Helsingin OMX 25 yhtiöiden arvostuksesta lyhyesti

Viimeiset viisi vuotta ovat olleet Suomen osakemarkkinoilla vuoristorataa. Siitä huolimatta Helsingin pörssin kokonaistuotto (total return) on ollut kyseisellä aikavälillä yli 11 % annualisoituna, jota voidaan pitää oikein hyvänä. Kokonaistuotto huomioi kurssikehityksen lisäksi osingot ja mahdolliset muut yksittäiset erät sillä oletuksella, että ne sijoitetaan takaisin markkinoille. Tämä on etenkin pitkänaikavälin sijoittajan näkökulmasta relevanttia. Jos kuitenkin huomioidaan myös volatiliteetti eli tuottojen keskihajonta, on Helsingin pörssin sijoittaneilla ollut kova työ alfan metsästyksessä.

Kurssikehitys on ollut nousujohteista etenkin viimeisen 1.5 vuoden aikana, joka on saanut monet sijoittajat epäilemään osakkeiden arvostustasojen kestävyyttä. Olen myös itse spekuloinut mielessäni aihetta, jonka vuoksi käsittelen tämän kertaisessa kirjoituksessa lyhyesti OMX 25 yhtiöiden kehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta perinteisten mittareiden avulla. Pyrin vertailemaan kahdeksan parhaiten tähän asti tuottanutta yhtiötä muihin OMX 25 yhtiöihin ja luomaan tällä tavoin kokonaiskuvan yhtiöiden arvostustasosta. Syy miksi olen valinnut juuri OMX 25 yhtiöt on se, että ne heijastavat parhaiten markkinoiden konsensusta informaatiotehokkuuden näkökulmasta.

Nämä kahdeksan parhaiten tuottanutta yhtiötä annualisoidulla kokonaistuotolla mitattuna (periodin alkupäivämäärä 19.12.2008) ovat olleet:

1. Nokian Renkaat: 41.5%
2. Kone: 41.0%
3. Huhtamäki: 39.7%
4. Metso: 37.6%
5. Wärtsilä: 35.5%
6. Kemira: 34.7%
7. Amer Sports: 33.5%
8. Cargotec: 32.6%

Lähde: Factset

Kuten arvata saattaa on näiden yhtiöiden oman pääoman tuotto (ROE) keskimäärin ollut kyseisellä aikaperiodilla OMX 25 muita yhtiöitä paremmalla tasolla. Näiden kahdeksan parhaan yhtiön ROE on ollut keskimäärin 16.4 %, kun taas koko OMX 25 indeksin taas 12.9 %. Tämä näkyy myös muutaman yhtiön arvostuskertoimissa, sillä esimerkiksi Koneen nykyinen P/B asettuu päätä huimaavalle 7.60 tasolle (ROE keskimäärin 40.4 %) ja myös Nokian renkaat ja Wärtsilä on arvostettu noin 3-3.5 P/B-luvulla. Erinomaisen kannattavuuden omaavista  ja ainakin tällä hetkellä kestävän kilpailuaseman  yhtiöistä saa siis maksaa selkeitä preemioita verrattuna niin sanottuihin bulkkiyhtiöihin, kuten Outokumpu ja Rautaruukki jotka on arvostettu 0.36 ja 0.88 kertoimilla.

Tämä on myös havaittavissa regressioanalyysin yhteydessä, missä P/B-luku on selitettävä muuttuja ja ROE selittävä muuttuja (selitysaste vajaa 78 %).

Mielenkiintoinen havainto aineistossa on se, että kahdeksan parhaiten tuottanutta yhtiötä sekä kaikki OMX 25 yhtiöt kokonaisuudessaan on arvostettu nykyhetken P/B-luvulla mitattuna yli 2009-2012 keskiarvon. Kahdeksan parhaiten tuottanutta yhtiötä on arvostettu tällä hetkellä 16.8 % korkeammalle kuin vuosien 2009-2012 aikana keskimäärin ja OMX 25 kokonaisuudessaan 9.9 %. Tämä ei luonnollisesti välttämättä suoralta kädeltä korreloi yliarvostuksen kanssa. Mikäli yhtiöiden kannattavuus ja tuloksentekopotentiaali on kehittynyt kilpailuaseman vahvistumisen eikä pelkästään inflaatiopaisutetun noususyklin seurauksena, on yhtiöiden arvostustasojen kohoaminen usein perusteltua. Kokonaiskuva huomioiden mielestäni OMX 25 yhtiöiden tapauksessa ei voida puhua samankaltaisesta arvostuskuplasta, joka vallitsi vuosien 2005-2007 aikana. Näinä “hulluina vuosina” jopa Outokummun ja Rautaruukin kaltaiset yhtiöt ylsivät erinomaisiin kaksinumeroisiin pääomantuottoihin. Enemmistön yhtiöistä kannattavuus on nyt lähellä normalisoituja tasoja, mutta monien yhtiöiden tapauksessa kannattavuudesta on pidetty kiinni kynsin ja hampain vain kulukuurien avulla. Jotta arvostustasot olisivat perusteltuja myös tulevaisuudessa, vaatii se yhtiöiltä kannattavalla kasvu-uralla pysymistä (Earnings-komponentin kasvua). Euroalueen talouskasvun ollessa normaalia hitaammalla tasolla todennäköisesti vielä pitkään on niillä yhtiöillä merkittävä etulyöntiasema, joiden myynnistä merkittävä osa tulee Euroalueen ulkopuolelta (etenkin BRIC-maat).

Alle vuosien 2009-2012 P/B – keskiarvon ovat seuraavat yhtiöt: Metso, Cargotec, YIT, Outotec, Teliasonera, Fortum, Rautaruukki, Kesko ja Outokumpu. Mikäli klassiseen P/B-anomaliaan on uskomista voi näiden yhtiöiden joukossa olla aliarvostettuja yhtiöitä. Monet näistä yhtiöistä toimivat suhdanneherkällä ja kovasti kilpailuilla teollisuuden aloilla, joten sijoittajan on mielestäni tärkeä kiinnittää huomiota etenkin kahteen seikkaan:

1. Onko yhtiön hinnoittelu edullista johtuen normaalia heikommasta ja ohimenevästä suhdannetilanteesta vai onko yhtiöiden kilpailukyky pysyvästi heikentynyt?

2. Mikä on yhtiön tuloksentekopotentiaali paremmassa suhdannetilanteessa ja millainen nykyarvostus on siihen verrattuna?

Nämä kysymykset luovat hyvän pohjan sijoittajalle lähteä tarkastelemaan kyseisten yhtiöiden arvostusta tarkemmin ja aion seuraavassa kirjoituksessani analysoida jonkin näistä yhtiöistä tarkemmin. Kokonaisuudessaan Helsingin pörssistä yhtiömäärällä mitattuna lähes puolet on Small Cap yhtiötä (markkina-arvo alle 150 milj. EUR), joiden kohdalla informaatiotehokkuus ei ole samalla tasolla. Tällöin aktiivisesti yhtiöitä tutkiva ja fundamentit ymmärtävä sijoittaja voi onnistua löytämään vielä kohtuullisesti hinnoiteltuja laatuyhtiöitä. Tiivistetysti mielestäni OMX 25 ja muiden Helsingin pörssin yhtiöiden hinnoittelu ei ole siis missään nimessä vielä kuplatasolla, mutta ei erityisen edullinenkaan. Tarkastelu sisälsi toki vain muutaman muuttujan, mutta antaa mielestäni hyvän yleiskuvan nykyisestä arvostustuksesta. Loppuun voi vielä hyvin siteerata Omahan oraakkelin kommentteja syyskuulta 2013 liittyen S&P 500 yhtiöihin: “They’re probably more or less fairly priced now. We’re having a hard time finding things to buy.”

 

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä sen sisältöä pidä tulkita sijoitusneuvoksi. Kommentit ovat puhtaasti kirjoittajan omia mielipiteitä. Tekstin kirjoittamisessa on hyödynnetty Factset analyysikirjaston tietokantoja.

/Henrik Soras

Vieraskynä
Vieraskynä
vieraileva kirjoittaja

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit