Kampanjayhtiö: Volkswagen

Ikonisen autonvalmistaja Volkswagenin pääkonttori sijaitsee Saksan Wolfsburgissa. Yhtiö aloitti autojen sarjatuotannon jo vuonna 1945. Vuonna 1961 Volkswagenin osakkeiden noteeraus aloitettiin Frankfurtin pörssissä. Tällä hetkellä yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa (Porsche Automobil, State of Lower Saxony Hannover ja Qatar Holding) edustavat yhteensä yli puolta osakekannasta, joten omistusta voidaan pitää vakaana. Esittelen tässä merkinnässä pääpiirteittäin Volkswagenin, joka lukeutuu merkinnän julkaisuhetkellä Nordnetin saksalaisten osakkeiden kaupankäyntikampanjaan.

Mainittakoon, että yksin Porsche Automobilin hallussa on yhtiöstä 50,7 prosenttia äänivallalla mitattuna. Viime vuonna yhtiön markkinaosuus oli globaalisti 12,9 prosenttia, ja vuotta aiemmin se oli 12,8 prosenttia – kehitys on siten kokonaisuutena asteittaisesti positiivista. Yhtiö on yksi maailman johtavista autoteollisuuden yhtiöistä.

Kymmenen miljoonan auton vuotuinen raja rikki

Vuosi 2014 oli automarkkinoille haastava globaalisti, mutta Volkswagen suoriutui siitä varsin menestyksekkäästi. Yhtiö jatkoi jo vuosien mittaista asteittaista suorituskykynsä kohentamista.

Viime vuonna Volkswagen saavutti yhden virstanpylvään, kun sen tilikauden aikana toimittamien ajoneuvojen määrä ylitti 10 miljoonaa kappaletta (tarkka luku 10,14 miljoonaa kappaletta; vuonna 2013 toimitettiin 9,73 miljoonaa kappaletta). Aiempiin tavoitteisiinsa nähden yhtiö saavutti rajapyykin neljä vuotta etuajassa, mikä kertoo strategian toimivuudesta ja johdon kyvykkyydestä toteuttaa sitä käytännössä.

Kannattavuus kohenee, tavoitteet yhä korkeammalla

Huomionarvoista on, ettei kasvu ole tullut kannattavuuden kustannuksella. Yhtiön operatiivinen kannattavuus nimittäin kasvaa liikevoittomarginaalilla mitattuna. Nyt se on 6,3 prosenttia – toisin sanoen 202,5 miljardin euron liikevaihdosta jää 12,7 miljardia euroa liikevoittoriville.

Toimitettujen autojen kappalemäärällä mitattuna Volkswagen on globaalisti kakkonen, vain vuositasolla mitattuna 90 000 autoa perässä markkinaykkönen Toyotasta. Viime vuonna Toyotan myynti kasvoi 2,5 prosenttia, Volkswagenin puolestaan jopa 4,2 prosenttia. On hyvin mahdollista, että Volkswagen-konserni nousee jo tänä vuonna maailman suurimmaksi autonvalmistajaksi kappalemäärillä tarkasteltuna.

Euroopassa Volkswagen on kuitenkin jo nyt selvästi suurin autonvalmistaja. Volkswagenilla oli viime vuoden lopussa 118 autotehdasta, 335 eri automallia ja 593000 työntekijää. Myyntitoimintaa konsernilla on 153 eri maassa. Vuonna 2007 Aasian-liiketoiminta edusti Volkswagen-konsernin rekisteröinneistä vain 18 prosenttia. Viime vuonna vastaava osuus oli jo 44 prosenttia.

Liiketoiminnan kasvu huimaa Kiinassa

Huimaa kasvua kuvastaa Volkswagenin Kiinan-yksiköstään tulouttamat osingot, jotka ovat kymmenkertaistuneet vuosien 2008–2014 välisenä aikana. Vuoteen 2018 mennessä Volkswagen aikoo kasvattaa Kiinassa jälleenmyyjäverkostoaan 40 prosentilla nykymäärästä.

Todettakoon, että konserni on jo nyt 18 autotehtaallaan Kiinan selvä markkinajohtaja omassa teollisuudessaan. Liiketoimintahistoriaa Volkswagen-konsernilla on Kiinasta jo 30 vuotta, joten hetkellisestä kasvupyrähdyksestä ei ole tätä taustaa vasten kyse.

Hajautettu mallisto ja brändiportfolio

Tänään Volkswagen-konserni valtaa maailmanmarkkinoita 12 eri automerkillä, jotka ovat Volkswagen (sekä henkilöliikenne että kaupallinen liikenne), SKODA, Lamborghini, Audi, Bentley, Porsche, Scania, SEAT, Bugatti, Ducati ja MAN. Jokainen brändi laajentuu markkinoilla omana itsenäisenä yksikkönään, omine kohdeasiakkaineen. Kappalemääräisesti parhaassa myynnin kasvussa olivat viime vuonna Porsche (+17,1 prosenttia), SKODA (+12,7 prosenttia) ja Audi (+10,5 prosenttia).

Konsernista löytyy siten hajautusta eri asiakassegmentteihin ja tavaramerkkeihin. Maantieteellisesti tarkasteltuna on alleviivattava, että Volkswagen-brändi kasvaa erityisesti Aasiassa. Sen myynnistä jopa 48,6 prosenttia suuntautui viime vuonna Aasian ja Tyynenmeren markkina-alueelle.  Eurooppa edustaa enää alle kolmannesta pääbrändin myynnistä. Kappalemääräisesti tarkasteltuna Volkswagenien myynti on kasvanut 65 prosenttia vuodesta 2007 – kasvua on kirjattu poikkeuksetta joka vuosi.

Merkittävää on, että osa Volkswagen-konsernin tavaramerkeistä ansaitsee tuloksensa kuitenkin nimenomaan Euroopassa. Esimerkiksi SEAT:n viime vuoden toimituksista 94,4 prosenttia suuntautui Eurooppaan. SKODA:lla vastaava osuus oli 70,6 prosenttia.

Vahvassa kasvuputkessa maltillisin arvostuskertoimin

Vuoden 2014 tilinpäätös on Volkswagenin osalta omistajan kannalta mieluisaa lukemista. Euromääräinen liikevaihto saavutti 202,5 miljardia euroa, kasvua vuodesta 2013 noin 2,8 prosenttia. Liikevoitto kohosi 8.8 prosenttia, tilikauden 2013 noin 11,7 miljardista eurosta noin 12,7 miljardiin euroon. Nettotulos kasvoi jopa 21 prosenttia 9,1 miljardista eurosta 11,1 miljardiin euroon. Suotuisan kehityksen taustalla on Volkswagen-konsernin markkinaosuuden nousu globaalissa tarkastelussa.

Edeltävä huomioiden ei ole yllättävää, että myös Volkswagenin osakekurssi on kehittynyt viime aikoina nousujohteisesti. Vuodessa osake on kohonnut 18,7 prosenttia, kahdessa vuodessa 49,6 prosenttia ja kolmessa vuodessa 60,9 prosenttia.

Osakekohtaista tulosta Volkswagen teki viime vuonna 21,84 euroa, kasvua vuodesta 2013 noin 17 prosenttia. Tämän päivän 225,70 euron osakekurssiin nähden yhtiö hinnoitellaan tänään vain 10,3:n tuloskertoimella eli p/e-luvulla.

Vallitseva hinnoittelukerroin vaikuttaa alhaiselta Volkswagenin tuloskasvuhistoriaan nähden. Vuosina 2007–2014 konserni kasvatti operatiivista liikevoittoaan keskimäärin 15,7 prosenttia vuodessa. Tämä selittyy pitkälti liiketoiminnan kasvufokuksen siirtymisellä Aasiaan ja premium-malleihin.

Alkaneen tilikauden näkymät valoisat

Alkaneen vuoden 2015 näkymät ovat Volkswagenin mukaan lupaavat. Yhtiö odottaa toimitettujen autojen määrän kasvavan edelleen maltillisesti viime vuoden tapaan. Euromääräisen liikevaihdon kasvuennusteen haarukan yhtiö ulottaa neljän prosentin kasvuoletukseen asti.

Operatiivisen liikevoittomarginaalin yhtiö ennakoi säilyvän jotakuinkin ennallaan, jättäen kuitenkin arviossa mahdollisuuden lievään kohennukseen. Kaikkiaan yhtiön kokonaiskehityksen odotetaan olevan osakekohtaista tulosta kasvattavaa ja markkinaosuuksia voittavaa, joskin myös yleisen markkinatilanteen haasteellisuus mainitaan.

Osingonjaon kehitys mallikelpoista

Volkswagen profiloituu loistavana osingonjaon kasvattajana. Yhtiö on onnistunut nostamaan osakekohtaista voitonjakoaan 2010-luvulla keskimäärin 21,5 prosenttia vuodessa seuraavan kuvan osoittamalla tavalla.

Volkswagen_osakekohtainen_osinko

Volkswagenin osinko per osake (EUR) 2010–2014

On painotettava, että osingonjaon kasvun taustalla on sekä tuloskasvu että osingonjakosuhteen maltillinen nosto. Vuonna 2010 Volkswagen maksoi osinkoina vain 15,1 prosenttia nettotuloksestaan. Tänä keväänä osuus oli noussut 21,2 prosenttiin, mikä on sekin verrattain alhainen taso. Yhtiö on itse kertonut tavoittelevansa keskipitkällä aikavälillä 30 prosentin osingonjakosuhdetta, mikä toteutuessaan nostaisi vuotuista osinkoa lähivuosina, vaikka yhtiön hieno tuloskasvu jarruttaisikin tilapäisesti.

Volkswagen on ollut erinomainen pitkän aikavälin sijoitus. Viimeisten kymmenen vuoden aikana osake on tuottanut uudelleensijoitetuin osingoin keskimäärin 20,7 prosenttia vuodessa. Sijoitushorisontin alusta nykyhetkeen osake on tuottanut kymmenen vuoden ajanjaksolla 558,1 prosenttia. Yleisindeksin keskituotto on ollut samalla ajanjaksolla Saksassa 8,7 prosenttia ja koko aikavälin tuotto 130,4 prosenttia.

Yritysjohdon laatuvaatimusta ei voi koskaan korostaa liikaa

Osin sijoittajien tulisi kiittää Volkswagenin huimasta nousukiidosta toimitusjohtaja Martin Winterkornia, joka on luotsannut yhtiötä kasvuun ja kannattavuuteen jo 8 vuotta. Taloon sisään astuessaan hänen tavoitteenaan oli nostaa konserni maailman suurimmaksi autonvalmistajaksi, ja tavoitteen saavuttaminen näyttää olevan enää päivistä kiinni.

Suuruuden ekonomian saavutettuaan Volkswagen tähdännee jatkossa järjestelmälliseen liikevoittomarginaalin kasvattamiseen. Tätäkin haastavammaksi tehtäväksi voidaan katsoa Yhdysvaltain markkinoiden valloittaminen Kiinan tapaan.

Riskianalyysissä tulee huomioida ainakin mahdollinen dramaattinen muutos siinä, millaisia automalleja keskipitkällä aikavälillä kuluttajille myydään. Tähän saattaa olla digitalisaation kautta oma sanottavansa myös Applen ja Googlen kaltaisilla teknologiajättiläisillä.

Osinko per osake: 4,86 EUR
Osinkotuotto-%: 2,12 %
P/E-luku: 10,45
Osakekohtainen tulos: 21,90 EUR
Markkina-arvo: 41,33 mrd EUR

-> Siirry tästä kampanjasivulle

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista tekstissä mainittuja yhtiöitä kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta taikka markkinapaikasta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Source / CC BY-SA
Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
2 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
11.05.2015 20:52

Olen samaa mieltä, että varsin hyvä yhtiö! Itse asiassa bongasin tämän vuonna 2013, kun ostin volkkaria 135 euron kurssiin, ja myöhemmin 2014 syksyllä lisää n. 150 euron kurssiin.

http://laiskasijoittaja.blogspot.fi/2013/04/osto-volkswagen-ag.html
http://laiskasijoittaja.blogspot.fi/2014/10/lisaosto-volkswagen-ag.html

Osakekurssi on tänään tasolla 227 euroa. Tuntuu siltä, että saksalaisten osakkeiden hinnat, kuten myös volkkarin, ovat nousseet vähän turhankin jyrkästi viime aikoina. Ehkä volkkari on edelleenkin ostocase, mutta pari vuotta sitten sama kehitys oli mielestäni nähtävissä, ja siksi ostoksilla olinkin siihen aikaan. Tänään jätän lisäostot väliin.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
31.01.2016 22:49

töpex