Hakkapeliitta 8 Norjassa poikkeusluvan varassa – kukkahattutädeillä nasta kurkussa

Blogin uskollisimmat lukijat muistanevat, että olen jo pitkään seurannut silmä tarkkana Nokian Renkaita. Heti merkinnän alkuun voin vastata viime aikoina useamman kerran saamaani kysymykseen: en omista yhtiön osakkeita tällä hetkellä lainkaan. Mitään muutakaan positiota minulla ei yhtiön suhteen ole. Nokian Renkaat on ehdoton laatuyhtiö, mutta tällä hetkellä oma salkkuni ja julkisuuteen laatimani mallisalkut koostuvat muutamasta oman näkemykseni mukaan riskiin nähden edullisemmin hinnoitellusta vaihtoehdosta.

Tutustuessani taas kerran vanhaan tuttavuuteeni huomio kiinnittyi luonnollisesti Nokian Renkaiden tämän vuoden tuoteuutuuteen, Hakkapeliitta 8 -nimiseen nastarenkaaseen, joka on viime kuukausien testeissä jyrännyt voitosta voittoon. Onko viimein löydetty viisasten kivi, jolla ajetaan kilpailijat miettimään lauhkeampien maiden helpompia markkinoita? Yllätyksekseni löysin Ruotsin ja Norjan suunnalta yhtiön korkean kannattavuuden näkökulmasta katsoen hämmentävää uutismateriaalia, jota en ollut aiemmin muista medioista löytänyt. Saati sitten yhtiön sijoittajaviestinnän laatimista esitysmateriaaleista. Myöhemmin ehkä selviää, miksi yhtiö ei ole asiasta suurempaameteliä pitänyt. Kerron näistä havainnoista pääpiirteittäin tässä merkinnässä.

Nokian Renkaat lanseerasi kuluvalle sesongille Hakkapeliitta 8 -rengasuutuuden. Se on talvisiin olosuhteisiin suunniteltu nastarengas, joka vaikuttaa testimenestyksen perusteella miltei lyömättömältä. Itse asiassa yhtiö ilmoittaa itse, että Hakkapeliitta 8 -rengas on voittanut yhtä vaille kaikki testit Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä ja Ukrainassa. Lisäksi tuote on saavuttanut todennäköisesti myyntimenestystä ainakin kuluvan talvirengassesongin ennakkotilauksissa, sillä niin paljon suitsutusta on mediassa syksyn aikana satanut.

Uutuuden testivoitot pohjautuvat Nokian Renkaiden edistykselliseen talvirengasteknologiaan, jossa rengas sisältää lukumääräisesti huomattavan runsaasti kokoluokaltaan pieniä nastoja. Talvirengasmarkkinoilla yhtiön keskeisten kilpailijoiden strategia on tuotekehityksen osalta poikkeava, sillä toimialalla vallitsevana trendinä on, että nastarengas koostuu aiempaa pienemmästä määrästä kokoluokaltaan perinteisiä, lain sallimia nastoja. Nokian Renkaiden teknologia on näin ollen samanaikaisesti sekä kilpailuedun lähde että käyttötavaltaan vakava poliittinen riski. Nastat vaikuttavat rengasyhtiötä suosivan näkökulman mukaan ajoturvallisuuteen, mutta toisaalta nastat kaikissa muodoissaan kuormittavat jossain määrin ympäristöä ja aiheuttavat hiukkaspölyn myötä myös terveyshaittoja.

Suomessa voimassa oleva lainsäädäntö sallii nastarenkaalle lähtökohtaisesti korkeintaan 50 nastaa vierintämetriä kohden. Sääntelyn mukaan sallittava on myös tilanne, jossa rengasvalmistaja kykenee osoittamaan, että runsaammin nastoja sisältävä rengas ei aiheuta enempää tien kulumista kuin uusien lakisäännösten mukainen, korkeintaan 50 nastaa sisältävä rengas. Nokian Renkaat soveltaa parhaillaan tätä mahdollisuutta omiin testituloksiinsa nojautuen. On huomionarvoista, että Suomen lisäksi myös Ruotsissa sallitaan nastarenkaiden myynti samoin perustein.

Tilanne on kuitenkin poikkeava Norjassa, joka muodosti tammi-syyskuussa 2013 Nokian Renkaat -konsernin myynnistä 9 %. Aftenpostenin mukaan Norjan talvirengaslainsäädäntö otti kuluvan vuoden alussa askeleen kohti nastamäärien vähentämistä talvirengasta kohden. Samainen Aftenposten arvioi tosin myös, että Nokian Renkaiden tuore Hakkapeliitta 8 on testin paras talvirengas Norjassa. Paikallinen vallitseva lainsäädäntö ei kuitenkaan heti sallinut Hakkapeliitta 8 -uutuusmallin tuomista markkinoille, koska maa ei soveltanut Ruotsin ja Suomen tavoin pykälää, joka antaisi yhtiölle mahdollisuuden osoittaa renkaan suhteellinen ympäristöystävällisyys testituloksin. Markkinoilla asiasta ei ole keskustelua kuulunut, mutta yhtiö sai poikkeusluvan uutuusmallilleen vasta lokakuun alussa aivan sesongin kynnyksellä.

Norjan liikennevirastonkaksi kuukautta sitten myöntämäpoikkeus kattaakahden vuoden mittaisen luvan muissa Pohjoismaissa myyntiluvan saaneelle Hakkapeliitta 8:lle. Valtaosalle sijoittajista tullee yllätyksenä, että Nokian Renkaiden nastarengasmyynti nojaa näin ollen Norjassa tälläkin hetkellä tähän poikkeuslupaan, jonka tulevaisuus on poliitikkojen käsissä. Lyhyellä aikavälillä sovellettavasta poikkeusluvasta uutisoi Norjassa ainakin Side 3 Bil & Motor. Teemaan liittyen myös Nokian Renkaiden tuotepäällikkö antoi haastattelun Bil Norge -lehdelle viime kuussa. Uutisoinnin sisältönä oli, että laadultaan paras talvirengas on maassa vallitsevan rengaslainsäädännön perusasetelman vastainen.

Nokian Renkaiden näkökulmasta lähihistoriassa ilmenneiden haasteiden sijaan huolestuttavinta on, että Norjassa ollaan lainsäädäntövalmistelun tasolla laatimassa parhaillaan päivitettyä sääntelyä, joka pyrkisi edelleen rajoittamaan nastoista aiheutuvia haittoja. Nokian Renkaiden sisältä arvioidaan, että Norjassa vireillä oleva lainsäädäntöhanke kieltäisi toteutuessaan paitsi uutuusmallin, myös kaikki Nokian Renkaiden vanhatkin nastarengasmallit maassa. Maassa, joka muodostaa tällä hetkellä 9 % konsernin myynnistä. Yhtiössä katsotaan, että lakihankkeen läpivientiin on Norjassa suuria kansallisia paineita, koska ilmanlaatuun ja ympäristötekijöihinliittyvät kysymykset ovat olleettoistuvasti esillä.

Norjassa NRK Livsstilin artikkelissa esitetään, että maassa on havaittu alueellisesti jopa 100-kertainen ero hiukkasmäärissä nastarenkaiden ja nastattomien renkaiden välillä. Paikallista vihertävää asenneilmapiiriä kuvastaa artikkelissa esitetty tieto, jonka mukaan Trondheimissa nastojen käyttöä on jo käytännössä rajoitettu erityismaksulla. Vireillä oleva lakihanke on vakava riski talvirenkaisiin erikoistuneelle Nokian Renkaille paitsi maassa joka muodostaa tällä hetkellä 9 %konsernin myynnistä, myös levitessään mahdollisesti trendinä yhtiön muille ydinmarkkinoille. Millainen olisikaan tilanne, jos esimerkiksi venäläiset keksisivät kopioida naapurimaan normikehitystä nastarenkaiden suhteen? Yhtiön olisi ehkä syytä ottaa pikaisesti muutama pitkä lounas Putinin kabinetin jäsenten kanssa, vaikka juhlistaen Nokian Renkaiden asemaa Venäjän kantavana länsimaistenkulutustavaroiden vientiyhtiönä?

Nokian Renkaat on ottanut tietoisen riskin kehittäessään nastarenkaitaan ajo-ominaisuuksiltaan ylivertaisiksi tuotteiksi, jotka kuitenkin poikkeavat teknologisesti nastojen määrän ja muotoilun osalta merkittävällä tavalla kokoluokkaa suuremmista globaaleista rengasalan kilpailijoista. Tuulilasin mukaan esimerkiksi Michelinin X-Ice North 3 -talvirengas sisältää sekä nykyisten että kaavailtujen säännösten mukaisesti korkeintaan 50 nastaa vierintämetriä kohden, mutta kuten mainittua, Nokian Renkaiden keihäänkärkituote Hakkapeliitta 8 jopa kaksinkertaisen määrän.

Automotorsportin ja Dagens Nyheterin artikkeleiden perusteella on mahdollista todeta, että Ruotsissakin käydään parhaillaan keskustelua nastarenkaiden haitoista. Artikkeleista käy ilmi, että Ruotsissa on laitettu jalkeille myös yliopistollinen tutkijaryhmä selvittämään nastojen vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön. Naapurimaan professoreilta ehtikin jo tulla artikkelissa referoitujen tutkimustulosten välityksellä puolinelson, ja Nokian Renkaat yrittää parhaillaan sätkiä ylös sillasta muiden nastarengasvalmistajien kanssa.

Edeltävän lisäksi Ruotsin ympäristöministeriö on myös asettanut paikallisen Liikenneviraston selvittämään nastarenkailla suoritettavan ajamisen vähentämistä turvallisuudesta tinkimättä. Muualla on esitetty ristiriitaisia näkemyksiä siitä, lisääntyvätkö onnettomuudet nastarenkaiden käytön vähentyessä. Tässä yhteydessä on vedottu esimerkiksi siihen, että ihmiset ajavat valppaammin, jos he tietävät ajavansa ilman nastoja.

Riippumatta asian todellisesta laidasta on selvää, että jo keskustelu nastojen asemasta korostaa riskiä. Kaiken jo mainitun kruununa huolestuttavaksi kohoaa myös havainto Ruotsin hallituksen kuluvan vuoden syyskuussa käynnistämästä selvityksestä nastarenkaiden terveysvaikutuksista. Kahdessa naapurimaassa käynnissä olevan debatin merkityksen yhtiölle summaa mielestäni se, että Ruotsin ja Norjan yhteenlaskettu osuus Nokian Renkaat -konsernin myynnistä oli tammi-syyskuussa 2013 noin 19 %.On kyse yhtiönydinmarkkinoista.

Kokonaisuutta katsoen päätöksenteko on vaarassa siirtyä kukkahattutädeille. Koska asiat ovat yleensä miltä ne näyttävät, niin korkean teknologian tuotteet joissa ontoista sataanastaa rengasta kohden, yhdistyvät mielikuvissa helposti maanteitä rouhiviin telaketjuihin. Nokian Renkaiden uutuus on tässä tarkastelussa yksinkertaisesti liian hyvä rengas keskeisiltä teknisiltä ominaisuuksiltaan.

Lisäksi tähän kehityssuuntaan on päädytty juuri nyt, kun keskustelussa kiinnitetään kasvavassa määrin huomiota tien kulumisen lisäksi myös terveysvaikutuksiin. Nokian Renkaiden vahvan kilpailuedun hinnoitteluasemaan ja laatuun liittyvien osatekijöiden voidaan katsoa olevan vaarassa, kun lainsäädäntö kehittyy muissa Pohjoismaissa lähikvartaaleina. Vaarana on, että yhtiön teknologinen etumatka katoaa ja katteet ropisevat, jos testivoittojen luomalta hinnoitteluvoimalta murenee perusta.

Pitäisi olla päivänselvää, että terveyttä ja ympäristöä uhkaavat tekijät ovat vaarallinen yhdistelmä poliittisissa pöydissä. Näyttää mahdolliselta, että Nokian Renkaat on saattanut valita talvirenkaissaan strategisesti riskialttiin polun tuotekehityksen osalta. Lisäksi on hyvin huolestuttavaa, että globaalissa mittakaavassa toimialan suurimmat pelurit, kuten Michelin, ovat päätyneet täysin toisenlaiseen eli vähemmän mutta perinteisiä nastoja suosivaan tuoteratkaisuun. Heidän näkökulmastaan katsoen esimerkiksi Norjassa vireillä oleva lakihanke on mitä ilmeisimmin tukemisen, suorastaan lobbaamisen arvoinen.

Jos Norja ei myönnä kahden vuoden poikkeusluvan umpeutumisen jälkeen Nokian Renkaille uutta poikkeuslupaa ja maassa vireillä oleva nykyinen lainsäädäntöhanke etenee, murenee ainakin osa hakkapeliittojen saavuttamasta teknologisesta etumatkasta talvirenkaissa kyseisellä markkinalla. Tämän seurauksena katteet ropisisivat, koska yhtiön hinnoitteluvoimalta katoaisi pohja todennäköisen heikomman testimenestyksen kautta. Toki jokainen rengasvalmistaja kykenisi sopeutumaan uusiin säännöksiin ajan kanssa, mutta Nokian Renkaat olisi haastavimmassa asemassa vahvan nastarengasfokuksensa vuoksi. Yhtiö on ehtinyt jo upottaa merkittäviä tuotekehityskustannuksia nykyisiin ja tuleviin malleihinsa sekä valmistaa rengassarjoja muotteineen varastoon.

Kun seuraa Ruotsissa jo nyt vallitsevaa keskustelua nastarenkaista, ei ole vaikea ennakoida, että maassa nastoja vastustava liikehdintä saisi uutta tuulta purjeisiinsa, mikäli Norja rajoittaisi nastojen käyttöä uuden lain turvin. Jos säännökset kiristyisivät edelleen tai nastoille tulisi lisämaksuja, yksi Nokian Renkaiden tärkeimmistä syömähampaista tylsistyisi. Maallikon analyysillä hakkapeliitan jarrutusmatka tuskin säilyy jääkeleillä entisellään, jos nykyisistä renkaista nypittäisiin joka toinen nasta pois. Muutoksen jälkeen rengastestien keskikastiin sijoittuvaa mallia olisi perin vaikeaa myydä selvästi vertailuryhmän kalleimmalla hintatasolla, jotta katteet säilyisivät nykyisellä tasollaan. Nokian Renkaiden korkean katetason yllä siis leijuu poliittisesti värittynyt Damokleen miekka.

Jokohan Nokian Renkaiden myyntipäälliköiden yöllisissä painajaisissa Sini Saarela ystävineen tulee kylään nostureilla ja banderolleilla varustautuneina?

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) myynti on alkanut!

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista Nokian Renkaiden osakkeita, eikä kirjoittajalla lähipiireineen ole mitään muuta positiota yhtiössä kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Lue myös: OMXH:n laatuyhtiöt osa 2 – Nokian Renkaat

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
9 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
02.12.2013 01:00

Minulla on alla nokialaiset joissa ei ole nastan nastaa ajoin kesänkin niillä. Eli nastojen täyskieltokaan mitääa haittaisi Nokian markkinaosuuksiin

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
04.01.2014 20:43

Se että sinulla on kitkarenkaat ei tarkoita että Nokian markkinaosuus muodostuisi kitkarenkaista, taitaa yhäkin olla pääosin nastarenkaat suurimpana tuotteena. Markkinaosuus laskisi huomattavasti jos Hakkapeliitta 8:a ei saisi myydä näissä maissa, sillä silloin muilta nastarengasvalmistajilta poistuisi kilpailija ja ihmiset eivät joukolla siirtyisi käyttämään kitkarenkaita, jotka eivät muuten ominaisuuksiltaan ole jäällä yhtä hyvät.

Nimetön
Nimetön
02.12.2013 02:18

Kyllä poikkeukset ainakin muutamaksi vuodeksi löytyvät. Ei Pohjoismaat toisiaan petä!

Nimetön
Nimetön
02.12.2013 09:57

Ny äkkiä ostamahan, niin kaua ku niitä viälä laillisesti saa!

Nimetön
Nimetön
02.12.2013 12:00

Kun tiepöly pääosin muodostuu suolan irtirapauttamasta tien pinnasta niin on kovin jeesustelua panna sitä nastojen piikkiin, niin poliittisesti tarkoituksenmukaista kuin se onkin. Toisekseen, vaikka pöly sinänsä ei ole vaarallista, se teknisesti ottaen kasvatttaa syöpäriskiä, mutta kätevästi jokainen tutkimus jättää sanomatta että paljonko, absoluuttisesti. Suhteellisia arvoja kyllä revitään hihasta aika estoitta ja mikäpä onkaan repiessä koska ei kukaan kykene osoittamaan niitä vääriksi. Ei kyllä oikeiksikaan, mutta tutkimusrahat on saatu ja sehän se pääasia oli: Tilaustutkimus tuottaa sellaisen tuloksen kuin tilaaja haluaa, aina. Tälläisen huuhaan sotkeminen tieteeseen on paha virhe: Aivan puhtaasti vihreässä fantasiassa mennään. Suomessa erityisesti suolan myöntäminen nastoja suuremmaksi ongelmaksi… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
02.12.2013 12:15

Toisaalta voidaan lähteä teiden kulumisesta: Kun 70-luvulla, vanhan kunnon Kometa-nastojen aikaan tiet kestivät suunnilleen viisi vuotta ennenkuin oli tarvetta päällystää uudelleen, niin mitenkä onkaan nyt, kun nastojen tietä syövä vaikutus on pudonnut sadasosaan ja lähes puolet kansasta ajaa kitkarenkailla? Aivan, sama viisi vuotta. Ja edelleen syyllinen on nastarengas ja vain se. Tiehallinnon selittely alkaa mennä jo tragikoomiseksi, kun maailma muuttuu aivan toiseksi, mutta viraston selitykset ovat vuosikymmenestä toiseen aina samat. Silloinkin, kun maantiestä suoraan näkee että ne ovat täysin suolaveden rapauttamia eikä nastoilla ole mitään osuutta asiaan: Suuria teräväreunaisia kuoppia pitkin tietä, myös muualla kuin ajourissa. Täällä etelässä ainakin tyypillinen… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
02.12.2013 21:34

Jätät nyt Tuomas huomioimatta sen, että sitten 70-luvun liikennemäärät ovat yli kaksinkertaistuneet, autot ovat kehittyneet raskaammiksi ja renkaat ovat leventyneet tuntuvasti. Toivottavasti tuo ei ole tahallista.

Jos noista muutoksista huolimatta teiden kuluminen on pysynyt samalla tasolla, niin märkittävää kehitystä on täytynyt tapahtua.

Nimetön
Nimetön
02.12.2013 15:19

On aivan totta, että täysin uutta talvirengasteknologiaa hyödyntävä Nokian Hakkapeliitta 8 -nastarengas on kerännyt kuluvana syksynä paljon huomiota sekä kuluttajien, median että myös kilpailijoiden suunnalta. Haluamme kommentoida paria blogissa esiintynyttä virheellistä tietoa. Uusi Nokian Hakkapeliitta 8 edustaa modernia nastarengasteknologiaa, joka merkitsee tavalliselle kuluttajalle turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää talviautoilua. Nokian Hakkapeliitta 8 täyttää viranomaisten tiukentuneet ympäristövaatimukset (tienkulumavaikutus keskimäärin 12 % alle Pohjoismaisen nastalainsäädännön) ja se on virallisesti hyväksytty mm. niin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Kanadassa kuin myös USA:ssa. Tienkulumaan liittyvästä testimenetelmän hyväksynnästä vastaa Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Trafin valtuuttamat auktorisoidut testilaboratoriot. Kyse ei siis ole siitä, että Nokian Renkaat ikään kuin… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
08.12.2013 13:34

Kiitos kirjoituksesta, joka on tällä kertaa teknologiasta. Mistä lienetkin ammentanut sisällön. Mitä/miksi: Kuka lobbaa lainsäätäjiä? Kitkat imuttaa pölyt ilmaan. Asfaltti on nykyään haperoa; syvä monttu suoralla; enemmän kierrätettävää mukana; kuka tuota voi valvoa. Norjan pitkällä rannikolla EI VOI olla pölyongelmaa. Olen huolissani lainsäätäjien realismista.