Helsingin pörssin laadukkaimmat osinkokohteet

Listasin blogiin viime talvena Helsingin pörssin houkuttelevimpia osinko-osakkeita yhdistämällä osakkeen osinkotuoton ja yhtiön sijoitetun pääoman tuoton. Päivitän tässä merkinnässä tarkastelun elokuun alkupuoliskon kurssinoteerauksilla.

Osinkosijoittajan ei yleensä kannata tuijottaa vain tuottoprosenttia ja ummistaa silmiään yhtiön laadulta. Yhtiöiden, joiden sijoittaman pääoman tuotto uusiin investointeihin on korkea, voi pitkällä aikavälillä odottaa suurena joukkona (ei jokaisessa yksittäistapauksessa) kasvattavan osinkoaan nopeammin kuin heikosti tuottavien investointien yhtiöiden. Siksi pääoman tuottoa voi käyttää osingon laadun mittarina.

Tässä blogimerkinnässä tarkastellaan Helsingin pörssin suuryhtiöistä ensin jokaisen yhtiön nykyistä (viime vuoden toteutunutta) sijoitetun pääoman tuottoastetta (ROIC-mittaria) ja muodostetaan sen perusteella osingon laadun luokat niin, että yli 15 prosentin ROIC nostaa yhtiön hyväksi ja alle 10 prosentin ROIC pudottaa yhtiön heikoksi. Kohtuulliseksi yhtiöksi pääsee 10–15 prosentin väliin osuvalla sijoitetun pääoman tuotolla.

Seuraavassa Taulukossa 1 osinkotuottoa ja osingon laatua on sovellettu Helsingin pörssin suuryhtiöihin. Osinkotuotto on laskettu elokuun alkupuoliskon kursseilla (7.8.2018) ja vuodelta 2017 ehdotetuilla osingoilla. Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) on laskelmissa vuoden 2017 toteumaluku.

Kun yhtiöt on jaettu osingon laadun mukaisiin luokkiin, muodostetaan seuraavassa matriisi, jossa toisena jakoperusteena on yhtiön osinkotuotto. Yli 4 prosentin osinko nostaa yhtiön hyvään luokkaan ja alle 3 prosentin osinko pudottaa yhtiön heikoksi. Tälle välille asettuvat yhtiöt luokitellaan osinkotuoton valossa kohtuullisiksi.

Taulukko 1. Helsingin pörssin suuryhtiöt osinkotuotolla ja osingon laadulla 7.8.2018

Lähtökohtaisesti kaikki sijoittajat arvostavat ykköskorin yhtiöitä, mutta sen jälkeen ratkaisee se, arvostaako sijoittaja enemmän osingon laatua (tulevaa potentiaalia) vai nykyistä osinkotuottoa, joka useimmiten kertoo sekä alhaisesta arvostustasosta että korkeasta osinkosuhteesta.

Yhtiöiden voi olettaa pitävän sijaintinsa matriisin vaaka-akselilla (osingon laatu) varsin hyvin myös pidemmällä aikavälillä – toki ei kaikissa yksittäistapauksissa. Osingon laatu – tai yhtiön laatu yleisemminkin – kun riippuu huomattavasti toimialan rakenteellisista ja yhtiön kulttuurisista tekijöistä, jotka eivät tyypillisesti muutu kovin nopeasti. Poikkeuksia tietysti aina on.

Sen sijaan osinkotuottoa kuvaavalla pysty-akselilla yhtiöiden paikat voivat muuttua nopeasti markkinatunnelmien mukaan. Pörssiromahdusten jälkeen yhä useampi osake löytyy jostakin ”hyvän osinkotuoton” kolmesta ryhmästä. Vastaavasti nousukauden pitkittyessä osakkeet alkavat valua alaspäin.

Lyhyellä aikavälillä tällaista seulontatapaa käyttävän sijoittajan useimmiten ainoaksi jäävä tehtävä on seurata osakkeiden hintoja suhteessa yhtiöiden tuloksentekokykyyn ja aloittaa osto-ohjelmia sitä mukaa, kun yhtiöt hintojen laskiessa nousevat riittävän ylös pystyakselilla.

Kaikkiaan on myös paikallaan alleviivata ja muistuttaa, että Taulukko 1 on mekaanisesti laadittu. Toisin sanoen se ei sisällä subjektiivista yhtiön kannattavuuden ”normalisointia” tai arviota tulevaisuudesta. Onkin mahdollista, ettei ROIC kuvaa kaikkien yhtiöiden kohdalla normaalia tasoa. Jos yhtiön nykyistä tilannetta voi pitää väliaikaisesti liian hyvänä tai huonona, tulee ROIC normalisoida sijoittajan oman arvion perusteella pitkän aikavälin keskiarvojen pohjalta ja yhdistää nämä laskelmat omaan näkemykseen tulevaisuudesta.

Edeltävän taulukon listauksen numerot ovat mekaanisesti joko nykyhetkeä tai historiaa, ja lopulta tulevaisuus ratkaisee. Siksi listaus ei suoraan sovellu kenellekään sijoitustoimintaa ohjaavaksi kehotukseksi tai suositukseksi. Parhaimmillaan se voi kuitenkin toimia herätteenä aloittaa omatoiminen tarkempi perehtyminen yksittäisiin sijoituskohteisiin omista lähtökohdista.

EDIT 14.9.2018: Tämä kirjoitus on julkaistu osana SijoitusSummit 2018 -sijoitustapahtuman materiaalia. Lue lisää aiheesta ja katso keskusteluun liittyvä video.

ARVOGURU-UUTUUSKIRJAN MYYNTI ON ALKANUT!

Kirjan hinta on 29,90 euroa (sisältäen alv:n ja postikulut Suomessa). Arvoguru-kirjaa on saatavilla Nordnetissä myös yhtenä vaihtoehtona osana sijoituskirjapakettia, joka pyynnöstä sisältää signeerauksen. Arvoguru on 237-sivuinen ja kovakantinen. Se on painettu Suomessa Hansaprintillä.

TILAA ARVOGURU TÄSTÄ LINKISTÄ

-> SIIRRY KIRJAN ESITTELYSIVUILLE

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä kirjoitushetkellä Fortumin, Elisan, Nokian Renkaiden ja merkittävän määrän sekä Sammon että sen osakkuusyhtiö Nordean osakkeita. Kirjoittaja ei sitoudu päivittämään tähän blogiin omistusmuutoksia tekstin julkaisun jälkeen. Teksti ei ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yrityksiin. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.