Kampanjayhtiö: Krones

Saksassa päämajaansa pitävä Krones suunnittelee, kehittää ja valmistaa laitteistoja sekä linjastoja paketoimiseen ja pullottamiseen. Yhtiö on maailman johtava pullojen ja tölkkien valmistaja. Päivittäin miljoonat pakkaukset käsitellään Kronesin teknologialla ympäri maailman. Esittelen tässä merkinnässä pääpiirteittäin Kronesin, joka kuuluu julkaisuhetkellä Nordnetin saksalaisten osakkeiden kaupankäyntikampanjaan.

Erityisen vahva markkina-asema Kronesilla on panimoiden sekä kuohu- ja virvoitusjuomien markkinoilla. Tämän ohella on kuitenkin mainittava, että yhtiö on läsnä myös ruoka-, kemikaali-, kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa. Hajautusta riittää siten yhden yhtiön sisälläkin eri segmentteihin varsin hyvin.

Edeltävä huomioiden voidaan todeta, että Kronesin teknologinen riski on vähäinen siitä näkökulmasta, ettei yhtiön liiketoiminta ota kantaa esimerkiksi sokerilimujen terveysvaikutuksiin. Kronesin laitteistoilla on juomateollisuudessa kysyntää karkeasti ilmaisten niin kauan kuin ihmiset juovat jotain. Tietenkin ihmisten määrän kasvu globaalisti kasvattaa myös markkinapotentiaalia. Krones ei siis ole vain sokerilimun vanki.

Ansaintakykynsä osoittanut liiketoimintamalli

Krones perustettiin vuonna 1951, joten sillä on liiketoimintahistoriaa ja reilusti yli puoli vuosisataa. Yhtiö on vuosien mittaan kehittynyt pelkästä laitevalmistajasta asiakkaiden kokonaisvaltaiseksi palvelukumppaniksi. Kronesin mukaan sen liiketoiminnan vallihautaa eli kilpailuasemaa suojelee jo yli 3150 eri patenttia.

Maailmanlaajuisesti Krones työllistää tänään yli 12000 työntekijää. Vain 10 prosenttia yhtiön myynnistä suuntautuu Saksaan, joten kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernista vastaa jopa 90 prosenttia. Euromääräisesti tarkasteltuna Kronesin liikevaihto yltää jo lähes 3 miljardiin.

Osake iskenyt silmään vahvan nousuvaihteen

Kronesin osakekurssi on kehittynyt viime aikoina loistavasti. Vuodessa osake on kohonnut 44,8 prosenttia, kahdessa vuodessa 88,9 prosenttia ja kolmessa vuodessa 138,4 prosenttia.

Kronesissa sijoittajia kiinnostava ominaisuus on varsin hyvin ennustettava kannattavuus, joka sallii tasaisen osingonjaon ja kasvuinvestoinnit. Viime vuosina yhtiö on investoinut palveluliiketoiminnan kasvattamiseen. Kronesin näkemyksen mukaan se onkin jo korvaamaton partneri asiakkailleen laitemyynnin jälkeen. Nopea huolto toimii paitsi korjaustarpeissa, myös liiketoiminnan kustannustehokkuuden kehittämisessä.

Suorituskyvyn kohennusta joka rintamalla

Kronesin liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia vuonna 2014 suhteessa vuoteen 2013. Euromääräisesti tarkasteltuna liikevaihto saavutti 2,95 miljardia vuodessa. Myynnin kasvattamisen ohella Krones onnistui kohentamaan myös kannattavuuttaan. Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon nousi vuoden 2013 noin 6,0 prosentin tasosta viime vuonna noin 6,5 prosenttiin.

Myös kustannustehokkuus on parantunut Kronesin kohdalla trendinomaisesti. Yhtiön materiaalikulut suhteessa liikevaihtoon ovat laskeneet vuoden 2011 noin 51,2 prosentin tasosta viime tilikauden noin 49,2 prosenttiin. Samalla aikavälillä henkilöstökulujen suhteellinen osuus myynnistä on pudonnut noin 29,7 prosentista noin 29,1 prosenttiin.

Kustannustehokkuus yhdistettynä myynnin kasvuun on johtanut liikevoiton trendinomaiseen ja rivakkaan kasvuun, mitä ilmentää seuraava kuva.

Krones liikevoitto ja marginaali

Kronesin liikevoitto (mEUR) ja liikevoittomarginaali (%) 2011–2014

Kronesin liikevoitto on kasvanut 157 prosenttia viimeisten kolmen vuoden aikana. Ajanjaksolla suhteellinen liikevoittomarginaali on yli kaksinkertaistunut, kohentuen joka tilikausi poikkeuksetta.

Osingonjako paisuu kuin pullataikina

Suotuisa liiketaloudellinen kehitys mahdollisti jälleen tänä keväänä Kronesin osingonjakoon tuntuvan korotuksen. Krones nosti osakekohtaista osinkoaan jopa 25 prosenttia. Keväällä 2014 maksetusta 1,00 eurosta per osake noustiin tasolle 1,25 euroa per osake.

Krones onkin huomionarvoisesti yli kaksinkertaistanut osakekohtaisen osingonjakonsa vuoden 2011 jälkeen seuraavan kuvan osoittamalla tavalla.

Krones_osakekohtainen_osinko

Kronesin osinko per osake (EUR) 2011–2014

Kasvun jatkumisella kaikki edellytykset

Näkymät alkaneelle tilikaudelle 2015 ovat Kronesin mukaan optimistiset. Yhtiö ennakoi liikevaihtonsa kasvavan 4 prosenttia ja liikevoittomarginaalin kohoavan edelleen, viime vuoden noin 6,5 prosentista noin 6,8 prosenttiin. Mikäli tavoitteet toteutuvat, on yhtiöllä edellytykset kohentaa tulostaan lähes 10 prosentilla alkaneena vuonna.

Lyhyellä tähtäimellä on mainittava, että Krones on saavuttanut kaikki asettamansa taloudelliset tavoitteet säännönmukaisesti. Esimerkiksi viime vuonna yhtiö tavoitteli vuoden alussa ilmoittaen 4 prosentin kasvua (toteuma 4,9 prosenttia), noin 6,2 prosentin liikevoittomarginaalia (toteuma 6,5 prosenttia) ja yli 16 prosentin sijoitetun pääoman tuottoa (toteuma 16,4 prosenttia).

Viimeisten kolmen vuoden aikana Krones on kasvattanut tilauskantaansa poikkeuksetta joka tilikausi. Vuoden 2011 noin 2,51 miljardin euron tasosta on noustu viime tilikauden loppuun mennessä noin 3,04 miljardiin euroon. Huomionarvoista on, että Kronesin tilauskanta paisuu tällä hetkellä erityisesti Aasiassa – viime vuoden lopussa Asia-Pacific -divisioonan tilaukset olivat 40,7 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden 2013 lopussa.

Yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntä on kestävää

Pitkällä aikavälillä ruoan ja juoman kasvutekijät ovat globaalissa mittakaavassa suotuisat. Kronesin markkina-asemaa on mahdollista kuvailla vahvaksi, joten yhtiö on erinomaisissa lähtökohdissa hyötymään koko toimialan tulevasta kasvusta.

Huomioiden teollisuudenalat, joilla Krones harjoittaa liiketoimintaa, voidaan sanoa, että loppukysyntä on verrattain suhdannevakaata, mikä mahdollista vakaan kasvun ja liiketoiminnan konservatiivisen riskiprofiilin.

Osinko per osake: 1,25 EUR
Osinkotuotto-%: 1,26 %
P/E-luku: 25,79
Osakekohtainen tulos: 3,84 EUR
Markkina-arvo: 3,13 mrd EUR

-> Siirry tästä kampanjasivulle

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista tekstissä mainittuja yhtiöitä kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta taikka markkinapaikasta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: cfaobam / Source / CC BY
Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit