Kampanjayhtiö: Beiersdorf

Kansainvälinen ihonhoitoyhtiö Beiersdorf on pörssinoteerattu Saksaan. Yhtiön osakekurssi on tänään hintatasolla 80,00 euroa, ja yhtiön viimeisimmän tilikauden tulos osaketta kohden yltää 2,33 euroon. Osakehinnoittelussa osakkeen p/e-luvun nousee tarkasteluhetkellä tasolle 34,3 – tämä viestii siitä, että sijoittajien mielestä kyse on joko nopean kasvun tai poikkeuksellisen vankan markkina-aseman yhtiöstä.

Kansainvälistyvä brändiyhtiö

Beiersdorfin arvostustaso nojautuu vahvoihin tuotemerkkeihin. Niihin lukeutuu muun muassa NIVEA, joka on ihonhoidon ykkönen maailmassa. Muita tuotemerkkejä yhtiön kansainvälisessä valikoimassa ovat Eucerin, La Prairie, Labello, 8×4 ja Hansaplast.

Beiersdorfin osakekurssi on kehittynyt viime aikoina kohtuullisen hyvin, ei kuitenkaan yleistä indeksikehitystä rivakammin. Kurssinousun jarruna lienee toiminut nimenomaan korkeahko tuloskerroin. Vuodessa osake on kohonnut 7,1 prosenttia, kahdessa vuodessa 12,6 prosenttia ja kolmessa vuodessa 46,0 prosenttia.

Tulos keskipitkän aikavälin selvässä kasvutrendissä

2010-luvulla Beiersdorf on saavuttanut 66,4 prosentin kasvun osakekohtaiseen tulokseen seuraavan kuvan osoittamalla tavalla.

Beiersdorf_osakekohtainen_tulos

Beiersdorfin tulos per osake (EUR) 2010–2014

Huomionarvoista on, että Beiersdorf käyttää yli kaksi kolmasosaa osakekohtaisesta tuloksestaan liiketoiminnan kasvuhankkeisiin, maksaen osinkoina vain 30 prosenttia nettotuloksestaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pitkäjänteisellä sijoittajalla on perusteltuja syitä uskoa yhtiön osakekohtaisen tuloksen merkittävään kasvuun vuosien mittaan. Tätä luonnollisesti myös osakkeen tulosperusteinen p/e-hinnoittelu kuvastaakin jo.

Viime vuonna Beiersdorfin liikevaihto kasvoi orgaanisesti eli ilman yritysostoja jopa 4,7 prosenttia. Lukema on kuluttajatuoteyhtiölle verrattain hyvä lukema vallitsevassa markkinaympäristössä.

Kasvua kaikilla markkina-alueilla, vauhti vaihtelee

Kaikkiaan Beiersdorfin liikevaihto saavutti vuonna 2014 yli 6,1 miljardin euron tason. Konsernin molemmat liiketoiminta-alueet saavuttivat positiivisen myyntikehityksen. Maantieteellisesti tarkasteltuna Beiersdorf kasvoi orgaanisesti kaikilla markkina-alueillaan.

Maantieteellisen kasvun perspektiivistä Beiersdorf kasvoi viime vuonna Euroopassa 2,0 prosenttia. Tämä jakautui Länsi-Euroopan 1,6 prosentin ja Itä-Euroopan 3,6 prosentin kasvuun. Toki nämä markkina-alueet ovat painoarvoltaan yhtiölle eri suuruudella merkityksellisiä.

Amerikka-divisioonassa yhtiö kasvoi 6,2 prosenttia. Tämä kasvu jakautui Latinalaisen Amerikan 7,1 prosentin ja Pohjois-Amerikan 4,6 prosentin kasvuun.

Afrikka/Aasia/Australia -divisioonassa kasvua muodostui 9,6 prosenttia. Kokonaiskuvassa on näin ollen mahdollista todeta, että konsernitasolla Beiersdorfin kasvun terävin kärki löytyy kehittyviltä markkinoilta. Kun näiden markkinoiden suhteelliset osuudet yhtiön kokonaismyynnistä kasvavat, tulee voimakas kasvu välittymään vivulla myös osakekohtaisiin tunnuslukuihin.

Takana hyvä tilikausi, edessä optimistinen kalenterivuosi

Vuonna 2014 myös Beiersdorfin liikevoitto ja liikevoittomarginaali parantuivat. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä asettui 13,7 prosenttiin liikevaihdosta. Vuotta aiemmin vastaava lukema oli 13,2 prosenttia.

Euromääräisesti tarkasteltuna Beiersdorfin liikevoitto kasvoi vuoden 2013 noin 814 miljoonasta eurosta vuonna 2014 noin 861 miljoonaan euroon. Prosentuaalisesti tuloskasvua syntyi miltei 6 prosenttia.

Beiersdorfin johdon mukaan myös alkanut vuosi näyttää optimistiselta. Yhtiön ohjeistuksen mukaan sen myynnin kasvu tulee asettumaan haarukkaan 3–5 prosenttia, ja se ylittää markkinoiden keskimääräisen kasvun. Toisin sanoen Beiersdorf odottaa voittavansa tuotteillaan lisää markkinaosuuksia.

Kannattavuuden osalta yhtiö kertoo, että se odottaa hienoista kohennusta suhteellista kannattavuutta kuvaavaan liikevoittomarginaalin. Näin ollen yhtiön liikevoitto kasvanee alkaneena vuonna kahden tekijän kautta: ensin liikevaihdon eli myynnin kasvusta, toisaalta myös kasvavana voitto-osuutena joka myyntieurosta eli suhteellisen kannattavuuden kohentumisesta.

Osingonmaksun track record vakaa

Pitkäjänteisen sijoittajan näkökulmasta tarkasteltuna Beiersdorf on vakaa osinko-osake. Jos jotain osingonmaksun osalta voisi toivoa, niin voitonjaon kasvukulmassa yhtiöllä on yhä parantamisen varaa.
Beiersdorfin osinko on nimittäin kasvanut kymmenessä vuodessa noin 20 prosenttia, mutta voitonjako on kuitenkin säilynyt vakaana 0,70 eurossa per osake jo vuodesta 2009 lähtien.

Seuraava kuva havainnollistaa yhtiön osingonjaon tasaisen luonteen viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Beiersdorf_osakekohtainen_osinko

Beiersdorfin osinko per osake (EUR) 2005–2014

Samalla viimeisten kymmenen vuoden ajanjaksolla Beiersdorf on kaksinkertaistanut osakekantansa markkina-arvon 8,7 miljardista eurosta 17 miljardiin euroon. Sijoittajat ovat korkotason madaltuessa alkaneet arvostaa entistäkin enemmän liiketoiminnan vakautta, josta Beiersdorfilla on todistusaineistoa.

Tänään Beiersdorf on vahvempi kuin koskaan. Yhtiön käyttökate (EBITDA) oli viime vuonna ennätyksellinen, 975 miljoonaa euroa. Myös 6,3 miljardin euron liikevaihdolla mitattuna Beiersdorf saavutti kaikkien aikojen suurimman liiketoimintansa kokoluokan vuositasolla. Lyhyen tähtäimen suotuisien kasvunäkymien ohella myös toimialakohtaiset pitkän aikavälin ajurit ovat paikoillaan.

Osinko per osake: 0,70 EUR
Osinkotuotto-%: 0,91 %
P/E-luku: 33,02
Osakekohtainen tulos: 2,33 EUR
Markkina-arvo: 19,39 mrd EUR

-> Siirry tästä kampanjasivulle

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista tekstissä mainittuja yhtiöitä kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta taikka markkinapaikasta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit