Helppoja ja vaikeita tilanteita myydä osakkeita

Henkilökohtaisesti suoraan omissa nimissäni olevista osakesalkuista en ole juuri osakkeita viime vuosina myynyt. Vuonna 2016 en tehnyt yhtään toteutunutta myyntitoimeksiantoa. Vuonna 2015 niitä kertyi peräti yksi kokonainen toteutunut myyntitoimeksianto. Nyt keväällä 2017 olen tehnyt toteutuneita myyntitoimeksiantoja jo noin kymmenen eri yhtiön osakkeista. (Tämän seurauksena salkussani on jäljellä 12 eri yhtiön osakkeita suoraan omissa nimissä.) Tässä merkinnässä tarkastelen perusteita, miksi olen myynteihin pitkästä aikaa päätynyt.

Vaikka yhtä universaalia totuutta salkun osakemyyntien “parhaasta politiikasta” ei olekaan, listaan tässä merkinnässä mielestäni olennaisimmat tekijät, jotka kohdatessaan sijoittajan voi olla syytä tarttua rikkakihveliin tai suurempaankin harjanvarteen ja aloittaa suursiivous.

Yleisen elämänkokemuksen mukaan osa sijoittajista perustelee osakemyyntejään erityisesti joulukuussa järkevällä verotukseen valmistautumisella. Näin ajatteleva saattaa myydä tappiollisia osakkeita pienentääkseen saman vuoden aiemmin toteutuneista voitollisista osakemyynneistä myöhemmin aiheutuvia veroseuraamuksia.

Henkilökohtaisesti en pidä verotusta koskaan salkunhoidollisesti järkevänä päämotiivina käydä osakekauppaa. Erityisesti viime vuosina pääomaverotuksen trendi on ollut Suomessa – varsinkin korkeiden pääomatulojen kohdalla – kiristävää, joten itse asiassa monessakin tapauksessa verot olisi ollut järkevää maksaa sijoituksista jo aiemmin, eikä vasta myöhemmin. Tosin voihan rahalle laskea jonkinlaisen aika-arvon siten, että raha tänään (lykätty vero) on arvokkaampaa kuin raha tulevaisuudessa.

Aika-arvoa koskeva viittaus liittyy etenkin tilanteeseen, jossa sijoittaja on jonkin ajan kuluttua ostanut salkkuunsa aiempaa alhaisemmalla hankintahinnalla takaisin jotakuinkin samat osakkeet, jotka hän edellä myi tappiollisina osakemyynteinä keventääkseen lyhyen ajan verotaakkaansa. Tulevaisuudessa hän saattaa siten päätyä myymään nämä (jatkossa matalalla hankintahinnalla salkussa olevat) osakkeet korkeammalla veroprosentilla.

Lähtökohtaisesti suhtaudun harjoittamaani osakekauppaan enimmäkseen ostomoodilla. Uskoakseni pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa pääsääntöisesti pyrkiä sijoittamaan laatuyhtiöihin kohtuuhintaan ja ohjata yhtiöiltä saamansa osingot vuosittain uudelleen takaisin pörssiin. Tähän prosessiin myyntitoimeksianto istuu varsin huonosti.

Ostan siis huomattavasti useammin kuin myyn.

Suuressa kuvassa osakemyynnit tulevat kyseeseen sijoitusstrategiassani vain harvoin: joko sijoitussuunnitelman tarkkaan harkitussa murroskohdassa tai muutamissa erityistilanteissa, joita käsittelen seuraavassa. Missään nimessä seuraavassa esiteltävät asiat eivät ole ainoita oikeita totuuksia, vaan mielestäni pitkäjänteiselle soveltuvia ohjenuoria – kuitenkin aina tapauskohtaisesti harkittavia – omien kokemusteni valossa.

Yleisesti jaan pitkäjänteiselle omistajalle soveltuvat myyntikriteerit kolmeen lohkoon:

1) Liiketoiminnan kilpailuedun pysyvä menetys

Ensimmäisessä lohkossa ovat yhtiön kilpailuedun pysyvään menetykseen liittyvät syyt. Sijoitustuottojen merkittävä ajuri on yhtiön uusissa investoinneissaan saavuttama tuottoaste. Siis niissä investoinneissa, jotka yhtiö tekee arjen liiketoimintaansa yhtiön kassaa käyttämällä (Osaltaan tuoton ajuri on myös vanhojen investointien tehostuminen.)

Arkisten havaintojen mukaan investointien tuottoaste ei voi olla pysyvästi kovinkaan korkea, jos yhtiöllä ei ole jotain rakenteellista etua suhteessa kilpailijoihinsa. Sellaista etumatkaa, jota maksavat asiakkaat arvostavat tai joka sallii yhtiön tuottaa palvelunsa/tuotteensa muita edullisemmin tai joustavammin – taikka myymään sen verrokkeja selvästi kalliimmin ja siten myös yleensä paremmin kattein.

Esimerkki: Jos yhtiön kannattavuus on aiemmin perustunut esimerkiksi volyymien kautta suuruuden ekonomiaan, mutta tämä etumatka kutistuu pysyvästi, on osake usein tulevaisuudessa huono sijoitus.

Tämä johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin heikosta liiketaloudellisesta kehityksestä, mikä todennäköisesti laskee yhtiön absoluuttisia myynti- ja tuloslukuja (eli P/E-tunnusluvun laskentakaavassa osatekijä E pienenee).

