Siirry pääsisältöön

Green bond – 5 syytä suosia passiivista sijoittamista vihreisiin joukkolainoihin

Tämä artikkeli on kaupallinen tiedote.

Ympäristöön, yhteiskunnalliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviin (ESG) ETF-rahastoihin on sijoitettu vuonna 2020 tähän mennessä ennätysmäärä rahaa, ja vihreitä joukkolainoja (green bond) on myös laskettu runsaasti liikkeeseen. Suuntaus kohti kestävää sijoittamista kiihtyy entisestään. Tässä blogissa François Millet, Head of Strategy, ESG & Innovation, kertoo viisi syytä, miksi sijoittajien kannattaa harkita passiivista sijoittamista green bondeihin.

Viime vuosina on nähty useita tuhoisia ilmastoon liittyviä tapahtumia, kuten Kaakkois-Afrikassa tuhansia ihmishenkiä vaatinut Idai-sykloni, Ranskan kaikkien aikojen korkein lämpötila 45,9 °C sekä Venetsian suurtulvat ja niitä vain parin kuukauden kuluttua seurannut kuivuus. ¹ Australiassa oli tuhoisia maastopaloja, joissa pensastoa paloi 12,5 miljoonaa hehtaaria.* Se on lähes kolmannes Suomen pinta-alasta.

Monet näistä ilmastoon liittyvistä tapahtumista saattavat hyvinkin olla luonnollisia, onnettomia sattumia. Niiden yleistyminen ja voimistuminen voivat kuitenkin johtua ilmastonmuutoksesta.

Kuva on synkkä, mutta rohkaisevaa on vuonna 2019 alkanut mielenmuutos, joka on jatkunut vuonna 2020 ja voimistunut koronaviruskriisin myötä. Niin Elokapina (Extinction Rebellion) kuin ”Greta-ilmiökin” ovat tuoneet ilmastotoimiin vauhtia, ja kuten rahastoihin virtaavat summat osoittavat, myös sijoittajat ovat siirtymässä niiden taakse.

Tämä on hieno uutinen, koska rahoitusala pystyy muuttamaan maailmaa. Erityisesti vihreät joukkolainat voisivat auttaa vauhdittamaan siirtymistä vähähiiliseen tulevaisuuteen, sillä niillä hankittavat varat on korvamerkitty pelkästään ympäristöystävällisten hankkeiden ja hankintojen rahoittamiseen.

Me Lyxorissa uskomme, että paras tapa sijoittaa vihreään joukkovelkakirjaan eli green bondiin on valita passiivinen rahasto. Syyt ovat tässä:

1: Green bondit ja standardien luominen

ESG-sijoittajia (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa) hämmentää yleisesti alan standardoinnin puute. Puitteet on luotu, mutta ”hyvien” ja ”pahojen” yhtiöiden erottaminen on helpommin sanottu kuin tehty. Tämä pelkistyy usein henkilökohtaisiin arvoihin, painotuksiin ja mieltymyksiin.

Vihreiden joukkolainojen maailmassa on kuitenkin paljon helpompaa määritellä, mikä tekee joukkovelkakirjasta aidosti ”vihreän”. Vihreiden joukkolainojen markkinoita voidaan syystä pitää ESG-sijoittamisen parhaiten standardoituna alueena erityisesti verrattuna luokituksiin perustuviin ESG-rahastoihin tai teemarahastoihin, joilla on varsin kirjavat kriteerit.

Vihreitä joukkovelkakirjoja koskevat liikkeeseenlaskusäännöt, yleensä pääomamarkkinoiden itsesääntelyjärjestön ICMAn vihreille joukkolainoille laatimat periaatteet (Green Bond Principles, GBP). Muitakin sääntöjä saatetaan noudattaa, mutta sellaisia joukkolainoja laskevat liikkeeseen yleensä ylikansalliset tahot tai valtiot, jotka noudattavat joka tapauksessa lähellä GBP:tä olevia ohjeita. Valtuutetut laitokset ja tarkastajat arvioivat lisäksi myöhemmin useimmat näistä itse vihreiksi merkityistä joukkolainoista. Vihreitä joukkolainoja voi sertifioida myös sijoittajalähtöinen voittoa tavoittelematon Climate Bonds Initiative -järjestö (CBI), joka pyrkii hyödyntämään kiinteätuottoisia markkinoita ilmastonmuutosratkaisuihin.

ICMA yhdistää laajasti liikkeeseenlaskijoita, pankkeja, arvopaperivälittäjiä ja meklareita lähinnä liikkeeseenlaskijoiden näkökulmasta, kun taas CBI tarjoaa enemmän sijoittajille. Se on täysin linjassa GBP-periaatteiden kanssa, ja lisäksi se menee askelen pitemmälle arvioimalla liikkeeseenlaskijoita niiden varojenkäytön, raportointistandardien ja tiukan taksonomian noudattamisen perusteella. CBI:n toimitusjohtaja onkin Euroopan komission kestävää rahoitusta käsittelevän teknisen asiantuntijaryhmän TEG:n jäsen. CBI:n taksonomiaan suhtaudutaan näin ollen hyvin vakavasti.

2: Konsensuksen kehittäminen

CBI:n rooli vihreitä joukkolainoja koskevan selkeän taksonomian ja standardien määrittelyssä perustuu sijoittajien, tutkijoiden, ylikansallisten elinten, kansalaisjärjestöjen ja pankkien muodostamien työryhmien antamaan palautteeseen. Näistä jatkuvista vuoropuheluista saamiensa tulosten avulla CBI antaa markkinoille tietoa ja varmistaa niiden kehittymisen terveellä tiellä kohti vihreämpää maailmaa.

CBI julkaisi joulukuussa 2019 ilmastolainoja koskevan kansainvälisen standardinsa kolmannen version. Sen on tarkoitus varmistaa yhteensopivuus EU:n vihreiden joukkovelkakirjojen standardin (GBS) ja vihreitä joukkovelkakirjalainoja koskevien periaatteiden (GBP) uusimman version kanssa vahvistamalla vihreitä määritelmiä ja julkisuusvaatimuksia.

CBI:n havainnot sisältävät arvokasta tietoa vihreiden joukkolainojen liikkeeseenlaskijoille. Esimerkiksi CBI:n tuoreessa tutkimuksessa, jota Lyxor oli osaltaan rahoittamassa, eurooppalaiset sijoittajat olivat erittäin kiinnostuneita energia-, infrastruktuuri- ja teollisuusalan yritysten joukkolainoista. Halusimmepa tai emme, näiden alojen suurilla päästölähteillä ja saastuttajilla on kriittinen merkitys Euroopan ilmastosäätiön tavoitteelle, joka on kasvihuonekaasujen nettopäästöjen painaminen nollaan vuoteen 2050 mennessä. Vuoropuhelu näiden yhtiöiden kanssa on tärkeää, jotta ne saadaan harkitsemaan vihreiden joukkolainojen lisäämistä. Yhtiöiden hylkääminen ei ole vastaus, mutta niiden joukkolainoihin sijoittaminen voi olla.

Olipa liikkeeseenlaskija siis millainen hyvänsä, sijoittajat voivat sijoittaa sen vihreisiin joukkolainoihin hyvällä omallatunnolla tietäen, että varoja käytetään vain ilmastoystävällisten hankkeiden ja hankintojen rahoittamiseen. CBI:n konsensukseen perustuva standardointi ja sen tiukka taksonomia auttavat luomaan perustaa passiivisille sijoituksille ja kiinnittämään huomiota ”viherpesuun”, jolla sijoitukset saadaan näyttämään ilmastoystävällisemmiltä kuin ne ovat. Me Lyxorissa kelpuutamme vihreiden joukkolainojen ETF-valikoimamme kohde-etuutena oleviin indekseihin vain CBI:n hyväksymät vihreät joukkolainat.

3: Avoimuuden lisääntyminen

Kaikki sijoittajat haluavat tietää, mihin heidän rahansa menevät, mutta tämä pätee tavallistakin enemmän silloin, kun on kyse herkistä ESG-sijoituksista, kuten vihreistä joukkolainoista. Kaikkien passiivisten ETF-rahastojen tavoin rahaston omistukset julkistetaan päivittäin ja ne ovat heti nähtävissä – löydät ne helposti verkosta Lyxorin tuotesivuilta.

Lisäksi vihreiden joukkolainojen ETF-rahastojemme sijoittajat voivat seurata varojen käyttöä käytännössä. Alla olevasta kaaviosta nähdään vuonna 2017 liikkeeseen laskemamme, Solactive Green Bond EUR USD IG -indeksiin perustuvan ETF-rahastomme varojen käytön jakauma. ³

Emme kuitenkaan tyydy vielä tähän. On hyödyllistä tietää, minkä luokkien rahoittamiseen varojasi käytetään, mutta se ei riitä kertomaan sijoituksesi vaikutuksen todellista suuruusluokkaa. Siksi julkaisemme verkkosivuillamme kuukausiraportit, joissa kerrotaan yksityiskohtaiset tiedot rahastojemme ilmasto- ja ESG-tunnusluvuista.

Tarjoamme myös konkreettisempia lukuja, kuten uuden asennetun uusiutuvan energian kapasiteetin (MWh) ja vältetyt päästöt (CO2-tonneina). Vertailun vuoksi arvioimme, että ensimmäisen vihreiden joukkolainojen ETF-rahastomme vaikutus vastaa yhden vuoden aikana yli 5 000 kotitalouden keskimääräistä energiankulutusta ja vältetyt päästöt vastaavasti lähes 12 000 henkilöauton vuosipäästöjä. ⁴

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF:n arvioitu vaikutus vuoden ajanjaksolla. ⁴

4: Kustannusten aleneminen

Kuten olemme kertoneet aiemmin, ESG-tietojen keräämisen, puhdistamisen ja standardoinnin parannuksista seuraa, että indeksien ylläpitäjät voivat sisällyttää ESG-tavoitteita indekseihin erittäin tarkasti, säännönmukaisesti ja avoimesti.

Aktiivisten vihreiden joukkolainojen rahastojen salkunhoitajien on perittävä korkeampia maksuja tutkimuskulujen ja analyytikoiden palkkojen kattamiseksi. Sen sijaan indeksejä seuraavien ETF-rahastojen sääntöperustainen luonne auttaa pitämään sijoittajien kustannukset pieninä. Vihreiden joukkolainojen ETF-rahastojemme sarjallemme valittuun indeksiin (kehitetty Solactiven kanssa) valitaan arvopapereita CBI:n riippumattomasti hyväksymien vihreiden joukkolainojen joukosta.

Toisin sanoen sijoittajamme hyötyvät CBI:n tutkimuksesta ja asiantuntemuksesta ilman aktiivisen salkunhoidon aiheuttamia suurempia maksuja. CBI on vihreiden joukkolainojen markkinoiden johtava järjestö, jolla on yli 60 työntekijää.

5: Green bondit ja sijoitusten hajauttaminen

Yksi vihreisiin joukkolainoihin eli green bondeihin sijoittamisen eduista on hajauttaminen. ETF-valikoimassamme hajauttaminen toteutuu monella tasolla. Sijoitamme ensinnäkin maailmanlaajuisesti, ja liikkeeseenlaskijoita on kehittyneistä talouksista, kuten Ranskasta, Saksasta ja Yhdysvalloista, mutta myös kehittyviltä markkinoilta, kuten Kiinasta, Intiasta ja Brasiliasta. ⁵

Toiseksi sarjamme viiteindekseissä on monien erityyppisten liikkeeseenlaskijoiden joukkolainoja. Joukossa on valtioita (esim. Belgia), valtiota pienempiä hallintoyksiköitä (esim. Pariisin kaupunki), ylikansallisia elimiä (esim. Euroopan investointipankki), kehityspankkeja (esim. Aasian kehityspankki) ja eri alojen yrityksiä (esim. Apple, Bank of America, Iberdrola). ⁵

Lähde: Lyxor International Asset Management, Bloomberg. Tiedot päivätty 30.8.2019.

Lisäksi vastaavien maailmanlaajuisten sijoitusyhdistelmien tavoin rahastomme sijoittavat eri takaisinmaksuaikoihin, joten duraatiotasot ovat vertailukelpoisia vastaavien perinteisten sijoitusten kanssa.

On syytä mainita, että aktiiviset vihreiden joukkolainojen salkunhoitajat saattavat väittää tarjoavansa parempia riskiin suhteutettuja tuottoja fundamenttianalyysin ja omien ESG-periaatteiden avulla. Tutkimuksemme osoittavat kuitenkin, että jotkin vihreiden joukkolainojen rahastot toimivat loppujen lopuksi täysin viitemarkkinoidensa tavoin (ns. closet tracking). Miksi siis maksaa indeksissä kiinni roikkuvasta rahastosta, kun voi saada todellisen indeksin seuraajan murto-osalla kustannuksista?

Green Bond ETF:t – sijoita omantuntosi mukaan

Jos ilmastokriisi on yhtä lähellä sydäntäsi kuin se on meidän, harkitse innovatiivista Green Bond ETF-valikoimaamme, jolla voit saada aikaan konkreettisen, kohdistetun vaikutuksen. Rahastomme perustettiin vuonna 2017, ja se oli ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Sille on sittemmin myönnetty arvostettu Greenfin-tunnus, Ranskan valtion COP21-konferenssin myötä käyttöön ottama kansallinen sertifikaatti yksityisille sijoituksille vihreään talouteen. Tämä tunnus vahvistaa rahaston uskottavuutta vihreän talouden rahoittamiseen sitoutuneena rahastona, sillä se osoittaa, että kohde-etuuksien ”vihreys” täyttää tiukat vaatimukset.

François Millet, Head of Strategy, ESG & Innovation, Lyxor

Tärkeää tietoa riskeistä:

Société Générale ja Lyxor International Asset Management (LIAM) suosittelevat, että sijoittajat lukevat huolellisesti tämän tuotteen dokumentaation (rahastoesite ja avaintietoesite) osion ”sijoittamisen riskit”. Rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavana maksutta osoitteessa www.lyxoretf.com, ja ne voi myös pyytää osoitteesta client-services-etf@lyxor.com.

Tämän materiaalin julkaisija on Lyxor International Asset Management (LIAM), ranskalainen hallinnointiyhtiö, jonka toimiluvan on antanut Autorité des marchés financiers, lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa, jossa tämän materiaalin julkaisee Lyxor Asset Management UK LLP, jonka toimiluvan antaja ja sääntelyviranomainen on Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvalvontaviranomainen, rekisteröintinumero 435658, ja materiaali on yhteissijoitusyrityksistä annetun direktiivin (2014/91/EU) ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin (2011/61/EU) mukainen. Société Générale on ranskalainen rahoituslaitos (pankki), jonka toimiluvan antaja on Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Ranskan rahoitusvalvontaviranomainen).

Mainittuja tuotteita koskevat markkinatakaussopimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa tuotteiden likviditeetti Lontoon arvopaperipörssissä normaaleissa markkinaolosuhteissa ja tietokonejärjestelmien toimiessa normaalisti. Salkunhoitajan hallinnoiman ja jälkimarkkinoilla noteerattavan yhteissijoitusyrityksen ETF:n osuuksia ei tavallisesti voi myydä suoraan takaisin itse salkunhoitajalle. Sijoittajien on ostettava ja myytävä osuuksia jälkimarkkinoilla välittäjän (esim. meklarin) avulla, joka saattaa periä palkkioita. Lisäksi sijoittajat saattavat osuuksia ostaessaan joutua maksamaan niiden senhetkistä nettovarallisuusarvoa enemmän ja saada myydessään niiden senhetkistä nettovarallisuusarvoa vähemmän. Sijoitussalkun päivitetty koostumus on nähtävissä osoitteessa www.lyxoretf.com. Lisäksi viitteellinen nettovarallisuusarvo julkaistaan Reutersin ja Bloombergin tuotetta koskevalla sivulla, ja se saatetaan mainita myös niiden pörssien verkkosivustoilla, joissa tuote noteerataan.

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

Sijoittajien tulisi hyödyntää riippumatonta rahoitus-, vero-, laskenta- ja oikeusneuvontaa ennen tuotteeseen sijoittamista. Kunkin sijoittajan vastuulla on varmistaa oikeutensa merkitä tuotetta tai sijoittaa siihen. Tämä materiaali on luonteeltaan kaupallista eikä liity sääntelyyn. Société Générale, Lyxor Asset Management (tai sen tytäryhtiö, Lyxor AM) tai niiden tytäryhtiöt eivät tällä asiakirjalla anna tarjousta eivätkä kehotusta tehdä osto- tai myyntitarjous siinä mainitusta tuotteesta.

YhteistyökumppaniKumppani
Yhteistyökumppaniemme kirjoituksia

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
1 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
05.10.2020 23:16

Kaikesta huolimatta Lyxor Green Bond ETF sijoittaa myös FOSSIILISIIN POLTTOAINEISIIN! Asia selvisi minulle rahaston vuosiraporttia tonkimalla. Rahasto ei siis poissulje sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin.

Markkinointipuheet Extinction Rebellionista ja Greta Thunbergistä ovatkin siis viherpesua parhaimmillaan.