Käännä katse MINT-markkinoille!

Nopeasti kasvavat BRIC-maat alkavat olla jo vanha ja kulunut juttu. Nyt esiin marssitetaan niin sanotut MINT-maat. Kuvailen tässä merkinnässä lyhyesti sijoittajien keskuudessa vahvistuvan kehittyvien markkinoiden muotisuuntauksen taustoja.

Ekonomisti Jim O’Neill tunnetaan laajalle levinneestä BRIC-lyhenteestä, joka tiivistää kehittyvien ja nopeasti kasvavien talousmahtien joukon: Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan. Alkuvuonna 2014 mainitut markkinat ovat kuitenkin kärsineet turbulenssista, ja useissa maissa talouden kasvuvauhti on alkanut hyytyä.

O’Neill onkin lanseeraamassa uutta kehittyvien markkinoiden teemaa, niin sanottuja MINT-maita. Niihin lukeutuvat Meksiko, Indonesia, Nigeria ja Turkki. Maissa piilee vahva kasvupotentiaali kauas tulevaisuuteen, ja niissä on myös tällä hetkellä havaittavissa selvästi globaalia keskiarvoa nopeampaa taloudellisen aktiviteetin kasvua.

Esimerkiksi BRIC-maihin lukeutuvalle Venäjälle kuluvalle vuodelle ennakoitu 1–2 prosentin talouskasvu jää selvästi MINT-maiden kasvumahdollisuuksista. MINT-maihin lukeutuvalla Indonesialla on O’Neillin mukaan mahdollisuus saavuttaa jopa seitsemän prosentin vuotuinen talouskasvu.

Ennen maakohtaista yleisesittelyä on huomautettava, että maantieteelliseen hajauttamiseen liittyy myös erityiskysymyksiä. Näihin lukeutuu esimerkiksi poliittinen riski, joka voi ilmetä monissa muodoissa: toimialan sääntelynä, kotimarkkinayritysten protektionistisena suosimisena, valtion ryhtymisenä yhtiön merkittäväksi osakkeenomistajaksi tai ääritilanteessa yhtiöiden kansallistamisuhkana. Lisäksi oikeusjärjestelmissä ja niiden luotettavuudessa on huomattavia eroja. Yleensä sijoittajat kaihtavat epävarmuutta, joten poliittiset riskit voivat ajaa kehittyvillä markkinoilla toimivan yhtiön arvostustasoa alaspäin kohonneen riskiprofiilin kautta.

Toinen keskeinen kansainväliseen laajentumiseen liittyvä riski pohjautuu valuuttakursseihin, esimerkiksi devalvaation uhkana. Tästä olemme saaneet käytännön kokemusta viime viikkoina itäisen naapurimaamme tapauksessa.

Kolmas merkittävä maantieteellisen hajautuksen riski perustuu agenttiongelmaan kaukaisilla markkinoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomessa kotipaikkaansa pitävä yhtiö joutuu maksamaan epäsuoria kustannuksia tarkkaillakseen paikallisen yritysjohdon tai yhteistyökumppanin toimintaa vaikkapa Indonesiassa. Ilman paikallistuntemusta ja luotettavia kontakteja yhtiön pääkonttorin on vaikeaa saada tasapuolista ja totuudenmukaista informaatiota kaukana sijaitsevista markkinoista sekä niillä tapahtuvista liiketoimista.

Sijoittajalle voikin olla järkevää etsi rahastoja, jotka sijoittavat MINT-alueen kotimarkkinayhtiöihin. Esittelen seuraavaksi hyvin lyhyellä kaavalla jokaisen kohdemaan, mainiten kunkin kohdalla myös alueelle sijoittavan pörssinoteeratun esimerkkirahaston.

**

Meksiko

Meksiko sijaitsee Pohjois-Amerikan eteläosassa. Maassa on yli sata miljoonaa asukasta, ja sen rajanaapurina on pohjoisessa Yhdysvallat. Etelässä Meksikon rajanaapureina ovat Belize ja Guatemala.

Maan pääkaupunki on México, josta käytetään toisinaan myös englanninkielistä versiota Mexico City. Tällä hetkellä Meksiko on asukasluvultaan maailman suurin espanjankielinen maa. Se on myös Pohjois-Amerikan maista pinta-alaltaan kolmanneksi ja asukasluvultaan toiseksi suurin.

Bruttokansantuotteeltaan Meksiko yltää maailman kahdenneksitoista suurimmaksi taloudeksi. Huomionarvoista on, että maa on Latinalaisen Amerikan suurin talous. Meksikon kohtalon kannalta olennaisin kauppakumppani on Yhdysvallat, minne suuntautuu 80 prosenttia maan viennistä.

Meksikossa on noin 115 miljoonaa asukasta. Muutama vuosi sitten tehtiin arvio, jonka mukaan maan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella 18 prosenttia. Tässä laskelmassa mittarina käytettiin ruoan saatavuutta. Köyhien määrä kuitenkin yltää lähes 50 prosenttiin, jos mittarina käytettäisiin rahavaroja. Jos maahan muodostuu joskus koko maan mittakaavassa kasvava keskiluokka, on ostovoimaisen väestönosan kasvuprosentti todennäköisesti hurja.

Maan merkittävimmät luonnonvarat ovat öljy, maakaasu, hopea, kulta, lyijy, sinkki ja puu. Meksikon talouden ennakoidaan kasvavan 3–4 prosenttia kuluvana vuonna. Ennusteen toteutuessa Meksikon talouskasvu olisi viidenneksi nopeinta OECD-maiden joukossa.

Nordnetin ETF-rahastovalikoimasta löytyy tällä hetkellä esimerkiksi db x-trackers MSCI Mexico Index UCITS ETF. Pörssinoteerattu rahasto sijoittaa osingon uudelleen rahastoon. ETF:llä käydään kauppaa Saksassa kaupankäyntikoodilla (D5BI), ja rahasto-osuuden hallinnointipalkkio on 0,65 prosenttia.

**

Indonesia

Indonesian tasavalta on valtio Kaakkois-Aasiassa. Se koostuu yli 17 000 saaresta, muodostaen maailman suurimman saarivaltion. Indonesian suurimmat ja kenties tunnetuimmat saaret ovat Sumatra, Jaava ja Sulawesi. Maan suurimmat vientikohteet ovat Japani, Singapore, Yhdysvallat, Kiina ja Etelä-Korea.

Indonesian väkiluku on noin 240 miljoonaa, ja maa on asukasluvulla mitattuna maailman neljänneksi suurin valtio. Maan väestön ennustetaan kasvavan seuraavien 20 vuoden aikana 315 miljoonaan. Arviolta 18 prosenttia indonesialaisista elää köyhyysrajan alapuolella. Lähes puolet maan väestöstä elää alle kahdella dollarilla päivässä.

Viime vuosina finanssikriisi ja globaalisti heikentynyt talouskasvu ovat näkyneet myös Indonesian kehityksessä. Maassa pörssikurssit ovat laskeneet ja paikallisvaluutta on heikentynyt, osin kehittyvien markkinoiden yleistrendin mukaisesti. Politiikan saralla kaupankäynti on muuttunut yhä protektionistisemmaksi eli kotimaisia toimijoita enemmän suosivaksi. Silti Indonesian talouskasvun ennakoidaan jatkuvan yli kuuden prosentin tasolla vuonna 2014.

Nordnetin ETF-rahastovalikoimasta löytyy tällä hetkellä esimerkiksi db x-trackers MSCI Indonesia Index UCITS ETF. Pörssinoteerattu rahasto sijoittaa osingon uudelleen rahastoon. ETF:llä käydään kauppaa Saksassa kaupankäyntikoodilla (XAIN), ja rahasto-osuuden hallinnointipalkkio on 0,65 prosenttia.

**

Nigeria

Nigeria on liittovaltio Länsi-Afrikassa. Valtion maantieteellinen pinta-ala on lähellä miljoonaa neliökilometriä. Nigeriassa arvioitu väkiluku on noin 150 miljoonaa. Maa on väkiluvultaan Afrikan suurin valtio, jonka naapurimaita ovat lännessä Benin, pohjoisessa Niger, koillisessa Tšad ja idässä Kamerun.

Afrikan maista kuusi lukeutuu tällä hetkellä maailman kymmenen nopeimmin kasvavan talouden joukkoon. Nigeria on yksi näistä kuudesta. Nigeria on Afrikan mantereen suurin markkina-alue väkiluvulla mitattuna, ja maan bruttokansantuote on Afrikan toiseksi suurin.

Nigeria on vaurastunut, jos ei suorastaan rikastunut, Niger-joen suistosta löytyneen öljyn ansiosta. Maa on eteläisen naapurivaltionsa Kamerunin kanssa globaalissakin mittakaavassa tärkeä öljyntuottaja. Mustan kullan ohella Nigerian merkittävimpiin luonnonvaroihin lukeutuvat maakaasu, tina, rautamalmi, kivihiili, kalkkikivi, sinkki, lyijy ja niobium. Vientituotteista selvästi tärkein on kuitenkin öljy.

Nigerian talous on kasvanut yli kuuden prosentin vuosivauhtia viimeisen vuosikymmenen ajan. Kasvupotentiaalia on edelleen hyödyntämättä valtaisasti johtuen maan mittavista luonnonvaroista.

Nordnetin ETF-rahastovalikoimasta löytyy tällä hetkellä esimerkiksi Global X Nigeria Index ETF. Pörssinoteerattu rahasto maksaa osingon sijoittajille vuosittain. ETF:llä käydään kauppaa New Yorkin pörsissä kaupankäyntikoodilla (NGE), ja rahasto-osuuden hallinnointipalkkio on 0,68 prosenttia.

**

Turkki

EU:n reuna-alueella Turkissa talous on kasvanut keskimäärin viiden prosentin vuosivauhtia viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tänään Turkki sijoittuu BKT:lla mitattuna 17. sijalle maailman suurimpien talouksien listauksessa. Turkki on oikeutettu paikkaan maailman kahtakymmentä suurinta taloutta yhdistävässä G20-ryhmässä.

Turkin taloutta hallitsee kehittynyt palvelusektori. Maatalous muodostaa Turkin BKT:stä 12 prosenttia, teollisuus 23 prosenttia ja palvelut 65 prosenttia.

Turkin väkiluku on noin 80 miljoonaa ja väestön kasvuvauhdiksi on arvioitu 1,5 prosenttia vuodessa. Yksistään väestön trendinomainen kasvu tukee Turkin talouskehitystä, sillä työn määrällä on edellytyksiä lisääntyä maassa vuosikausia eteenpäin. Vuonna 2014 Turkin tärkeimmät kauppakumppanit ovat EU, Yhdysvallat, Venäjä ja Japani.

Nordnetin ETF-rahastovalikoimasta löytyy tällä hetkellä esimerkiksi Lyxor ETF Turkey. Pörssinoteerattu rahasto sijoittaa osingon uudelleen rahastoon. ETF:llä käydään kauppaa Saksassa kaupankäyntikoodilla (LYYG), ja rahasto-osuuden hallinnointipalkkio on 0,65 prosenttia.

**

Yhtiön kuin yhtiön kohdalla on selvää, että hyvin pitkällä aikavälillä vain liiketoiminta-alueella syntyvä talouskasvu mahdollistaa myynnin kasvun. Pörssiyhtiöt eivät näin ollen harjoita liiketoimintaansa tyhjiössä. Tämän vuoksi liiketoimintaympäristön kehitys vaikuttaa yritystoiminnan liiketaloudelliseen menestykseen.

Sijoittajalle tämä merkitsee sitä, että yhtiövalinnoissa tulee huomioida liiketoimintojen maantieteellinen läsnäolo: mitä enemmän yhtiö harjoittaa liiketoimintaa nopeasti kasvavilla talousalueilla, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on myynnin ja tuloksen kestävään kasvattamiseen. Yksittäisen sijoittajan perspektiivistä on toki tuottojen kannalta olennaista, millaisia arvostuskertoimia kasvusta joutuu osakkeen tai rahasto-osuuden kulloisellakin hankintahetkellä maksamaan. Se on kuitenkin eri teema, joten pitäydytään tällä kertaa vain MINT-markkinoiden yleistarkastelussa.

O’Neillin mukaan Meksikossa, Indonesiassa, Nigeriassa ja Turkissa vallitsee kasvulle otollinen maaperä väestörakenteen perspektiivistä. Hänen ennusteensa mukaan ilmiö kestää ainakin seuraavat 20 vuotta. Matkaan sopii toivottaa pitkäjänteisyyttä ja hyviä istumalihaksia.

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista tekstissä mainittujen ETF-rahastojen osuuksia kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. ETF-rahastot on mainittu tekstissä esimerkkeinä MINT-alueiden sijoituskohteista. Esimerkit eivät ole kehotuksia ostaa tai myydä mainittuja ETF-osuuksia. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
1 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
27.05.2014 07:28

Turkin markkinoilla onkin ollut hyviä ostopaikkoja alkuvuodesta ja vieläkin…mutta meno on melko turbulenttia 😀