Toisaalta painetta tulee myös osakkeen arvostuskertoimien laskemisesta (taantuvasta yhtiöstä tuskin maksetaan samoja hintakertoimia kuin vakaasta markkinajohtajasta; toisin sanoen P/E-tunnusluvulle sallittava taso voi laskea aiemmasta).

2) Toimialan pysyvä rakennemurros

Toisessa lohkossa ovat yhtiön toimialan pysyvään rakennemurrokseen liittyvät syyt. Näistä voidaan hakea esimerkkejä vaikkapa kaupan alalta tai mediasektorilta.

Perustelut heikolle osakesijoitukselle löytyvät pitkälti samoista lähteistä kuin edellä. Yhtiökohtainen kehityskaari jumiutuu todennäköisesti pitkälläkin tähtäimellä laskevaksi jopa yläriviä eli liikevaihtoa myöten. Tämän johdosta entisaikojen vakaa osinkopaperi muuttuu sijoittajien silmissä epävarmaksi ja taseriskiltään alati paisuvaksi riskikohteeksi (Näin sen P/E-luku ja lähtökohtaisesti osakekurssi laskevat trendinomaisesti).

Tähän ilmiöön kytkeytyy usein myös perinteiset toimialarajat ylittävä kilpailu, joka siirtää mm. mainoseuroja ja muita tuottoja väljemmille vesille Suomen näkökulmasta. Toimialan pysyvässä rakennemurroksessa markkinoille ilmaantuu siis uusia toimijoita kilpailemaan samoista euroista vanhojen toimijoiden kanssa – itse palvelun tarve voi hyvinkin säilyä, mutta kuka kerää liiketoiminnasta rahat, muuttuu merkittävästi.

Aika entinen ei aina enää palaa, eli kyseessä ei ole suhdannelasku, vaan rakennemurros.

3) Osakkeen hinnoittelun karkaaminen ”pilviin”

Kolmannessa lohkossa ovat osakkeen hinnoitteluun liittyvät tilapäiset syyt.

Tämä on myyntikriteereistä selvästi haastavin käytännössä toteutettavaksi, koska itse yhtiö on hyvä, sen liiketoiminnan näkymät ovat suotuisat ja usein myös ympäröivä markkinatilanne on vähintäänkin varovaisen optimistinen yleistunnelmaltaan.

Ongelmana on sijoituksen tulevaisuuden kannalta, että kaikki tämä hyvä ja hieman enemmän on sijoittajan mielestä jo diskontattu eli sisään hinnoiteltu osakkeen päivän kurssitasoon. Yhtiö on siis erinomainen, mutta osakekurssi sitäkin erinomaisempi. (Tästä johtuen yhtiö kyllä tuottaa taseelleen mainiosti, mutta uusi sijoittaja hankkii osuutensa tästä taseesta turhan suolaisin arvostuskertoimin päivän markkina-arvolla.)

Edeltäviä kategorisointeja hyödynnän omassa sijoitustoiminnassani hyvin yleisen tason ohjenuorina. Ne eivät ole ehdottomia ja mekaanisia neuvoja, vaan pikemminkin apuvälineitä ajatustyöhön.

Käytännössä olen tehnyt kaikki tämän vuoden osakemyyntini pitkälti viimeisen eli kolmannen myyntikriteerin pohjalta. Koska tämän merkinnän tarkoitus ei missään nimessä ole esittää tai laatia analyysiä tai suositusta vaan kuvata mahdollisia eri näkökulmia, en koe tarpeelliseksi listata yhtiökohtaisesti toimenpiteitä. Sen verran on silti perusteltua sanoa, että suurinta yksittäistä omistustani en ole keventänyt lainkaan, vaan kyse on ollut painoarvoltaan pienempien häntien karsimisesta. Näin salkkuni on (vastoin yleistä sijoitusviisautta) jatkossa entistäkin keskitetympi yhtiövalinnoiltaan.

Mitä sijoitushistorian menestyneimmät sijoitusgurut ostaisivat tänään Helsingin pörssistä? Sijoita kuin guru -uutuuskirja esittelee kahdeksan osakesijoittamisen arvostetun auktoriteetin periaatteet ja tuo ne nykyhetkeen.

SIJOITA KUIN GURU -KIRJAN MYYNTI ON ALKANUT! KIRJAN ESITTELYSIVULLE NORDNETISSÄ PÄÄSET TÄSTÄ LINKISTÄ.

NYT MYÖS PAKETTIHINTAAN KAIKKI KOLME SIJOITUSKIRJAA (SIJOITA KUIN GURU, HAJAUTA TAI HAJOA JA HYVÄSTÄ YHTIÖSTÄ HYVÄÄN SIJOITUKSEEN)! KIRJAPAKETIN TILAUSSIVULLE TÄSTÄ LINKISTÄ.

Blogi ei sisällä sijoitus- tai verosuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, markkinoista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Historiallinen tuotto ei ole koskaan tae tulevasta, ja sijoituspääoman voi menettää kokonaan. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: jjlcooterpie via Foter.com / CC BY

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
2 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
09.05.2017 21:51

Laitahan jukka esimerkkejä mitä myit salkustasi ja miksi?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
16.05.2017 12:43

Sehön olisi liian helppoa ja miksipä ei vaikuttaisi Helsingin kursseihin! Luulenpa että kategoriaan 3) mennee kaikki myynnit.