kesäkuussa 2013 Oriola-KD:n Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liiketappio kasvoi 3,3 miljoonasta eurosta 7,0 miljoonaan euroon. Siis liiketappio, ei voitto. Vuonna 2008 Oriola-KD:n johto vielä maalaili ruusuisia tulevaisuuden kasvunäkymiä itään, kun yhtiö hankki 75 % Moskovassa Stary Lekar -nimellä toimivasta Vitim & Co -apteekkiketjusta ja maanlaajuisesta Moron Ltd -lääkkeiden tukkukauppayhtiöstä.

Oriola-KD:n Venäjän-liiketoiminnan kasvuharppauksen hetkellä Moronin markkinaosuus lääkkeiden tukkukaupasta Venäjällä oli noin 5 %, ja Moronilla oli maassa 9 toimipistettä. Luvut voivat kuulostaa äkkiseltään pieniltä, mutta Oriola-KD:n ylin johto maalasi sijoittajille kuitenkin tuntuvaa kasvunäkymää isolla pensselillä: yhtiön mukaan Venäjän markkinoiden arvioitu kasvu oli vuonna 2008 tehdyn tilannearvion perusteella pitkällä aikavälillä noin 20 % vuodessa. Toisin on käynyt ainakin toistaiseksi, ja yhtiön Venäjän-yksikön tuloshuippu osuu edelleenkin lamavuoteen 2009. Tätä taustaa vasten on mielestäni outoa, että samat miehet ahertavat yhtiössä edelleen paremman huomisen toivossa.

Erinäisistä haasteista johtuen Oriola-KD:n hulppea kasvunäkymä on vaihtunut viime aikoina kivireeksi, jonka vetäjää vaihdettaneen seuraavaksi. Oriola-KD:n Venäjän-liiketoiminnan ahdingon syvyyttä kuvastaa, että yhtiön liikevoitto olisi ollut 116,7 % nykyistä toteumaa korkeampi alkuvuonna 2013, jos Venäjä olisi tehnyt edes nollatuloksen. Mielestäni tämä antaa jonkinlaisen signaalin mahdollisen tuloskäänteen tarjoamasta tuloksen kasvupotentiaalista. Neloskentän alivoimalla on tosin vaikea iskeä hattutemppua venäläisiä paikallispelureita vastaan, kuten on nyt nähty.

Kuten totesin Oriola-KD:n tilannetta sivunneessa blogimerkinnässä jo yli puolitoista vuotta sitten, ostaisin yhtiön osakkeita välittömästi, jos liiketoiminta saisi uudet vetäjät. Jatkan edelleen Oriola-KD:n seuraamista potentiaalisena ostokohteena.

Loppuvuoteen 2013 liittyvä mahdollinen negatiivinen tulosvaroitus ei kuitenkaan uskoakseni romauttaisi yhtiön osakekurssia katastrofaalisesti, koska markkinoilla Oriola-KD:n johto tuntuu olevan kohta yksin uskossaan oman tulosennusteensa toteutumisen suhteen. Esimerkiksi analyysitalo Inderes ennustaa Oriola-KD:n liikevoiton jopa laskevan viime vuodesta (tasolle 25,5 miljoonaa euroa). Näin ollen se ei saavuttaisi edes tilikauden 2012 tasoa, jonka ylittämisestä yhtiön johto elättelee ainakin julkisissa esiintymisissään yhä jonkinlaisia haaveita.

Miksi sitten korostan jatkuvasti yhtiön johdon roolia alamäessä? Siksi, että yhtiön nykyjohdolla on tilillään osakekurssin monivuotinen luisu, liiketoiminnan tuloksen pitkäkestoinen alamäki sekä jo viiden negatiivisen tulosvaroituksen sarja, johon lukeutuvat seuraavat tiedotteet:

16.12.2011: (linkki)
19.7.2011: (linkki)
21.12.2010: (linkki)
28.10.2010: (linkki)
21.4.2010: (linkki)

Listatut 5 kappaletta negatiivisia tulosvaroituksia verraten lyhyen ajan sisällä kertovat minulle, että yhtiön ylin johto on ilmeisen kykenemätön arvioimaan realistisesti johtamaansa liiketoimintaa. Toisaalta vieläkin huolestuttavampana mahdollisuutena on, että vaikeudet yhtiön kasvumarkkinoilla tulevat kerta toisensa jälkeen johdolle yllätyksenä. Tähän viittaisi erityisesti Oriola-KD:n Venäjän-divisioonan syöksykierre. Erityisen huolestuttava oli yhtiön toimitusjohtajan sanavalinta Q2/2013-tiedotteessa, jossa hän totesi ”Moskovan pääjakelukeskuksen toiminnan vakautuneen”. Millaisessa jamassa se sitten onkaan alkuvuonna ollut?

Kuin kruununa tilanteelle yhtiön ylin johto on myös historian valossa osoittanut olevansa varsin piittaamaton antamaan konservatiivisia tulevaisuuden tulosarvioita. Ainakaan minulla ei ole osoittaa Oriola-KD:n vuosien 2010–2013 historiasta samanlaista positiivisten tulosvaroitusten sarjaa kuin mitä edellä esitin yhtiötä koskevien suru-uutisten listauksessa.

Kaiken yhtiökohtaisen ahdingon keskellä Oriola-KD:n osakemäärältään suurimpien osakkeenomistajien luettelon sijalle neljä on kivunnut Mariatorp Oy, jota hallinnoi Niklas Herlin. Mariatorpin osuus Oriola-KD:n äänivallasta ylittää tarkasteluhetkellä jo 4 %. Samasta perhepiiristä löytyy myös Oriola-KD:n viidenneksi suurimmaksi omistajaksi hivuttautunut Wipunen varainhallinta Oy (äänistä 2,4 %), jota kontrolloi Ilkka Herlin. Perhepiirin ostoissa en usko sattumaan.

Uskon, että mainittujen tahojen merkittävä finanssisijoitus lääkejakelijaan on puhtaasti taloudellinen. On vaikea nähdä, mitä muutakaan se voisi olla. He uskovat tavallani, että yhtiössä on nykyisellään hyödyntämätöntä potentiaalia. Onhan yhtiön osakekurssikin tänä päivänä noin 55 % alhaisemmalla tasolla kuin huippuvuonnaan 2010. Lähtökohtaan viitaten yhtiön ylimmällä johdolla alkaa käydä pelivara vähiin, jos tulosennusteeseen joudutaan vielä koskemaan. Myös hallituksen koostumukseen lienee odotettavissa muutoksia, jos kannattavuuden syöksykierre jatkuu.

On todennäköistä, että kuudennesta negatiivisesta tulosvaroituksesta pääsisi vihdoin ja viimein vilttiketjuun. Kädettömimmät saisivat lähteä, ja muutoksen tuulet alkaisivat puhaltaa muutaman heikon vuoden jälkeen. Potentiaalia yhtiössä on, ja aion ottaa siitä osuuteni, kun käänne tapahtuu.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) ennakkomyynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista Oriola-KD:n osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä pyrkimyksenä ole ottaa kantaa osakekurssin tuleviin muutoksiin, taikka antaa osakkeelle tavoitehintaa tai sijoitussuositusta. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Kuvamateriaalin lähde mtv3.fi.

 

 

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
5 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
12.09.2013 13:31

Luvuissa ei varmaan ole huomautettavaa,, mutta kirjoitusten sävy noin yleensä on vähän turhan hyökkäävä. Niistä saa jopa lukija vatsapuruja! Sanoman johtoa koskevat kirjoitukset muistutti välillä jo ajojahdilta. Mites esim. Wsoy myynti, oliko huono siirto? Entä, kun Dna:ta kukaan ei sitten ostanutkaan. Ehkä ei sittenkään myyty liian halvalla ? Vähän lisää keveyttä ja ehkä huumoriakin, niin hyvä tulee…

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
16.09.2013 16:04

Sävy on erittäin hyvä. Parempi ilmaista asiat suoraan, sen jo Erno Paasilinnakin opetti. Ja huumoriahan on, sitä kutsutaan sarkastiseksi.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
17.09.2013 23:04

Siinä huumoria: “Neloskentän alivoimalla on tosin vaikea iskeä hattutemppua venäläisiä paikallispelureita vastaan, kuten on nyt nähty.”

Nimetön
Nimetön
12.09.2013 17:58

Jukka, hyvää analyysia ja sopivan mausteista tekstiä. Juuri tälläistä kaivataan, huonosti toimiva yritysjohto ansaitsee kyllä täyslaidallisen silloin kun tehtäviä ns. vain hoidetaan kuten Oriolassa tapahtuu. Oriolassa saattaa toki vikana olla se että tehtäviä ei edes osata hoitaa mutta jokatapauksessa sama asia.

Mielestäni Oriolassa hommaa on katsottu jo liian kauan läpi sormien, toiveikkaana odotan että Herlinit eivät katso tätä kauaa läpi sormien ja pääsemme pian Oriolan omistajiksi uuden johdon ottaessa homman haltuun.

Nimetön
Nimetön
12.09.2013 18:52

Juuri näitä lisää Jukka. Perusteltu kritiikki on tässäkin tapauksessa paikallaan ja se ilmenee esittämistäsi faktoista. Maailmaan mahtuu monta keskipolun kommentoijaa, toivottavasti pidät linjasi etkä liity heihin. Vaikka kirjoittaisit lillukanvarsista niin aina löytyy muutama mielensäpahoittaja.