Kampanjayhtiö: eBay.com

eBay.com on vahva toimija sähköisten markkinapaikkojen toimialalla. Yhtiö tunnetaan erityisesti huutokauppapalvelustaan, minkä kautta konserni välittää transaktioita ja niihin liittyvää maksuliikennettä edelleen nopeasti kasvavaa tahtia.Esittelen eBayn tässä merkinnässä yritysesittelyn tasolla. Yhtiön osake on merkinnän julkaisuhetkellä mukana Nordnetin ulkomaisten osakkeiden kaupankäyntikampanjassa.

Ostaja tai myyjä voi luoda tunnukset eBayn nettisivustolle, minkä jälkeen käyttäjän on mahdollista huutokaupata tai huutaa julkisesti lähes mitä tahansa tuotetta tai palvelua. Kaikki muut palvelun käyttäjät voivat asettaa kaupankäynnin kohteita olevista myyntiartikkeleista huutoja. eBayn huutokaupassa ohjelmisto korottaa huutoa omatoimisesti aina käyttäjän asettamaan maksimirajaan saakka.

Huomionarvoista on, että eBay on viime aikoina siirtänyt kasvunsa painopistettä fyysisen tavaramyynnin sijaan kohti maksuliikennepalveluita, joissa yhtiö kasvaa ja kilpailee yritysjärjestelyin hankkimallaan PayPal-nimisellä maksuliiketoiminnolla.

Kaikkiaan eBayn markkina-asema on tänään erittäin hyvä useimmissa liiketoiminnoissa, joissa se on mukana. Yhtiö on perustettu it-huuman alkutahdeissa vuonna 1995, mutta liiketoiminnan kasvu on yhä voimissaan: analyytikoiden konsensus odottaa eBayltä kuluvana vuonna korkeaa yksinumeroista liikevaihdon kasvuprosenttia ja matalaa kaksinumeroista tuloskasvuprosenttia.

Liiketoiminnan kasvu

Jo mainittu PayPal-maksuliiketoiminta kasvoi liikevaihdolla mitattuna alkuvuonna 19 prosenttia suhteessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Vuosineljänneksen aikana PayPal välittää maksuja yli 50 miljardin dollarin arvosta. Summa kasvaa 27 prosentin vuosivauhtia juuri nyt.

Vastaavasti eBayn muut ydintoiminnot kasvoivat alkuvuoden aikana 10 prosenttia liikevaihdolla mitattuna, joten maksujen välittämisestä on kasvamassa eBayn kultakaivos vanhan ytimen rinnalle. PayPal on kertonut rekisteröityneiden asiakkaidensa määräksi 148 miljoonaa. eBayn markkinapaikoilla vastaava lukema on 145 miljoonaa asiakasta. Molemmat liiketoiminta-alueet ovat kyenneet kasvattamaan asiakasmääriään kaksinumeroisin prosentein vuositasolla.

eBay ei ole mikään pikkupeluri. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna kokonaiset 16,1 miljardia dollaria. Konserni toimii paitsi Yhdysvalloissa, myös paikallisesti useissa muissa maissa, kuten Iso-Britanniassa.

Seuraavassa kuvataan eBayn liikevaihdon kehityskaarta viimeisten viiden vuoden aikana.

ebay liikevaihto kehitys

eBayn liikevaihto 2009–2013

Edeltävän kuvaajan mukaan eBay on kyennyt kasvattamaan liikevaihtoaan vuosittain, useimmiten jopa kaksinumeroisella vuosikasvuprosentilla. Vuodesta 2009 yhtiön liiketoiminnan kokoluokka on liki kaksinkertaistunut liikevaihdolla mitattuna.

Konsernitasolla eBayn liikevaihto on tällä hetkellä 14 prosentin kasvuvauhdissa. Operatiivista tulosta yhtiö tekee noin 20 prosenttia liikevaihdostaan, mikä on erittäin hyvä taso. Kotiutettuaan voittovaroja ulkomailta eBayn johto tähdännee vauhdittamaan kasvua yritysostoin kotimaassaan Yhdysvalloissa. Viime aikoina eBay on vahvistanut esimerkiksi PayPalin mobiilimaksamista ostamalla Braintreen, joka välittää vuositasolla maksuja yli 12 miljardin dollarin arvosta.

eBayn kautta tehtyjen transaktioiden volyymi on nyt 24 prosentin vuosikasvussa. Kaikesta eBayn liiketoimintavolyymistä 19 prosenttia tapahtuu mobiililaitteiden kautta, ja osuutta kasvatettaneen määrätietoisesti. Yhdysvaltain rajat ylittävän liiketoiminnan osuus oli eBayn kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vain 22 prosenttia, joten maantieteelliseenkin kasvuun on huimia mahdollisuuksia, jos yhtiö päättää fokusoida kehityspanoksensa Yhdysvaltain ulkopuolelle.

eBayn tulo-osuus sen kautta kulkevasta liiketoimintavolyymistä on parhaillaan 7,3 prosenttia. Viime vuonna vastaavana ajankohtana tunnusluku oli 7,4 prosenttia. Lievä lasku selittyy PayPal-maksutoiminnon voimakkaalla kasvulla. eBay on kertonut, että PayPalin tulo-osuus on hieman yli 3,5 prosenttia, mikä on selvästi pienempi kuin perinteisen nettikaupankäynnin rahavirrasta yhtiön perimä välityskomissio.

Vuonna 2013 eBayn suurimmat myyntikategoriat olivat koti ja puutarha, vaatetus sekä varaosat. Yhteenlaskettuna nämä edustavat noin 35 prosenttia nettikaupan myynnistä. eBay eroaa kilpailijastaan Amazonista esimerkiksi siten, että se ei myy omia tuotteitaan, vaan toimii ainoastaan markkinapaikkana ja maksunvälittäjänä muiden valmistamille tuotteille.

Rohkaisevaa on, että eBayn sisäpiiriin katsottavat henkilöt omistavat yhtiöstä jopa 9,5 prosenttia. Mainitsemisen arvoinen on myös tieto suuren aktivistisijoittaja Carl Icahnin läsnäolosta eBayn omistajaluettelossa. Hän pitää todennäköisesti huolta siitä, että eBay palkitsee osakkeenomistajiaan kasvavalla määrällä omien osakkeiden takaisinostoja, kuten hän teki ostettuaan merkittävän omistusosuuden Applesta viime vuonna.

Samalla Icahn varmistanee, että eBay ei hanki kasvua ylihintaisissa yritysjärjestelyissä laskemalla liikkeelle uusia osakkeita laimentaen vanhojen omistajien suhteellista omistusosuutta. Viimeisten viiden vuoden aikana eBayn kaikkien osakkeiden lukumäärä on pysynyt käytännössä vakiona, joten yhtiötä voidaan katsoa johdetun varsin kurinalaisesti osakkeenomistajien intressissä. Tosin osakekannan kokoluokan vakiintumisen selittää osin se, että yhtiö on hankkinut johdon palkitsemiseen menevän määrän osakkeita markkinoilta omien osakkeiden takaisinostoina.

Viimeisten 52 viikon aikana eBayn osake on liikkunut hintahaarukassa 48,06–59,70 dollaria. Nyt eBayn osake noteerataan viimeisten 12 kuukauden hintahaarukkansa puolivälin alapuolelle. Tänään osake maksaa 52,47 dollaria, mikä merkitsee 4,4 prosentin laskua kalenterivuoden alusta lukien.

Keskinkertainen viimeaikainen kurssisuoritus johtunee pitkälti kahdesta syystä: yhtiö on kirjannut kertaluonteisesti suuren verotaakan, ja myös yhtiön johtoryhmässä on ollut vaihtuvuutta. Osakkeenomistajan näkökulmasta on huojentavaa, että varsinaisen liiketoiminnan pitkän aikavälin kasvunäkymässä ei ole havaittavissa ilmeisiä muutoksia, jotka veisivät sijoitukselta pohjan dramaattisella tavalla.

eBay on siitä mielenkiintoinen markkinapaikka, että se houkuttelee sekä ostajia että myyjiä. Suosion kasvutrendi on edelleen ilmeinen, sillä esimerkiksi Q2/2014 aikana yhtiön liikevaihto kasvoi jopa 13 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. On järkevää olettaa, että kasvun mahdollisesti jatkuessa aikanaan myös tulosrivi voi kasvaa, minkä pitäisi toteutuessaan viimeistään herättää osakekurssi uuteen lentoon.

Jos kertaluonteiset verorasitteet jättää huomioimatta, kasvoi eBayn operatiivinen tulos kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 9 prosenttia. Osakekurssin alakuloa viimeisen vuoden aikana selittävät myös yhtiöön iskeneet noin 3 miljardin dollarin verotappiot. Osalle sijoittajista lienee tullut yllätyksenä, että eBay on kotiuttanut tulojaan ulkomailta Yhdysvaltoihin verojenkin uhalla, hieman vastoin suurille teknologiayhtiöille varsin yleistä toimintatapaa jättää varat ulkomaille.

Tuloslaskelmaan kohdistuneen kertaiskun takaa on kuitenkin havaittava, että eBayn operatiivinen ja vapaa kassavirta ovat kasvaneet parin viime vuosineljänneksen aikana 25–50 prosenttia suhteessa vuodentakaiseen vertailukauteen.

Seuraava kuvaaja havainnollistaa eBayn käyttökatteen tasaista kasvukehitystä.

eBay käyttökate kehitys

eBayn käyttökate (EBITDA) 2009–2013

Kassavirtoja tarkastelemalla eBayn kehityskaari näyttää varsin suotuisalta, sillä yhtiön käyttökate on kasvanut liki 80 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana.

Osakkeen arvostustaso

eBay teki viime vuonna tappiota 0,11 dollaria osaketta kohden. Pakkaselle vajonneesta raportoidusta nettotuloksesta johtuen myös oman pääoman tuotto on tarkasteluhetkellä negatiivinen, asettuen 0,7 prosentin verran miinukselle. Osakekohtaisista tunnusluvuista perinteisintä, tuloskerrointa eli P/E-lukua, ei voida eBayn tapauksessa laskea negatiivisesta tuloksesta johtuen.

Sijoittajat ovat hyljeksineet eBayn osaketta viimeisen puolentoista vuoden ajan. Yhtiön osakekurssi on laskenut 7 prosenttia vuoden 2014 alusta. Tänään eBayn osake arvostetaan 3,8 kertaa vuosimyynnin (P/S) ja 3,4 kertaa kirja-arvonsa (P/BV) verran. Osakekohtaista tasearvoa yhtiöllä on tarkasteluhetkellä 15,48 dollaria. Yritysostajan tarkastelemalla tunnusluvulla EV/EBITDA eBay arvostetaan kertoimella 12.

Analyytikot odottavat eBayn tekevän ensi vuonna 3,40 dollarin osakekohtaisen tuloksen. Siitä laskettuna yhtiön nykyhetken P/E-luku on vain 15, mikä on varsin alhainen taso, mikäli yhtiö kykenee ottamaan osansa toimialan tulevasta kasvusta.

Tällä hetkellä eBayn keskeiset kilpailijat noteerataan selvästi korkeammin arvostuskertoimin. Sijoittajan pohdittavaksi jää, onko ero perusteltu liiketoimintojen laaduissa ja kasvunäkymissä olevilla eroilla. Jos ei, on eBayn osakkeessa kilpailijoitaan selvästi parempi nousupotentiaali tulevina vuosina.

eBay suosii voitonjaossaan useiden yhdysvaltalaisten suuryhtiöiden tapaan massiivisia omien osakkeiden takaisinostoja. Viime aikoina yhtiö on hankkinut yksittäisen vuosineljänneksen aikana jopa 1,8 miljardin dollarin arvosta takaisin omia osakkeitaan. Yhtiön hallituksella on edelleen mandaatti jatkaa ostohanketta miljardeilla dollareilla.

Kun yhtiön osakkeiden lukumäärä vähenee takaisinostojen myötä, kasvaa jäljelle jäävien osakkeenomistajien suhteellinen omistusosuus yhtiön osinkopotista, tuloksesta ja nettovarallisuudesta. Todennäköistä onkin, että eBayn osakekohtainen tulos kasvaa jatkossa voimakkaasti, koska nettotulos jakautuu omien osakkeiden takaisinostojen jälkeen aiempaa pienemmälle osakemäärälle.

Erityisesti nykyisessä markkinatilanteessa, jossa yhtiön osake on useiden tunnuslukujen perusteella varsin edullinen, ja myös viimeisen vuoden tähtäimellä kurssikäyrän alalaidalla, voivat omien osakkeiden takaisinostot luoda merkittävää lisäarvoa yhtiön omistajille, koska samalla rahalla saa kuoletettua suuremman osan yhtiön osakekannasta. eBayn osakekurssin alakulon jatkuessa aktivistisijoittaja Carl Icahn vaatinee entistäkin massiivisempia omien osakkeiden takaisinostoja.

Tulevaisuus

Tulevaisuudessa eBay laajentanee kasvufokustaan kehittyville markkinoille, joilla yhtiön läsnäolo on toistaiseksi potentiaaliin nähden ilmeisen vähäistä.

PayPal-maksutoiminnon menestys näyttää olevan avain yhtiön kannattavuuden kohentamiseen, sillä palvelun liikevaihto on kasvanut viimeisten viiden vuosineljänneksen aikana keskimäärin 20 prosenttia suhteessa vuotta aiempaan.

Vuositasolla PayPal välittää maksuja nykytahdilla jo yli 200 miljardin dollarin tahtia. Jos kasvuvauhti jatkuu samanlaisena, muodostuu PayPalista erittäin arvokas osa eBaytä perinteisten markkinapaikkojen rinnalle.

Nordnetissä on mahdollista käydä osakekauppaa ilman välityspalkkioita Alibaban, Amazonin, eBayn ja Best Buyn osakkeilla 19.9.–3.10.2014.

Siirry kampanjasivulle Nordnetiin!

**

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista kampanjan kohteena olevia yhtiöitä kirjoitushetkellä. Blogi sisältää markkinointiviestin, mutta se ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Foter / CC BY-SA

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit