Siirry pääsisältöön

Helsingin pörssin halvimmat suuryhtiöt

Tässä blogimerkinnässä tarkastellaan Helsingin pörssin suuryhtiöitä (OMXH25) niiden vallitsevan arvostustason kautta. Tarkasteluun yhdistetään yhtiöiden laatu oman pääoman tuoton avulla.

Tämänkertaisessa tarkastelussa olen screenannut Helsingin pörssin suuryhtiöitä helmikuun 2020 lopun kurssitason mukaisesti. Yhtiöt on järjestetty tuttuun tapaan matriisiin, mutta edellisessä blogissa käytetyn osinkotuoton sijaan yhtiön arvostuskertoimena toimii tällä kerralla P/B-luku.

P/B-luku kertoo sijoittajalle osakkeen hinnan jaettuna yhtiön taseen osakekohtaisella omalla pääomalla. Mikäli P/B on tasan yksi, sijoittaja saa ostaa osakemarkkinoilta yhtiön taseen omaa pääomaa sen ”kirjanpitoarvolla”. Silloin yhtiön liiketoiminnassaan ansaitsema oman pääoman tuotto seuraa kyseisen sijoittajan saamaa tuottoa.

Matriisin vaaka-akselilla oleva oman pääoman tuotto (ROE) puolestaan kertoo yhtiön laadusta. Käytännössä tunnusluku osoittaa yhtiön nettotuloksen suhteen yhtiön taseen omaan pääomaan. Kuinka tehokkaasti ja tuottavasti yhtiö siis kykenee harjoittamaan liiketoimintaansa pääomien näkökulmasta? Mitä korkeammaksi ROE kohoaa (mielellään matalalla velkavivulla), sitä pienemmällä määrällä omistajiensa varoja yhtiö kykenee takomaan tulosta.

Matriisin laatikoiden laskentaperusta

Ensin hahmotetaan jokaisen yhtiön nykyistä (viime vuoden toteutunutta) oman pääoman tuottoastetta (ROE-mittaria) ja muodostetaan sen perusteella oman pääoman tuoton laatuluokat siten, että yli 15 prosentin ROE nostaa yhtiön hyväksi, 10–15 prosentin ROE johtaa kohtuulliseen tasoon ja alle 10 prosenttiin jäävä ROE oikeuttaa yhtiön heikkoon luokkaan. Jo tässä kohdassa on syytä painottaa, ettei hyvä yhtiö ole automaattisesti hyvä sijoitus, eikä huono yhtiö ole myöskään automaattisesti huono sijoitus. Paljon riippuu myös tulevaisuudesta ja sijoittajien odotusten muutoksista.

Oman pääoman tuoton osalta taulukko on luotu vaaka-akselille siten, että mitä enemmän yhtiö sijoittuu kohti oikeaa laitaa, sitä parempi on ollut sen viime vuoden liiketoiminnan laatu tällä mittarilla. Vasemmasta laidasta löytyvät yhtiöt ovat osakkeen arvostuskertoimesta riippumatta liiketoimien kannattavuudeltaan kyseenalaisia, ainakin peruutuspeilin kuvassa. Toki liiketoiminnan historiallisesta laadusta ei voi vetää suoria johtopäätöksiä tulevaan.

Seuraavaksi on muodostettu matriisi siten, että toisena jakoperusteena on pystyakselin P/B-luku. Alle 1,5:n P/B-luku ”nostaa” yhtiön matalasti hinnoiteltuun luokkaan. Puolestatoista 2,5:een asettuvalla P/B-luvulla yhtiö asettuu kohtuulliseen kategoriaan ja yli 2,5:n P/B-luvulla yhtiön arvostusta voidaan suhteellisessa tarkastelussa pitää korkeana. Silloin ”vika” ei siis ole välttämättä yhtiön laadussa, vaan osakkeen arvostuksessa, jos tarkastellaan vain P/B-lukua.

Jokaisen toki pitää itse arvioida hyvän, kohtuullisen ja heikon kriteeristöt omien mieltymystensä mukaan sekä omatoimisesti hahmotella yhtiön oman pääoman tuoton kestävää tulevaisuuden tasoa omista lähtökohdista. Ja varsinkin arvioida näitä tulevaisuuteen, joka on usein se ratkaisevin. Tämän tarkastelun tarkoituksena ei ole esittää yhtä ainoaa oikeaa tapaa jaotella yhtiöitä, jotka voisivat olla kiinnostavia syvällisempään tarkasteluun. Sen sijaan tarkoituksena on esittää, että pitkäjänteisen sijoittajan on lähtökohtaisesti fiksua yhdistää omaan analyysityöhönsä niin yhtiön laadusta kuin yhtiön hinnoittelusta kertovia tunnuslukuja.

Seuraavassa Taulukossa 1 osakkeen P/B-lukua ja yhtiön osingon laatua on sovellettu Helsingin pörssin suuryhtiöihin. P/B-luku on laskettu osakekursseilla päivämäärältä 28.2.2020. Kunkin yhtiön ROE on laskettu tilikaudelta 2019 raportoidulla osakekohtaisella tuloksella ja yhtiön taseen vuoden 2018 lopun omalla pääomalla.

Taulukko 1. OMXH suuryhtiöt (OMXH25). Osakekurssit 28.2.2020 ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2019. ROE:n laskennassa oma pääoma vuoden 2018 lopussa ja P/B-luvun laskennassa oma pääoma vuoden 2019 lopussa. Huhtamäen ja TietoEVRY:n luvut oikaistut tilikaudelta 2019.

Miten taulukko voi toimia omatoimisen perehtymisen vauhdittajana?

P/B-luvun ja yhtiön laadun yhdistelmä on lähtökohtaisesti parhaimmillaan ykköskorin yhtiöissä. Jokaisen sijoittajan on kuitenkin ykköskorisijoituksesta huolimatta aina tarkasteltava omatoimisesti sitä, miltä yhtiön tulevaisuus mahtaa näyttää. Taulukossa ykköskoriin on päädytty mekaanisesti historiatarkastelulla ja lopulta tulevaisuus ratkaisee.

Erityisen keskeistä ykköskorissa on tarkastella vaaka-akselilla olevaa oman pääoman tuottokykyä. Löytyykö yhtiöltä eväitä säilyttää erinomainen kannattavuus kilpailluilla markkinoilla asiakkaiden keskuudessa? Kuinka paljon ROE:sta perustuu suhdanteeseen?

Ykköskorin ulkopuolelta haarukoitavia tutustumisen arvoisia kohteita seuloutuu useimmiten vastaamalla kysymykseen, arvostaako sijoittaja enemmän yhtiön laatua vai halpaa arvostustasoa (joka yleensä kertoo markkinoiden epäilyksestä yhtiön pitkän aikavälin laatua kohtaan). Viime viikon kurssilaskun jälkeen on kuitenkin huomattavaa, ettei yhtä ainoaa ”heikon” tai ”kohtuullisen” liiketoiminnan laadun yhtiötä arvosteta enää markkinoilla ”korkealle”. Tässä mielessä ilmeisimmät ilmat on jo puhallettu ulos koronaviruspelkojen ravisteltua markkinaa.
Lopuksi on myös paikallaan muistaa, ettei taulukko ota kantaa yhtiökohtaiseen trendiin. Parhaimmillaan taulukko kuitenkin voi herättää ajatuksia yhtiöistä, joihin kannattaisi tutustua omatoimisesti paremmin. Listaus ei siis sellaisenaan sovellu suoraan kenellekään sijoitustoimintaa ohjaavaksi välineeksi.

Sijoituskirjojen myynti on käynnissä!

Nordnetin kautta tilattavissa sijoituskirjoissa on tarkasteltu ajattomia sijoitusstrategioita erityisesti Helsingin pörssin yritysten näkökulmista. Uusimman Pikkuguru-kirjan hinta on 29,90 euroa (sisältäen alv:n ja postikulut Suomessa). Pikkuguru-kirjaa on saatavilla Nordnetissä myös osana sijoituskirjapakettia, jonka kirjat sisältävät pyynnöstä myös signeerauksen.

Tilaa Pikkuguru tästä linkistä. Lisätietoa sijoituskirjapaketista löydät täältä.

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Nordean, Sammon, Fortumin, Nokian Renkaiden ja Elisan osakkeita kirjoitushetkellä. Kirjoittaja ei sitoudu päivittämään tähän blogiin omistusmuutoksia tekstin julkaisun jälkeen. Teksti ei ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yrityksiin. Teksti ei myöskään ota kantaa tulevaan kehitykseen. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, indekseistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta, indeksistä tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja, -suosituksia tai -kehotuksia, eikä sijoitustoiminnassa historia ole tae tulevista tuotoista. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Tekstin taulukko on laadittu markkinoilla olevaa julkista informaatiota soveltaen ja kirjoittajan luotettavina pitämiä lähteitä hyödyntäen, mutta kirjoittaja ei vastaa mahdollisista laskentavirheistä ja niiden seurauksista. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Blogi sisältää Nordnetin markkinointilinkin.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
1 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
07.03.2020 15:40

P/B on nähdäkseni hieman ristiriitainen, kuten ROE myös. Samankaltaisten lukujen taakse voi kätkeytyä hyvinkin erilaisia yhtiöitä, joku voi olla oman alansa voittajia ja toinen omansa suurhäviäjiä. Mielestäni lukuja pitää tarkastella kokonaisuutena ja vielä parempi alakohtaisesti.