Siirry pääsisältöön

Hallintarekisterit Suomeen väkisin?

EU:n uuden arvopaperikeskusasetuksen tarkoituksena on avata arvopapereiden säilytys- ja selvitystoiminnan kilpailulle. Ilman reunaehtoja tätä ei kuitenkaan toteuteta, sillä tahtotila maailmassa on tällä hetkellä yksiselitteisesti asiakasvarojen erottelun ja omistusten läpinäkyvyyden puolella, kuten äskettäisessä G20-kokouksessakin painotettiin. Osittain tästäkin syystä asetus ei edellytä luopumista Suomen tyyppisestä suoran omistuksen mallista, jossa pankki tai pankkiiriliike asioi osakkeenomistajan puolesta Suomen arvopaperikeskuksen kanssa. Tätä toimintaa ylläpitää Euroclear Finland.

Useimmissa maissa on käytössä paljon alkeellisempi laarimuotoinen ns. moniportainen malli eli hallintarekisteröinti. Tässä mallissa samalla arvo-osuustilillä eli samassa ”laarissa” saatetaan säilyttää lukuisten asiakkaiden arvo-osuuksia. ”Omistajana” esiintyy säilyttäjäyhteisö, tavallisesti pankki tai pankkiiriliike. Hallintarekistereille tyypillisiä ovat myös pitkät säilyttäjäketjut, jotka koostuvat säilyttäjistä ja alisäilyttäjistä. Jokaisella ketjussa olevalla on luonnollisesti laskutusoikeus. Varsinaisen omistajan henkilöllisyys on hallintarekisteröinnissä tehokkaasti häivytettävissä. Samoin omistajaoikeuksia ei voi käyttää automaattisesti ja säilyttäjäriski on varsin konkreettinen, minkä esimerkiksi Lehman Brothersin konkurssi osoitti. Hallintarekisteröinti on raskassoutuinen, kallis ja säilyttäjäriskin vuoksi myös turvaton. Lisäksi hallintarekisterit vaikeuttavat tuntuvasti viranomaisten työtä kuten talousrikosten ja veronkierron torjumista ja selvittämistä.

Arvo-osuusjärjestelmämme on alallaan Euroopan edistyksellisimpiä järjestelmiä. Se antaa ajantasaista tietoa omistussuhteista, eliminoi sijoittajien säilyttäjäriskiä, turvaa osakasoikeudet ja selvittää osakekaupat tehokkaasti ja edullisesti ilman turhia välikäsiä.

Arvo-osuusjärjestelmä otettiin käyttöön Suomessa jo vuonna 1992. Sen kauneusvirheenä voi pitää moniportaisen hallintarekisteröinnin sallimista ulkomaisille osakkeenomistajille. Näin ollen emme tänäänkään 22 vuotta myöhemmin tiedä juuri mitään pörssiyhtiöittemme ulkomaisista omistajista, vaikka heidän hallussaan on lähes puolet pörssimme markkina-arvosta. ”Ulkomaalaisten” joukossa on myös suomalaisia, jotka näin ovat ehkä halunneet piiloutua esimerkiksi verottajalta.

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä antoi kesällä muistionsa siitä, minkälaisia muutoksia pitäisi tehdä lainsäädäntöömme EU:n arvopaperikeskusasetuksen vuoksi. Työryhmän työskentelyyn liittyi perin outoja piirteitä. Työryhmän enemmistö oli ilmeisesti jo etukäteen päättänyt tuoda hallintarekisteröinnin Suomeen eikä tuntunut olevan kiinnostunut tämän tavoitteen kanssa ristiriidassa olevista tosiasioista ja näkemyksistä. Työryhmälle muodostettiin myös seurantatyöryhmä, jolle ei juurikaan herunut tietoa lainvalmistelun etenemisestä eikä sillä käytännössä ollut mahdollisuuksia vaikuttaa työryhmän työskentelyyn. Työryhmä viittasi myös kintaalla hallitusohjelmassa olevalle ohjeelle, jonka mukaan osakeomistuksen yleisöjulkisuuden tuli säilyä vähintään nykytasolla.

Työryhmän lopulliseen muistioon sisältyi Euroclear Finlandia edustavan jäsenen poikkeuksellisen yksityiskohtainen eriävä mielipide. Sen painoarvoa lisäsi tosiasia, että Suomen arvopaperikeskuksen edustajalla oli epäilemättä paras asiantuntemus työryhmän tehtäväkentästä. Erityisesti edustaja arvosteli osakeomistuksen julkisuuden tuntuvaa heikentämistä. Silmänlumeeksi työryhmä tosin ehdotti, että Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) alkaisi koota omistajarekisteriä neljä kertaa vuodessa. Pyörän piti siis työryhmän mukaan keksiä uudelleen, tosin nyt neliskulmaiseksi. Kertomatta jäi muun muassa, miten ulkomaiset pankit ja pankkiiriliikkeet saataisiin toimittamaan omistustietoja hallintarekistereistään. Eiväthän ne tänäkään päivänä suostu toimittamaan esitäytettyä veroilmoitusta varten tietoja verottajalle suomalaisten asiakkaittensa osakekaupoista. Eipä ihme, ettei PRH itsekään innostunut sille ehdotetusta uudesta merkittävästä tehtävästä.

