Hallituksen osinkoehdotus hylättiin

Saga Fursin yhtiökokous on tavallisesti yllätyksetön ja helposti ennustettava. Samaa ei voi sanoa torstaisesta kokouksesta. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Suomen Turkiseläinten Kasvattajien Liitto ry (STKL), jolla oli noin 70 prosenttia yhtiökokouksessa edustetuista äänistä, vastusti hallituksen esitystä ja ehdotti alempaa osinkoa. Emme suoralta kädeltä muista vastaavaa tapahtumaa, jossa pääomistaja olisi ollut näin eri linjoilla hallituksen kanssa. Sekään ei ole arkipäiväistä, että joku suurista omistajista vaatii alempaa osinkoa kuin yhtiön hallituksen esittämä osinko.

Yhtiön hallitus ehdotti tilinpäätöstiedotteessaan 2,10 euron osakekohtaista osinkoa, mikä on linjassa yhtiön vallitsevan osinkopolitiikan kanssa, eli vähintään puolet tuloksesta maksetaan osinkona. Osinkoehdotus on ollut kaikkien tiedossa jo kaksi kuukautta, eivätkä turkistuottajajärjestöt ole kommentoineet sitä mitenkään. Vasta yhtiökokouksessa osinkoa käsittelevässä kohdassa STKL ehdotti 1,70 euron osinkoa, mikä ylittää hienoisesti laissa määritellyn minimiosingon. Ilmeisesti kaikki kokouksessa edustetut turkistuottajajärjestöt tukivat ehdotusta. Päätös alemmasta osingosta tehtiin muodollisesti yksimielisesti, koska asiasta äänestäminen olisi ollut turhaa.

Hallitus otti aikalisän miettiäkseen osinkoehdotustaan vain todetakseen, että se pysyy kannassaan. Mielestämme STKL:n tekemä alempi osinkoehdotus oli selvä epäluottamuslause hallitukselle. Tavallisesti hallitukset varmistavat esityksensä suurimpien osakkeenomistajien kanssa, jotta ei syntyisi minkäänlaista epävarmuutta esitysten läpimenon osalta. On surkuhupaisaa, mikäli hallitus ja pääomistajat, kuten tässä tapauksessa, keskustelevat toistensa kanssa vasta yhtiökokouksessa kaikkien kuullen. Turkistuottajajärjestöt antoivat tällä tavalla hyvin selvästi epäluottamuslauseen hallitukselle, joka kaiken lisäksi vahvisti eriävän mielipiteensä. Kaiken tämän jälkeen pääomistajat ehdottivat käytännössä hallituksen uudelleenvalintaa! Tämä kaikki ei ole pelkästään epäloogista ja outoa, vaan myös pahaenteistä osakkeenomistajien näkökulmasta.

Osakekurssin reaktio ehdotukseen oli erittäin kielteinen. Kurssi oli löytänyt päivän mittaan tasapainotason 27 euron paikkeilla ja pysyi tällä tasolla aina STKL:n osinkoehdotuksen esittämiseen asti. Kurssi tipahti heti 26,25 euron tasolle, jonka jälkeen kurssi jatkoi laskuaan. Hallituksen esitystä alempi osinko aiheutti kuuden prosentin tappion osakkeenomistajille, jos osingon vaikutus kurssiin eliminoidaan.

Voimme vain spekuloida, miksi turkistuottajajärjestöt halusivat alentaa osinkoa. Eräs osakkeenomistaja halusi uskottavan perustelun ehdotukselle, minkä pitäisikin olla itsestäänselvyys näin dramaattisen muutoksen jälkeen. STKL:än perustelu oli, että he halusivat vakaan osingon, varmistaa yhtiön taloudellisen tilanteen, kun yhtiö remontoi toimitilojaan Vantaalla sekä varautua huonompiin aikoihin kolmen loistavan vuoden jälkeen. Eiköhän tällainen pohdiskelu kuulu normaalien corporate governance -periaatteiden mukaan hallitukselle eikä osakkeenomistajille?

Mielestämme perustelut eivät ole uskottavia, olettaen, että turkismarkkinoille ei iske erittäin syvä lama lähiaikoina. Yhtiöjärjestyksen mukaan Saga Furs rahastoi kymmenen prosenttia tuloksestaan suhdannerahastoon, minkä tehtävä onkin toimia varautumisena huonoihin aikoihin. Olemme varmoja, että yhtiön hallitus on huomioinut, että toimiala on suhdanneherkkä päättäessään osinkopolitiikastaan vuonna 2009. Huomioiden tämän osinkopolitiikan mukaisen osingon ei pitäisi vaarantaa yhtiön taloudellista asemaa, elleivät näkymät tosiaankaan ole katastrofaaliset.

Meidän tietojemme mukaan Saga Fursin osinko on keskeinen osa turkistuottajajärjestöjen toiminnan rahoituksesta. Täten todennäköisin syy osingon alentamiselle on, että hallituksen esittämä osinko olisi tuottanut enemmän rahaa kuin mitä järjestöt katsovat tarvitsevansa toimintansa rahoittamiseen. Tästä syystä ne ovat varmaan olleet sitä mieltä, että ylimääräinen raha voikin maata yhtiön tilillä odottamassa huonompia aikoja.

Eräs osakkeenomistaja kiinnitti huomiota siihen, että yhtiön STKL:än kanssa tekemän edunvalvonnan kulujen jaottelussa saattoi olla epäselvyyksiä. Hänen mielestään oli olemassa riski, että turkistuottajat siirsivät liian suuren osuuden kustannuksistaan yhtiön harteille ja täten myös muiden osakkeenomistajien maksettavaksi. Meillä ei ole mahdollisuutta arvioida väitteiden todenperää tai siihen ovatko nämä asiat vaikuttaneet STKL:än osinkoehdotukseen. Tästä huolimatta voimme kysyä, kuinka todennäköistä on, että hallitus ja yhtiön toimiva johto olisivat valmiita tekemään päätöksiä joita voisi pitää peiteltynä osingonjakona, varsinkin kun ne eivät itse voi voittaa mitään niistä?

Sijoittajat inhoavat epävarmuutta ja riskejä, mistä osingon alentamisesta aiheutunut kurssireaktio on todiste. Tarkoittaako alempi osinko, että taivaalla on tummia pilviä? Ovatko turkistuottajat, jotka ovat toiminnan keskiössä, jo havainneet näitä tummia pilviä, vaikka ne ovat meiltä muilta jääneet havaitsematta? Osingolla on suuri merkitys yhtiön arvon kehityksen suhteen. Osinko ei pelkästään edusta sijoittajan ainoaa kassavirtaa osakkeesta, vaan sen lisäksi osingolla on tärkeä tehtävä viestiessään yhtiön johdon suhtautumista tulevaisuuteen. Saga Fursin kaltaisen pienen ja epälikvidin yhtiön kohdalla osingon merkitys vain kasvaa. Lisäksi voittovarat kuuluvat omistajille, kun yhtiö ei niitä tarvitse eikä todennäköisesti pysty saamaan kassaan jätetyille voittovaroille samaa tuottoa kuin omistajat. Tarpeen vaatiessa omistajat ovat varmaan valmiit antamaan yhtiön käyttöön uutta riskipääomaa, mikäli kokevat tulleensa asiallisesti kohdelluiksi.

Suurosakkaat aiheuttivat toiminnallaan uudenlaisen riskin pienosakkaille, omistajarakenneriskin. Pienosakkaat ovat suurosakkaiden vankina ja voivat odottaa saavansa tuottoa osakkeilleen siinä määrin kuin se vastaa suurosakkaiden tarpeita. Onkohan turkistuottajilla jokin oma esityslista, joka ei mene yksyhteen muiden osakkeenomistajien etujen kanssa? Näillä seikoilla on taipumus vaikuttaa kielteisesti yhtiön arvoon. Meidän suosituksemme Saga Fursin kaltaisille pienille yhtiöille on että ne harjoittaisivat osakasystävällistä politiikkaa ja varmistaisivat, että kaikki osakkeenomistajat kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta siitä ovatko päätösten takana suurosakkaat tai yhtiön johto. Tällä tavoin yhtiön arvo voidaan optimoida pitkällä aikavälillä.

Osakkeen arvolla on tuskin kovin suurta merkitystä turkistuottajille, koska osakkeet eivät ole kaupan. Saga Fursin osakkeiden oikea arvostus ja se, että sen osake on mielenkiintoinen sijoituskohde on kuitenkin myös heidän etujensa mukaista. Oikea arvostus parantaa yhtiön mahdollisuuksia saada rahoitusta edullisin ehdoin ja sitä, että vanhojen osakkeenomistajien ei tarvitse luopua liian suuresta osuudesta yhtiöstään mahdollisen osakeannin yhteydessä. Lisäksi asiallinen osakaspolitiikka on edullinen keino saada myönteisesti turkistarhaukseen suhtautuvia henkilöitä toimimaan aktiivisesti alan puolesta. Tosiasia on, että kun oma lehmä on ojassa, kiinnostus toimia alan puolesta on paljon konkreettisempi kuin siinä tapauksessa, että sympatia on vain pinnallinen.

Mielestämme STKL:än toiminta on vahingoittanut Saga Fursin mainetta sijoituskohteena. Jos tämä kaikki olisi tapahtunut kulissien takana, olisi vahinko ollut pienempi, vaikka moni olisikin ihmetellyt miksi hallitus poikkeaa julkisesti ilmoittamastaan osingonjakopolitiikastaan. Meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin äänestää jaloillamme, minkä myös teimme heti yhtiökokouksen jälkeen, kun myimme kaikki omistamamme Saga Fursin osakkeet. Suhtaudumme edelleen myönteisesti turkistarhaukseen, joka on merkittävä vientitulojen ja työpaikkojen luoja. Olemme myös valmiit tulemaan uudestaan mukaan Saga Fursiin osakkeenomistajiksi, kun voimme olla varmoja siitä, että yhtiö johdetaan kuten pörssiyhtiötä eikä kuten etujärjestöä.

Emme omista Saga Fursin osakkeita.

Tom Lindström

 

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit