Siirry pääsisältöön

Inditex – helmi Etelä-Euroopasta?

Inditex on suomalaisille vähemmän tunnettu Madridin pörssin osake, mutta selvästi tunnetumpi arjesta muun muassa Zara-vaateketjunsa kautta. Inditex on espanjalaislähtöinen yhtiö, joka työllistää tänään liki 130 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Konsernilla on lippulaivansa Zaran ohella myös seitsemän muuta ketjua: Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ja Uterqüe. Esittelen tässä merkinnässä lyhyesti Inditexin konsernina, jättäen lukijalle omatoimisen mahdollisuuden tutustua yhtiöön analyyttisemmin potentiaalisena sijoituskohteena riskeineen ja mahdollisuuksineen.

Niin mainoslauseelta kuin se kuulostaakin, Inditexin mukaan sen ketjuja yhdistää keskeisimmin asiakasfokus sekä maksavan kohdeasiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja niiden tyydyttäminen. Uskottavuutta lausunnolle antaa konsernin liiketaloudellinen kehitys, mistä lisää tämän merkinnän edetessä.

Inditexillä on konsernitasolla noin 6 400 myymällä eri puolilla maailmaa. Toiminnan mittakaavan perusteella konserni onkin kiistatta yksi maailman johtavista muotiketjujen luojista. Inditexin historia juontaa juurensa yli 50 vuoden taakse, aina vuoteen 1963 asti. Silloin yhtiö aloitti pienimuotoisen liiketoiminnan keskittymällä naisten vaatetukseen.

Lippulaivaketju Zara näki päivänvalon vuonna 1975. Konseptin nopeaa menestystä seurasi useiden muiden ketjujen aloittaminen 1980-luvulla. Nykypäivään tultaessa Zara on edelleen Inditexin merkittävin liiketoimintayksikkö, sillä konseptin myymälöitä on jo yli 2 000 maailmanlaajuisesti. Vaikka Inditexin tämän päivän menestyksekkäimmät ketjut ovat jo vuosikymmeniä vanhoja, on niiden viime vuosien kasvu ollut paikoin jopa huimaa.

Seuraava kuva esittää Inditexin konsernitason myyntikehityksen vuodesta 2006 viime vuoden loppuun asti.

inditex liikevaihto

Inditexin liikevaihto 2006–2013 (miljardia euroa)

Stockmann itkisi verta, jos sen myyntikehitys esitettäisiin edeltävän rinnalla. Inditexin liikevaihto on kasvanut selvästi joka tilikaudella tarkasteluajanjakson alusta, vuodesta 2006, lähtien. Ajanjaksolla 2006–2013 konsernin liikevaihto on kasvanut hieman yli 100 prosenttia. Keskimääräinen vuotuinen myynnin kasvuprosentti on 11.

Samalla aikavälillä Inditexin nettotulos on kasvanut 140 prosenttia seuraavan kuvan osoittamalla tavalla. Keskimäärin tulos on kasvanut 13 prosenttia vuodessa.

inditex nettotulos

Inditexin nettotulos 2006–2013 (miljardia euroa)

Vahva myynnin ja tuloksen kasvutrendi on johtanut tilanteeseen, jossa Inditexin taseen oma pääoma, toisin sanoen osakkeenomistajille eräällä tavalla korvamerkitty omaisuus, on miltei kolminkertaistunut vuodesta 2006.

inditex equity

Inditexin oma pääoma 2006–2013 (miljardia euroa)

Loistavan kehityskaaren on mahdollistanut, että Inditexin oman pääoman tuottokyky on pysytellyt vuodesta 2006 alkavalla tarkasteluajanjaksolla haarukassa 26–33 prosenttia. Samanaikaisesti konserni on maksanut osinkoa ulos varsin maltillisesti, mikä on jättänyt voittovaroja kumuloitumaan yhtiön taseeseen kannattavissa kasvuhankkeissa. Oman pääoman kasvuluvut ovat menestyksekkään strategian lopputulema.

Vielä vuonna 2006 Inditexillä oli enemmän myymälöitä Espanjassa kuin sen ulkopuolella yhteensä, kuten seuraavasta konsernin maantieteellistä kasvua havainnollistavasta kuvasta ilmenee.

inditex myymalat

Inditexin myymäläverkoston kehityskaari 2006–2013

Vuoden 2006 jälkeen Inditexin globaali myymälämäärä on yli kaksinkertaistunut. Kasvua on muodostunut myymälöiden lukumäärällä mitattuna keskimäärin hieman yli 10 prosenttia vuodessa. Kun Espanjan osuus Inditexin kaikista myymälöistä oli vuonna 2006 noin 52 prosenttia, oli se vuonna 2013 enää ”vain” 29 prosenttia.

Inditex on seitsemän vuoden aikana liki kolminkertaistanut kansainvälisen liiketoimintansa myymälöiden lukumäärällä mitattuna. Huomionarvoista on lisäksi, että Inditexin myymälämäärä on laskenut Espanjassa jo pari vuotta peräkkäin. Onkin oletettavaa, että yhtiön kotimaan osuus myynnistä jatkaa pienenemistään. Inditex on viestinyt, että sen tavoitteena on kasvaa jatkossakin globaalisti ja monikanavaisesti, mikä merkitsee sekä kivijalkamyymälöiden että nettikaupan laajentamista.

Sijoittajan perspektiivistä huomionarvoista on, että Inditexin osakekohtainen osinko on kehittynyt aivan eri suuntaan kuin yhtiön kotimaan, Espanjan, kansantalous.

inditex osinko

Inditexin osakekohtainen osinko 2009–2013 (euroa per osake)

Edeltävästä kuvasta voidaan havaita, että Inditex on kyennyt yli kaksinkertaistamaan voitonjakonsa finanssikriisin jälkeen. Vuodesta 2009 lähtien yhtiön osakekohtainen osinko on kasvanut keskimäärin 19 prosenttia vuodessa. Helsingin pörssissä kovin harva yhtiö kykenee osoittamaan samanlaisen kehitysuran.

Inditexin osakekurssi on tänään 20,89 euroa. Viime vuodelta yhtiön ansaitsema osakekohtainen tulos on 0,754 euroa. Jakamalla nämä kaksi keskenään, saadaan Inditexin vallitsevaksi tuloskertoimeksi eli P/E-luvuksi 27,7.

Koko Inditexin osakekannalla on tänään markkina-arvoa noin 66 miljardia euroa. Jos Inditex olisi listattuna Helsingin pörssiin, olisi se pörssin arvokkain yhtiö.

Inditexin hinta suhteessa tasearvoonsa (P/BV) on tällä hetkellä 7,4. Myyntiinsä nähden yhtiö arvostetaan 3,8-kertaisesti (P/S).

Kuten edellä on jo todettu, Inditex on kasvuyhtiö, jonka ideana on maksaa vuosittain kasvavaa osakekohtaista osinkovirtaa. Tavoitteessa on logiikkana, että sijoittajan omalle hankintahinnalle laskettava osinkotuotto kohoaa vuodesta toiseen. Siksi sijoitushetken efektiivinen osinkotuotto hyväksytään nykyhetkellä varsin alhaiselle, noin 1,8 prosentin tasolle.

Listasin Inditexin jo Hajauta tai hajoa -kirjan lopusta löytyvään laatuyhtiöiden listaukseen. Nykyhetkellä näyttää siltä, että se on siellä todella paikkansa ansainnut.

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista Inditexin osakkeita kirjoitushetkellä. Muista tekstissä mainituista yhtiöistä kirjoittaja omistaa kirjoitushetkellä lähipiiri mukaan lukien Stockmannin osakkeita. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Bibliotecas Municipais da Coruña / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
1 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
09.08.2014 16:36

Miten vertaisit Inditexiä H&M:ään? Entä mikä on (taantuvan?) Europan osuus liiketoiminnan tuotoista?