Työryhmän enemmistön lakiehdotus sai osakseen murskaavan arvostelun eri tahojen laatimissa lausunnoissa. Ymmärrystä osoittivat lähinnä vain Finanssialan Keskusliitto ja muutama liikemaailmaa edustava taho. Hallintarekisterit toisivat näet runsaasti lisätuloja niitä ylläpitäville pankeille ja muille yrityksille. Voittopuolisesti erittäin kielteisen palautteen johdosta valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto päätti jatkaa esityksensä hiontaa, nyt kuitenkin virkamiestyönä.

Myös valtiovarainministeri Antti Rinne otti julkisuudessa etäisyyttä lakiluonnokseen ja antoi selkeän toimintaohjeen jatkotyöskentelystä. Hän viittasi EU-asetuksen poikkeussääntöön, joka sallii Suomen käyttää jatkossakin nykyistä arvo-osuusjärjestelmää. Rinne totesi lakiuudistuksen tavoitteesta muun muassa seuraavaa: ”Poikkeussääntöä esitetään käytettäväksi, jotta pörssiyhtiöiden osakkeiden yleisöjulkisuus voitaisiin ylläpitää Suomessa vähintään nykytasolla. Emme myöskään halua sallia osakeomistusten piilottamista niin sanottujen laarimuotoisten hallintarekisterien taakse”.

Rahoitusmarkkinaosaston marraskuun puolivälissä julkistama uusi lakiluonnos oli edellä esitettyä taustaa vasten yllätys kaikille. Nytkin hallintarekisterit pullahtivat päivänvaloon, joskin peitellymmin kuin edellisellä kerralla. Puhuttiin ”yksilöllisesti asiakaserotetusta arvo-osuustilistä”, joka ei kuitenkaan ole sama asia kuin mitä Suomessa ymmärrämme arvo-osuustilillä. Termi hämää, sillä mikään ei estäisi valitsemasta ulkomaista arvopaperisäilyttäjää ja piiloutumasta hallintarekisteröidyn säilytysketjun taakse. Muiltakin osin ministeriön ”tilit” säilyttäisivät hallintarekisterin epäkohtia: säilyttäjäriski olisi edelleen olemassa eikä yhtiöoikeudellisia omistajaoikeuksia voisi käyttää ilman ylimääräistä vaivaa ja kustannuksia. Uudessakin esityksessä uudistukset perustellaan tarkoitushakuisesti, epäuskottavasti ja joiltakin osin ilmeisesti jopa totuudenvastaisesti.

Uusi lausuntokierros oli mikäli mahdollista vielä murskaavampi kuin ensimmäinen. Muun muassa osakesäästäjät, taloustoimittajat, ay-liike, verottaja, hallitusammattilaiset, poliisi ja Valtakunnansyyttäjänvirasto tyrmäsivät myös uuden lakiluonnoksen. Erityisen mielenkiintoista on että Finanssivalvonta, oikeusministeriö ja Suomen Pankki arvostelivat lakiluonnosta poikkeuksellisen kovasanaisesti. Hankkeeseen suhtautuivat edelleen suopeasti lähinnä vain Finanssialan ja Elinkeinoelämän keskusliitot. Kaikki asiaan liittyvät asiakirjat ovat luettavissa netissä (http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=20156).

Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston lainvalmistelu on muuttunut farssiksi. Näin mittavien ajankäyttö- ja asiantuntijaresurssien väärinkäytön jälkeen olisi mielestäni mielekästä aloittaa alusta puhtaalta pöydältä. Valmisteluprosessissa ei kaivata henkilöitä, jotka viittaavat kintaalla saamilleen evästyksille ja toimintaohjeille, ja jotka pyrkivät ajamaan läpi jonkun yksittäisen tahon toivomaa ratkaisua. Lakiluonnoksesta laaditut lausunnot viittaavat siihen, että lainlaatijoiden asiantuntemuksessakin voisi olla toivomisen varaa.

Valmisteluprosessin ainoa hyväksyttävä tavoite ei voi olla muu kuin Suomen arvopaperimarkkinoiden ja yhteiskunnan kannalta paras ratkaisu. Mitkään markkinat eivät voi toimia häiriöttä ilman luottamusta herättävää säännöstöä, läpinäkyvyyttä ja sijoittajien yhdenvertaista kohtelua. Arvopaperimarkkinoiden terveelle kasvulle lisääntyvä kilpailu sopii mainiosti. Salamyhkäisyys, epämääräiset välikädet, viranomaisten välttely ja omistusten piilottaminen ovat sen sijaan markkinoiden kannalta myrkkyä.

Kim Lindström

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
35 Kommenttia
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
19.12.2014 12:12

Vastaus HXMO:lle Lähtökohtamme ovat näköjään erilaisia. Minusta meidän pitäisi pyrkiä tilanteeseen, joka johtaa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen osakemarkkinoiden kannalta. Tämä ei ole mahdollista, elleivät kaikki markkinaosapuolet voivat olla mahdollisimman varmoja siitä, että kaikki ovat samalla viivalla eikä kukaan voi hankkia itselleen epäoikeutettua etua jonkun toisen kustannuksella. Avoimuus ja läpinäkyvyys on yksi tapa saavuttaa tätä päämäärää. Samaa korostaa lainsäädäntömme arvopaperimarkkinoista. G20-maat päättivät äskettäin vaatia muun muassa omistusten läpinäkyvyyttä. Kuten kaikki tiedämme, maailma ei ole eikä tule koskaan olemaan täydellinen. Epäkohtia, vilunkia ja jopa rikollisuutta esiintyy jatkuvasti. HXMO;n lähtökohta on, että tätä pitää hyväksyä ja siihen pitää mukautua. Henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, että… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
20.12.2014 13:34

Hyvä Kim Linsdtröm, Olen ottanut Sinuun liiankin ”jyräävän” kannan, sitä pyydänkin nyt Joulun alla anteeksi. Tämän olen tehnyt, koska minua suuresti harmittaa tuo itsesi asiantuntijana likoon laitto asiassa, jonka rehellisesti uskon olevan kehityksen jarruna ja varsinkin tekevän hallaa alati vähenevälle kotimaisille sijoittajoukolle. Olen aina ollut valmis myös itseäni koskevaan kovaankin kritiikkiin, jota ansiokkaasti suoritatkin lauseessa :” Epäkohtia, vilunkia ja jopa rikollisuutta esiintyy jatkuvasti. HXMO;n lähtökohta on, että tätä pitää hyväksyä ja siihen pitää mukautua. ” Ottamatta tähän sen enempää kantaa totean vain, että olen itse maksanut veroni aina kotimaahan, vaikka minulla olisi ollut helppo formulakuskien, ja Fortumin yms. tapaan käyttää… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
20.12.2014 23:57

“Minusta meidän pitäisi pyrkiä tilanteeseen, joka johtaa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen osakemarkkinoiden kannalta.” Samaa mieltä. Meillä on nyt kaksi vaihtoehtoa esillä: 1. Suomalaiset maksavat paljon välityskuluja ja kuka tahansa voi piilottaa omistuksensa, jos niin haluaa. (Nykylaki) 2. Suomalaiset maksavat vähemmän välityskuluja ja kuka tahansa voi piilottaa omistuksensa, jos niin haluaa. (Hallintarekisteröinnin salliminen) Toisin kuin Lindström, itse siis kannatan vaihtoehtoa 2 – enkä siltikään piilottelisi omistuksiani tai kiertäisi veroja. Vierastan myös Lindströmin ajatusta siitä, että hallintarekisterilaki rohkaisisi laittomuuksiin veronkierrossa tai sisäpiiriomistuksissa. Kysymys kuuluu: miksi ihmeessä joku rikkoisi jatkossa lakia tuon takia, kun samaan lopputulokseen pääsee laillisesti – ja ihan nykyiselläkin lailla? Itse… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
18.12.2014 14:23

Kiitos Paapaa asiallisesta vastauksestasi. Totesit: “Jos halutaan globaali julkinen järjestelmä – mikä itselleni passaisi mainiosti – niin sitten se pitää tehdä globaalisti ja kaikkia velvoittavasti! Ei yhden maan pörssissä vain osaa omistajia koskevasti.” Itse asiassa tähän suuntaan ollaan menemässä, ks. ao. linkin takaa G20 maiden omistusten läpinäkyvyyttä koskevat linjaukset: http://www.g20australia.org/sites/default/files/g20_resources/library/g20_high-level_principles_beneficial_ownership_transparency.pdf Totesit edelleen: “Ja heitäkin vain jos eivät jaksa sitä holding-firmaa perustaa, tai muuten päästä hallintarekisteriin…” EU:n 4. rahanpesudirektiivi implementoi osaltaan EU:ssa noita G20 -maiden linjauksia ja siinä on tarkoitus käsitykseni mukaan mennä paitsi säilytysketjussa loppuun asti, myös omistajana olevien yhtiöiden todellisiin omistajiin/edunsaajiin asti: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20141216IPR02043/20141216IPR02043_en.pdf Direktiivi on vielä valmisteilla, joten yksityiskohdat… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
18.12.2014 12:16

Kim Linsdtröm, Kirjoitit: ” Arvo-osuusjärjestelmä otettiin käyttöön Suomessa jo vuonna 1992. Sen kauneusvirheenä voi pitää moniportaisen hallintarekisteröinnin sallimista ulkomaisille osakkeenomistajille. ” Todellinen kauneusvirhe oli saattaa kotimaiset osakkeenomistajat eriarvoiseen asemaan. Oletko todella sitä mieltä, että muutenkin reuna-alueella toimivalla pienellä pörssillämme olisi ollut varaa leikkiä ulkomaisten omistajien kanssa samaa peliä kuin se (vielä) saattoi tehdä kotimaisten yksityishenkilöiden kanssa ? Jatkoit: ” Näin ollen emme tänäänkään 22 vuotta myöhemmin tiedä juuri mitään pörssiyhtiöittemme ulkomaisista omistajista, vaikka heidän hallussaan on lähes puolet pörssimme markkina-arvosta. ” Kerrothan toki meille vielä mitä oikein haluat heistä tietää ? En tiedä missä maailmassa elät, mutta Suomikaan ei ole… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
16.12.2014 22:57

Hyvä teksti! Suomessa arvo-osuusvälittäjien perimät palkkiot tms. ovat meille tavallisille, pitkäjänteisille omistajille huokealla tasolla. Siinä vaiheessa kun näistä tulee ongelma, kyse on jo sen luokan treidauksesta, että on varmasti mahdollista sopia hinnoista listan ulkopuolelta. Tämä hinta-argumentti on alusta alkaen osoitettu disinformaatioksi, ja kyse on tietenkin todellisten syiden piilottelusta. Arvo-osuusvälittäjien palkkiot ovat pisara siinä sijoittamiseen liitännäisten kulujen meressä, joka koostuu esim. rahastosalkkujen salkunhoitokuluista. Ja vaikka joku salainen hallintarekisteri antaisikin minulle, minäkin olen sijoittaja, muutamien eurojen säästön välityspalkkioissa, niin maksan sen muutaman euroa per transanktio lisää ilo mielin siitä hyvästä, että omistustiedot säilyvät julkisina. Kyse toimivan demokraattisen yhteiskunnan perusfunktioista. Lähes kaikki viime… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
17.12.2014 13:35

“Tämä hinta-argumentti on alusta alkaen osoitettu disinformaatioksi, ja kyse on tietenkin todellisten syiden piilottelusta.” Disinformaatiota? Ulkomainen välittäjä on todennut, että tulee Suomen markkinoille, jos laki muuttuu. Oma välittäjäni tarjoaa esim. vertailukelpoiset ruotsalaisten osakkeiden (hallintarekisteröidyt) kaupat jopa halvemmalla kuin Ruotsin Nordnet. Minimeiltään paljon halvemmalla. Isoissa volyymeissä myös prosenteiltaan. Hinta-argumentti on paitsi totta, myös tärkeä. USA-kaupoista selviää omalla välittäjälläni jopa 98% Nordnetiä halvemmalla. En treidaa, mutta ymmärrän kulujen ja hajautuksen merkityksen. Tällainen kulutaso antaa myös pienituloiselle mahdollisuuden suoraan osakesijoittamiseen ilman että pitää ostaa tuhansilla euroilla kerrallaan yhtä ainoaa osaketta. Kerro ihmeessä, mikä tässä on disinformaatiota? Kyse ei ole vain selvityksen hinnasta, vaan… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
16.12.2014 12:22

Jotenkin en yllättynyt, että Euroclearin lakiasiainjohtaja ja Lindström kilvan puolustavat toisiaan – toki uskon, että yhteistyö on vain näennäistä. Näköjään on Euroclearillakin alkanut puntti tutista, kun lakiasiainjohtajalla on aikaa lobbata monopolinsa säilymisen puolesta myös blogeissa. Minä en arvostele Lindströmiä henkilönä, joten lakiasiainjohtaja voisi lukea vähän tarkemmin. En häntä tunne, eikä minulla sinänsä ole ihmisenä mitään häntä vastaan. Olen jopa kehunut ja suositellut hänen sijoituskirjojaan. Mutta arvostelen hänen mielipiteitään ja hänen perustelujaan tässä asiassa. Arvostelen hänen käsittämätöntä Euroclear Finlandin äärimmäisen tuottoisaa monopolia puolustavaa agendaansa, jossa kohteena on piensijoittajan, eli minun, kuluihin vaikuttava lainsäädäntö. Hänen perusteensa eivät kestä päivänvaloa ja hän sivuuttaa… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
16.12.2014 14:57

Vastaus nimimerkki Paapaalle Vastaan lyhyesti, koska hallintarekisteröinnin puolestapuhujat eivät ilmeisesti ole lukeneet kunnolla kirjoitustani. Ehkä sen takia keskustelu on ohjattu epäolennaisuuksiin, osin harhaanjohtavin argumentein. Arvostelin valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston lainvalmistelua, jota ei mielestäni voi pitää alkuunkaan puolueettomana eikä asiallisena. Kannanottoni liittyi nimenomaan markkinoiden avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, jota hallintarekisteröinti ei missään tapauksessa edistä. Viimeaikaiset lausunnot (esim. G20-kokouksesta) viittaavat siihen, että hallintarekisteröinti alkeellisena, läpinäkymättömänä ja turvattomana säilytystapana tulee menettämään maaperää jatkossa. Päin vastoin kun moni kommentoija ilmeisesti kuvittelee, avoimuus ja kilpailu eivät ole lainkaan toisiaan poisulkevia vaihtoehtoja. Kilpailun lisääminen ei edellytä omistustietojen piilottelua. Mikäli joku suomalainen toimii epärehellisesti ja tekeytyy ulkomaalaiseksi hallintarekisteriin, ei meille… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
18.12.2014 00:19

Hyvä Kim Lindström, Argumentointisi alkaa muistuttaa kohta samaa tasoa, jota kaimasi P-Koreassa harjoittaa. Kirjoitit : “koska hallintarekisteröinnin puolestapuhujat eivät ilmeisesti ole lukeneet kunnolla kirjoitustani. Ehkä sen takia keskustelu on ohjattu epäolennaisuuksiin, osin harhaanjohtavin argumentein. ” Aika vahvasti lausuttu henkilöltä, joka itse on syyllistynyt kaikkein suurimpiin epäolennaisuuksiin ja harhaanjohtaviin argumentteihin. Kirjoitit myös: “Arvostelin valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston lainvalmistelua, jota ei mielestäni voi pitää alkuunkaan puolueettomana eikä asiallisena.” Miksei valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastoa voida pitää puolueettomana eikä asiallisena ? Jatkoit: ” Mikäli joku suomalainen toimii epärehellisesti ja tekeytyy ulkomaalaiseksi hallintarekisteriin, ei meille muille sen takia tule sallia mahdollisuutta samaan epärehellisyyteen. ” Holding yhtiön perustaminen ulkomaille ja… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
17.12.2014 13:11

“Paapaa”, totesit mm. seuraavasti: ”Hänen perusteensa eivät kestä päivänvaloa ja hän sivuuttaa faktat, jotka olen maininnut jo aiemmin tänä vuonna. Nyt niitä faktoja vain on lisää.” ”Minua kiinnostaa faktat ja perustelut” ”Minä taas voin kertoa suoraan välittäjän nimen mainiten, että maksan nyt $0,30-$0,40 jokaisesta USA-kaupasta, jonka teen Interactive Brokersin kautta – hinnasto on julkinen.” ”Siirtokulut voi myös muuntaa helposti välityskuluiksi (veroseuraamukset huomioiden) ja parhaimmillaan tämä tulee käytännössä ilmaiseksi. Usein ei tarvitse siirtää mitään. Itsellänikin on ulkomaalaisia osakkeita useammalla välittäjällä ilman ongelmia.” ”Mielenkiintoista on arvon lakiasiainjohtajan hintavertailu, jossa lähteitä ja välittäjiä ei mainita.” ”Ja aion varmasti torpata jatkossakin jokaisen argumentin, joka… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
17.12.2014 14:15

Olen ollut IB:n asiakas reilun vuoden ja olen tehnyt paljon kauppoja sen kautta, sekä keskustellut aiheesta toista vuotta keskustelupalstoilla. (Tämä kaikki on helppo varmistaa, jos ketään tuollainen edes kiinnostaisi) Väännän sinulle rautalangasta kulurakenteen pääpiirteet, se on monimutkaisempi kuin Suomessa totuttu, mutta ei vaadi korkeakoulututkintoa: Asiakas voi vapaasti valita joko Tiered tai Fixed-hinnoittelun. Tiered tulee lähes aina halvemmaksi “tyypilliselle” piensijoittajalle. $1:n minimi koskee vain Fixed-mallia – enkä osaa yhtään sanoa, miksi viittaavat siihen vertailussaan – se kun tulee kalliimmaksi helposti. IB:n komissio on max $0,0035/osake ja vähintään $0,35/kauppa, mutta enintään 0,5% kauppasummasta. Tämän lisäksi tulee pörssikohtainen kulu, esim. Nysessä likviditeettiä lisäävä… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
17.12.2014 18:29

Hyvä Paapaa, olen seurannut pitkäaikaista kommentointiasi Kauppalehden osakepalstalla ja voin vilpittömästi vahvistaa kaiken edellä kertomasi. Minä olen saanut kirjoituksistasi paljon tietoa oman – vielä suhteellisen pienimuotoisen – sijoitustoiminnan tueksi, joita ilman en luultavasti olisi edes uskaltanut lähteä “merta edemmäksi kalaan” Koskaan et ole kirjoittanut provosoivasti, etkä muita vähättelevästi ja aina vastauksesi ovat olleet hyvin argumentoituja ja selkeitä. Tästä kyseisestä aiheesta on KL:ssä oma säie ( http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?messageID=6563612#6563612 ) jonka myös Jorma Yli-Jaakkola ja miksei Kim Lindströmkin voisi lukea, jotta ihan selkeiltä asiattomuuksilta edes vältyttäisiin. Toivotan sinulle jaksamista tässä Daavidin ja Goljatin yhteenottoa muistuttavassa episodissa. Hyvää Joulua ja menestyksellistä Uutta Vuotta, Teuvo… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
18.12.2014 10:20

Saattaa olla, että erehdyin ”Paapaan” henkilöllisyyden suhteen, nyt nimittäin aletaan päästä itse asiaan kun näit vaivaa ja avasit noita lukuja.Olen ilahtunut siitä että vastauksesi ei sisältänyt syyttelyä tai perustelemattomia heittoja, joita hallintarekisterikeskustelun yhteydessä on muuten esiintynyt. Siksi rohkenen palata vielä keskustelun pariin kanssasi. Kiitokset sinulle siitä, opin tässä itsekin koko ajan uutta, toivottavasti koet samoin. Huomaan että lähestyt hallintarekisteriasiaa pitkälti kaupankäynnin kustannusten näkökulmasta. Se on toki tärkeä näkökulma, muiden joukossa. Lähdin siksi avaamaan itselleni asiaa esimerkkisi pohjalta. Koin IB:n hinnaston itse asiassa aika hankalaksi ja kuulen mielelläni kommenttisi jos sain laskelmani oikein. Laskemiesi transaktiopohjaisten kulujen (0,7+0,54+0,04)=$1.28 lisäksi IB veloittaa ymmärtääkseni… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
18.12.2014 11:48

Niputin siis kaikki transaction feet yhteen. IB:n hinnastosivulla on esimerkkilinkki, josta näkee helposti kaikki laskutettavat tekijät ja niiden suuruusluokan. Lopulta kuitenkin asia ei ole monimutkaista. Kun ostan suht’ vakiosummalla yksikköhinnaltaan $10-$200 arvoisia osakkeita, on kulut hyvin lähellä toisiaan, eikä yllätyksiä tule. Maksan murto-osan kuluista, mitä täällä maksaisin. Itse käyn tällä hetkellä kauppaa vain USA:ssa ja Kanadassa, joten muiden pörssien kuluista ei ole omakohtaisia kokemuksia. En osaa sanoa, käyttääkö IB alisäilyttäjää Ruotsissa vai ei. Hintaa voi silti verrata Suomen tai Ruotsin Nordnetin hintoihin, joissa väliportaita tuskin on ainakaan enempää. Suomalaiset maksavat minimissään 10e Ruotsin kauposta ja esim. 0,18% tasolla 3. 5… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
17.12.2014 21:32

Jos Yli-Jaakkola ei halua keskustella nimimerkkien kanssa, ei olisi ehkä alkujaankaan pitänyt tulla foorumille, jossa lähes kaikki käyttäjät käyttävät nimimerkkiä koko nimen sijasta. Kun argumentointi on asiallista ja faktapohjaista, en ymmärrä mitä väliä sillä on käyttääkö omaan nimeään vai nimimerkkiä. Vähän vaikuttaisi siltä, ettei Yli-Jaakkolalla riitä enää argumentit oma monopoliaseman puolustamiseen, jolloin on täytyy vetäytyä jollain verukkeella keskustelusta.

Paapaa on varmasti monelle Nordnetin blogin lukijalla tuttu asiallaisena, aktiivisena ja pitkäaikaisena keskustelijana KL:n foorumilta.

Edelleen haluaisin kuulla, miksi Lindström ei suostu sanomaan pahaa sanaa Euroclearista tai sen monopoliasemasta, vaan päinvastoin puolustaa sitä kirjoituksesta toiseen.

Nimetön
Nimetön
16.12.2014 01:19

Kim Lindström veti ansiokkaasti yhteen jokaista sijoittajaa koskevan lainsäädäntöprosessin sekä sitä koskevaa lausuntopalautetta. Nimettöminä pysyttelevien henkilöiden Lindströmin henkilöön menevä arvostelu ei ole asiallista, tavoitteena pitäisi olla asiallinen keskustelu. Erityisesti nimimerkki “Paapaa” käy kiinni Lindströmiin (samoin kuin Lindströmin kesällä julkaiseman “Hallintarekisteröinti puhuttaa” -Nordnetblogin yhteydessä). Lindströmillä on pankkiirina, pörssiyhtiön toimitusjohtajana ja sijoittajana kerätyn kokemuksen perusteella varsin hyvät valmiudet ottaa nyt puheena olevaan sääntelyhankkeeseen kantaa. Euroclearia kohtaan esitetään myös kovasanaista kritiikkiä ja väitteitä monopoliasemasta ja kohtuuttomasta hinnoittelusta. Tässä ei sinänsä ole mitään uutta ja tämä sai vauhtia 2008 lopun jälkeen kun pohjoismaiset pankit myivät arvopaperikeskuksen Euroclearille. Varsin pian kaupan jälkeen alkoi myös reipas… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
16.12.2014 07:16

“Pääsääntöisesti kotimaisten pankkien kaupankäyntipalkkiot ulkomaisilla arvopapereilla (hallintarekisterissä) ovat vähintään kaksinkertaisia . Miten tämä voi olla mahdollista, jos hallintarekisteröinti on niin tehokasta kuin on väitetty? Oma näkemykseni on, että suoran omistuksen mallista johtuen Suomen verraten pienellä arvopaperimarkkinalla sijoittajien kaupankäyntikulut ovat eurooppalaisittain varsin edullisia juuri suoran omistuksen mallin mukanaan tuoman kilpailun johdosta. Suoran omistuksen malli luo kilpaillun markkina-alustan josta hyötyvät sijoittajien lisäksi myös liikkeeseenlaskijat, viranomaiset ja yhteiskunta laajasti” Sano ettet ole tosissasi? Jos hallintarekisteri on niin kallis, niin miten IB ja Lynx voi tarjota huomattavasti kotimaisia pankkeja halvempaa hinnoittelua? Ja se 0.5€ ei sinänsä ole kallis, mutta jos sillä taotaan melkein 50%… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
16.12.2014 09:35

Jos nyt välttämättä halutaan verrata omenia ja appelsiineja, eli kotimaisten pankkien koti- ja ulkomaan välityspalkkioita; Ja jos vielä oletetaan, että noiden ulkomaisiin pörsseihin kohdistuvien toimeksiantojen hinnat johtuvat nimenomaan hallintarekisteröintisysteemin kalleudesta…

Niin voisiko joku vähän avata, mistä mahtaisi johtua, että Nordean kulut hallintarekisteröidyistä osakkeista putosivat juuri puoleen – kolmasosaan aikaisemmasta? Vai miten tuo viimeisin hinnastonmuutos pitäisi tulkita?

Nimetön
Nimetön
15.12.2014 17:25

Paapaa kirjoitti:

“Minulla esim. on piensijoittajan taloudellinen intressi saada kulut järkevälle tasolle ja välitykseen ja säilytykseen kilpailua. Välittäjillä ja pankeilla on oma taloudellinen intressi ja suurin häviäjä on tietenkin Euroclear, jonka 14 miljoonan liikevoitto olisi vaarassa kun laillinen monopoli avattaisiin kilpailulle. Koomista on se, kuinka kokenut konkarisijoittaja ja oletettavasti markkinatalouden puolustaja (?) on asettunut kovaäänisesti puolustamaan kallista monopolia ja jopa on esiintynyt puhujana Euroclearin järjestämissä tilaisuuksissa. Ei hän ainakaan suomalaisen piensijoittajan etua ole tässä ajamassa.”

Näin juuri. Lindström voisi kyllä perustella, miksi kannattaa Euroclearin monopolia niin suuresti. Useista aihetta käsittelevistä blogikirjoituksista tämä ei ole selvinnyt.

Nimetön
Nimetön
15.12.2014 11:40

“Työryhmän lopulliseen muistioon sisältyi Euroclear Finlandia edustavan jäsenen poikkeuksellisen yksityiskohtainen eriävä mielipide. Sen painoarvoa lisäsi tosiasia, että Suomen arvopaperikeskuksen edustajalla oli epäilemättä paras asiantuntemus työryhmän tehtäväkentästä.”

Useimpien mielestä Euroclear Finlandilla (jonka aputoiminimi on Suomen arvopaperikeskus) on oma lehmä kaikkein syvimmällä ojassa. Eivätkö he ole jäävejä tämän asian käsittelyssä?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
15.12.2014 14:02

Tietenkin tässä on useita tahoja, joilla on taloudellinen intressi. Jääviydestä en osaa sanoa mitään, mutta toki heillä on oikeus mielipiteeseen ja oman monopolin puolustamiseen.

Minulla esim. on piensijoittajan taloudellinen intressi saada kulut järkevälle tasolle ja välitykseen ja säilytykseen kilpailua. Välittäjillä ja pankeilla on oma taloudellinen intressi ja suurin häviäjä on tietenkin Euroclear, jonka 14 miljoonan liikevoitto olisi vaarassa kun laillinen monopoli avattaisiin kilpailulle. Koomista on se, kuinka kokenut konkarisijoittaja ja oletettavasti markkinatalouden puolustaja (?) on asettunut kovaäänisesti puolustamaan kallista monopolia ja jopa on esiintynyt puhujana Euroclearin järjestämissä tilaisuuksissa. Ei hän ainakaan suomalaisen piensijoittajan etua ole tässä ajamassa.

Nimetön
Nimetön
15.12.2014 11:08

Lindström ei tuo keskusteluun jälleen kerran muuta kuin oletuksia, jotka eivät kestä päivänvaloa. Itsekään en ole varma, onko uusi esitys lainkaan järkevä, mutta täysin eri syistä kuin Lindström. Alla tiivistetysti syyt, miksi hallintarekisteröinti yleisesti pitäisi sallia Suomalaisille: 1. Euroclear Finlandin riistohintaisen ja ylisuuria tuottoja tuovan monopolin purku ja kustannussäästöt sijoittajille. 2. Välittäjämarkkinoiden kilpailun avautuminen ja välityskulujen lasku sijoittajille. 3. Suomalaisten sijoittajien tasavertainen kohtelu ulkomaalaisten sijoittajien kanssa. 4. Kaikki muut edut, jotka TS2 mahdollistaa. Kun jo nyt voi omat omistuksensa helposti piilottaa, ei ole mitään syytä ajatella, ettei joku niin jo tekisi ja että sen takia hallintarekisteröintiä pitäisi pelätä. Lindström, huomasitko… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
15.12.2014 12:15

Kiitos sinulle Paapaa että jaksat jälleen kerran tuoda perusteellisesti ja ymmärrettävästi esiin nykytilanteen ongelmat ja kumota hallintarekisteriuudistukseen liittyvät myytit ja (tahalliset?) väärinkäsitykset. Euroclearin rahakas monopoliasema ei ole tätä päivää ja hallintarekisterit ovat osoittautuneet toimivaksi järjestelmäksi lukuisissa maissa joissa liikkuu paljon enemmänkin rahaa kuin meidän kuihtuvassa rupupörssissämme.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
17.12.2014 21:09

Mites PaaPaa ajattelit saada ne IB:n omistamat osakkeet, joihin sinulla on saamisoikeus IB:ltä (ja joita luulet omiksi osakkeiksesi. kun olet ne omalla rahallasi ostanut IB:n kaupankäyntisovelluksen kautta), takaisin itsellesi jos IB tai sen alisäilyttäjä tai ali-alisäilyttäjä sattuisi tekemään konkurssin?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
17.12.2014 23:02

Interactive Brokers ei käytä lukemani perusteella alisäilyttäjiä (ainakaan USA:ssa), toisin kuin esim. Nordnet ja useat suomalaiset välittäjät, jotka tarjoavat ulkomaisia osakkeita. Mutta toki IB itse voi mennä nurin tai tehdä jotain vilunkipeliä. Täällä on kerrottu perusjuttuja, jos oikeasti kiinnostaa, eli luepa ensin nämä: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=ibgStrength&p=fin Useissa isoissa vararikoissa SIPC:n “talletussuojaa” ei ole tarvittu, vaan asiakkaiden varat on saatu palautettua muutoin. Aikaa prosessiin voi toki mennä. SIPC:n etusivulla on muutama esimerkki. Mutta tämä asia ei koske vain IB:tä vaan mitä tahansa sijoittamisen muotoa. Se vaatii aina luottamusta eri portaisiin ja tahoihin, oli kyse sitten suomalaisesta tai ulkomaisesta osakevälittäjästä tai vaikka rahastoyhtiöstä. Itse… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
15.12.2014 08:18

Eikö tämäkin asia ole käsitelty jo? Tälläkin hetkellä vaikka minä pääsisin hallintarekisterin kautta omistajaksi. Yritys pystyyn Viroon ja nauttimaan tästä näkymättömyydestä. Suurin osa jutustasi kaatuu jo tuohon.

Eikä vapaa kilpailu sovi tekstiin jossa mainitaan Euroclear. Enkä käyttäisi osakesäästäjien kyselyä tässä tekstissä mukana. Kysely oli “hieman” puolueellisesti tehty, tuolla tavalla tehdyssä kyselyssä saadaan juuri se tulos mikä halutaan.

Nimetön
Nimetön
14.12.2014 22:56

Se että osakekauppa suomalaisilla osakkeilla on moninkertaisesti kalliimpaa kuin muissa pörsseissä antaisi ymmärtää että hallintarekisteröinti luultavasti olisi halvempaa. Tai voi toki hyvinkin olla että se itsessään on kalliimpaa, mutta ei lisää hintaa yhtä paljon kuin nykyinen euroclearin monopolihinnoittelu.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
15.12.2014 07:58

Mihin pohjaat väitteesi? Kotimaisten pankkien hallintarekisterihinnat on kyllä hinnastojen mukaan moninkertaisia verrattuna suoriin tileihin mutta muuten kaupankäyntikulut meillä ei sen korkeampia kuin muuallakaan: viimeisimpänä esim Lynx, joka tarjoaa samaa hintaa myös Suomessa kuin muualla. Lynx tosin totesi että suomalaisten välittäjien hinnat korkeita. Euroclear Finlandin osuus esim Lynxin 5,8 eurosta on n 50 senttiä, ts alle 10 %.

http://www.lynxbroker.fi/hinnat-sijoittaminen

Millä matematiikalla perustelet väitteesi?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
15.12.2014 09:37

Et sitten ole huomannut, että Lynx ei tarjoa suomalaisten osakkeiden kauppaa. Ja tämä johtuu juurikin siitä, ettei hallintarekisteriä ole. Esim. IB:llä kaupankäynti jenkkiosakkeilla maksaa minimissään noin euron per kauppa. Olisi vähän helpompaa piensijoittajankin hajauttaa näillä hinnoilla.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
15.12.2014 12:04

Katsoin IB:n hinnastoja: IB:llä muita minimejä/palkkioita joten ei vertailukelpoinen, pitäisi verrata eurooppalaiseen hintatasoon ja katsoa kokonaisuutta. Ja itse asiassa hinnan pitäisikin olla sijoittajalle alle euron ennen kuin väite “moninkertaisista” kuluista voisi pitää paikkansa. Jos tuo Euroclearin 50 senttiä on liikaa niin eikö keskustelu pitäisi olla hinnoittelussa, jos malli muuten toimii, on luotettava ja tiedot saadaan tehokkaasti. Lynx pystyy 5,8 euron kiinteään hintaan laajemmin, Nordea ja Nordnet esim 3-8/9 euroon Suomessa mutta hallintarekisterissä Nordealla esim 2x palkkiot. Mikä tämän selittää?Hallintarekisteröityjen tilien säilytyspalkkiot moninkertaisia suoriin tileihin nähden minkä lisäksi hallintarekisterissä menee toimenpidepalkkioita. Eikö näistä pitäisi tehdä kattava vertailu lakimuutosten yhteydessä, ennen kuin… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
15.12.2014 12:45

Saisiko linkin osoitteeseen, jossa on Nordean hinnat yksityisasiakkaalle, Helsingin pörssiin sijoittamisesta hallintarekisterin kautta?

Siis eihän tässä vaan verrata munia ja appelsiineja, eli suomalaisten kivijalkapankkien kotimaan hinnastoa ja välityspalkkioita ulkomaille, kummatkin toki ökyhinnoiteltuja? Selitys huimaan hintaeroon on toki siinä historiassa, että aiempina vuosina Nordean ja kumppaneiden ei ole tarvinnut juurikaan kilpailla kenenkään kanssa näissä palkkioissa. Sijoittaminen ulkomaille on muutenkin aiemmin ollut harvojen huvia, nykyisin se on mahdollista kenelle tahansa. Ja nyt, kilpailun myötä myös Nordea on joutunut hivuttamaan noita ulkomaanpalkkioita alaspäin. Suunta todennäköisesti jatkuu.

Sitä en ymmärrä, miksi IB:tä ei saisi käyttää vertailukohteena? Monet suomalaiset(kin) käyttävät sitä välittäjänään kansainvälisillä markkinoilla.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
15.12.2014 13:08

IB:n kautta USA-kaupat maksavat min. $0.35. Esim. $5000 kauppa Walmartin osakkeella maksaa…$0,35-$0,45. Tai jos ostat vain yhden ainoan osakkeen, se maksaa silti vain $0,35. Jos salkun koko on yli $100k ei mene mitään kuukausiminimiä. Jos koko on alle tuon, menee minimissään $10, mutta sillä summalla voi sitten tehdän noita min. $0,35 hintaisia kauppoja aika pahuksen monta. Nordnetissä samalla rahalla ei saa edes yhtä kauppaa. Hintaero johtuu ennen kaikkea kilpailun puutteesta ja osin Euroclearin riistohinnoittelusta, jotka kummatkin liittyvät hallintarekisterilakiin ja sen puutteeseen. Liljeblomin selvityksen (saatavilla netistä pdf:nä) mukaan selvityskuluissa saataisiin säästöjä pelkästään Euroclearin selvitys- ja säilytysmonopolin kilpailutuksen myötä. Tämän lisäksi IB:n… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
14.12.2014 19:40

Hallintarekisteri ei tuo yhtään etua rehelliselle osakkeenomistajalle. Sisäpiirin keplottelijat ja verorikolliset voivat piiloutua hallintarekisterin suojiin. Säilyttäjäriski ei kuulu osakkeenomistajalle. Kun omistaja rekisteröidään suoraan arvo-osuusjärjestelmään, pankkiriski pienenee. Kukaan ei voi tietää, mitä riskejä säilyttäjäyhteisö pitää sisällään.

Lakia tehtäessä pitäisi kuulla kaikkia asianosaisia eikä vain FK:ta ja EK:ta. Ne puhuvat jäsenyritysten edun mukaisesti.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
15.12.2014 09:38

Sisäpiirin keplottelijat ja verorikolliset voivat piiloutua hallintarekisterin suojiin. TÄLLÄKIN HETKELLÄ.