Kampanjayhtiö: Henkel

Kodinhoito- ja kosmetiikkajätti Henkel on listattu Saksan osakemarkkinoille. Henkelin tunnettuihin tavaramerkkeihin kuuluvat Schwarzkopf, Dial ja Syoss. Näiden ohella myös Persil ja Loctite lukeutuvat Henkelin vahvaan tuotearsenaaliin. Henkelin ehdottomana vahvuutena näyttää olevan laaja brändivetoinenkasvustrategia kehittyvillä markkinoilla – yhtiö harjoittaa tavaramerkkiensä maantieteellistä levikkiä kasvattavaa liiketoimintaa 47 000 työntekijän voimin jo yli 120 eri maassa.

Trendinomainen tuloksen kasvattaja

Henkelin osakekohtaisen tuloksen kasvunopeus on ollut 2010-luvulla keskimäärin 11,6 prosenttia vuositasolla. Trendin ja tasaisen vauhdin jatkuessa nettotulos kaksinkertaistuu keskimäärin seitsemän vuoden välein. Jo toteutunut tuloskasvu on luonnollisesti erittäin hyvä saavutus huomioiden vallitsevat markkinaolosuhteet. Näihin lukeutuvat esimerkiksi euroalueen kohmeinen talous ja eurokriisin eri vaiheet.

Tuloskasvun seurauksena Henkelin osakekurssi on kehittynyt viime aikoina erittäin hyvin. Vuodessa osake on kohonnut 22,3 prosenttia, kahdessa vuodessa 52,2 prosenttia ja kolmessa vuodessa 95,7 prosenttia.

Yhtiön osakkeella käydään kauppaa juuri nyt 94,00 euron hintatasoon. Yhtiö ansaitsi viime vuonna 4,38 euroa osakekohtaista tulosta, mistä johdettu p/e-luku on tänään 21,5.

Seuraavassa kuvassa esitetään Henkelin osakekohtaisen tuloksen mallikelpoinen kasvutrendi 2010-luvulla.

Henkel_osakekohtainen_tulos

Henkelin tulos per osake (EUR) 2010–2014

Henkelin osakekohtainen tulos kasvoi myös viime vuonna, lähes 8 prosenttia vuodesta 2013.

Myös suhteellinen kannattavuus jatkuvassa parannuksessa

Henkelin tapauksessa osakekohtaisen tuloksen kasvu ei pohjaudu ainoastaan myynnin kasvattamiseen, vaan myös liiketoiminnan kustannustehokkuuden eli suhteellisen kannattavuuden parantamiseen.

Seuraava kuva osoittaa yhtiön operatiivisen liikevoittomarginaalin selvän kohennuksen 2010-luvulla.

Henkel_liikevoittomarginaali

Henkelin liikevoittomarginaali (%) 2010–2014

Henkel on onnistunut kasvattamaan liikevoittonsa suhteellista osuutta liikevaihdosta koko 2010-luvun ajan. Näin tapahtui myös viime vuonna, jonka aikana Henkel kohensi voittomarginaaliaan 0,4-prosenttiyksiköllä. Saavutukseen pääsemistä edesauttoi yhtiön orgaaninen 3,4 prosentin myynnin kasvu, joten marginaalien kestävyys ei nojaa ainoastaan kustannustalkoisiin – mikä on hyvä asia kestävyyden kannalta.

Omistajan passiiviset tulot vahvassa kasvussa

Erinomainen ja määrätietoinen liiketaloudellinen kehityskulku on johtanut siihen, että Henkel on kyennyt palkitsemaan vuosittain omistajiaan yhä suuremmilla osingoilla. 2010-luvulla yhtiön osakekohtainen osingonjako on pysytellyt tukevasti nousuladulla, mitä havainnollistaa seuraava kuva.

Henkel_osakekohtainen_osinko

Henkelin osinko per osake (EUR) 2010–2014

2010-luvulla Henkel on kasvattanut osakekohtaista osinkoaan keskimäärin 16,1 prosenttia vuodessa. Tahdilla osingonjako kaksinkertaistuu reilun neljän vuoden välein. Pitkäjänteiselle omistajalle tämä on luonnollisesti merkinnyt passiivisten tulojen kasvua. Myös viime vuoden tuloksesta Henkel jakaa kasvavan osingon. Kasvua vuoteen 2013 nähden on 7,4 prosenttia.

Alhainen osingonjakosuhde vahvistaa osinkojen tulevaa kasvunäkymää

Osingonjaon kasvutrendin kanssa samaan aikaan on huomattava, että Henkelin maksama osakekohtainen osinko edustaa vain 29,9 prosenttia tilikauden nettotuloksesta. Näin ollen voidaan todeta, että valtaosa Henkelin tuloksesta ohjataan liiketoiminnan kehittämiseen. Toisin sanoen yhtiö ei ole ainoastaan osinkokone, vaan myös kasvuun vakaasti panostava yhtiö. Huomionarvoista ja sijoittajan kannalta erittäin mieluista on, että Henkelin kasvu on osoittautunut 2010-luvun hyvin johdetuksi ja erinomaisen vakaaksi.

Tämän hetken markkinatilanteessa yhteistä kaikille vahvoille kuluttajatuoteyhtiöille – kuten meikkijäteille – on haastavahko osakehinnoittelu, jossa yhtiön tarjoama nykyhetken osinkotuotto on varsin alhainen. Tämä johtuu siitä, että sijoittajat pitävät liiketoimintamallia erittäin vakaana ja sen tulevaisuuden kasvuodotuksia stabiileina. Henkelin kohdalla nykyhetken osinkotuotto on 1,4 prosenttia, koska yhtiö jättää tuloksestaan varoja investointeihin.

On kuitenkin muistettava, että osakkeen pitkän aikavälin kokonaistuotto muodostuu ennustetusta nykyosingosta lisättynä osingonjaon kasvuprosentilla.

Pitkän tähtäimen kasvuajurit kunnossa

Oletukset Henkelin vakaudesta ovat pitkälti perusteltuja, sillä eurooppalainen väestöpyramidi osoittaa ikääntymisen merkkejä, mikä luo ryppyjen syventymisen kautta kasvavat markkinat kilohinnaltaan huimille anti age -tuotteille. Eikä vanheneminen katso suhdannevaihetta – aina vaan syvemmän rypyn ilmestyttyä asiakkaat hakevat kirkkaiden lamppujen alta yhä väkevämpää myrkkyä levitettäväksi.

Osinko per osake: 1,31 EUR
Osinkotuotto-%: 1,39 %
P/E-luku: 21,46
Osakekohtainen tulos: 4,38 EUR
Markkina-arvo: 23,3 mrd EUR

-> Siirry tästä kampanjasivulle

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista tekstissä mainittuja yhtiöitä kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta taikka markkinapaikasta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Foter / CC BY-SA
Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit