Helsingin pörssin halvimmat osakkeet Ben Grahamin mukaan

Arvosijoittaminen on periaatteessa yksinkertaista. Sijoittajan tulee löytää liiketoiminnan pitkän aikavälin ansaintapotentiaaliin nähden hetkellisesti aliarvostetut osakkeet, ja ostaa niitä vastavirtaan – piittaamatta seuraavan päivän tai viikon kurssimuutoksesta. Filosofian taustana on ajatus siitä, että osakkeen markkinahinta ei aina vastaa yhtiön pitkän aikavälin osinkopotentiaalia. Keskeisin selitys ilmiölle on arvofilosofian mukaan sijoittajapsykologia. Arvosijoittamisen isä ja Warren Buffettin esikuva, Benjamin Graham, kehitti pörssiosakkeille ”taikakaavan”, joka paljastaa potentiaalisia, mahdollisesti alihinnoiteltuja osakkeita. Sovellan tässä merkinnässä kaavaa Helsingin pörssiin nykyhetken arvostuskertoimin.

Osakehinnoittelun tarkastelemisessa hyödynnetään yleensä useita tunnuslukuja, jotka lähtökohtaisesti sisältävät sekä yhtiökohtaisesta kehityskaaresta että osakkeen markkina-arvosta kertovia muuttujia. Toisin sanoen osakkeen markkinahinnoittelua kuvaavien tunnuslukujen tavoitteena on kiteyttää, miten liiketoiminnan laatu on jo sijoituskohteen hinnassa. Määritettyään hyvän sään aikana koko laatubisneksen arvon, siirtyy arvosijoittaja ostolaidalle, jos osa tästä bisneksestä tulee hetkellisesti alennusmyyntiin sijoittajapsykologian takia pörssissä. Tavoitteena on siis hyödyntää muiden sijoittajien hosumista, ei niinkään odottaa itse yhtiön joutuvan vaikeuksiin.

Kenties yleisin osakehinnoittelua kuvaava tunnusluku on tuloskerroin eli p/e-luku. Muita käyttökelpoisia analyysin apuvälineitä ovat tasekerroin eli p/bv-luku, efektiivinen osinkotuotto ja liiketoiminnan velaton arvo suhteessa myyntiin tai käyttökatteeseen.

Jokaisella tunnusluvulla on kuitenkin itsenäiset heikkoutensa. Siksi analyysissä paras lopputulos syntyy eri tunnuslukuja yhdistelemällä. Tähän lopputulokseen päätyi aikanaan myös Benjamin Graham. Hän havaitsi, että esimerkiksi p/e-luku on yksinään käyttökelpoinen lähinnä silloin, kun yhtiön tuloskehitys on luonteeltaan poikkeuksellisen ennustettavaa ja vakaata. Näin on kuitenkaan harvoin todellisuudessa. Tosielämässä tuloskehityksen suunta ja voimakkuus vaihtelevat merkittävästi jopa kvartaaleittain.

Toisaalta p/e-lukua ei voida laskea lainkaan, jos yhtiö on tilapäisesti tappiollinen. Tällöin arvosijoittaja hakee yleensä apua p/b-luvusta, joka antaa suuntaviivoja siitä, miten yhtiö on hinnoiteltu suhteessa netto-omaisuuteensa, jolle mahdollinen tuloskäänne alkaisi kenties tulevaisuudessa tuottaa uutta tuottoa.

Graham kehitti erittäin yksinkertaisen mallin, jota on kutsuttu myöhemmin niin sanotuksi ”taikakaavaksi”. Kaavan nimestä huolimatta ainakaan allekirjoittanut ei lupaa ylituottoja, mutta toivottavasti sen soveltaminen saa aikaan uusia ideoita mahdollisten kohteiden lisäkartoitukseen. Olen tarkastellut tätä mallia blogissa aiemminkin, mutta olen tämänkertaiseen merkintään poiminut tilastomateriaalin tuoreilla luvuilla.

”Taikakaavassa” kerrotaan osakkeen p/e-luku ja p/bv-luku keskenään. Vaikkapa p/e-luku 15 ja p/bv-luku 1,5 antavat Grahamin tunnusluvun arvoksi 22,5. Tunnusluvut olen poiminut seuraavaan listaukseen Inderesin aamukatsauksesta, rajaten otoksen Helsingin pörssin 25 suurimpaan yhtiöön. Nordean tunnusluvut ovat konsensuksen, koska Inderes ei seuraa yhtiötä.

Graham itse päätyi siihen johtopäätökseen, että jokaisen arvo-osakkeen tulee täyttää hinnoittelussaan osakkeen ostohetkellä kriteeri alle 22,5:n luvusta.

Toisaalta olen nähnyt Grahamin sanoiksi laitettavan myös toisen, tiukemman tulkinnan, jossa raja-arvoksi on laitettu 15. Siksi teen seuraavaan listaukseen katkoviivat kahteen eri kohtaa havainnollistaakseni, mitkä osakkeet valikoituisivat mahdollisiksi ostokohteiksi eri kriteerein (viivan yläpuolella olevat ovat “halpoja”).

OMX Helsinki 25 -yhtiö | p/e x p/b

UPM-Kymmene 10,89 (halvin)
Stora Enso 13,86
Fortum 14,16
Nordea 14,70
TeliaSonera 14,86

Cargotec 19,52
Kemira 21,84
Valmet 21,92

YIT 23,52
Outotec 24,00
Neste 26,18
Kesko 27,86
Metso 30,45
Sampo 30,87
Nokian Renkaat 43,52
Konecranes 44,64
Nokia 52,38
Tieto 56,24
Wärtsilä 62,90
Huhtamäki 67,32
Amer Sports 74,12
Elisa 109,50
Orion 161,16
Kone 180,20 (kallein)
Outokumpu (tulos neg.)

* ennusteet Inderes (vuodelle 2015), pl. Nordea konsensus

Listauksen kärkeen nousevat perinteiset metsä- ja energiayhtiöt. Nämä ovat tunnetusti olleet arvosijoittajien salkkujen vakiokalustoa, erityisesti vakaan osingonmaksukykynsä perusteella. Huomionarvoista on, että tälläkin blogialustalla moneen kertaan tarkasteltu Fortum nousee Grahamin ostokriteerein kärkikolmikkoon nykyhinnallaan.

Myös ruotsalaiskaksikko Nordea ja TeliaSonera nousevat kärkikastiin mukaan viimeaikaisten kurssilaskujensa ansiosta. Kaikkiaan Grahamin lista näyttää suosivan erittäin tylsiä hitaan kasvun yhtiöitä. Ideana näyttää olevan, että hidas liiketoiminnan kasvu ei välttämättä tarkoita hidasta osakesalkun kasvua, jos yhtiö on hinnoiteltu riittävän maltillisesti. Samalla logiikalla Graham näyttää karttavan nopean kasvun yhtiöitä peläten, että niiden hinnoissa kasvu on jo sisässä ja riskit jäävät kannettaviksi.

Koska ylipäätään kertolaskulle mielekkään vastauksen saaminen edellyttää, että p/e-luku voidaan laskea (tuloksen kohdalle pitää pystyä sijoittamaan tulos), voidaan mallia vapaasti tulkiten todeta, että Graham vältti sijoituksissaan tappiollisia yhtiöitä.

Grahamin lista on vain karkea apuväline ostoslistan haravointiin

Koska ”taikakaava” kuulostaa epäilyttävältä nimeltä allekirjoittaneenkin mielestä, tulee lukijan muistaa, että edeltävä listaus on täysin mekaaninen, eikä se sisällä sijoituspäätöksen tueksi riittävää analyysiä. Se toimii korkeintaan mahdollisten sijoituskohteiden haarukoinnin esivaiheena, joka kaventaa sijoitusuniversumia niihin yhtiöihin, jotka kenties saattaisivat olla lisätutustumisen arvoisia.

On myös huomattava, että reilut puoli vuosisataa sitten tehdyt matemaattiset mallit ilmentävät osin sitä, että Grahamin aikaan osakkeita ostaessaan sijoittaja näytti maksavan pikemminkin yhtiön nykyomaisuudesta kuin tulevien vuosien tuloksista. Tänään hinnoittelussa, erityisesti laatuyhtiöiden, tuleva liiketoiminnan kasvu ja sen toteutumisen todennäköisyys laadun kautta näkyvät kurssissa merkittävällä tavalla.

Toisaalta p/b-luvut ovat nykyään huomattavasti historiallisia korkeampia, koska laatuliiketoiminnat ovat vähemmän pääomaintensiivisiä (palvelut) ja myös erilaiset aineettomat arvot (patentit, brändit, digitalisaation mahdollisuudet) hinnoitellaan tehokkaammin osakekursseihin. 1900-luvun alkupuolella taseen hinnoittelussa keskeisiä tekijöitä olivat näiden sijaan kiinteistöt, laitteet ja kassa (aineellinen omaisuus).

Yhtäältä on kuitenkin sanottava, että edellä käytetyt p/b-luvut olisivat johtaneet vieläkin huimempiin kertolaskun vastauksiin, jos laskelmat olisi tehty Grahamin oppien mukaan poistamalla yhtiön omaisuudesta liikearvo eli goodwill. Kuten tiedämme, usealla Helsingin pörssin yhtiöllä ei jää tämän jälkeen omistajille paljoakaan jaettavaa.

Mainittakoon lopuksi – tämä on totta, vaikka kevennykseltä tuntuukin – että 2000-luvun kurssinousijoiden kärkikaarti, Orion ja Kone, saavat Grahamin listauksessa tunnusluvun arvot 161 ja 180. Tänään ne ovat Grahamin listauksessa Helsingin pörssin suuryhtiöiden selvästi kalleimmat osakkeet. Lisäksi listauksen häntäpäähän sijoittuneista mm. Nokian Renkaat, Huhtamäki ja Amer Sports ovat tämän vuoden parhaiten tuottaneita osakkeita yli 50 prosentin tuotoillaan vuoden alusta.

Tästä pääteltäköön, ettei listaus johda oikotietä pitkin keskimääräistä parempiin tuottoihin ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Kaikkiaan se näyttää antavan liian vähän painoarvoa liiketoiminnan laadulle ja liian suuren painoarvon yhtiön nykyomaisuudelle ja -tulokselle. Kenties tämä luo sitä turvamarginaalia?

SIJOITUSKIRJAT OVAT NYT ALENNUKSESSA (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa). 

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa).

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Fortumin, TeliaSoneran, Outotecin, Sammon, Nokian Renkaiden, Elisan ja merkittävän määrän Nordean osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: jdigit3l via Foter.com / CC BY-NC

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit