Feenix-lintu nousee Pohjanmerestä

Uutta elämää Norjan mannerjalustalla

Kuukauden suurimmat uutiset saatiin Pohjanmereltä, tarkemmin sanottuna Aldous Major South –tutkimusalueelta tehdystä uudesta öljylöydöstä. Arvioiden mukaan tästä lähteestä saadaan 600–1200 miljoonaa tynnyriä erittäin laadukasta öljyä. Yhdessä aiemmin Avaldsnes-kentältä tehtyjen löytöjen kanssa öljyn määräksi arvioidaan 1900 miljoonaa tynnyriä, joten kyse on yhdestä kaikkien aikojen suurimpiin kuuluvista löydöistä Norjan mannerjalustalta.

Kenttä ei sijaitse kovin syvällä merenpinnan alapuolella, joten rannikko ja infrastruktuuri ovat lähellä. Öljytynnyrikohtaisten kustannusten arvioidaan jäävän erittäin edullisiksi modernin merenalaisen tekniikan ja seismiikan sekä tehokkaan poraamisen ja öljyhuollon ansiosta. Siksi tästä kentästä tulee erittäin tuottoisa sitä hyödyntäville yrityksille ja Norjan valtiolle.

Esiintymän kokoarviot vaihtelevat alueella 1200–2600 miljoonaan tynnyrin välillä. Laaja vaihteluväli johtuu siitä, että kenttä sijaitsee niin laajalla alueella. Öljykentän korkeuden pienikin vaihtelu vaikuttaa voimakkaasti kokonaisarvioon.

Lisäksi talteensaamisastetta ei täysin tunneta. Nykyinen arvio on mukavat 60 %, mutta pienikin muutos vaikuttaa huomattavasti. Nämä tekijät saadaan tarkemmin selville, kun lisäporauksia on tehty.

On selvää, että Avaldsnes/Aldous Major vilkastuttaa toimintaa Norjan mannerjalustalla, jonka potentiaalin luultiin jo olevan loppusuoralla.


Öljyhuoltoyritykset nosteeseen

Analyytikot nostavat nyt kilvan Aldous Major/Avaldsnes-löydöstä hyötyvien yritysten tavoitekursseja: Statoil, Lundin Petroleum, Det Norske Oljeselskap ja Maersk Oil. ODIN Norge, ODIN Norden ja ODIN Maritim rahastot ovat sijoittaneet Statoiliin, Det Norske Oljeselskapiin, Akeriin ja A.P. Møller Maerskiin.

Statoilin kurssi vahvistui 3,1 % perjantaina 21.10., kun Aldous Major South -arvioita korjattiin. Muutos ei ollut suuri suhteessa Statoilin uudesta esiintymästä saamaan hyötyyn, joten nousuvaraa jäi huomattavasti. ODIN Norge ja ODIN Norden ovat sijoittaneet Statoiliin syys- ja lokakuussa. Lokakuun lopussa ODIN Norge omisti Statoilia 7,74 % rahaston kokonaisarvosta. ODIN Norden omistaa 1,94 % Statoilin kokonaisarvosta. Mielestämme Statoil on houkutteleva sijoituskohde. Sen oman pääoman tuotto on kunnossa, osinkoja maksetaan vakaasti ja osakekurssi on kohtuullinen.

A. P. Møller Maersk on yksi ODIN Maritim rahaston suurimmista sijoituskohteista ja se omistaa 20 % Avaldsnesista Maersk Oil Norwayn kautta. Tämä tanskalainen yritys on suuri monialakonserni. Avaldsnes merkitsee kuitenkin jopa 4 %:n osuutta koko konsernin markkina-arvosta.

Aldous/Avaldsnes vaikutti enemmän Det Norske Oljeselskapiin kuin Statoiliin ja Maerskiin. Sen kurssi nousi 53,6 % päivänä, jolloin korjatut ennusteet julkaistiin. ODIN on ollut Detnorin osakeomistaja vuosikausia ja osakkeen arvo on tähän asti noussut 145 %,

Detnor on ollut kannattava sijoitus Akerille, joka pörssinoteerauksestaan huolimatta on legendaarisen norjalaisen sijoittajan Kjell Inge Røkken hallinnassa. Aker omistaa 52 % Detnorin osakkeista, joten myös Akerin kurssi nousi huomattavasti Aldous/Avaldsnes-uutisten siivittämänä.

Aldous/Avaldsnesilla on potentiaalia nostaa jatkossa siihen osallistuvien yritysten pörssikursseja enemmän. Arvioita voidaan vielä korjata ylöspäin, jolloin Detnor, Statoil ja muut toimijat hyötyvät. Lisäksi arvion tarkentuminen vähentää epävarmuutta öljyesiintymän arvosta ja tarkentaa arviota pääomakustannuksista. Tällöin sijoittajat voivat laskea muutoksen vaikutuksen Detnoriin tarkemmin. Ellei sitä yritetä ostaa…

Monien analyytikkojen mielestä Detnor on tällä hetkellä todennäköisin yritysoston kohteeksi joutuva pohjoismainen öljyalan yritys. Monet suuret öljy-yhtiöt haluavat kasvattaa varantojaan, joten Aldous/Avaldsnes-omistusosuus tekee Detnorista mielenkiintoisen kohteen. Vihamielinen valtaus ei onnistu, sillä Aker käyttää määräysvaltaa, eikä Akerilla ole mitään syytä myydä. Siksi tarjouksen pitäisi olla erittäin houkutteleva nykyisille omistajille, jotta se hyväksyttäisiin.


Mielenkiintoisia huoltosopimuksia

Uusien öljy- ja kaasuesiintymien löytäminen sekä hyödyntäminen on muuttunut erittäin hankalaksi kaikkialla maailmassa. Kuten sanottu, Avaldsnes/Aldous Major on poikkeus. Vaikka Avaldsnesin/Aldous Majorin sijainti mahdollistaa edullisen tuotannon, pelkkä esiintymän koko ja pitkä tuotantoaika (noin 30 vuotta) merkitsevät valtavia sopimuksia öljyhuoltoyrityksille.

Monien pelkäämä sijoitusten väheneminen öljyntuotantoon ja öljyhuoltopalveluihin Pohjanmerellä siirtyy tämän löydön ansiosta hamaan tulevaisuuteen. Suoranaisesti Aldous Majorin/Avaldsnesin vuoksi tehtävien investointien määrää on vaikea arvioida tarkasti. Tämä riippuu valittavasta öljyn talteenottomenetelmästä.

Vaikka pääoman tarve on historiallisen alhainen, alalla odotetaan noin 100 miljardin Norjan kruunun investointeja, sillä öljyn määräksi kuitenkin arvioidaan 1.9 miljardia tynnyriä. Lisäksi löytö tehtiin tarkkaan tutkitulla alueella käyttämällä uusinta seismiikkaa ja tulkitsemalla tiedot uusien geologisten mallien avulla. Näin valtava löytö voi lisätä optimismia ja investointeja mannerjalustan tutkimiseen.

Avaldsnesin/Aldous Majorin suoranais- ja kerrannaisvaikutukset luovat optimismia, joten Norjan mannerjalustan muiden osien tutkimiseen varmasti panostetaan. Vielä on liian aikaista sanoa, mihin osiin ja kuinka paljon.


Globaalit näkymät

ODINin tältä alalta saamat kokemukset varsinkin ODIN Offshore rahaston hallinnoimisesta auttavat tarkastelemaan Aldous Majorin/Avaldsnesin merkitystä laajemmin.

On muistettava, että öljyhuolto- ja offshore-palvelut ovat maailmanlaajuinen toimiala. Pohjanmeri on vain osa kokonaiskuvaa. Laitteita, välineitä ja ihmisiä käytetään kaikkialla maailmassa, joten ne ankkuroidaan pysyvästi vain harvoin. Tämä koskee sekä norjalaisia että muualta maailmasta tulevia yrityksiä.

Öljyhuoltopalvelut kattavat öljyalan koko arvoketjun, mutta yksittäiset yritykset yleensä erikoistuvat prosessin yhteen tai muutamaan osaan. BP:n ja Statoilin kaltaiset merkittävät öljynetsintä- ja tuotantoyritykset antavat projektinsa useiden erikoistuneiden palveluntarjoajien vastuulle.

Öljy-yhtiöt tarvitsevat offshore-palveluja, kuten seismiikkaa, poraamista, suunnittelu- ja rakennustöitä, SURF-asennuksia, huoltoa ja muita palveluita.

Jokaisella alalla tarvitaan erikoistumista. Esimerkiksi PGS ja EMGS tarjoavat erilaisia palveluita merenpohjan koostumuksen selvittämiseksi: yksi tarjoaa akustisia ja toinen sähkömagneettisia palveluja. PGS toimitti Avaldsnesissa käytetyt seismiikkapalvelut. ODIN Offshore on sijoittanut näihin yrityksiin.

Poraaminen jaetaan tutkimus- ja tuotantoporaamiseen. On olemassa kelluvia öljylauttoja ja meren pohjaan kiinnittyviä öljylauttoja, jotka toimivat matalissa, syvissä tai erittäin syvissä vesissä. Porausyrityksistä ODIN Offshore on sijoittanut esimerkiksi Enscoon, Transoceaniin, Rowaniin ja Fred Olsen Energyyn (epäsuorasti emoyhtiöiden Bonheurin ja Ganger Rolfin kautta).

Lisäksi on olemassa erikoistuneita suunnittelu- ja SURF-asennusyrityksiä. Suuret öljyhuoltoyritykset tarjoavat laajaa palveluvalikoimaa etsinnästä tuotantoon, talteenoton tehostamiseen ja muihin palveluihin. ODIN Offshore on sijoittanut niistä Baker Hughesiin, Halliburtoniin, Subsea 7:ään ja Aker Solutionsiin.

Kaikki nämä yritykset toimivat nykyään Pohjanmerellä, joten ne todennäköisesti saavat Avaldsnes/Aldous Major -sopimuksia. Niiden mahdollisuudet osallistua tähän projektiin riippuvat tietysti niiden menestymisestä muissa projekteissa eri puolilla maailmaa.

Kun väestön määrä kasvaa ja tulotaso nousee, tarvitaan energiaa yhä enemmän. International Energy Agency arvioi, että energian kysyntä nousee noin 40 % vuoteen 2035 mennessä. Yli 50 % tästä määrästä saadaan fossiilisista polttoaineista.

Suurin osa vuonna 2035 vallitsevan kysynnän tyydyttämiseksi tarvittavista öljy- ja kaasuvaroista on vielä löytämättä tai ottamatta tuotantokäyttöön. Siksi tulevina vuosina on investoitava huomattavasti etsimiseen, kehittämiseen ja tuotantoon.

Uusia löytöjä tehdään yhä enemmän syvältä meren pohjasta kaukana rannikolta. Aldous Major/Avaldsnes muodostaa poikkeuksen. Uusien löytöjen tekemisen vaikeus ja niihin liittyvät riskit lisäävät kehittyneiden öljyhuoltoyritysten palvelujen kysyntää. Sijoitamme alan parhaisiin yrityksiin silloin, kun ne on hinnoiteltu erityisen edullisesti.


Takaisin perusasioihin

Olemme jo aiemmin sanoneet ja sanomme mielellämme uudelleen niille, jotka haluavat kuunnella: Vaikka makrotalouden tapahtumat ja markkinanäkymät voivat vaikuttaa osakekursseihin huomattavasti lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, pitkällä aikavälillä ratkaisee yksittäisten yritysten kyky saada tuottoa sijoitetulle pääomalle.

Merkittävät Avaldsnes/Aldous Major -löydöt tehtiin pitkälle erikostuneiden yritysten ansiosta. Meidän tehtävämme on löytää erinomaisia yrityksiä keskinkertaisten yritysten valtamerestä.

Kirjoittaja:

Lars Mohagen, ODIN Offshore ja ODIN Maritim -rahastojen salkunhoitaja
www.odin.fi

 

 

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

jr10 Marraskuu, 2011

Moi!

Transocean onkin mukavasti lasketellut ostotasoille.

-JR-

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit