Kampanjayhtiö: Alibaba

Pörssilistautuva Alibaba on kiinalainen, yksityisomisteinen sähköisen liiketoiminnan markkinajohtajayhtiö. Yhtiöllä on viime vuosilta huima kasvuhistoria. Esittelen Alibaban tässä merkinnässä yritysesittelyn tasolla. Yhtiön osake on 19.9.–3.10.2014 välisenä aikana mukana Nordnetin ulkomaisten osakkeiden kaupankäyntikampanjassa.

Alibaba tarjoaa monipuolisia nettikaupan palveluita yhdistäen tuotteiden myyjät ja niiden potentiaaliset ostajat. Alibaban liiketoimintaan lukeutuu myös maksupalvelun, Alipayn, tarjoaminen kaupankäynnin yhteydessä. Alipayn arvioidaan linkittyvän joka toiseen verkkomaksuun Kiinassa.

Alibaban perusti vuonna 1999 Jack Ma, joka vaikuttaa yhtiössä edelleen 8,9 prosentin omistusosuudella. Muita Alibaban suuromistajia ovat Softbank 36 prosentin omistuksella ja New Yorkin pörssissä listattu Yahoo 24 prosentin osuudella.

Liiketoiminnan kasvu

Vuonna 1999 Alibaba avasi ensi vaiheessa verkkosivuston, joka pyrki yhdistämään eri yhtiöitä keskenään yhteisen liiketoimintaintressin löytämiseksi. Toisin sanoen esimerkiksi tietyn raaka-aineen kiinalainen ostaja saattoi Alibaban kautta löytää vaivattomasti kyseisen raaka-aineen tuottajan eli myyjän.

Alibaban oman esitysmateriaalin mukaan yritysten välinen markkina on erittäin houkutteleva Kiinassa, sillä maassa on noin kaksi kertaa enemmän pieniä ja keskisuuria yrityksiä kuin Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Alibaban mukaan Kiinassa tällaisten yritysten määrä on 42 miljoonaa kappaletta, siinä missä Euroopassa toimijoiden määrä jää 23 miljoonaan ja Yhdysvalloissa 22 miljoonaan.

Alibaban esitysmateriaalien mukaan myös keskimääräisen pienyrityksen sähköiseen markkinointiin käyttämä panostus on kasvanut markkinabudjetissa vuoden 2002 noin 2 prosentin tasosta nykyhetken yli 20 prosentin tasoon.

Alibaban jakaman iResearchin tutkimustiedon perusteella sähköisiä markkinapaikkoja hyödyntävien pienyritysten määrä on kasvanut Kiinassa vuoden 2002 noin miljoonan toimijan tasosta nykyiselle, jopa 41 miljoonan toimijan tasolle. Alibaban mukaan juuri tämä yritysryhmä on Kiinan nopean kasvuvauhdin tae tulevaisuudessa. Kyseinen kokonaisuus luo Alibaballe merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, ja alan kasvuajurit näyttävät olevan edelleen paikoillaan.

2000-luvulla Alibaba on laajentanut liiketoimintaansa myös kuluttajien suuntaan Taobao-tavaramerkillä, jonka alla on myynnissä yli miljardi erilaista tuotetta. Tutkimuslaitosten mukaan Taobao on lukeutunut jo pitkään maailman 20 vierailluimman nettisivuston joukkoon. Alibaban nopea kasvu ei ole kuitenkaan tapahtunut kannattavuuden kustannuksella, sillä yhtiö nousi selvästi voitolliseksi jo vuonna 2003.

Niin huimalta kuin se kuulostaakin, Alibaban ja sen eri alasivustojen välityksellä liikkuu Kiinassa käytävästä tavarakaupasta yli 60 prosenttia. Yhtiön markkina-asema on siis poikkeuksellisen vahva poikkeuksellisen voimakkaasti kasvavalla markkina-alueella.

Viimeisten 12 kuukauden aikana Alibaba on saanut kasaan liikevaihtoa 9,3 miljardia ja operatiivista liikevoittoa 4,7 miljardia dollaria. Nykyään Alibaban liiketoiminnan kokoluokka on konsernin läpikulkevien asiakastransaktioiden määrällä mitattuna suurempi kuin keskeisillä kilpailijoilla, eBayllä ja Amazonilla, yhteenlaskettuna. Ottaen huomioon, että Alibaban kotimarkkinat kasvavat Aasiassa keskimäärin selvästi muuta maailmaa nopeammin, tulee ero hyvin todennäköisesti vain kasvamaan ajan mittaan.

Alibaban listautuminen on kaikkien aikojen suurin teknologiayhtiön listautuminen New Yorkin pörssissä. Samalla se on suurin kiinalaisen yhtiön listautuminen koskaan ja vuoden 2014 suurin listautuminen Yhdysvalloissa – ainakin toistaiseksi. Sijoittajien kiinnostus Alibabaa kohtaan johtuu siitä, että yhtiön markkinaosuus on Kiinan – maailman toiseksi suurimman ja keskimäärin nopealla vauhdilla kasvavan kansantalouden – nettikaupasta noin 80 prosenttia.

EMarketer arvioi Kiinan nettikaupan kasvavan Yhdysvaltojen ohi maailman suurimmaksi vuoteen 2016 mennessä. McKinsey & Co. laski keväällä 2013, että Kiinan nettikaupan arvo kaksinkertaistuu vuoden 2012 noin 210 miljardista dollarista jopa 420 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä. Ja tämän markkinakasvun ytimessä on mitä todennäköisimmin Alibaba useimpine liiketoimintoineen.

Esitetyn perusteella Alibabassa yhdistyy Kiinan talouden pitkän aikavälin vahva kasvunäkymä ja verkkokaupan globaali laajentumistrendi. Keskeisin riski Alibaba-sijoituksessa on yhtiön listautumishetken arvostustaso. Yhtiön harjoittama liiketoiminta on sinänsä varmasti kannattavaa ja kasvavaa, mutta aivan mitä tahansa ei kannata maksaa laadustakaan tuotto-odotuksen kustannuksella. Riskiä kasvukehityksen mahdollisesta pysähtymisestä tuskin hinnoitellaan sisään listautumisessa.

Osakkeen arvostustaso

Alibaba viestitti ensin, että sen osakkeen yksikköhinta asettuu listautumisessa 60–66 dollarin hintahaarukkaan. Ilmeisesti suuren kysynnän johdosta yhtiö tiedotti maanantaina 15. syyskuuta nostavansa hintahaarukkaa 66–68 dollariin osakkeelta. Osakkeiden lukumäärän huomioiden yhtiön markkina-arvo kohonnee listautumisen yhteydessä hintahaarukan puolivälistä laskien noin 168 miljardiin dollariin. Tällä se ohittaa Amazon.comin. Vertailun vuoksi Facebookin listautumisessa muodostunut markkina-arvo oli 104 miljardia dollaria 38 dollarin osakekohtaisella yksikköhinnalla.

Jos arvio toteutuu Alibaban kohdalla, saa yhtiö kassaansa reilut 25 miljardia dollaria lisää pääomaa kasvuhankkeitaan varten. Niitä tarvitaan kasvavan kiinalaisen keskiluokan palvelemiseksi entistäkin laajemmin: arvioiden mukaan vähintään 10 000 dollaria vuodessa ansaitsevien asukkaiden määrä kaksinkertaistuu nykytasoltaan Kiinassa noin 600 miljoonaan ihmiseen vuoteen 2020 mennessä. Alibaban perustaja Jack Ma myös kertoi listautumista edeltävänä maanantaina, että yhtiö aikoo investoida antirahoja laajentuakseen Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Alibaban arvostuskertoimien osalta on mahdollista todeta, että kasvun on jatkuttava, jotta sijoitus voisi osoittautua kannattavaksi. Viime vuoden luvuista laskettuna Alibaban listautumishetken P/S-luku eli hinta suhteessa myyntiin on noin 18. Vastaavasti yhtiön voittokerroin on noin 35.

Luvut voisivat olla toki ostoja harkitsevan sijoittajan mielestä matalammatkin, mutta koska Alibaba voidaan nähdä markkina-asemaltaan lähes dominoivana korttina kiinalaisen kulutuksen kasvutrendiin, löytynee osakkeille hyvin todennäköisesti suuri määrä ostajia.

Liiketoiminnan kokoluokasta kertoo, että Alibaban tiedetään välittäneen päivätasolla jopa 5,7 miljardin dollarin edestä kauppoja. Alibaban liikeideana on ottaa itselleen osa läpikulkevasta rahavirrasta, joten kiinalaisen keskiluokan ja heidän ostovoimansa kasvu ropisevat ennusteiden mukaan kasvavassa määrin Alibaban tulosriville.

Alibaban kasvupotentiaalia tarkasteltaessa on lisäksi huomioitava, että Kiinassa vasta selvästi alle puolet väestöstä pääsee tällä hetkellä käyttämään internetiä. Viime vuonna Alibaban liikevaihto kasvoi 72 prosenttia. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla yhtiön myynti on kohentunut 52 prosenttia, joten kasvu on jatkunut edelleen hyvin vahvana, joskin hieman hidastuvalla tahdilla.

Yhteenvetona Alibaba on tällä hetkellä lähes monopolistisessa asemassa Kiinan sähköisillä markkinoilla. Yhtiön asemaa voidaan verrata esimerkiksi Googlen asemaan kotimaisilla hakukonemarkkinoilla. Alibaban markkinaosuus on Kiinassa ainakin 80 prosenttia, ja yhtiön kilpailuetuna on verkostoituminen: suuri määrä ostajia houkuttelee Alibaban markkinapaikoille myyjiä, ja kääntäen, suuri määrä myyjiä tuo paikalle ostajia tarjonnan lisääntyessä ja monipuolistuessa.

Tulevaisuus

Paitsi asiakasmäärän kasvu, myös keskimääräisen kuluttajan käyttämän rahamäärän kasvu Kiinassa tulee vahvistamaan Alibaban kasvuedellytyksiä vuosikymmeniä nykyhetkestä eteenpäin. Kuten kehittyville markkinoille on tyypillistä, kasvun ei kuitenkaan arvioida olevan tasaista, vaan matkalle osunee turbulenssiakin.

Yhtiötä pitkään salkkuun pohtiessa on kuitenkin olennaisinta nähdä kasvutrendi. Jo mainittujen kasvumahdollisuuksien päälle on hyvin oletettavaa, että sähköiset markkinapaikat kasvattavat osuuttaan kaupankäynnistä perinteisten kivijalkaliikkeiden menettäessä markkinaosuuksiaan. Tämä trendi voidaan nähdä jopa globaalina, ei ainoastaan Kiinaa koskevana erityispiirteenä.

Kuin koristeena kakun päällä Alibaba hyötyy edellä mainituista kasvuelementeistä myös Alipay-maksupalvelunsa kautta. Viimeisimpien lukujen perusteella Alipayn liiketoiminnan kokoluokka on jo nykyhetkellä suurempi kuin verrokkinsa PayPalin.

Listautumishetken arvostustasoon liittyvän riskin ohella Alibabassa on vaarana, että yhtiön suuromistaja ja äänivallan omaaja Jack Ma ei huolehtisi riittävällä tavalla kaikkien osakkeenomistajien yhtäläisestä edusta. Tämän riskin näkökulmasta piensijoittajan kannattaa seurata, mitä muut suuromistajat, kuten Softbank ja Yahoo tekevät Alibaba-osakkeillaan. Toisin sanoen pörssiviranomaisten taholta tulevan lisääntyvän valvonnan ohella olisi piensijoittajan intressin mukaista, että yhtiössä olisi perustajan ohella myös muita merkittäviä kasvollisia osakkeenomistajia.

Vielä mainitsemisen arvoinen riski Alibabaan liittyen on, miten Kiinan viranomaiset suhtautuvat nopeasti kasvavaan yritysjättiläiseen, jolla on maan kansalaisista ja heidän käyttäytymisestään valtava määrä tietoa. Tilanne saattaa olla varsin uusi myös hallinnolle, joten nähtäväksi jää, lisääntyykö esimerkiksi sääntely ja saako Alibaba toimia jatkossa täysin markkinatalouden ehdoin.

Alibaban osakkeet tulevat New Yorkin pörssin kaupankäynnin kohteeksi perjantaina 19. syyskuuta kaupankäyntitunnuksella BABA.

Nordnetissä on mahdollista käydä osakekauppaa ilman välityspalkkioita Alibaban, Amazonin, eBayn ja Best Buyn osakkeilla 19.9.–3.10.2014.

Siirry kampanjasivulle Nordnetiin!

**

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista kampanjan kohteena olevia yhtiöitä kirjoitushetkellä. Blogi sisältää markkinointiviestin, mutta se ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: leondel / Foter / CC BY-NC-ND

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
3 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
18.09.2014 23:03

Hieno ajankohtainen kampanja. Otatko kantaa, miten kiinalaisten sijoituksien verokohtelu toimii?

Nimetön
Nimetön
19.09.2014 16:18

Kiitos hyvästä yhtiön esittelystä. Riskeistä haluaisin nostaa esiin listatun yrityksen muodon ja Kiinan tiukan politiikan koskien ulkomaalaisten sijoituksia. Alibaba listautuu siis Variable Interest Entity muodossa (VIE), joka tulee vaikeuttamaan omistajien oikeuksia yhtiössä, koska omistajat eivät periaatteessa osta Alibaban osakkeita vaan Alibaba Holding:n osakkeita Cayman saarilta. Eikä tämä kyseinen holding-yhtiö omista Alibabaa vaan Alibaban omistajilla on sopimus, jossa he velvoitetaan toimittamaan tuotot tähän holding-yhtiöön. Eli nyt osakeantiin tai myöhemmin kelkkaan hypänneillä ei ole mitään oikeutta vaatia Alibaban omistajilta Kiinassa mitään oikeusteitse, jos hommat eivät toimikaan odotetulla tavalla elleivät he onnistu saamaan oikeudenkäyntiä Kiinan viranomaisten kanssa? Olenko oikeassa? Näetkö tässä mitään kummallista?… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
29.09.2014 09:40

Hei,

tässä artikkelissa käyty läpi kiinalaisiin yrityksiin liittyvää VIE-riskiä, mikäli kiinnostaa. Alibabassa riski normaalia alempi.

http://www.sijoittaja.fi/15370/alibaba-listautuu-kuinka-valttaa-usein-nahdyt-kiinalaisyhtioiden-huijaukset/